POBOŽNOST SPASENJA

Hvaljen Isus i Marija!

Točno prije tri godine dobili smo Pobožnost Spasenja. Molimo je do Kraja Vremena, kako traži Majka Spasenja, Kraljica Neba i Zemlje, Kraljica Novog Jeruzalema.
krunidba-majke-spasenja

MAJKA SPASENJA: JA TRAŽIM DA SADA POČNETE POBOŽNOST SPASENJA
Nedjelja, 1. prosinca 2013., 16:12h

Moje dijete, Ja sam Žena odjevena Suncem, a Sunce je ono koje predstavlja Svjetlo Božje u svijetu. Bez Sunca nema Svjetla. Bez Svjetla nema Života. Bez Boga postoji samo smrt.
Moja uloga Majke Spasenja, gdje ću pomagati Mome Sinu u ovoj Njegovoj posljednjoj Misiji, Njegovom konačnom Planu da dovrši Zavjet Svoga Oca da donese Spasenje svakoj duši, znači da ću Ja učiniti sve što mogu da Mu dovedem duše koje On toliko želi. Ja želim da se zna kako sam postavljena ne samo za Kraljicu Neba, već i za Kraljicu nad dvanaest plemena Izraelovih. Dvanaest naroda će vladati u Novom Jeruzalemu. Dvanaest zvijezda na Mojoj Kruni, koju je na Moju Glavu položio Moj ljubljeni Sin, Isus Krist tijekom Moje Krunidbe, označavaju ovo proročanstvo. Svaka od ovih zvijezda predstavlja dvanaest naroda, koji će se razviti na Sudnji Dan.
Sve duše, uključujući one koji će uskrsnuti od mrtvih, kao i one koji su živi u današnjem svijetu i koji ostaju u Svjetlu Božjem, prijeći će u Novo Nebo i Novu Zemlju. Oni će se sjediniti kao jedno, u jedinstvu s Mojim Sinom i oni će uskrsnuti u savršeno tijelo i dušu, baš kao što je bilo kada je Moj Sin Uskrsnuo od mrtvih. Ovo stanje savršenstva je Najveći Dar od Boga i dokazuje koliko je On milosrdan. Ovo je Spasenje, koje je Moj Sin obećao kada je podnosio Svoju Muku na Križu. I zbog Njegove velike Ljubavi za čovječanstvo, On želi spasiti svaku pojedinu dušu, a osobito one koji su Mu izgubljeni.
Ja sada svima vama dajem poseban Dar, kojega je blagoslovio Moj Sin, da bi svim dušama bila udijeljena zaštita od vatri pakla i dodijeljeno Spasenje. Moj Sin želi da svaka duša bude spašena, bez obzira koliko je teško zgriješila. Ja tražim da sada počnete Pobožnost Spasenja. Vi morate ovo započeti odmah i nastaviti Nju, kako vas Ja poučavam, do Kraja Vremena. Vi morate moliti ovu molitvu punih sedam dana zaredom tijekom jednog kalendarskog mjeseca započinjući ponedjeljkom ujutro. Morate Ju moliti tri puta tijekom svakoga od sedam dana i na jedan od tih dana morate postiti. Za post se od vas traži da jedete samo jedan glavni obrok tijekom dana, a onda samo kruh i vodu za vrijeme druga dva obroka.
Ovo je molitva koju morate moliti svakoga od tih sedam dana.

Križarska molitva (130) Pobožnost Spasenja

Moja ljubljena Majko Spasenja, molim Te zadobij za sve duše Dar Vječnoga Spasenja kroz Milosrđe Svoga Sina, Isusa Krista. Ja Te molim da Svojim Zagovorom moliš za oslobođenje svih duša iz ropstva sotone. Molim Te traži od Svoga Sina da pokaže Milost i oprost prema onim dušama koje Ga odbacuju, nanose Mu bol svojom ravnodušnošću i koje obožavaju lažni nauk i lažne bogove. Mi Te usrdno molimo draga Majko, da moliš za milosti da se otvore srca onih duša koje su najpotrebnije Tvoje pomoći. Amen.

Moje obećanje da ću pomoći Mome Sinu, Isusu Kristu, u Njegovom Planu za čovječanstvo jest da sve vas, koji priznajete Moju Ulogu Posrednice Svih Milosti i Suotkupiteljice, privučem zajedno, kako bi se cijeli svijet ujedinio kao jedno u jedinstvu sa Isusom Kristom, vašim Spasiteljem i Otkupiteljem.
Budite u miru. Ja ću uvijek moliti za vas, draga djeco i uvijek ću odgovoriti na vaš poziv za Otkupljenje čovječanstva u Očima Božjim.

Vaša Majka
Majka Spasenja

KARDINALI SE BUDE. MOLIMO ZA NJIH

Hvaljen Isus i Marija!
Izgleda da četiri kardinala koji su “tražili jasnoću” dokumenta Amoris Laetitia, imaju plan za formalnu izjavu protiv Franje zbog hereze ili barem odstupanje od vjere. Kardinali slijede i rade po kanonskom procesu. Korak izrade ‘formalnog čina korekcije’ bi bio, prema klasičnoj teologiji i crkvenoj disciplini, proglasiti nekoga „formalnim heretikom”
kardinali
Nakon što se pridružio grupi od četiri kardinala u objavljivanju poziva Franji da razjasni teške pogreške u njegovoj apostolskoj pobudnici Amoris Laetitia kardinal Raymond Burke sada najavljuje da kardinali razmišljaju o “formalnoj korekciji” ako Franjo ne odgovori na njihova pitanja.
19. rujna kardinali su pisali papi o svojim zabrinutostima, ali kako nisu dobili odgovor nakon gotovo dva mjeseca, pismo su objavili javno Crkvi, tj. svima nama.
U razgovoru za National Catholic Register sa Edom Pentinom Burke govori o sljedećim koracima koji bi trebali uslijediti, ako papa ne bi riješio pitanja kardinalima. Pentinovo pitanje bilo je: “Što se događa ako papa ne reagira na vaš čin pravde i ljubavi, i propusti dati objašnjenje jasnog nauka Crkve koji se nadate postići?”
Kardinal odgovara: “Onda ćemo morati riješiti tu situaciju. Postoji, u tradiciji Crkve, praksa korekcije rimskog prvosvećenika. To je nešto što je očito vrlo rijetko. Ali, ako nema odgovora na ova pitanja, onda bih rekao da to povlači pitanje službenog čina korekcije ozbiljne pogreške. ”
Burke inzistira da u slučaju sukoba između pape i crkvene tradicije, tradicija je ta koja je obvezujuća. “Crkvena vlast postoji samo u službi tradicije” Burke objašnjava. „Mislim na odlomak iz Svetog Pavla u poslanici Galaćanima (1: 8): Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko Evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet! ”
ncregister.com/daily-news/cardinal-burke-on-amoris-laetitia-dubia-tremendous-division-warrants-action

Poznati slučaj pape heretika je slučaj pape Honorija I. Honorije nije adekvatno čuvao doktrinu vjere, što je vidljivo u pismima koja je poslao Sergiju, patrijahu Carigrada, odgovarajući na pismo koje je stiglo u Rim. Zbog toga je 681. papa Honorije I osuđen kao heretik i kažnjen anatemom.
„487: Pismo “Scripta fraternitatis”patrijarhu Sergiju iz Carigrada, god. 634.
Povodom tog i sljedećeg pisma postavlja se pitanje pravovjerja Honorija I., kojeg je 3. carigradski
sabor na svojoj 13. sjednici od 28. ožujka kaznio anatemom (*550 si). Pismo “Scripta fraternitatis”, pročitano je na 12. saborskoj sjednici, a sljedeće na 13. sjednici, na latinskom izvornom tekstu.“
H. Denzinger – P. Hunermann – Zbirka sažetaka vjerovanja definicija i izjava o vjeri i ćudoređu

Kardinali u slučaju Franje neće imati 50 godina da razmišljaju o njegovom krivovjerju, nego će morati djelovati brzo. Točno prije 6 godina 16. 11. 2010. Gospodin Isus je kroz Knjigu Istine dao Poruku:
PORUKA KARDINALIMA
Svojim kardinalima kažem ovo. Do kakvih uzvišenih visina ste došli da ste zaboravili Sakramente ili Istinu Mojih Učenja kako biste vodili Moje stado. Prizemljite se i slijedite Moje vodstvo. Neka vas ne ometaju neistine koje su obuzele čovječanstvo. Nemojte Me i vi zanijekati.
Pozivam vas sve da molite za Mog voljenog hrabrog Papu, posljednjeg pravog Papu. Vi, Moji učenici, zavedeni ste od strane prevaranta. On se je učinio poznatim u hodnicima Moje Crkve i njegovo zlo djelovanje dolazi do izražaja. Vi koji ovo vidite, nastavite gledati, ispred i iza sebe. Ukrast će vašu dušu, ako se predate njegovoj prevari.
Molim vas, molite za sve. Molite za Moje vodstvo. Molite za oprost i dopustite da vas ponovno vodim.
Onima koji dovode u pitanje ove upute, slušajte. Zašto ne bih na ovaj način komunicirao s vama? Sve sam vas naučio preko Apostola, koji su vođeni Duhom Svetim dali svijetu Moje Poruke, koje odonda žive. Vrijeme je blizu. Cijeli ste život molili za vodstvo. U ovom trenutku, pozivam vas da poslušate Moju molbu.

Vaš Božanski Spasitelj
Isus Krist

ZAJEDNIČKA PRIČEST S LUTERANIMA NIJE MOGUĆA

Hvaljen Isus i Marija!

sveta-euharistija

Kako smo upozoreni i do detalja upućeni kroz Knjigu Istine na koji način će grozota pustoši zavladati i kako i kada će svećenici početi uviđati Istinu, tako se sve skupa razvija i ostvaruje. Već se sada sve više svećenika i biskupa može čuti kako javno iznose svoje svjedočanstvo za Istinu. Primjerice ovaj svećenik:

RAZLOZI ZAŠTO ZAJEDNIČKA PRIČEST S LUTERANIMA NIJE MOGUĆA
Otac Brian Harrison, OS 1. studenog 2016

Zajednički prijedlog da rade na euharistijskom zajedništvu, koji su potpisali jučer u Lundu, Švedska, papa Franjo i predsjednik luteranske svjetske federacije (crkve članovi ove federacije, usput budi rečeno, uglavnom podupiru pobačaj i istospolni “brak”), je izuzetno zabrinjavajući. Sljedeće činjenice treba imati na umu:

1) Luterani ne vjeruju u Žrtvu Mise (koju je Luther sam stalno i virulentno mrzio kao đavolsku odvratnost). To nevjera je osuđena nepogrešivo s anatemom Sabora u Tridentu (DS 1751-1759 = Dz 948-956) – Presudom koju papa Pavao VI svečano potvrđuje u svojoj 1968. Vjeri Božjeg naroda ( ” Svečana Ispovijest Vjere – Credo“).

2) Luterani ne vjeruju u transupstancijaciju kruha i vina u Tijelo i Krv Kristovu. Ovo poricanje je također svečano anatemizirano od Tridenta (DS 1652 = Dz 884). Opet, Pavao VI svečano potvrđuje tu točku naše vjere u svojoj 1965. enciklici Mysterium Fidei i u 1968. “Credo”.

3) Oni vjeruju da Tijelo i Krv Kristova postaje prisutna u onom što ostaje kruh i vino, ali da ova vrsta prisutnosti u svakom slučaju prestaje čim je dijeljenje pričesti završeno. Osuđeno s anatemom od Tridenta (DS 1654 = Dz 886), a također opet Pavao VI u MF i 1968. “Credo”.

4) Logično iz gore navedenog, Luterani odbijaju pohranu preostalih Hostija u Svetohraništu nakon Mise. Osuđeno s anatemom od Tridenta (DS 1657 = DM 889), a također opet Pavao VI u MF i 1968. “Credo”.

5) S jednakom dosljednošću, Luterani odbijaju Euharistijsko klanjanje izvan Mise i Euharistijske procesije. Osuđeno s anatemom od Tridenta (DS 1656 = Dz 888), a također opet Pavao VI u gore navedenim dokumentima.

S najmanje pet anatema protiv luteranske hereze s obzirom na Euharistiju, nema osude Tridentskog Sabora ideje zajedničke pričesti s tom odijeljenom braćom. Ali to je samo zato što bi se ta ideja smatrala krajnje čudna i posve nezamisliva u to vrijeme, u stvari, nitko na obje strane nije ni razmišljao o tome, koliko mi znamo – a kamoli to predložio.
Neovisno o tome, zajednička pričest sa Luteranima (i drugim protestantima) je strogo zabranjena u Zakoniku kanonskoga prava. U rješenju koje je jasno povezano nerazdvojno sa Božanskim zakonom o važnosti primanja Tijela Kristova dostojno (usp I. Kor 11:. 27-30), Canon 844 # 4 pravila, kada čak ni u opasnosti od smrti, ne može ne – katolički kršćanin dobiti Pričest, osim ako on / ona “pokazuje katoličku vjeru u pogledu [ovog Sakramenta]”.
Franjine riječi i djela jučer u Švedskoj, dakle podižu izuzetno teška pitanja. Za mene je to izvan razumijevanja. Kako to može izbjeći odgovornost za konstituiranu izdaju naše vjere u središnjem otajstvu katoličkog bogoštovlja?

onepeterfive.com/6-reasons-why-lutheran-intercommunion-isnt-possible/

IZ OVOGA SE JASNO VIDI DA KATOLICI KOJI BUDU SLIJEDILI FRANJU OVIM PUTOM NEĆE VIŠE BITI KATOLICI, NEGO ĆE BITI ČLANOVI FRANJINE CRKVE KOJA NIJE CRKVA ISUSA KRISTA.

KARDINAL BURKE U SPLITU

Hvaljen Isus i Marija!

burke-pretvorba

Kardinal Raymond Leo Burke posjetio je Split u utorak 25. listopada, te je u splitskoj prvostolnici Sv. Dujma predvodio Misu u koncelebraciji s nadbiskupom Marinom Barišićem. Nakon Svete Mise je upriličeno predstavljanje knjige “I Božja ljubav tijelom postala – Sveta Euharistija kao sakrament ljubavi”, koja je objavljena u nakladi “Sofijina kuća” iz Visa. Govoreći o Euharistiji kardinal se pozivao na papu Ivana Pavla II. i papu Benedikta XVI., Franju nije spomenuo u izlaganju.
Kardinal je govorio o razornom utjecaju reforme koju su u ime Drugog Vatikana proveli katolički reformatori na sakralnim objektima u SAD-u. Osvrnuo se na devastaciju i uklanjanje oltara, kipova, slika iz crkava, svega što je imalo veliku umjetničku i sakralnu vrijednost, jer se uglavnom stoljećima dovozilo iz Europe, gdje su bili najbolji sakralni umjetnici.
Također je govorio o razornom utjecaju moderne glazbe u liturgiji, čak do te mjere da je u svojoj biskupiji morao zabraniti neke pjesme jer nisu uopće bile katoličke.
Govorio je o lošem i osiromašenom prijevodu liturgijskih tekstova s latinskog jezika na američki jezik, gdje su u nekim slučajevima cijeli odlomci prevedeni s jednom rečenicom šturog i ne baš krasnog izričaja.
Drugi dio ovog predstavljanja je bio rezerviran za pitanja kardinalu.
Ja sam pitao ono što smatram da je bilo najvažnije da čuju vjernici laici i klerici kojih nije bilo malo u dvorani te večeri. Ustvrdio sam da sam zabrinut zbog onih unutar katoličke crkve koji napadaju Euharistiju preko kršćanskog jedinstva, gdje se katolike gura u zajednicu s drugim kršćanima tipa anglikanci i takvi kršćani koji ne vjeruju u Stvarnu Prisutnost Isusa Krista kao stvarnog Boga i Čovjeka u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Da li se može dogoditi da zbog takvoga jedinstva katolici dođu u situaciju da izgube Stvarnu Prisutnost?

Kardinal je odgovorio dva puta da sam u pravu odnosno da je moje razmišljanje ispravno, jer postoje sile unutar Katoličke Crkve koje nas guraju u zajednicu na primjer s Luteranima (protestantima) koji ne vjeruju u stvarnu i trajnu prisutnost Isusa Krista u Euharistiji. On je opisivao način na koji oni služe svoju gozbu, te da zbog te nevjere ni nemaju Svetohraništa. Stoga je takav ekumenizam lažni ekumenizam koji katolike dovodi u opasnost da izgube Otajstvo vjere, a nije u redu ni prema protestantima. Kardinal je ustvrdio da je takvo jedinstvo neprihvatljivo i da katolici ne smiju prihvatiti ništa što dovodi u pitanje Stvarnu Prisutnost Isusa Krista u Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Vojska Ostatka u Hrvatskoj može biti zadovoljna zbog kardinalovog dolaska. Mogli smo vidjeti u hrvatskoj Crkvi dva totalno suprotna pristupa crkvene hijerarhije prema ovome velikome kardinalu, kako ga je jednom prilikom nazvao papa Benedikt XVI. Dok je u Splitu dočekan kao katolički kardinal, u Zagrebu su učinili sve da ga se ne vidi uopće.
Jako je važno da je dvije trećine Burkeove knjige posvećeno postsinodalnoj pobudnici SACRAMENTUM CARITATIS iz 2007. pape Benedikta XVI., a da je predgovor napisao kardinal Sarah. Cijela ova situacija me podsjeća na Poruku iz Knjige Istine iz 2013.

ONI ĆE BITI OPTUŽENI ZA ZLOČINE PROTIV PETROVE
STOLICE I BITI ĆE JAVNO PONIŽENI U MOJE SVETO IME

Četvrtak, 2. svibnja 2013., 20:07h

Moja predraga kćeri, Crkvu će napustiti mnogi na najvišim stupnjevima,
sa mnogima koji će usvojiti nova lažna naučavanja koja će ih odvesti
u carstvo tame.
Oni koji Mi ostanu odani i oni koji odbijaju grozotu, biti će vođeni
Apostolom Petrom, koji je sjedio na prvoj Rimskoj Stolici. On će voditi
Moga ljubljenoga Benedikta, koji će im, kako je naviješteno, pomoći
da vide Istinu. On će morati svjedočiti užasu, ali podržavati će ga oni
koji su se zakleli na vjernost Jedinoj Pravoj Riječi Božjoj.

I tako će raskol započeti. One koji slijede lažno naučavanje, gdje se Ja,
Isus Krist, ne štujem, Zvijer i njegovi demoni će rastrgati na komade.
Oni Moji nevini sluge, koji do sada nisu prihvatili ove Poruke, sada
će Mi potrčati radi utjehe. Moja proročanstva ne lažu i vrlo brzo će
mnoge od tih jadnih duša biti izbačene iz Svete Stolice. Oni će biti
optuženi za zločine protiv Petrove Stolice i biti će javno poniženi u
Moje Sveto Ime.

Ja im kažem ovo. Ostanite mirni i budite u miru, jer kada slijedite
Istinu biti ćete spašeni. Vi nikada ne smijete prihvatiti razblaženo
naučavanje, koje će biti bez Moga Autoriteta. Onima koji prihvaćaju
laži, u vjeri da činite svoju dužnost, vi morate shvatiti da ćete se suočiti
s teškim putem. Vi imate dva izbora. Ostanite u Svjetlu Božjem ili
okrenite svoja leđa Mojim Svetim Sakramentima.
Uskoro, mnogi od vas će jasno vidjeti ono na što sam vas Ja upozoravao.
Raskol će biti žestok i rat će uslijediti između Istine i laži. On će oboriti
Katoličku Crkvu, dok ne bude nalikovala na hrpu kamenja, ali Jedna
Prava Crkva će ostati uspravno stajati, dok Moji vjerni sluge grade
Moju Vojsku Ostatka. Oni će se boriti do samog gorkog kraja da održe
Svetu Riječ Božju.
Vaš Isus

NOVO NEBO I NOVA ZEMLJA

Hvaljen Isus i Marija!

Kad je teško gledajmo u budućnost i prekrasno obećanje koje sve više postaje stvarnost. Ove tri poruke o Novom Nebu i Novoj Zemlji iz 2012. uvijek iznova oduševljavaju za naprijed.
Slika je sa hodočašća – Sveti Ilija – Biokovo 2016., gdje smo se osjećali i bili kao na Novoj Zemlji.

NOVI RAJ: VI ĆETE IMATI ČISTO TIJELO, NERASPADLJIVO, OSLOBOĐENO BOLESTI, FIZIČKE SMRTI I STARENJA.
Utorak, 26. lipnja 2012., 20:00h
sveti-ilija-2016
Moja predraga kćeri, Novi Raj je sada potpuno dovršen u svoj Njegovoj Slavi, spreman za svu Božju djecu na Zemlji.
On će biti prikazan u svoj Njegovoj Slavi, baš poput Raja kojega je stvorio Moj Vječni Otac u početku za Svoju djecu.
Kako Anđeli pjevaju i raduju se, jer je vrlo blizu vrijeme da se otkrije Ovaj Veliki Sjaj nevjernome svijetu.
Ja ću Ga predstaviti kada se Novi Jeruzalem spusti na zemlju prilikom odzvanjanja Moga Drugoga Dolaska.
Tebi, Moja kćeri će biti rečeno da ovo objaviš, baš prije nego što se Ja obznanim.
Samo oni koji Me prihvaćaju kao Mesiju moći će ući kroz Njegova Veličanstvena Vrata.
Biti će učinjen svaki poziv sa Neba da bi se doprlo do svih onih koji će i dalje odbijati Moj Veliki Dar, sve do posljednje trube.
Zatim će biti prekasno za te jadne duše. Oni će biti bez nade nakon toga, kada Mi Moje Milosrđe bude bačeno natrag u Lice u potpunom odbacivanju.
Sve što je sada važno jest upozoriti one koji su u opasnosti gubljenja svojih duša sotoni.
Okupite ih, sljedbenici Moji. Privucite ih nježno u Moje stado. Nikada ne odustajte od svojih molitvi da ih spasite.
O, Moji ljubljeni sljedbenici, kada biste mogli vidjeti Novi Raj, kada se Nebo i Zemlja spoje u jedno, pali bi na koljena i plakali od radosti i olakšanja.
Oni od vas uplašeni zbog Kraja Vremena, kada će se zemlja kakvu poznajete promijeniti, morate Mi dopustiti da olakšam vaše brige.
Vi ćete povesti svoju obitelj sa sobom i svi će se radovati u čistoj potpunoj ljubavi i skladu.
Vi ćete imati čisto tijelo, neraspadljivo, oslobođeno bolesti, fizičke smrti i starenja.
Svi ćete vi imati svoje vlastito prebivalište sa travom, drvećem, planinama, rijekama, potocima i cvijećem koje će vas okruživati u svoj svojoj veličanstvenoj ljepoti.
Životinje će biti pitome i živjeti će u miru i ljubavi sa svom Božjom djecom.
Vi ćete vidjeti svoju djecu kako se žene, imaju djecu, a čudu obitelji, uskrsnulih od mrtvih, svi će svjedočiti.
Ovo uskrsnuće će biti poput nijedne zamislive radosti.
Vi ćete biti ponovno ujedinjeni sa svojima voljenima koji su preminuli u ovome životu i otišli na Nebo.
Vi ćete imati narode, ukupno dvanaest, svi označeni sa dvanaest zvijezda u Kruni na Bezgrješnoj Glavi Moje Majke, a sa svima ću vladati Ja sa Mojim Apostolima i Prorocima.

To je Moje Kraljevstvo, koje je obećao Moj Otac otkada je stvorio Raj na Zemlji. Svatko tko Ga odbije će propasti.
Molite za svu Božja djecu da imaju čistoću duše koja će im omogućiti da dođu kući u Kraljevstvo Moga Oca na Zemlji, kao što je bilo na početku, kao što je sada i kao što će uvijek biti, svijet bez kraja u vijeke vjekova.

Vaš Isus

BOG OTAC: JA OTKRIVAM MOJE BUDUĆE PLANOVE ZA NOVO NEBO I NOVU ZEMLJU.
Srijeda, 27. lipnja 2012., 20:00h

Moja najdraža kćeri, Ja danas otkrivam svoj Mojoj djeci Moje buduće planove za Novo Nebo i Novu Zemlju.
Kada nastane jedan veličanstveni Raj, postojati će dvanaest naroda.
Ti narodi će se sastojati od nekih naroda u svijetu koji su pokazali vjernost Meni, Bogu Ocu, Mome Sinu Isusu Kristu i Majci Božjoj, Kraljici Neba.
Oni raštrkani će biti okupljeni kako bi se pridružili onim drugim narodima kao jedno, ujedinjeni kao jedna Sveta Obitelj.
Moja Volja će biti poštovana. Svi ćete imati Dar slobodne volje, ali ona će biti u skladu sa Mojom. Tek tada će Istina Raja biti doista otkrivena.
Mojih Dvanaest naroda su označeni s dvanaest zvijezda na Ženi u Knjizi Otkrivenja.
Žena je Majka Božja i nosi dvanaest zvijezda koje označavaju dvije stvari.
Dvanaest Apostola je pomoglo Mome Sinu da osnuje Svoju Crkvu na Zemlji.
Dvanaest posebno odabranih naroda će tvoriti Jedinu Pravu Apostolsku Crkvu na Novoj Zemlji, kada Nebo i Zemlja postanu jedno u Mome Novom Veličanstvenom Raju
.
Ovo je trenutak kojega sam Ja strpljivo čekao.
Moja Božja Volja, koja je stvorila Raj za Adama i Evu i koja je bila odbačena zbog iskušenja zloga, sada će biti izvršena i ovoga puta će Raj biti savršen.
Moj Sin, Kralj čovječanstva, Kralj svemira, vladati će nad Mojim Novim Rajem na Zemlji.
On će imenovati vođe u svakom narodu, sve ujedinjene Mojom Božjom Voljom.
Ljudi iz tih naroda će poštovati Moga Sina na način na koji On mora biti, jedini način, u miru i međusobnoj ljubavi.
Njegova Blažena Majka, Majka Spasenja, okrunjena je Kraljica Neba i također će vladati kao Kraljica Novoga Raja.
Njena Krunidba na Nebu je bila vrlo posebna Božja Objava Njene uloge u budućnosti Spasenja svijeta.
Ona je okrunjena u velikoj časti i sjaju zbog uloge koju je odigrala, ne samo kao Majka Božja i Zaručnica Duha Svetoga, već i kao Majka Spasenja kojoj je dana Moć da uništi sotonu.
Moj ljubljeni Sin je nježno stavio Krunu od dvanaest zvijezda na Glavu Majke Božje prilikom Njene Krunidbe.
Moj Sin će staviti Krunu na Njenu Glavu u Novom Raju, kao Kraljici sve Božje djece.
Moj Božji Plan spašavanja čovječanstva već je počeo.
Moja je želja da Mi ova Misija pomogne okupiti izgubljene duše u svakom kutku zemlje i spasiti ih od neprijatelja prije nego bude prekasno.
Moje Božje posredovanje će dokazati Moju Ljubav za svu Moju djecu.
Ništa nije nemoguće. Ništa nije beznadno u Mojoj bitci protiv sotonine vojske.
Ja ću vam donijeti novi svijet koji će vas zaprepastiti u svoj svojoj veličanstvenoj slavi. On je spreman.
Njegova ljepota i sjaj su izvan vaše ljudske sposobnosti predočavanja.

Kada mu budete svjedočili, imati ćete Vječni Život.
Molite da se pokaju ona jadna Moja djeca koja ne vjeruju u Mene, Svevišnjega Boga, koje ne poštuju Moje Zakone i koja čine strašne zločine jedni protiv drugih.
Ne želim izgubiti nijedno Moje dijete.
Pomognite Mi da ih dovedem u ovo predivno veličanstveno nasljedstvo. Nažalost, to mora biti njihovom slobodnom voljom.
Ja vas ljubim, djeco, sa strašću koja je nepoznata čovječanstvu.
Dođite Mi kao jedan preko Moga Sina.
Vrijeme za Novi Raj na zemlji je vrlo blizu, ali dodijeljeno vam je vrijeme da pomognete obratiti čovječanstvo preko ove Misije Sedmoga Anđela na zemlji, koji radi s Mojim Sinom da dovede Moju obitelj k Meni.

Vaš Ljubljeni Otac
Stvoritelj svih vidljivih i nevidljivih stvari
Svevišnji Bog

BITI ĆE RAZLIČITE RAZINE U NOVOM RAJU OD DVANAEST NARODA
Petak, 12. listopada 2012., 23:15h

Moja predraga kćeri, Moja Ljubav je tako moćna, da Nju sada osjećaju oni koji ne poznaju Boga.
Usprkos zla prisutnoga u svijetu, čovjek sada osjeća ljubav prema drugima u srcu, koja će ih iznenaditi i koja je u suprotnosti sa pokvarenošću prisutnom u dušama.
Tako neočekivano će Ova Ljubav uzburkati njihove duše, da će mnogi proplakati. Ove suze ljubavi, tako čiste u njihovim srcima, podijeliti će ih na dvoje. Oni neće znati zbog čega se tako osjećaju prema svojoj braći i sestrama. Također će osjećati ovu stvarnu i posebnu ljubav prema svome Stvoritelju, Bogu Ocu. Ipak, oni neće priznati da On Postoji. Umjesto toga, mnogi će lutati i pitati se.
Što je ova nevjerojatna, ali moćna, ljubav koju osjećam u svome srcu? Kako to može biti, ako nema Boga? Kako mogu osjećati ovu ljubav, ako sam tek proizvod evolucije; proizvod čestica stvorenih od zemlje?
Ovo je Istina, Moja djeco. Vi niste čestica zemlje, ostatak vremena. Vi ste živo biće, živa duša, koja je sposobna za Vječni Život, bez kraja.
Vi patite zbog grijeha Adama i Eve, vaših praroditelja. Možete se nasmijati, ismijavati ili izrugivati onome što smatrate izmišljenom pričom, ali Istina je da živite nesavršeni život. Ovaj život patnje je zbog grijeha vaših praroditelja. Iskvareni njihovim grijehom, vi ste slijepi za Božju Istinu, zbog iste zmije koja je i njih prevarila.
Vi vjerujete da živite u stvarnom svijetu, svijetu materije, koji ima ograničenu trajnost. Vaš život na zemlji je kratak. Vaša tijela stare. Vaše zdravlje se pogoršava. Vremenom vaše tijelo umire. Zanemarite svoj duh, svoju dušu i vi ste ništa.
Prihvatite da ste dijete Božje i vaš život na zemlji će postati važniji, kada živite život prema Božjim Zakonima. Vaš život će biti proširen i biti će vam dan veliki Dar, Vječni Život.
Da vam se samo da letimičan pogled na takav život, na samo jedan sat, nikada ne biste uvrijedili Moga Oca. Vi morate znati da ćete primiti ove Darove.
Vi ćete živjeti sa cijelom svojom obitelji, sa onima koji su umrli u stanju milosti i onima koji će tvoriti Moju Vojsku Ostatka na zemlji.
Vaše tijelo će biti pročišćeno i ponovno stvoreno u stanju savršenstva, na osnovu dobi u kojoj ste prihvatili Ljubav Božju.
Vi ćete živjeti u ljubavi i miru sa vašim voljenima i vašim bližnjima. Nitko od vas neće željeti ništa.
Biti će različite razine u Novom Raju od dvanaest naroda. Na donjoj razini će biti gradovi i sela, svi će raditi u dobru mira, ljubavi, sreće i zadovoljstva. Nitko neće željeti ništa. Ja ću biti njihov Kralj, njihov Gospodar i vladati ću među njima, u Mističnom Jedinstvu.
Zatim će biti više razine. Oni će držati sve narode zajedno, u jedinstvu sa Mojim Učenjima i svi će se ljudi družiti u potpunom skladu jedni sa drugima i sa zvijerima na zemlji, velikima i malima.
Svi će preživljavati jedući sa Drveta Života. Nikome neće nedostajati hrane.
Zatim će postojati Vlade naroda. One će osigurati da sve bude u skladu sa Mojim Učenjima. Moje Vlade će voditi Moji Sveci i Apostoli.
Ovo će se nastaviti do samoga kraja, kada će se dogoditi Drugo Uskrsnuće mrtvih, za konačni sukob.
Sotona će biti oslobođen, zajedno sa svojim demonima, na kratko vrijeme. Onda će sve zlo biti uništeno. Moje će Milosrđe konačno biti predstavljeno svijetu, u spojenima Novom Nebu i Novoj Zemlji.
Onda će se sve razotkriti, dok Božja Tajna bude pokazana svima, u svojoj punoj i konačnoj Slavi.

Vaš Isus

PRIGRLIMO DAR MILOSTI ZAŠTITE

Bog Otac

VAŽNA PORUKA BOGA OCA: JA ĆU PODARITI ZAŠTITU OD VATRI PAKLA ONIM DUŠAMA ZA KOJE MOLITE.
Četvrtak, 23. kolovoza 2012., 15:15h

Moja najdraža kćeri, malo kad se Presveto Trojstvo obraćalo čovječanstvu na ovaj način i prvi put je da sam Ja, vaš Otac, odobrio Misiju ove vrste.
Moja djeca, od kojih mnoga ne shvaćaju značaj ovog Božjeg Posredovanja, uskoro će shvatiti zašto je nužno.
Ako bi se Drugi Dolazak Mog ljubljenog Sina dogodio bez Upozorenja, Moja dragocjena djeca nikada ne bi ušla kroz vrata Moga Novog Raja.
Oni nikada ne bi mogli biti sposobni pripremiti svoje duše i ne bi bili dostojni biti primljeni u Novu Eru Mira.
Ovo je komunikacija na koju će svijetu biti teško odgovoriti.
Tako je taman oblak koji prekriva srca ljudi, da će malo duša moći vidjeti Svjetlo Moga Božjeg Obećanja.
Sile zla, uvijek prisutne u svijetu, sprječavaju Moju djecu da dosegnu do Mene.
Moja odlučnost da približim Moju Obitelj i ujedinim ih u Moja Njedra je vatrena.
Neka svaki čovjek uspije shvatiti da ću Ja omogućiti brzo obraćenje čovječanstva, pod svaku cijenu.

Dopuštajući da slobodna volja sve Moje djece ostane nedirnuta, čuda koja ću Ja narediti, izokrenuti će njihova srca.
To je Moje Obećanje dok Ja dozivam svako od vas, drago, maleno Moje dijete.
Ja, vaš Ljubljeni Otac, žudim da vas uzmem, okupim i držim blizu Moga Srca i odvedem vas u sigurnost.
Tako malo vas pozna dubine Moje Ljubavi. Jednom kada bi iskusili ljubav za Mene, vašega Vječnog Oca, nikada ponovno ne biste odijelili od Mene svoju vezu.
Ja vam želim dati utjehu.
Ja želim da znate da Moja Ljubav za vas znači da će, preko Moga Sina Isusa Krista, veliko Milosrđe biti pokazano čak i onima sa srcima od kamena i onima s dušama tako crnima da ih samo čudo može spasiti.
Onima koji ljube Mene Ja kažem ovo. Vaša ljubav za Mene, vašeg Oca, vratiti će vam se u izobilju. Vaša ljubav za Moga Dragocjenog Sina biti će nagrađena tako što ću Ja podariti zaštitu od vatri pakla onim dušama za koje molite.
Ništa nije nemoguće.
Moja Ljubav je beskrajna.
Ufajte se u Mene.
Ufajte se u Moga Sina.
Kada to učinite, Ja ću udijeliti velike milosti za Spasenje čovječanstva.

Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog

DAJTE MOME OCU HVALE ZA DAR NJEGOVE MILOSTI ZAŠTITE OD VATRI PAKLA
Petak, 24. kolovoza 2012., 03:15h

Moja predraga kćeri, želim da zatražiš od Mojih učenika da počnu svakodnevno moljenje Mojih Litanija Isus čovječanstvu počevši od sada.
Ove molitve će donijeti velike Milosti i spasiti će sve one koje vi stavljate u posebne nakane za spasenje njihovih duša.
Ova druga je u čast Moga Vječnog Oca, koji ljubi svakog od Svoje dragocjene djece.
Ja polažem Moju Glavu na Njegovo Rame, Moje Ruke Ga okružuju svakoga dana, da Mu pružim utjehu kada se uzrujava zbog svih onih jadnih duša koje su Mu izgubljene.
Dođite k Njemu, Moji ljubljeni učenici i dajte Mome Ocu hvalu za Dar Njegove Milosti Zaštite od vatri pakla onima koji odgovaraju na Njegov Poziv.

Litanijska molitva Isus čovječanstvu (2) Milost zaštite

O Svevišnji Nebeski Oče ljubim Te.
Častim Te.
Gospodine, smiluj se.
Gospodine, oprosti nam naše prijestupe.
Klanjam Ti se.
Slavim Te.
Dajem Ti hvalu za sve Tvoje posebne Milosti.
Usrdno Te molim da daš Milost Zaštite mojim ljubljenima ( navesti sve koji su na popisu za spasenje duša ).
Prikazujem Ti svoju vjernost u svako doba.
Ti, o Svevišnji Nebeski Oče, Stvoritelju svega, Stvoritelju svemira, Stvoritelju ljudi, Ti si Izvor svega.
Ti si Izvor Ljubavi.
Ti si Ljubav.
Ljubim Te.
Častim Te.
Predajem Ti se.
Molim Te da se smiluješ svim dušama koje Te ne poznaju, koje Te ne časte, koje odbijaju Tvoju Milosrdnu Ruku.
Predajem Tebi sebe u duhu, duši i tijelu, da možeš njih uzeti u Svoje Ruke, daleko od zloga.
Molim Te, otvori Vrata Raja da sva Tvoja djeca budu napokon sjedinjena u baštini koju si Ti stvorio za sve nas.
Amen.

Ja želim da svi vi znate ovo.
Ljubav koju Moj Vječni Otac ima za svakoga od Svoje djece je iznad vaše sposobnosti spoznavanja.
Ona je sto puta ili više jača od one na zemlji koju roditelj ima u svome srcu za svoje vlastito dijete.
Tako je Jaka ljubav koju Moj Otac ima za svu Njegovu djecu da je On učinio mnoge žrtve kojih niste svjesni.
Njegova Ruka je povučena od nanošenja mnogih kazni koje je On planirao zato da bi kaznio Svoju djecu.
Njegovo strpljenje je iskušavano iznad izdržljivosti.

On je zanemario uvrede koje su Mu predbačene.
Umjesto toga, On želi dovesti Svoju djecu natrag k Sebi, ne strahom, već ljubavlju one Svoje djece koja Ga najviše ljube.
On se oslanja na one od vas s dubokom stalnom ljubavlju za Njega i Mene, Njegovoga Sina, da pomognete okupiti Njegovu izgubljenu djecu tako da ih On može dovesti k Sebi.
Dovedite sve one duše bliske vašem srcu i stavite ih sada pred Prijestolje Moga Oca i Svojim Milosrđem, On će vam dati najveći Dar od svih.
On će udijeliti njihovo Spasenje.
Donesite imena tamnih duša, uključujući popis onih koje ne znate i usrdno molite za Milosrđe za njihove duše.
Moj Otac iščekuje, s ljubavlju u Svome Srcu, vaš plemeniti odgovor.
Dođite. Ne oklijevajte, jer ovo je sa Neba najizvanredniji Dar svoje vrste.
Vi iz ovoga naraštaja ste doista blagoslovljeni.

Vaš Isus

DJEVICA MARIJA: PRIGRLITE DAR MILOSTI ZAŠTITE, DJECO. CIJENITE GA, JER TO JE RIJEDAK DAR S NEBA.
Subota, 25. kolovoza 2012., 12:00h

Dijete Moje, Nebo se raduje. Zborovi Anđela pjevaju najvišim glasovima u Slavu Moga Oca.
Njegovo Slavno Milosrđe, koje je On iskazao kroz posebnu Milost Zaštite, radosno je pozdravljeno s velikom ljubavlju i radošću od svih Anđela i Svetaca na Nebu.
Moja djeca još ne shvaćaju značaj ovoga velikoga Dara Milosrđa od Oca, Boga Svevišnjeg.
Vi, Moja djeco, sada imate moć spasiti druge, izgubljene duše.
To znači da moć zloga može biti pobijeđena na način koji nije bio moguć do sada.
Laži, prijevara i mržnja koje zli usađuje u misli Božje djece mogu se učiniti uzaludnima, ako su molitve dane onima koji ljube Moga Sina prikazane pred Prijestoljem Moga Oca.
Prigrlite Dar Milosti Zaštite, djeco.
Cijenite ga jer to je rijedak Dar s Neba.
On vam dokazuje Ljubav vašega Oca za svako od Njegove ljubljene djece.
On je jedan od velikih čuda, pružen svoj Božjoj djeci na Kraju Vremena.
Hvala vam što odgovarate na Moj poziv.

Marija, Kraljica Neba
Majka Spasenja

POZIV NA POST

JA ŽELIM DA SVI MOJI SLJEDBENICI PROVEDU VRIJEME POSTEĆI OD SLIJEDEĆEG PONEDJELJKA DO 15:30h NA VELIKI PETAK
Petak, 22. ožujka 2013., 21:45h

kruh i voda
Moja predraga kćeri, Ja želim da svi Moji sljedbenici provedu vrijeme posteći od sljedećeg Ponedjeljka do 15:30h na Veliki Petak.
Čak i mali znak posta će prikupiti svima vama uvid u Moj Plan Spasenja, te kako Mi možete pomoći spasiti duše svih grješnika.
Postom ćete postati ponovno cijeli. Čisteći svoje tijelo, vaš duh će biti obnovljen. Ja također želim da primite Sakrament Ispovijedi ili onaj oblik pomirenja koji vam je dostupan. Molim vas, ako niste u mogućnosti primiti ovaj Sakrament onda prihvatite Dar Moga Potpunog Oprosta koji sam vam dao prije nekog vremena.
Utorak, 31. siječnja 2012., 21:30h
Morate moliti ovu molitvu sedam dana zaredom da bi vam se dao dar potpunog oprosta i Snaga Duha Svetoga.
O moj Isuse, Ti si svjetlost svijeta, Ti si plamen koji dodiruje sve duše. Tvoje Milosrđe i Ljubav ne poznaju granice. Nismo zavrijedili žrtvu koju si Ti podnio za nas Svojom Smrću na Križu, ipak znamo da Tvoja Ljubav za nas nadilazi našu ljubav prema Tebi. Udijeli nam, Gospodine, dar poniznosti da zavrijedimo ući u Tvoje Novo Kraljevstvo. Ispuni nas Duhom Svetim da hrabro stupamo naprijed i vodimo Tvoju vojsku u propovijedanju Istine Tvoje Svete Riječi te pripremimo našu braću i sestre za Tvoj Slavni Drugi Dolazak na Zemlju. Častimo Te! Slavimo Te! Prikazujemo Ti same sebe, naše žalosti i trpljenja kao dar Tebi za spasenje duša. Ljubimo Te, Isuse! Smiluj se svoj Svojoj djeci gdje god bili. Amen.
Zatim u duhu, Ja želim da se sjedinite sa Mnom, kao da ste bili prisutni s Mojim Apostolima na Mojoj Posljednjoj Večeri.
Dijeliti ćete sa Mnom beskvasni kruh i jesti sa Mnom za Mojim stolom. Vi, Moji sljedbenici, možete dijeliti sa Mnom Moj Kalež Patnje, svojom slobodnom voljom vi bi trebali prihvatiti Moju ponudu.
Ako možete ovo prihvatiti, vi ćete okajavajući grijehe smrtnog čovjeka, spasiti milijune duša. Ja ću podariti Milost najviše okorjelim grješnicima, uzvraćajući na vaš dar patnje.
Evo Križarske Molitve za vas, ako želite dijeliti Moj Kalež Patnje. Molite ju tri puta kada možete, ali najbolje svaki put kada postite.

Križarska molitva (103) Dijeliti Kalež Patnje s Kristom

Prostirem se pred Tebe, dragi Isuse i pred Tvoje Noge da činiš što hoćeš sa mnom za dobro svih. Daj mi da dijelim Tvoj Kalež Patnje. Uzmi ovaj dar od mene, kako bi Ti mogao spasiti one jadne duše koje su izgubljene i bez nade. Uzmi me, u tijelu, kako bih mogao dijeliti Tvoju bol. Čuvaj moje srce u Svojim Svetim Rukama i sjedini moju dušu s Tobom. Kroz moj dar patnje, ja dopuštam da Tvoja Božja Prisutnost obuhvati moju dušu, kako bi Ti mogao otkupiti sve grješnike i ujediniti svu Božju djecu u vijeke vjekova. Amen

Ova vaša žrtva, koju prikazujete Meni, Isusu Kristu, Otkupitelju cijeloga čovječanstva, omogućiti će Mi da izlijem Moje Veliko Milosrđe preko cijeloga svijeta.
Još važnije, Ja ću spasiti čak i one koji Me mrze. Vaše molitve i žrtva njihova su jedina spasonosna milost, jer bez toga, zli bi ih uništio.
Ako želite izdržati ovu patnju, Ja ću vam podariti velike blagoslove i tražiti da nastavite sa Mnom na Mom Putu da probudim svijet iz njegovog drijemeža kako bih Ja mogao podići veo prijevare koji ga prekriva.

Vaš Isus

DRUGI VATIKANSKI KONCIL I SVETI MIHAEL ARHANĐEL

Hvaljen Isus i Marija!

Sv.-Mihovil-830x964
Naš Kralj Gospodin Isus Krist dva puta u Knjizi Istine spominje Drugi Vatikanski Koncil.
VAŽNOST SAKRAMENATA – BRAKA I PRVE SVETE PRIČESTI Srijeda, 6. srpnja 2011.
Moja kćeri, molim te da moliš za Mog Namjesnika papu Benedikta, jer je okružen masonskim silama
koje čine svaki napor kako bi ga svrgnuli s vlasti, ove zle sile ulaze u Moju Crkvu još od Drugog Vatikanskog Koncila i razvodnili su Moja Učenja. Mnogi su zakoni uvedeni koji Me vrijeđaju, osobito davanje Moje Presvete Euharistije od strane laika. …
Presveta Euharistija mora biti primljena na jezik i ne smije biti zaprljana ljudskim rukama. A ipak, upravo ovo su Moje posvećene sluge učinile. Ove zakone nisam dopustio Ja u duhu. Moji posvećeni sluge su vođeni putem koji nije u ravnini sa učenjima Mojih Apostola. Danas se Moji Sakramenti ne uzimaju za ozbiljno, posebno od onih koji traže Sakramente braka i prve Svete Pričesti.
Zavjet braka je vrlo ozbiljan, jer je, zapamtite, Sakrament i učinjen je u prisutnosti Boga Oca. … Svi brakovi su sklopljeni na Nebu. Nijedan čovjek ne može uništiti brak bez da uvrijedi Mog Oca. … Vratite Mi se putem Sakramenata. Pokažite poštovanje prema Sakramentima onako kako biste trebali i istinski ćete ponovno osjetiti Moju Prisutnost.

MNOGI SU PAPE BILI ZATVORENICI U SVETOJ STOLICI, OKRUŽENI MASONSKIM SKUPINAMA Ponedjeljak, 7. svibnja 2012.
Katoličkoj Crkvi – Kada je Drugi Vatikanski Koncil proglasio nova pravila, njih su uvela zle masonske sile iz tvojih hodnika.
Lukavo su izložili nove načine dijeljenja Moje Svete Euharistije koji Me vrijeđaju.
Vaša takozvana snošljiva učenja proglasila su niz laži, uključujući odbijanje priznanja moći Svetoga Mihaela Arhanđela. On je zaštitnik Crkve protiv sotone. Te sile među vama su to znale. Zbog toga ste zaustavili sve molitve u kojima se tražila Njegova pomoć preda Mnom na Svetoj Misi.
Zatim ste počinili najveću neistinu, da se pakla ne treba bojati. Da je to samo metafora. Jer ta laž, koju su kao istinu prihvatila mnoga Božja djeca, je značila gubitak milijardi duša.
Nikada nemojte misliti da Ja optužujem brojne Svete Pape koji su sjedili na Petrovoj Stolici. Njihova je Misija uvijek bila zaštićena. Mnogi pape su bili zatvorenici u Svetoj Stolici, okruženi masonskim skupinama koje ne predstavljaju Boga.
Oni mrze Boga i proveli su pedeset godina šireći neistine o Božjem Milosrđu.

NAMA, VOJSCI OSTATKA, JAKO JE VAŽNO DOBRO UPOZNATI I RAZUMJETI DRUGI VATIKANSKI KONCIL, NE DA BISMO BRANILI KNJIGU ISTINE, JER JE TO NEPOTREBNO, VEĆ DA BI JU ŽIVOTOM ISPUNILI.
Knjiga Istine govori o opasnostima koje su proizašle iz Drugog Vatikanskog Koncila i potrebno je razlučiti stvari koje je on postavio kao platformu za uspon i djelovanje Lažnog proroka Franje. Treba znati da je Koncil počeo s dobrim namjerama i da je većina sudionika bila pravovjerna, ali manipulirana od članova većinom iz njemačke i nizozemske biskupske konferencije, koji su imali i novce i medije na svojoj strani. (Zvuči vam poznato?) Čitajući dokumentiranu ostavštinu nekih časnih sudionika ovoga događaja, koji su tada branili polog vjere, Drugi Vatikanski Koncil je po scenariju bio sličan nedavnoj Sinodi o obitelji, samo što je masonerija na Koncilu imala faktor iznenađenja, jer su srušili kompletnu pripremu Koncila i odbacili sve godinama prije pripremane sheme koje su trebale voditi tijek Koncila, te je krenuo s nule, pod vodstvom ljudi koje su u zbrci i magli većinom postavili masoni, a ne Papa Ivan XXIII (1958. – 1963.). Na Sinodi o obitelji Njemci i ostali su također imali većinsku hijerarhiju, ovaj put uključujući i Lažnog proroka. Jedan od ključnih dokumenata za razumjeti Drugi Vatikanski Koncil je „ Kratak kritički pregled novog reda Mise“ kojeg su potpisali KARDINAL OTTAVIANI koji je bio tajnik Svetog Oficija od 1935. do 1968. kada je dao ostavku, a Sveti Oficij je tada reformiran u Kongregaciju za nauk vjere i KARDINAL BACCI. Na ovaj dokument ćemo se osvrnuti u drugom postu. Dakle možemo reći svašta, ali sigurno ne da je „ Drugi Vatikanski Koncil djelo Duha Svetoga“, kako bi mnogi modernisti, koji su u stvari zavedeni pijuni svijeta i crkvene masonerije, htjeli da vjerujemo. Pošto ova mala analiza ipak zahtjeva više prostora podijeliti ćemo je na tri djela, kako bi u iduća dva posta analizirali trenutno ključne stvari za nas:
1. Sveta Misna Žrtva. Usporedba obreda prije i nakon Koncila. Pričest na ruku. Što je Žrtva. Tko Žrtvuje. Zašto je Nova Misa pravovaljana. Zašto ne smijemo više popustiti ni milimetar u obrani Svete Mise. Grozota pustoši.
2. Lažni ekumenizam. Isti duh protestantskih pentakostalnih sekti i pokreta u katoličkoj crkvi. Zašto smo uvjereni da je katolički karizmatski pokret u službi zloduha Izebele. Okultizam i pentakostalizam. Duh Proroka Ilije.
Molimo se Svetom Mihaelu Arhanđelu koji neka nam pomogne da vidimo i očuvamo Istinu. Njega je Koncil pokušao protjerati iz Crkve i izbacio Ga iz Svete Mise. Znamo da je Papa Lav XIII (1878. – 1903.) nakon viđenja koje je imao, odredio da se moli molitva Svetom Mihaelu u svakoj crkvi na svijetu, nakon svake Svete Mise. Smiješno je da nas danas pozivaju na poslušnost masonskoj hijerarhiji i učiteljstvu koje je počelo sa Drugim Vatikanom, kao da prije njega nije bilo ni papa ni Katoličke Crkve. Današnje učiteljstvo je u mnogim ključnim pitanjima vjere u suprotnosti s učiteljstvom i papama prije Drugog Vatikanskog Koncila. Gospodin Isus nas ovdje opet usmjerava prema Knezu Mihaelu:
ZLO ĆE SE SMATRATI DOBRIM, A DOBRO ĆE SE SMATRATI ZLIM Četvrtak, 6. ožujka 2014.
Neka nijedan čovjek nikada ne povjeruje da ima dovoljnu snagu volje da izdrži pritiske koje mu postavlja zloduh. … Vi stoga morate moliti molitvu Svetom Mihaelu svakoga dana.
Sveti Mihaele, Arhanđele, brani nas u boju, protiv pakosti i zasjedama đavlovim budi nam zaklon! Neka mu zapovijedi Bog, ponizno molimo: i Ti, Vojvodo Vojske Nebeske, sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, Božanskom Krepošću u pakao strovali! Amen
Sotona i svaki demon, koji luta Zemljom, vrlo naporno rade da bi vas odveli od Mene u ovo vrijeme – više nego u bilo koje vrijeme otkada sam Ja hodao Zemljom. Vi morate usredotočiti svoj pogled na Mene i slušati Me, da vas Ja mogu nastaviti štititi.

Vaš Isus

PADRE PIO STIŽE U RIM

padre_pio_arrives_in_rome

Hvaljen Isus i Marija!

Ovih dana razne vijesti stižu iz Italije. Franjo se nastavlja boriti protiv života i vjere. Između ostalog je kompletno ignorirao skup od najmanje milijun ljudi koji su se okupili 30. siječnja u Rimu na Dan obitelji.
S druge strane kako nam je objavljeno u Knjizi Istine ide do velikih granica lažne poniznosti skrivajući se iza Majke Božje i Svetaca. Tako je “molio” pred relikvijama Svetoga Oca Pia i Svetoga Leopolda Mandića 6. veljače u Bazilici Svetog Petra.
Sve više ljudi u Italiji uviđa da je Franjo Lažni prorok. Ne znam tko je autor ove slike i da li čita Knjigu Istine, ali očito ima Dar Razlikovanja.

NOVI INTERVJU SA BISKUPOM SCHNEIDEROM

Hvaljen Isus i Marija!
Na blagdan Svetog Vlaha 03.02.2016. u dubrovačkoj katedrali imali smo za propovjednika biskupa Cupicha „velikog hrvatskog mecenu, izaslanika lažnog Proroka na prošloj sinodi – odvjetnika sodome i gomore“. On je bio gost najboljeg učenika lažnog Proroka u HBK – biskupa Uzinića, koji se u javnosti postavlja kao glasnogovornik HBK. Sa dubokim žaljenjem gledamo kako Crkva u Hrvata i Republika Hrvatska upadaju sve dublje u glib novog svjetskog poretka i jedinstvene svjetske religije.
Bog nam istovremeno pokazuje primjer hrabrog posvećenog sluge koji govori istinu. Biskup Athanasius Schneider se još odlučnije i jasnije bori za Katolički nauk i vjeru. Ovaj intervju je prekriven određenom dozom suzdržanosti, ali vjerujemo da će ovaj biskup istupiti još jače i otvorenije, kad za to dođe vrijeme. Rorate Caeli je objavio intervju. Ovdje objavljujemo dio koji je bitan za Vojsku Ostatka. Molimo, vjerujemo i nadamo se da ćemo u Hrvatskoj ubrzo imati ovakve hrabre muževe koji će ustati među hrvatskim svećenicima i biskupima. Nadajmo se da će ovom jubilarnom godinom, kada slavimo četrdesetu obljetnicu Hrvatskog Krsnog Zavjeta mnogi u Hrvatskoj Crkvi progledati.
Uzdajmo se u Majku Spasenja, jer smo Njoj kao narod 1976. godine posvećeni „TUUS TOTUS“

Schneider
POST-SINODSKA CRKVA I NEVJERNICI UNUTAR CRKVENE HIJERARHIJE
Rorate Caeli: Govoreći o nedavnoj Sinodi, proći će određeno vrijeme dok ne budemo sasvim svjesni kakve će pravne učinke ona imati za Crkvu, jer se sada iščekuje potez pape Franje. No, bez obzira na eventualni ishod, postoji li zapravo raskol u Crkvi? I ako postoji, što to zapravo znači u praktičnom smislu? Kako će se to odraziti na tipičnog katolika iz crkvenih klupa?
Nj.E. Schneider: Raskol prema definiciji Zakonika kanonskog prava (kan. 751) znači sljedeće: uskraćivanje podložnosti vrhovnom svećeniku ili zajedništva s članovima Crkve koji su mu podložni. Važno je pritom razlikovati defekt u vjeri, odnosno krivovjerje od raskola (shizme). Vjerska zabluda ili krivovjerje uistinu je veći grijeh od raskola, kako to kaže sv. Toma Akvinski: „Nevjera je grijeh počinjen protiv samoga Boga, jer On Sam je Prva Istina, na kojoj se vjera temelji; dok se shizma protivi eklezijalnom jedinstvu, što je manje dobro od Samoga Boga. Stoga je grijeh nevjere (ili krivovjerja) općenito mnogo teži od grijeha shizme. (Summa Theologica II-II, q. 39, a. 2 c).
Sama kriza koja pogađa Crkvu u današnje vrijeme sastoji se od neprestano rastuće pojave da oni koji ne vjeruju u potpunosti niti ispovijedaju cjelovitost katoličke vjere vrlo često zauzimaju strateške pozicije u životu Crkve, poput profesora teologije, nastavnika u sjemeništima, redovničkih poglavara, župnika, pa čak i biskupa i kardinala. A svi ti ljudi s manjkavom vjerom javno priznaju svoju podložnost papi.
Vrhunac konfuzije i apsurdnosti očituje se kada takvi polu-heretički klerici optužuju upravo one koji brane čistoću i cjelovitost katoličke vjere, da su protiv pape – a usto su prema njihovom mišljenju, na neki način, i šizmatici.
SINODA I PAPOLATRIJA
Rorate Caeli: Što se tiče Sinode, je li svakome tko ima oči jasno da je papa Franjo prouzročio zbunjenost umjesto jasnoće u sinodskom procesu, te je ujedno i potaknuo kretanje prema raskidu dajući istaknute uloge kardinalima Kasperu i Danneelsu, nadbiskupu Cupichu, itd. Koje je ispravno stajalište, koje treba zauzeti jedan katolik prema papi u ovim turbulentnim vremenima? Imaju li katolici obvezu javno iskazivati svoje stavove i „oduprijeti se“, kako je to napomenuo kardinal Burke u prošlogodišnjem intervjuu koji nam je dao, pa čak i kada njihova gledišta zauzimaju kritički stav prema papi?
Nj.E. Schneider: Promatramo li nekoliko prethodnih generacija, sve do naših dana, u životu Crkve prevladava određena vrsta „papo-centrizma“, ili čak neka vrsta „papolatrije“, što je bez ikakve sumnje pretjerivanje, posebice u usporedbi s nekadašnjim umjerenim i nadnaravnim viđenjem osobe pape, te iskazivanjem poštovanja prema njemu. Takav neumjeren stav prema osobi pape u praksi proizvodi neumjereno i pogrešno teološko tumačenje dogme o papinskoj nepogrešivosti.
Kada bi papa rekao sveopćoj Crkvi da učini nešto, što bi izravno nanosilo štetu nepromjenjivoj Božanskoj istini ili Božanskoj zapovijedi, svaki katolik bi imao pravo ispraviti ga na prikladan i uljudan način… Crkva nije privatno vlasništvo pape. Papa ne može reći „Ja sam Crkva“, poput francuskog kralja Luja XIV., koji je rekao: “L’État c’est moi.” („Država, to sam ja“). Papa je samo namjesnik (vikar), a ne nasljednik Kristov.
Mišljenja sam da u vremenu kada je velik dio držaoca službi Učiteljstva nemaran u obavljanju njihovih svetih dužnosti, Duh Sveti danas poziva, prvenstveno vjernike, da istupe naprijed i hrabro brane vjeru s autentičnim „sentire cum ecclesia“.
TRADICIJA I NJENI NEPRIJATELJI IZNUTRA
Rorate Caeli: Je li papa mjerilo tradicije, ili se on prosuđuje prema tradiciji? Bi li vjerni katolici trebali moliti za skori dolazak tradicionalnog pape?
Nj.E. Schneider: Papa zasigurno nije mjerilo tradicije, upravo suprotno. Uvijek moramo imati na umu dogmatski nauk Prvog vatikanskog sabora: „A Petrovim nasljednicima nije naime obećan Duh Sveti kako bi uz Njegovu objavu naviještali novi nauk, nego da uz Njegovu pomoć sveto čuvaju i vjerno iznose objavu, ili poklad vjere, primljen od Apostola.“ (usp. Dogmatsku konstituciju Pastor aeternus, pogl. 4)
Rorate Caeli: Znamo da postoji mnoštvo biskupa i kardinala – moguće i većina njih – koji žele izmijeniti doktrinarni jezik Crkve i dugotrajnu disciplinu, sve pod izlikom „razvitka doktrine“, i „pastoralne samilosti“. Što je u njihovom argumentu pogrešno?
Nj.E. Schneider: Izrazi poput: „razvitka doktrine“, i „pastoralne samilosti“ ustvari su obično izlika za mijenjanje Kristovog nauka, i protivni su njegovom nepromjenjivom smislu i cjelovitosti, onako kako su ga apostoli prenijeli sveopćoj Crkvi, i onako kako je vjerno očuvan preko crkvenih otaca, dogmatskih učenja ekumenskih sabora i papa.
Naposljetku, ti klerici žele neku drugu Crkvu, pa čak i drugu religiju: naturalističku religiju, koja se prilagođava duhu vremena. Takvi klerici su zapravo vukovi u ovčjoj koži, često koketiraju sa svijetom. Oni nisu neustrašivi pastiri – već obični kukavički zečevi.