Arhiva kategorije: Vojska Ostatka

Globalna molitva – Velika Gospa 2020

Pozivamo vas na globalnu molitvu ne engleskom jeziku, danas u 15:00. Posebnost današnje molitve je u tome što će ju voditi svećenici.

Bogu Hvala i Majci Božjoj.

Molitvene nakane:

Najdraža Majko Marijo, Majko Spasenja, molimo Te da nam se pridružiš u ovim molitvama dok se molimo Vječnim Ocu u Ime Isusa Krista, Gospodina našega:

 • Za zaštitu pape Benedikta XVI. Od fizičkih, emocionalnih i duhovnih muka koje su uzrokovali vaši neprijatelji. Omogućite mu izlječenje od svih njegovih bolesti.
 • Da se spriječi uništavanje Božje Crkve iznutra, izliječite je od zlih napada; i oslobodite je od vlasti crkvene masonerije.
 • Za prosvjetljenje svih Božijih svetih slugu kako bi mogli prepoznati i prihvatiti Njegovu Knjigu Istinu. Molimo vas da zaštitite sve one koji ostaju vjerni i podržavaju Njegovu najsvetiju Riječ.
 • Zaštitite Mariju od Božjeg Milosrđa i njenu obitelj od bilo kakvih šteta i progona i dajte joj uspiju sve molbe i namjere u skladu sa Svetom Voljom Božjom.
 • lzlječite bolesne u umu, tijelu i duši. Zaštitite nas, našu djecu od ovog virusa COVID 19 i poštedite nas i naše obitelji od bilo koje vrste globalnog cijepljenja namijenjenog uništavanju Vaše djece. Molimo prokažite, kaznite i obratite počinitelje.
 • Za posvećenje Rusije Bezgrešnom Marijinom Srcu, što prije.
 • Uništite planove i rad Antikrista i lažnog proroka, njihov Novi svjetski poredak, svo njihovo oružje za masovno uništenje, posebno nuklearne bombe i biološko oružje.
 • Molimo vas da prekinete stisak zla, posebno među elitama i svjetskim liderima.
 • Umnožite i ojačajte molitvene ratnike Isus čovječanstvu i uklonite sve prepreke koje uzrokuju podjele među nama. Pročistite naša srca.
 • Molimo zaštitite ovu Misiju Spasenja od bilo koje vrste napada.
 • I da bismo stekli milosti koje smo tražili, prikazane pred oltarom i one zadržane u našim srcima.

 

Kolovoz – Mjesec spasenja duša – molitvene nakane:

 

 • Za spas svih duša koje mogu propasti u ratovima, zemljotresima ili u narednoj globalnoj ispovijedi, Upozorenju.
 • Za obraćenje i spasenje članova naše obitelji koji su u grijehu ili koji nisu vjernici, uključujući bliske prijatelje i poznanike, koji su voljom okrenuli leđa Njegovim Učenjima i drugima nanijeli nepravdu.
 • Da oni koji se obrate tijekom Upozorenja ostanu na putu Istine.
 • Neka ljubav prema Isusu i Vječnom Ocu postane jača među onima koji već poznaju Istinu.
 • Da se Kazna ublaži.

Program:

🔵 Ovo su molitve koje će se moliti danas na Veliku Gospu 2020

 

Dnevne Križarske Molitve:

1, 12, 24, 30,33,79, 102,104,111, 129, 155, 164

 

Molitve za klerike u ovim teškim vremenima krize u našoj ljubljenoj Crkvi:

22, 40, 49, 56, 57, 66, 70, 110, 114, 135, 136, 170

 

Za preživljavanje Katoličke Crkve i zaštitu protiv prijevare i laži:

23, 28, 29, 38, 53,100, 101, 144, 158, 169

 

Molitve za sve duše koje mogu nestati u ratovima, zemljotresima ili u nadolazećoj globalnoj ispovijedi, Upozorenju

4, 7, 8, 14, 16, 30, 43, 54, 55, 60, 65, 120, 127

 

Litanije Isus čovječanstvu 1- 6

 

🔵 Dvije Poruke koje će se čitati:

 

OVO JE MOJA KNJIGA. MOJA RIJEČ. MOJE OBEĆANJE.

Srijeda, 15. kolovoza 2012., 01:00h

Moja predraga kćeri Ja govorim s tobom o ovom najvažnijem danu,

danu kojega sam odabrao da pokrenem Moju Knjigu za svijet.

Ovo je dan Velike Gospe Moje ljubljene Majke, Kraljice Neba, Kraljice

Zemlje, Majke Spasenja.

Nije slučajnost da Knjiga Istina postaje dostupna na ovaj datum,

jer Moja Majka je Majka Spasenja. Knjiga je tu, da pomogne spasiti

duše cijelog čovječanstva.

Moja Majka igra važnu ulogu u Spasenju duša.

Ona je Suotkupiteljica, Posrednica Milosti i Zaštitnica. To znači da

je Moju Majku odabrao Bog da pomogne Meni, Svome Sinu, u

konačnom planu Spasenja.

Njena uloga u ovom važnom vremenskom razdoblju nije shvaćena.

Ona je rodila Otkupitelja čovječanstva i donijela na svijet Dar Spasenja

zbog Svoga prihvaćanja da postane Moja Majka.

Ona je Majka sve Božje djece sada i Njoj je dana Moć da skrši sotonu

dok se Ja pripremam spasiti ljudski rod od njegovog bezbožnog plana

da zavede Božju djecu.

Knjiga Istine nije samo knjiga. Ona je Moja Sveta Riječ, prvi dio mnogih

otkrivenja, da obrate svijet.

Iako se mogla činiti vrlo teškom za izdavanje, s tako mnogo prepreka

koje su pred tebe stavljene, kćeri Moja, ova Misija je, uvjeravam te,

zaštićena s Neba.

Ovo je Moja Knjiga. Moja Riječ. Moje Obećanje.

Kada sam rekao da ću se Ja ponovno vratiti, Ja sam mislio da ću se

ponovno vratiti.

Baš kao kada sam Ja prvi put došao na svijet, Bog Moj Vječni Otac

je pripremio Svoju djecu, unaprijed, preko proroka.

Mnogi su slušali. Mnogi nisu.

U svakom slučaju, svijet je, nakon toga, uspio shvatiti Istinu. Oni su

znali i shvatili značenje Moje Muke na Križu i slobodu koju je dala

svijetu kako bi im bio udijeljen Dar Vječnoga Spasenja.

Isto se događa sada. Svijet se priprema za Moj Drugi Dolazak. Sada.

Sveta Riječ Božja se daje čovječanstvu preko ovih Poruka kao veliki Dar.

Mnogi će slušati. Mnogi neće.

Jedna stvar je jasna. Vrlo rijetki neće znati za Nju.

Oni će ili prihvatiti Moju Riječ onako kako im se sada daje ili neće.

Ja sam ispunio obećanje Moga Oca.

Moj Otac je obećao svijetu da će im biti dana Knjiga Istine u ovo vrijeme.

Mnogi će promišljati Istinu i prihvatiti Ju. Za druge će Istina biti gorkoga

okusa i smatrati će Ju lažima.

Neka znaju da će Zavjet biti ispunjen kao i ova proročanstva.

Nijedan čovjek, bez obzira koliko raspravljao protiv Moje Svete Riječi,

neće spriječiti da se Istina otkrije svijetu.

Proročanstva sadržana u Knjizi Otkrivenja razotkrivaju se pred vašim

očima.

Nijedan čovjek ne shvaća puno značenje Knjige Otkrivenja jer Njeni

sadržaji nisu otkriveni svijetu jasno, jer su bili samo smjernice.

Sada kada Ja, Jaganjac Božji, dolazim da kao što je obećano otvorim

Pečate, rijetki će to prihvatiti.

Zašto?

Ako vjerujete u Mene, u ove Poruke, zašto niječete Istinu kada vam se

daje?

Neuspjeh u prihvaćanju Istine koja vam je dana o lažnom proroku,

Antikristu i drugim proročanstvima značiti će da Mi nećete dopustiti

da vas podučavam u Spasenju duša.

Samo slijedeći Istinu možete biti sigurni.

Zapamtite da vas samo Istina može osloboditi od laži, koje šire zarazu

na čovječanstvo preko sotone.

Morate stalno zazivati Moju Majku da pomogne dovesti vas k Meni

kako bi bili zaštićeni od laži, koje sotona koristi kako bi vas spriječio od

Istine Mojih posljednjih Svetih Riječi koje su dane svijetu prije Moga

Drugog Dolaska.

Budite u miru i ljubavi. Ja vas sve ujedinjujem u zaštitu Moje

Predragocjene Krvi u ovo vrijeme.

Ja se radujem zbog vašeg odgovora, Moji ljubljeni učenici i oslanjam se

na vašu vjeru da Mi pomognete u ovoj posebnoj Misiji.

Vaš Isus

 

I DALJE MORATE PRIMATI MOJU SVETU EUHARISTIJU. NE

SMIJETE PRESTATI SA SVOJOM SVAKODNEVNOM ŽRTVOM,

JER VI NEĆETE BITI ONI KOJI SU PRISILJENI DONIJETI TU

ODLUKU.

Srijeda, 27. veljače 2013., 15:30h

Moja predraga kćeri, svakodnevne Svete Mise nastavit će se neko

vrijeme i Ja potičem sve Moje sljedbenike da nastave ići na njih kao

i prije.

I dalje morate primati Moju Svetu Euharistiju. Ne smijete prestati sa

vašom svakodnevnom Žrtvom, jer vi nećete biti oni koji su prisiljeni

donijeti tu odluku. Biti će proglašeno da će postati drukčija vrsta žrtve

Bogu i odmah ćete znati kada će se to dogoditi, jer će lažni prorok

zaustaviti slavljenje Svete Mise. Na mjestu Svete Mise nalaziti će se

poganski obred Jedinstvenog Svijeta, a vi Moji ljubljeni sljedbenici

koji ste blagoslovljeni Darom Duha Svetoga prepoznati ćete ga po

onome što će biti.

Nikada ne smijete napustiti Crkvu koju sam Ja dao svijetu,

utemeljenu na Mojim Učenjima, ni Žrtvu Moje Smrti na Križu, koja

vam se predaje u Presvetim Darovima.

Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, Moja ste Crkva. Moji ljubljeni svećenici i

kler, blagoslovljeni Darom Duha Svetoga, nikada Me neće napustiti.

Niti će napustiti vas. I tako će Moja Crkva živjeti dalje, jer ne može

nikada umrijeti. Crkva je Moje Tijelo na Zemlji, stoga ne može

nikada biti uništena. A ipak, biti će slamana, mučena i odbačena, a

zatim ostavljena da umre u divljini.

Iako će Moji neprijatelji učiniti svaki pokušaj da unište sve do

posljednjeg tračka života, Moja će se Crkva ponovno uzdići. Ali

zapamtite, nikada neće umrijeti, iako će se to možda tako činiti.

Moja Crkva na Zemlji biti će veličinom smanjena i postati će, ne

vlastitom krivnjom, Vojska Ostatka.

Moj Pravi Namjesnik, koji je odbačen, boriti će se da vodi Božju

djecu kako najbolje može. A Ja, Isus Krist, ću vas voditi, uzdići vas i

izbaviti vas od zla koje će vam biti nametnuto; zlo, koje će dovesti

do naglog i užasnog kraja za sve one koji pristaju uz Antikrista i

njegove robove.

Vaš Isus

 

Link:

Javite se Križarima ili pošaljite mail na: centrebot1@gmail.com

Križarska Molitvena Vojna

Hvaljen Isus i Marija

Pozvani ste na Križarski molitveni susret, svakog ponedjeljka s početkom u 21:00 i traje do 22:00. Ovakav događaj će se odvijati svakog ponedjeljka u ovo vrijeme, cijelo ljeto.

Ovaj jednosatni internetski događaj uključivat će molitvu Svete Krunice, molitvu odabranih Križarskih Molitava, kao i čitanje odabranih poruka iz Knjige Istine.

Glavni cilj ovih molitvi je spriječavanje daljnjeg propadanja i urušavanja Katoličke Crkve.

Link za prijavu možete dobiti od Križara ili kontaktirajući: centrebot1@gmail.com

Jedan te isti link će vrijediti za sve molitve ponedjeljkom do 31. kolovoza.

 

Svetkovina Marije Majke Spasenja – poziv na prvi javni on line Seminar

Danas 04. lipnja 2020 ovu Svetkovinu slave svi Anđeli i Sveci, zajedno sa Križarima i prijateljima Knjige Istine na Zemlji.

Uskoro će doći dan kada će ovu Svetkovinu slaviti cijela Crkva.

Svi ste pozvani da se pridružite Globalnom Seminaru Knjige Istine, danas 4. lipnja na Svetkovinu Majke Spasenja u 15:00 po Hrvatskom vremenu.

Ovaj jednosatni internetski događaj uključivat će molitvu Svete Krunice, molitvu odabranih Križarskih Molitava, kao i čitanje odabranih poruka iz Knjige Istine.

Tema će biti uloga Marije Majke Spasenja kao Suotkupiteljice u spasenje duša.

Link za prijavu: https://bit.ly/global-seminar-june-4

Oko 14 h ćete dobiti unaprijed pripremljeni prijevod toka Seminara na mail kojega ste prijavili prilikom registracije.

Svima želimo sretan i blagoslovljen ovaj prekrasni dan – Svetkovinu Marije Majke Spasenja

 

Knjiga Istine 4. lipnja 2014.

Moja draga kćeri, Spasenje jedino može dati u baštinu Moj Sin, Isus Krist, dušama koje prihvaćaju Njegovo Božje Milosrđe.

Medalja Spasenja, međutim, izvanredan je Dar s Neba, dan svijetu zbog velike Ljubavi koju Moj Sin ima za svu Božju djecu. Kroz Moći koje su Mi dane, po zapovijedi Mog Vječnog Oca, ova Medalja će biti pouzdana za Spasenje milijardi duša.

 

 

Ovo je postalo moguće, jer čim duša prihvati ovu Medalju otvorenog srca, to će ishoditi obraćenjem.

Moja Uloga Suotkupiteljice, u pomaganju Mom Sinu u Njegovom velikom planu da ujedini svakoga i da im da Vječni Život, je potvrđena.

Kao Majci Spasenja, sve Moći koje su dodijeljene Meni da smrskam zmijinu glavu, značile su da će njegova moć brzo oslabiti. Zbog toga on, zli, prezire ovu Medalju i koristiti će svaku dušu koju zarazi da viče bestidnosti i da se bori protiv Nje.

Vi morate zanemariti duh zla u svako doba i moliti se Meni, vašoj ljubljenoj Majci, na ovaj poseban dan, u godinama koje nadolaze, za posebne Milosti. 

Ja proglašavam ovaj dan, 04. lipnja 2014., Svetkovinom Majke Spasenja.

 

 

Na taj dan, kada molite ovu molitvu, Ja ću posredovati u korist svih duša za Dar Spasenja, posebno za one koji su u velikoj duhovnoj tami duše.

Križarska molitva (154) Molitva na Svetkovinu Majke Spasenja:

O Majko Spasenja, ja stavljam danas pred Tebe, na ovaj dan, 04. lipnja, Svetkovinu Majke Spasenja, sljedeće duše ( navedi imena ). Molim Te, daj meni i svima onima koji štuju Tebe, draga Majko i koji šire Medalju Spasenja, svaku zaštitu od zloga i onih koji odbacuju Milosrđe Tvog ljubljenog Sina Isusa Krista i sve Darove koje On ostavlja u baštinu za čovječanstvo. Moli, draga Majko, da svim dušama bude udijeljen Dar Vječnog Spasenja. Amen.

Djeco, upamtite što Sam vam rekla, uvijek pozovite Mene, vašu Majku, da vam dođem u pomoć u vremenima velike potrebe. Ja ću uvijek posredovati, u vašu korist, da vam donesem mir i utjehu u svako doba, u vašoj potrazi da postanete bliži Mom Sinu.

Ovaj dan, Svetkovina Majke Spasenja, bit će posljednji dan dodijeljen Meni, Majci Božjoj.

Radujte se, jer se svi Anđeli i Sveci ujedinjuju u ovo vrijeme, zbog duša koje će sada biti zaštićene od zloga i onih čija će sudbina sada biti pokoj s Mojim Sinom.

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

Online Seminari

Dragi naši, vi koji ste bili na dva Online Svjetska Molitvena Susreta i na Seminaru s Josephom Gabrijelom, podsjećamo vas da je danas 10.05.2020. u 13h Seminar s Josephom na temu „Uspinjanje duhovnim stubama s Knjigom Istine“, za kojega ste dobili pozivnicu i link za spajanje na Zoom.

 

 

Seminar će biti na engleskom jeziku. Ako još netko želi prisustvovati ovom Seminaru, a snalazi se u aplikaciji Zoom, pošaljite sms na 099 443 7553 i dobit ćete link.

Mi smo obećali objaviti prevedeni transkript zadnjeg Josephovog Seminara, ali to smo odgodili jer za iduću subotu 16.05.2020. u 15h organiziramo Prvi nacionalni online Seminar na temu Knjige Istine.

To je ujedno i Prvi nacionalni on line Seminar s Josephom na svijetu, gdje će on ekskluzivno govoriti za naše govorno područje i bit će organiziran prijevod u živo.

 

Seminar će trajati od 15h do 18h, s jednom pauzom i službeno je naslovljen: „Prvi On line Seminar Knjiga Istine u Hrvatskoj i Sloveniji“

 

Za prijavu i dodatne informacije kontaktirajte Križare ili pošaljite mail na: centrebot1@gmail.com

 

Molimo vas potrudite se dovesti što više ljudi na ovaj Seminar, jer „sala“ koju smo zakupili na Zoomu može primiti 3 000 ljudi. Pozvani su svi!

 

Seminari i Molitve On Line

Pozvani ste na “UPOZORENJE: ONLINE SEMINAR JOSEPHA GABRIELA”.

Ovaj će Seminar biti 2. svibnja u 21 sat po Hong Kong vremenu, to znači 15:00 po Zagrebačkom vremenu. Na ovom internet Seminaru, Joseph Gabriel detaljno će govoriti o nadolazećem Velikom Upozorenju.

Kako se Upozorenje približava iz dana u dan, svi ćemo biti pripremljeni i vođeni od strane Josepha na ovom Seminaru, jer on nam daje snažne nove uvide o ovom velikom Božjem činu Milosrđa. Seminar će biti na Engleskom jeziku, transkript će biti naknadno preveden i objavljen na upozorenjepreddrugidolazak.info

 

 

Svi koji ste sudjelovali na svjetskim on line molitvenim susretima, već ste dobili link i poziv na ovaj Seminar, a vi koji niste dobili mail ili biste se htjeli uključiti sada u ova događanja, javite se na centrebot1@gmail.com i dobit ćete detaljne upute.

Osim svjetskih Molitvenih Susreta i Seminara, pozvani smo organizirati i regionalne on line molitve, kao i molitve na nivou nacija, te Seminare.

Zbog ove Isusove želje, ljudi iz Misije su zakupili aplikaciju Zoom koja omogućuje sudjelovanje do 3000 osoba na susretu, a na raspolaganju je za nas cijelo vrijeme, tako da je možemo koristiti onoliko koliko se organiziramo.

Hrvatska je među dvanaest zemalja koja aktivno sudjeluje u ovom projektu, te ćemo vam u sljedećim danima javiti više detalja o ostalim tjednim molitvama.

Za sada imamo regionalnu molitvu Gethsemane koja se događa svakog Četvrtka na Petak od 22:00 do 03:00. U ovoj molitvi molimo sve Križarske molitve i sve 4 Krunice Majke Božje, te Krunicu Božjeg Milosrđa.

Molitva se događa uživo u prisutnosti Isusa Krista u Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Osim Hrvata u molitvi aktivno sudjeluju Slovenci, Slovaci, Mađari i Rumunji.

Svatko, a posebno ljudi iz Misije su pozvani pridružiti se ovoj molitvi i ostati koliko mogu.

Kao i za ostala on line događanja, koja organiziramo u Misiji, javite se na centrebot1@gmail.com i dobit ćete detaljne upute.

Molitvene nakane za Drugi Svjetski Molitveni Susret

Danas na Nedjelju Božjeg Milosrđa imamo posebnu milost sabrati se zajedno sa Vojskom Ostatka iz cijeloga svijeta.

Draga Majko Marijo, molimo Te da nam se pridružiš u ovim molitvama dok se molimo Vječnom Ocu u Ime Isusa Krista, Gospodina našega.

 

 

 • Da se uništiti sve oružje za masovno uništenje, posebno nuklearne bombe i biološko oružje.

 

 • Da se unište planovi Antikrista i lažnog proroka.

 

 • Da zaštitiš svu Svoju djecu od štete koju su prouzročili sotona i njegovi sljedbenici.

 

 • Da zaštitite Svoju Crkvu od uništenja iznutra i ozdravite je od zle zaraze.

 

 • Da otvorite vrata svojih Crkava kako bismo mi, Vaša djeca, mogli koristiti Vaše Sakramente kako bismo se hranili i jačali našu vjeru i duše.

 

 • Zaštiti Mariju od Božjeg Milosrđa i njenu obitelj od bilo kakvih šteta i progona.

 

 • Liječite i štitite Svoju djecu od ovog COVID19 virusa-a, prokažite, kaznite i obratite počinitelje.

 

 • Da se Rusija posveti Bezgrešnom Srcu Marijinu, što je prije moguće.

 

 • Umnoži i ojačaj Isus Čovječanstvu molitvene ratnike. Obnovi naša srca kako bi ona uvijek bila sjedinjena s Tobom.

 

Molitva počinje danas u 15:00h. Molitve koje će se moliti danas možete preuzeti i ovdje.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-Nr40WxFPJWQ05tbU8_vtW1mLlv8feT9

 

Drugi Svjetski Križarski Molitveni Susret

Hvaljen Isus i Marija!

Svjetski Križarski Molitveni Susret je čin pokore koji Vojska Ostatka diljem svijeta čini za grijehe počinjene protiv Presvetog Trojstva, posebno protiv Presvete Euharistije

Ove molitve su izuzetno bitne i direktno su povezane sa Misijom.

Stoga ako imate druge obaveze, probajte ih nekako drugačije posložiti.

Ako imate tehničku mogućnost i sudjelujete u ovom susretu sigurno činite ono što je Volja Božja. 

 

Vrijeme drugog susreta

Svetkovina Božjeg Milosrđa – 19. travnja 2020.

21:00 Hong Kong

15:00 Zagreb

9:00 New York

Molitveni program možete preuzeti u wordu:

2nd-GprayerMeeting-Croatian

Da biste mogli sudjelovati u ovome događaju treba vam link koji ste dobili mailom, svi koji ste sudjelovali u Prvom Susretu.

Ovaj događaj ide preko Aplikacije Zoom.

Svi vi koji želite sudjelovati u ovom veličanstvenom događaju, a još se niste prijavili, javite se odmah na mail: botcontact@protonmail.com kako biste dobili detalje vezane za registraciju.

Program za Prvi Svjetski Križarski Molitveni Susret

Hvaljen Isus i Marija!

Globalni križarski molitveni susret je čin pokore koji će Vojska Ostatka diljem svijeta činiti za grijehe počinjene protiv Presvetog Trojstva, posebno protiv Presvete Euharistije.

 

 

Vrijeme prvog susreta

Veliki Petak – 10. travnja 2020.

21:00 Hong Kong

15:00 Zagreb

9:00 New York

Molitveni program možete preuzeti u wordu:

First GPM Cro

Da biste mogli sudjelovati u ovome događaju treba vam link koji ste dobili mailom, nakon što ste se registrirali. Ovaj događaj ide preko Aplikacije Zoom.

Svi vi koji želite sudjelovati u ovom veličanstvenom događaju, a još se niste prijavili, javite se odmah na mail: botcontact@protonmail.com kako biste dobili detalje vezane za registraciju.

Do trenutka kada dođe Veliki Petak, mnoge će duše početi shvaćati da je Moje Upozorenje nad svijetom

Knjiga Istine, 9. ožujka 2013.

Moja predraga kćeri, do trenutka kada dođe Veliki Petak, mnoge će duše početi shvaćati da je Moje Upozorenje nad svijetom.

Grozota neće biti svjedočena prije nego što bude doista shvaćena Istina ovih Poruka.

Okupite svoje ljude, ujedinite se u molitvi, jer tamni oblak će prekriti zemlju. Čovječanstvo će se susresti sa kaznama dok tone u ponor nebrige i ravnodušnosti prema Riječi Božjoj.

Oni koji su okrenuli leđa Darovima danima čovječanstvu kroz Moju Smrt na Križu, biti će probuđeni i vidjeti će kako groteskno izgledaju njihove duše pred Mojim Očima. Uskoro će uvidjeti da im je dano samo malo vremena da se pokaju. Jer Moje strpljenje je veliko, ali Moja tuga je duboka. Tako su ogorčena njihova srca, da ne samo da se klone Mene, svog ljubljenog Isusa, nego si uskraćuju Darove, koje im Ja činim besplatno dostupnima.

 

 

Kako su samo bili zavedeni da vjeruju u svoje vlastite lažne iluzije da je svijet njihov da žive na bilo koji način koji odaberu, bez brige da ih uspori, u njihovoj potrazi za zadovoljenjem. Ovaj svijet više neće biti njihov kao nešto što im pripada, jer on je samo privremeno stanje. Uskoro će se naći u novom stanju i, za mnoge od njih, to neće biti u Mom Novom Raju.

Moje posredovanje će se brzo pružiti i Moj Plan da spasim svijet uskoro će biti potpuno spoznat. Oholost je vaš najveći neprijatelj i sotonina najveća greška. Kada netko prokaže druge, ukori druge i optužujući  upire prstom na druge, u Moje Ime, onda je pao kao žrtva sotoninog grijeha.

To će biti grijeh oholosti, koji će biti propast čovječanstva i koji će strmoglaviti mnoge duše u paklene vatre.

Nemojte pasti kao žrtva ove kletve zloga i šutite ako se ne slažete s drugim koji viče naglas protiv Mene, s lažima koje se izlijevaju iz njihovih usta, čak i kada znate da ne govore Istinu. Morate spustiti svoje oči i jednostavno proglašavati Moju Riječ.

Branite Me samo proglašavajući svijetu ono što znate o Mom Planu za spas duša. I čak i kada te duše, koje vjeruju da im njihovo znanje o Meni daje pravo da opominju druge i zahtijevaju od vas odgovore, nikada ne smijete braniti Mene pomoću tvrdnji.

Mnogi događaji u svijetu potresti će većinu čovječanstva uskoro. Čak i najnezainteresiraniji ljudi, koji žive svoje živote u prostoru svjetovne ambicije, s malo vremena za duhovne stvari, početi će shvaćati da se mnogo toga mijenja. Oni će znati da su ove promjene iznad njihovog razumijevanja i to će rezultirati time da će biti otvoreniji Riječi Božjoj.

Vaš Isus

Svjetski Križarski Molitveni Susret

Globalni križarski molitveni susret prvi je svjetski molitveni susret.

Koristit ćemo snagu digitalne tehnologije – posebno „web konferencije“ – kako bismo ujedinili SVE križarske molitvene zajednice širom svijeta u istodobnoj internetskoj sesiji križarske molitve. Ovaj će događaj biti najveća do sada simultana sesija križarske molitve kojoj su pozvani prisustvovati svi pripadnici Vojske Ostatka širom svijeta.

 

Zašto sada ovaj globalni molitveni susret?

Trenutna globalna kriza coronavirusa dovela je do neviđene situacije: prvi put u novijoj povijesti gotovo je čitav svijet u ovom korizmenom razdoblju uveo ograničenja svojim građanima. Ta su zatvaranja u cijelom svijetu dovela do zabrane slavlja Svete Mise. Gotovo cijeli mjesec, uključujući razdoblje Velikog tjedna i Uskrsa, veći dio svijeta pretrpjet će duhovnu katastrofu zbog nedostatka hrane za život – Svete Euharistije.

Ova globalna kriza dovela je i do toga da su mnoge zemlje uvele zabrane putovanja. To ograničava sposobnost naših pripadnika Vojske Ostatka da putuju do određenog mjesta kako bi se ujedinili sa drugima u molitvi. S tim je neophodno da nađemo alternativni pristup kako bismo mogli „smanjiti svijet“ i još uvijek biti u mogućnosti okupiti sve križarske molitvene zajednice širom svijeta.

Isus nas je u Knjizi Istine potaknuo da koristimo snagu tehnologije za širenje Njegove Riječi: “Brzo širite Moju Riječ svijetom koristeći moderne komunikacije” (29. lipnja 2011.). Zbog toga, moramo više koristiti internetsku tehnologiju da bismo premostili fizičku udaljenost koja postoji među križarskim molitvenim zajednicama širom svijeta.

Globalni križarski molitveni susret je čin pokore koji će Vojska Ostatka diljem svijeta činiti za grijehe počinjene protiv Presvetog Trojstva, posebno protiv Presvete Euharistije.

Vrijeme prvog susreta

Veliki Petak – 10. travnja 2020.

21:00 Hong Kong

15:00 Zagreb

9:00 New York

 

Svi vi koji želite sudjelovati u ovom veličanstvenom događaju, javite se što prije na mail: botcontact@protonmail.com kako biste dobili detalje vezane za registraciju.