Arhiva kategorije: Vojska Ostatka

DUH SVETI

Hvaljen Isus i Marija!

Neki kažu da je Amoris Leatitia djelo Duha Svetoga, mi znamo da to nije tako.
Druge čujemo kako govore za ovoga ili onoga da ima “sve darove Duha Svetoga” ili da je “pun Duha Svetoga”.
Isus nas o Duhu Svetome kroz Knjigu Istine poučava, što je Crkva učila oduvijek.
“Kako su uska vrata i tijesan je put što vodi u život i samo ih ga malo nalazi” Mt 7,14

AKO POSTOJI I SAMO TRUNAK OHOLOSTI U DUŠI, DUH SVETI NIKADA NEĆE UĆI U NJU
Nedjelja, 5. siječnja 2014., 19:34h

Moja predraga kćeri, kada Vatra Duha Svetoga ulazi u dušu osobe, prvi odgovor je onaj u suzama. Drugi odgovor je onaj zbunjenosti. Treći odgovor je shvaćanje da je nešto predivno – unutarnje shvaćanje Istine Božje i svega što On želi – preuzelo tu određenu dušu. Odjednom se spušta mir, kao i intenzivno shvaćanje tajne Postojanja Boga – Ljubavi Božje. Sve stvari, koje su u skladu s Riječi Božjom, postaju jasne.
Samo oni koji su predali svoju volju Bogu i koji su odbacili svu ljudsku oholost i razum i koji su Mu prikazali sve ovo sposobni su primiti ovaj Dar Duha Svetoga. Ako postoji i samo trunak oholosti u duši, Duh Sveti nikada neće ući u nju.
Samo oni koji doista vjeruju da je Bog Svemoguć i da je čovjek ništa i da nije dostojan stajati pred Njim mogu predati svoju volju. Samo onima koji su voljni učiniti sve što se od njih traži, da izvrše Svetu Volju Božju, u skladu s Njegovom Riječju, mogu biti dani Darovi da proglašavaju Riječ koja će imati svaki stvarni utjecaj.
Svaki čovjek koji tvrdi da proglašava Istinu i kaže da ga vodi Duh Sveti, nikada se neće hvalisati svojom vlastitom veličinom. On nikada neće privlačiti pažnju na svoje darove, svoje sposobnosti, svoje znanje, svoju svetost ili svoju poniznost. Jer kada čovjek to čini, u Sveto Ime Božje, on nije blagoslovljen Duhom Vatre – Plamenom koji pobuđuje srca ljudi, kako bi oni odgovorili, s ljubavlju, na Riječ Božju.
Tijekom Moga Vremena na Zemlji, Ja sam pojasnio svima vama da će onaj koji se uzdiže preda Mnom biti odbačen u pustinju. Onaj koji se ponizi preda Mnom biti će uzvišen.

Vaš Isus

2017. I TAJNA FATIME

2017. je startala, što sve donosi vidjet ćemo. Budući da je 100 godina od ukazanja Majke Božje u Fatimi, mnogi očekuju velike događaje u Crkvi i svijetu.

2011. na današnji dan smo dobili Poruku u kojoj piše da je tajna Fatime povezana sa budućnošću.
Dobili smo upute u pet točaka o načinu na koji ćemo organizirati vjerski život i život uopće.
2013. opet na današnji dan dobili smo ovu Poruku.

BOŽJI HRAM ĆE BITI OSKVRNUT DO NEPREPOZNATLJIVOSTI
Utorak, 1. siječnja 2013., 19:20h

Moja predraga kćeri, nova zora je svanula i započele su promjene u pripremi za Moj Drugi Dolazak.
Sada će se razbuktati ratovi na Srednjem Istoku i mnogi će umrijeti od ruku zle skupine. Međutim, Ruka Moga Oca zaustaviti će njih, zlu skupinu. Svakoga od njih će oboriti, dok postaju veća opasnost za Božju djecu.
Moji Planovi se objelodanjuju i oni među vama koje sam odabrao da vode Ostatak Crkve, vrlo brzo će izgraditi baze širom svijeta. Na ova mjesta ćete ići, da Mene štujete u miru, kada vas vaše crkve ne budu primale na način na koji bi trebale.
Vaše crkve će postati samo mjesta zabave, gdje će biti organizirani poganski rituali i glazba u detaljno razrađenim svečanostima. Navodno će se u tim događajima slaviti Boga. Zapravo će obožavati grješna djela i proglašavati će ih da su u skladu sa Mojim Učenjima.
Uskoro će se mnogi predstavljati, kao novi Božji sluge. Mnogi nikada nisu bili pripremljeni u kršćanskoj crkvi i stoga neće biti podobni da daju Svete Sakramente Božjoj djeci. Oni će biti uljezi. Oni će nalagati svima istinu onoga, za što će reći da su Božja učenja u današnjem svijetu. Njihove laži doprijeti će do ušiju ljudi širom svijeta.
Mnogi će biti privučeni onime što će im se činiti kao svježi, novi pristup Mojim Učenjima i Božjoj Ljubavi. Sve će biti užasna laž. Mnogi će biti zavedeni kako bi prihvatili novu Jedinstvenu Svjetsku Religiju.
Dok lažna crkva raste i privlači mnoge slavne osobe, medije i političke vođe, rasti će i Ostatak Moje Crkve. Mnogi Moji posvećeni sluge biti će Mi nevjerni i pridružiti će se Jedinstvenoj Svjetskoj Religiji, gdje će biti primljeni raširenih ruku.
Ovi uljezi uzrokovati će užasnu nevolju kršćanima posvuda, ako ne prihvate ovu novu, politički prihvaćenu kulturnu organizaciju, koja će sebe nazvati crkvom Božjom.
Dok će kršćani biti glavna meta mržnje, Kuća Izraelova također će biti tražena, a Židovi će morati ispaštati tuđe grijehe u ovom ratu za duše.
Ništa što budete gledali neće se činiti izvana drugačijim nego prije. Uskoro će biti viđena bogata i moćna zgrada u Rimu, koja će postati sastajalište. Sve religije će tu biti srdačno primane, dok ne budu prisiljene progutati laži koje će im predstaviti Novi Svjetski Poredak.
S vremenom će postati neprihvatljivo u javnosti održavati određene kršćanske prakse.
To će uključivati Sakramente Krštenja i Svete Pričesti. Smatrati će ih se neprihvatljivima u suvremenom i sekularnom svijetu i biti će vam nemoguće primiti ih. Sakrament Ženidbe biti će promijenjen i brak će biti moguć, ali u drugačijem obliku. Jedini način da primite Prave Sakramente u to vrijeme biti će kroz Ostatak Crkve.
Mojim posvećenim slugama, koji će trpjeti u Moje Ime dok se budu borili za zadržavanje Sakramenata i Svete Mise, kažem ovo. Po vašim Svetim Zavjetima imate dužnost prema Meni i nikada ne smijete biti u iskušenju da zastranite od Istine. Biti ćete pod pritiskom da napustite putove Gospodnje. Vaš glas će postati poput šapata dok neprijatelj pokušava zaglušiti Pravu Riječ Božju.
Okupite se. Ujedinite. Jer uskoro će Hram Božji biti oskvrnut do neprepoznatljivosti. Sve što trebate učiniti jest slijediti Mene, slušati svoje srce i savjest. Budite spremni u svako doba za nadolazeće teško putovanje. Trebati će vam sva vaša hrabrost, snaga i ustrajnost.
Znajte da ću vas Ja na kraju vašega putovanja čekati, kako bih vas prigrlio u Moje Svete Ruke i u sigurno utočište Moga Novog Raja.

Vaš Isus

POŠTUJTE VAŽNOST OBITELJI

Hvaljen Isus i Marija!
Dragi prijatelji i suradnici, djeco Božja, na dobro vam došla Svetkovina Rođenja Kristovog i neka se u vama probudi nada, vjera i ljubav pred važnu i znakovitu – prorokovanu – 2017. godinu u kojoj će Gospodin sigurno nastaviti snažno posredovati u svijetu, gradeći i štiteći Svoju Crkvu koliko god Ona bila mala i slaba i koliko god joj vrata ovoga svijeta bila zatvorena.
Sretan i blagoslovljen Božić svima, želimo vam radost i mir.

POŠTUJTE VAŽNOST OBITELJI
Nedjelja, 25. prosinca 2011., 18:00h

jaslice
Moja kćeri, danas je proslava Moga Rođenja. To je također poseban dan za obitelji.
Zapamti da je Sveta Obitelj također rođena na ovaj dan. Ova Sveta Obitelj danas donosi ploda ljudima širom svijeta.
Kao što su sve duše na Zemlji dio obitelji Moga Vječnog Oca, tako bi i ljudi posvuda trebali poštovati važnost obitelji.
Samo uz pomoć obitelji rađa se prava ljubav. Ovo je važno shvatiti, dok mnoge obitelji u svijetu pate od poremećaja, gnjeva i odvojenosti.
Kada ne bi bilo obitelji na Zemlji, ne bi bilo ni života. Obitelj predstavlja sve što Moj Vječni Otac želi za Svoju djecu na Zemlji.
Obitelji, kada su u zajedništvu, stvaraju prisnu ljubav poznatu samo na Nebu. Oštetite li obitelj, oštetit će te čistu ljubav koja postoji u svakoj duši koja je dio te obitelji.
Sotona voli razdvajati obitelji. Zašto? Zato što zna da će jezgra ljubavi, bitna za duhovni rast čovječanstva, umrijeti kada je obitelj razdvojena.
Molim vas molite, djeco, kako bi se obitelji sjedinile. Molite za obitelji kako bi molile zajedno. Molite kako ne bi dozvolili sotoni da uđe u vaš obiteljski dom.
Nikada nemojte zaboraviti da ste svi vi dio Obitelji Moga Oca i da morate nasljedovati ovu jedinstvenost na Zemlji kad god je to moguće. To nije uvijek slučaj, Ja znam, ali uvijek težite za zajedništvom obitelji kako bi zadržali međusobnu ljubav.
Ako nemate obitelj na Zemlji, onda zapamtite da ste dio Obitelji koju je Moj Otac stvorio. Težite da se pridružite Obitelji Moga Oca u Novoj Eri Mira.
Molite za potrebne milosti koje će vam omogućiti da nađete svoj zakoniti dom u ovom Novom Raju, u koji ćete biti pozvani da uđete prilikom Moga Drugog Dolaska.

Vaš ljubljeni Isus
Spasitelj čovječanstva

DANAS IZLIJEVAM NA VAS OVAJ POSEBAN BLAGOSLOV

Dok je stvarnost šizme svakog dana jasnija i dok čekamo “čin formalne korekcije” od strane četvorice vjernih kardinala, koje sada već javno podržavaju drugi kardinali, biskupi i mnogi svećenici, Franjo pokazuje svoje pravo lice, a to je sve ono što je suprotno Kristovoj Crkvi.
“Tko sam ja da sudim” se pretvorilo u svakodnevne optužbe najgore vrste prema svima onima koji drže tradiciju. Učiteljstvo je u Vatikanu zamijenilo ministarstvo propagande, a dijalog je moguć sa svima osim sa pravim katolicima, tj. onima koji čuvaju sve Božje Zapovjedi i imaju u srcu kompletan Novi Zavjet.
Znajući da smo katolici i da nećemo prihvatiti šizmatike koji su u jedinstvu sa “lažnim Petrom”, ali su izgubili jedinstvo sa Gospodinom Isusom Kristom mi idemo naprijed ohrabreni ovom Porukom na današnji datum 2012.

DANAS IZLIJEVAM NA VAS OVAJ POSEBAN BLAGOSLOV
Subota, 22. prosinca 2012., 20:36h

drugi-dolazak
Moja predraga kćeri, Božić je Moj Dar čovječanstvu. Zbog ovoga dana smrtnom čovjeku je moguće ostvariti Vječni Život.
Ja, Isus Krist, Spasitelj svijeta, svu Božju djecu srdačno čekam u Kraljevstvu koje Mi je obećao Moj Otac.
Samo nekolicina Me je znala kada sam došao na svijet. Moje Rođenje je promijenilo budućnost. Moji sljedbenici su prihvatili Moje obećanje. Znali su da ću se ponovno vratiti, ali nisu znali kada. Slušali su Moja Učenja, iako mnogi od njih nisu bili učeni ljudi. Bili su siromašni i živjeli su jednostavnim životima. A ipak oni su Me dočekali s dobrodošlicom.
Isto će se dogoditi i sada, dok vas pripremam za Moj Drugi Dolazak. Biti će duša koje Me jednostavno ljube i one će otvoriti svoja srca Mojem Pozivu. A biti će i onih među vama, poniznog srca i čiste duše koji će postati Moji učenici današnjice. Preko vas će se Moja Riječ čuti i u Nju će se vjerovati, kao onda kada sam hodao Zemljom.
Danas izlijevam na vas ovaj Poseban Blagoslov. Želim da prihvatite Moj Blagoslov Zaštite preko ove Križarske molitve, kako biste pozdravili dobrodošlicom Mene, Mesiju, dok vam budem otkrivao Svoje Novo Kraljevstvo.

Križarska molitva (90) Zahvala za Tvoj Preslavni Drugi Dolazak

O Moj Isuse, prikazujem Ti slavu i zahvalnost za Tvoj Preslavni Drugi Dolazak.
Ti, Moj Spasitelju, Rođen si kako bi mi dao Vječni Život i oslobodio me od grijeha.
Prikazujem Ti svoju ljubav, zahvalu i divljenje, dok pripremam svoju dušu za Tvoj Veliki Dolazak. Amen.

Idite sada i pripremite se. Jer vremena je malo, a još se puno toga mora napraviti kako bi se spasila svaka duša.
Na ovaj poseban dan donosim vam Mir, Ljubav i Radost.

Vaš Isus

DOPUSTITE MI DA VAS ZAGRLIM, KAKO BIH VAM DAO HRABROST POTREBNU DA NASTAVITE OVO PUTOVANJE SA MNOM, DO DANA KADA ĆU JA DOĆI DA VAS NAGRADIM.

Dok šizma u Katoličkoj Crkvi poprima ozbiljne razmjere, Franjo i dalje huli, pa je tako nedavno izjavio da je Bog Otac bio nepravedan jer je Svoga Sina poslao na Križ.
http://www.lastampa.it/2016/12/15/vaticaninsider/eng/the-vatican/in-audience-with-bambino-ges-childrens-hospital-pope-says-corruption-is-the-worst-form-of-cancer-njBDoosGP09iBVvvfFAU5I/pagina.html

Najsigurniji put koji ostaje je doslovno slijediti Knjigu Istine, čija se proročanstva vezana za šizmu u Crkvi i lažnog proroka Franju trenutno ispunjavaju čak i u najsitnijim detaljima. Knjiga Istine je do sada otiskana na trideset jezika. To su velika čuda Duha Svetoga, Koji sigurno i kako vidimo brzo donosi Istinu Knjige Istine svakom narodu na Zemlji. Ostanimo čvrsti u vjeri i svjedočenju za Riječ Božju. Gledajmo u Eru Mira i Novo Nebo i Novu Zemlju.
duh-sveti
Ove Poruke smo dobili prije četiri godine:

TIJEKOM MOJE VLADAVINE SOTONA ĆE BITI VEZAN I NEĆE VIŠE VARATI BOŽJU DJECU
Srijeda, 19. prosinca 2012., 12:30h

Moja predraga kćeri, svijet mora znati da će Era Mira biti vrhunac Moga Obećanja, kada ću Ja vladati Novim Nebom i Novom Zemljom. To će biti duhovna vladavina, a Moja Crkva, Novi Jeruzalem će biti u miru i Moja Riječ će se čuti u svim narodima.
Tijekom Moje Vladavine sotona će biti vezan i neće više varati Božju djecu. Ova vladavina neće biti simbolična, a Drvo Života će udahnuti Ljubav i Mir. Svi oni koji su blagoslovljeni da uživaju u Mojem Novom Raju neće trpjeti smrt, čak ni kada sotona bude oslobođen, premda nakratko, na kraju ovoga razdoblja.
Moje namjere su u skladu sa Voljom Moga Oca i nijedan čovjek nema pravo nijekati Volju Božju.
Ne varajte se, vi morate prihvatiti Riječ Božju sadržanu u Knjizi Moga Oca, jer ako to ne učinite, biti ćete prevareni što se tiče proročanstava koja su dana čovjeku od početka vremena.
Slijedite samo Moj Put. Prihvatite Moja Obećanja. Ne sumnjajte u Mene, jer ćete Me uvrijediti. Možete Me prihvatiti kao svoga Spasitelja i potpuno Mi vjerovati, ili nikako.
Moja Riječ je Istina. Istina će kada Ju svaka živa duša prihvati, biti ključ za slobodu i Vrata Moga Novog Raja.

Vaš Isus

JA SAM UMRO ZA VAS. ZBOG TOGA MI SADA MORATE VJEROVATI.
Srijeda, 19. prosinca 2012., 21:00h

Moja predraga kćeri, moram te upozoriti da će se povećati kritika protiv tebe i Moje Riječi koja ti se u ovome trenutku daje.
Ne smiješ dozvoliti da te ometanja ili sumnje zaustave u priopćavanju svake Riječi koju ti Ja dajem. Čovjek nikada ne smije sumnjati u proročanstva koja su ostavljena u baštinu još od vremena Mojsija. Nijedno proročanstvo ne sadrži neistine.
Sada dok Ja otkrivam svijetu tajne i Moje namjere sa čovječanstvom, koje su do sada bile skrivene od vas, nemojte uzmicati. Jer sada vam Ja predstavljam mnoge stvari koje će se dogoditi, za koje vi Moji učenici morate znati, kako se ne bi propustili pripremiti za Moj Veličanstveni Povratak.
Nitko se ne smije odreći Dara Vječnoga Života koji Ja donosim. Oni među vama, sretni što ulaze u Novu Eru, kada Nebo i Zemlja postanu jedno, moraju slijediti Put Istine.
Sada je vrijeme da vaša vjera u Mene, vašega Spasitelja, bude istinski iskušana i ispitana. Uskoro će vas zastrašivati kako bi odbacili Moje Poruke. Biti će učinjen svaki napor kako bi vas se natjeralo da odbacite Moju Riječ i da Istinu proglasite da je krivovjerje.
Usmjerite sada svoje misli prema Mojem Rođenju. Prema Učenjima koja sam dao čovječanstvu, kako bi naučili kako pripremiti svoje duše. Prema Žrtvi koju sam učinio kada sam Umro na Križu za spas duša.
Ja sam Umro za vas. Zbog toga Mi sada morate vjerovati.
Ja sam Svjetlo koje obasjava put kojim morate ići. Sa obje strane ovoga puta zlodusi će vas vući, mučiti vas, pokušavati vas natjerati da idete natrag istim putem kojim ste došli u tamu. To će činiti preko jezika drugih ljudi, koji će vas rastrgati zbog vaše odanosti ovim Porukama.
Morate ostati u tihoj meditaciji, čitati Moju Riječ i osjetiti Moju Prisutnost. Dopustite Mojem Duhu Svetom da umiri vaše srce i osjetite kako vas preplavljuje Moja Ljubav. Dok se pojačava vaša bol zbog ove Misije, znajte da ste potpuno sjedinjeni sa Mnom, svojim Isusom.
Nikada nemojte odustati. Ne odbacujte Moju Ruku Milosrđa. Dopustite Mi da vas zagrlim, kako bih vam dao hrabrost potrebnu da nastavite ovo putovanje sa Mnom, do dana kada ću Ja doći da vas nagradim.

Vaš ljubljeni Isus

KARDINALI SE BUDE. MOLIMO ZA NJIH

Hvaljen Isus i Marija!
Izgleda da četiri kardinala koji su “tražili jasnoću” dokumenta Amoris Laetitia, imaju plan za formalnu izjavu protiv Franje zbog hereze ili barem odstupanje od vjere. Kardinali slijede i rade po kanonskom procesu. Korak izrade ‘formalnog čina korekcije’ bi bio, prema klasičnoj teologiji i crkvenoj disciplini, proglasiti nekoga „formalnim heretikom”
kardinali
Nakon što se pridružio grupi od četiri kardinala u objavljivanju poziva Franji da razjasni teške pogreške u njegovoj apostolskoj pobudnici Amoris Laetitia kardinal Raymond Burke sada najavljuje da kardinali razmišljaju o “formalnoj korekciji” ako Franjo ne odgovori na njihova pitanja.
19. rujna kardinali su pisali papi o svojim zabrinutostima, ali kako nisu dobili odgovor nakon gotovo dva mjeseca, pismo su objavili javno Crkvi, tj. svima nama.
U razgovoru za National Catholic Register sa Edom Pentinom Burke govori o sljedećim koracima koji bi trebali uslijediti, ako papa ne bi riješio pitanja kardinalima. Pentinovo pitanje bilo je: “Što se događa ako papa ne reagira na vaš čin pravde i ljubavi, i propusti dati objašnjenje jasnog nauka Crkve koji se nadate postići?”
Kardinal odgovara: “Onda ćemo morati riješiti tu situaciju. Postoji, u tradiciji Crkve, praksa korekcije rimskog prvosvećenika. To je nešto što je očito vrlo rijetko. Ali, ako nema odgovora na ova pitanja, onda bih rekao da to povlači pitanje službenog čina korekcije ozbiljne pogreške. ”
Burke inzistira da u slučaju sukoba između pape i crkvene tradicije, tradicija je ta koja je obvezujuća. “Crkvena vlast postoji samo u službi tradicije” Burke objašnjava. „Mislim na odlomak iz Svetog Pavla u poslanici Galaćanima (1: 8): Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko Evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet! ”
ncregister.com/daily-news/cardinal-burke-on-amoris-laetitia-dubia-tremendous-division-warrants-action

Poznati slučaj pape heretika je slučaj pape Honorija I. Honorije nije adekvatno čuvao doktrinu vjere, što je vidljivo u pismima koja je poslao Sergiju, patrijahu Carigrada, odgovarajući na pismo koje je stiglo u Rim. Zbog toga je 681. papa Honorije I osuđen kao heretik i kažnjen anatemom.
„487: Pismo “Scripta fraternitatis”patrijarhu Sergiju iz Carigrada, god. 634.
Povodom tog i sljedećeg pisma postavlja se pitanje pravovjerja Honorija I., kojeg je 3. carigradski
sabor na svojoj 13. sjednici od 28. ožujka kaznio anatemom (*550 si). Pismo “Scripta fraternitatis”, pročitano je na 12. saborskoj sjednici, a sljedeće na 13. sjednici, na latinskom izvornom tekstu.“
H. Denzinger – P. Hunermann – Zbirka sažetaka vjerovanja definicija i izjava o vjeri i ćudoređu

Kardinali u slučaju Franje neće imati 50 godina da razmišljaju o njegovom krivovjerju, nego će morati djelovati brzo. Točno prije 6 godina 16. 11. 2010. Gospodin Isus je kroz Knjigu Istine dao Poruku:
PORUKA KARDINALIMA
Svojim kardinalima kažem ovo. Do kakvih uzvišenih visina ste došli da ste zaboravili Sakramente ili Istinu Mojih Učenja kako biste vodili Moje stado. Prizemljite se i slijedite Moje vodstvo. Neka vas ne ometaju neistine koje su obuzele čovječanstvo. Nemojte Me i vi zanijekati.
Pozivam vas sve da molite za Mog voljenog hrabrog Papu, posljednjeg pravog Papu. Vi, Moji učenici, zavedeni ste od strane prevaranta. On se je učinio poznatim u hodnicima Moje Crkve i njegovo zlo djelovanje dolazi do izražaja. Vi koji ovo vidite, nastavite gledati, ispred i iza sebe. Ukrast će vašu dušu, ako se predate njegovoj prevari.
Molim vas, molite za sve. Molite za Moje vodstvo. Molite za oprost i dopustite da vas ponovno vodim.
Onima koji dovode u pitanje ove upute, slušajte. Zašto ne bih na ovaj način komunicirao s vama? Sve sam vas naučio preko Apostola, koji su vođeni Duhom Svetim dali svijetu Moje Poruke, koje odonda žive. Vrijeme je blizu. Cijeli ste život molili za vodstvo. U ovom trenutku, pozivam vas da poslušate Moju molbu.

Vaš Božanski Spasitelj
Isus Krist

ZAJEDNIČKA PRIČEST S LUTERANIMA NIJE MOGUĆA

Hvaljen Isus i Marija!

sveta-euharistija

Kako smo upozoreni i do detalja upućeni kroz Knjigu Istine na koji način će grozota pustoši zavladati i kako i kada će svećenici početi uviđati Istinu, tako se sve skupa razvija i ostvaruje. Već se sada sve više svećenika i biskupa može čuti kako javno iznose svoje svjedočanstvo za Istinu. Primjerice ovaj svećenik:

RAZLOZI ZAŠTO ZAJEDNIČKA PRIČEST S LUTERANIMA NIJE MOGUĆA
Otac Brian Harrison, OS 1. studenog 2016

Zajednički prijedlog da rade na euharistijskom zajedništvu, koji su potpisali jučer u Lundu, Švedska, papa Franjo i predsjednik luteranske svjetske federacije (crkve članovi ove federacije, usput budi rečeno, uglavnom podupiru pobačaj i istospolni “brak”), je izuzetno zabrinjavajući. Sljedeće činjenice treba imati na umu:

1) Luterani ne vjeruju u Žrtvu Mise (koju je Luther sam stalno i virulentno mrzio kao đavolsku odvratnost). To nevjera je osuđena nepogrešivo s anatemom Sabora u Tridentu (DS 1751-1759 = Dz 948-956) – Presudom koju papa Pavao VI svečano potvrđuje u svojoj 1968. Vjeri Božjeg naroda ( ” Svečana Ispovijest Vjere – Credo“).

2) Luterani ne vjeruju u transupstancijaciju kruha i vina u Tijelo i Krv Kristovu. Ovo poricanje je također svečano anatemizirano od Tridenta (DS 1652 = Dz 884). Opet, Pavao VI svečano potvrđuje tu točku naše vjere u svojoj 1965. enciklici Mysterium Fidei i u 1968. “Credo”.

3) Oni vjeruju da Tijelo i Krv Kristova postaje prisutna u onom što ostaje kruh i vino, ali da ova vrsta prisutnosti u svakom slučaju prestaje čim je dijeljenje pričesti završeno. Osuđeno s anatemom od Tridenta (DS 1654 = Dz 886), a također opet Pavao VI u MF i 1968. “Credo”.

4) Logično iz gore navedenog, Luterani odbijaju pohranu preostalih Hostija u Svetohraništu nakon Mise. Osuđeno s anatemom od Tridenta (DS 1657 = DM 889), a također opet Pavao VI u MF i 1968. “Credo”.

5) S jednakom dosljednošću, Luterani odbijaju Euharistijsko klanjanje izvan Mise i Euharistijske procesije. Osuđeno s anatemom od Tridenta (DS 1656 = Dz 888), a također opet Pavao VI u gore navedenim dokumentima.

S najmanje pet anatema protiv luteranske hereze s obzirom na Euharistiju, nema osude Tridentskog Sabora ideje zajedničke pričesti s tom odijeljenom braćom. Ali to je samo zato što bi se ta ideja smatrala krajnje čudna i posve nezamisliva u to vrijeme, u stvari, nitko na obje strane nije ni razmišljao o tome, koliko mi znamo – a kamoli to predložio.
Neovisno o tome, zajednička pričest sa Luteranima (i drugim protestantima) je strogo zabranjena u Zakoniku kanonskoga prava. U rješenju koje je jasno povezano nerazdvojno sa Božanskim zakonom o važnosti primanja Tijela Kristova dostojno (usp I. Kor 11:. 27-30), Canon 844 # 4 pravila, kada čak ni u opasnosti od smrti, ne može ne – katolički kršćanin dobiti Pričest, osim ako on / ona “pokazuje katoličku vjeru u pogledu [ovog Sakramenta]”.
Franjine riječi i djela jučer u Švedskoj, dakle podižu izuzetno teška pitanja. Za mene je to izvan razumijevanja. Kako to može izbjeći odgovornost za konstituiranu izdaju naše vjere u središnjem otajstvu katoličkog bogoštovlja?

onepeterfive.com/6-reasons-why-lutheran-intercommunion-isnt-possible/

IZ OVOGA SE JASNO VIDI DA KATOLICI KOJI BUDU SLIJEDILI FRANJU OVIM PUTOM NEĆE VIŠE BITI KATOLICI, NEGO ĆE BITI ČLANOVI FRANJINE CRKVE KOJA NIJE CRKVA ISUSA KRISTA.

KARDINAL BURKE U SPLITU

Hvaljen Isus i Marija!

burke-pretvorba

Kardinal Raymond Leo Burke posjetio je Split u utorak 25. listopada, te je u splitskoj prvostolnici Sv. Dujma predvodio Misu u koncelebraciji s nadbiskupom Marinom Barišićem. Nakon Svete Mise je upriličeno predstavljanje knjige “I Božja ljubav tijelom postala – Sveta Euharistija kao sakrament ljubavi”, koja je objavljena u nakladi “Sofijina kuća” iz Visa. Govoreći o Euharistiji kardinal se pozivao na papu Ivana Pavla II. i papu Benedikta XVI., Franju nije spomenuo u izlaganju.
Kardinal je govorio o razornom utjecaju reforme koju su u ime Drugog Vatikana proveli katolički reformatori na sakralnim objektima u SAD-u. Osvrnuo se na devastaciju i uklanjanje oltara, kipova, slika iz crkava, svega što je imalo veliku umjetničku i sakralnu vrijednost, jer se uglavnom stoljećima dovozilo iz Europe, gdje su bili najbolji sakralni umjetnici.
Također je govorio o razornom utjecaju moderne glazbe u liturgiji, čak do te mjere da je u svojoj biskupiji morao zabraniti neke pjesme jer nisu uopće bile katoličke.
Govorio je o lošem i osiromašenom prijevodu liturgijskih tekstova s latinskog jezika na američki jezik, gdje su u nekim slučajevima cijeli odlomci prevedeni s jednom rečenicom šturog i ne baš krasnog izričaja.
Drugi dio ovog predstavljanja je bio rezerviran za pitanja kardinalu.
Ja sam pitao ono što smatram da je bilo najvažnije da čuju vjernici laici i klerici kojih nije bilo malo u dvorani te večeri. Ustvrdio sam da sam zabrinut zbog onih unutar katoličke crkve koji napadaju Euharistiju preko kršćanskog jedinstva, gdje se katolike gura u zajednicu s drugim kršćanima tipa anglikanci i takvi kršćani koji ne vjeruju u Stvarnu Prisutnost Isusa Krista kao stvarnog Boga i Čovjeka u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Da li se može dogoditi da zbog takvoga jedinstva katolici dođu u situaciju da izgube Stvarnu Prisutnost?

Kardinal je odgovorio dva puta da sam u pravu odnosno da je moje razmišljanje ispravno, jer postoje sile unutar Katoličke Crkve koje nas guraju u zajednicu na primjer s Luteranima (protestantima) koji ne vjeruju u stvarnu i trajnu prisutnost Isusa Krista u Euharistiji. On je opisivao način na koji oni služe svoju gozbu, te da zbog te nevjere ni nemaju Svetohraništa. Stoga je takav ekumenizam lažni ekumenizam koji katolike dovodi u opasnost da izgube Otajstvo vjere, a nije u redu ni prema protestantima. Kardinal je ustvrdio da je takvo jedinstvo neprihvatljivo i da katolici ne smiju prihvatiti ništa što dovodi u pitanje Stvarnu Prisutnost Isusa Krista u Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Vojska Ostatka u Hrvatskoj može biti zadovoljna zbog kardinalovog dolaska. Mogli smo vidjeti u hrvatskoj Crkvi dva totalno suprotna pristupa crkvene hijerarhije prema ovome velikome kardinalu, kako ga je jednom prilikom nazvao papa Benedikt XVI. Dok je u Splitu dočekan kao katolički kardinal, u Zagrebu su učinili sve da ga se ne vidi uopće.
Jako je važno da je dvije trećine Burkeove knjige posvećeno postsinodalnoj pobudnici SACRAMENTUM CARITATIS iz 2007. pape Benedikta XVI., a da je predgovor napisao kardinal Sarah. Cijela ova situacija me podsjeća na Poruku iz Knjige Istine iz 2013.

ONI ĆE BITI OPTUŽENI ZA ZLOČINE PROTIV PETROVE
STOLICE I BITI ĆE JAVNO PONIŽENI U MOJE SVETO IME

Četvrtak, 2. svibnja 2013., 20:07h

Moja predraga kćeri, Crkvu će napustiti mnogi na najvišim stupnjevima,
sa mnogima koji će usvojiti nova lažna naučavanja koja će ih odvesti
u carstvo tame.
Oni koji Mi ostanu odani i oni koji odbijaju grozotu, biti će vođeni
Apostolom Petrom, koji je sjedio na prvoj Rimskoj Stolici. On će voditi
Moga ljubljenoga Benedikta, koji će im, kako je naviješteno, pomoći
da vide Istinu. On će morati svjedočiti užasu, ali podržavati će ga oni
koji su se zakleli na vjernost Jedinoj Pravoj Riječi Božjoj.

I tako će raskol započeti. One koji slijede lažno naučavanje, gdje se Ja,
Isus Krist, ne štujem, Zvijer i njegovi demoni će rastrgati na komade.
Oni Moji nevini sluge, koji do sada nisu prihvatili ove Poruke, sada
će Mi potrčati radi utjehe. Moja proročanstva ne lažu i vrlo brzo će
mnoge od tih jadnih duša biti izbačene iz Svete Stolice. Oni će biti
optuženi za zločine protiv Petrove Stolice i biti će javno poniženi u
Moje Sveto Ime.

Ja im kažem ovo. Ostanite mirni i budite u miru, jer kada slijedite
Istinu biti ćete spašeni. Vi nikada ne smijete prihvatiti razblaženo
naučavanje, koje će biti bez Moga Autoriteta. Onima koji prihvaćaju
laži, u vjeri da činite svoju dužnost, vi morate shvatiti da ćete se suočiti
s teškim putem. Vi imate dva izbora. Ostanite u Svjetlu Božjem ili
okrenite svoja leđa Mojim Svetim Sakramentima.
Uskoro, mnogi od vas će jasno vidjeti ono na što sam vas Ja upozoravao.
Raskol će biti žestok i rat će uslijediti između Istine i laži. On će oboriti
Katoličku Crkvu, dok ne bude nalikovala na hrpu kamenja, ali Jedna
Prava Crkva će ostati uspravno stajati, dok Moji vjerni sluge grade
Moju Vojsku Ostatka. Oni će se boriti do samog gorkog kraja da održe
Svetu Riječ Božju.
Vaš Isus

NOVO NEBO I NOVA ZEMLJA

Hvaljen Isus i Marija!

Kad je teško gledajmo u budućnost i prekrasno obećanje koje sve više postaje stvarnost. Ove tri poruke o Novom Nebu i Novoj Zemlji iz 2012. uvijek iznova oduševljavaju za naprijed.
Slika je sa hodočašća – Sveti Ilija – Biokovo 2016., gdje smo se osjećali i bili kao na Novoj Zemlji.

NOVI RAJ: VI ĆETE IMATI ČISTO TIJELO, NERASPADLJIVO, OSLOBOĐENO BOLESTI, FIZIČKE SMRTI I STARENJA.
Utorak, 26. lipnja 2012., 20:00h
sveti-ilija-2016
Moja predraga kćeri, Novi Raj je sada potpuno dovršen u svoj Njegovoj Slavi, spreman za svu Božju djecu na Zemlji.
On će biti prikazan u svoj Njegovoj Slavi, baš poput Raja kojega je stvorio Moj Vječni Otac u početku za Svoju djecu.
Kako Anđeli pjevaju i raduju se, jer je vrlo blizu vrijeme da se otkrije Ovaj Veliki Sjaj nevjernome svijetu.
Ja ću Ga predstaviti kada se Novi Jeruzalem spusti na zemlju prilikom odzvanjanja Moga Drugoga Dolaska.
Tebi, Moja kćeri će biti rečeno da ovo objaviš, baš prije nego što se Ja obznanim.
Samo oni koji Me prihvaćaju kao Mesiju moći će ući kroz Njegova Veličanstvena Vrata.
Biti će učinjen svaki poziv sa Neba da bi se doprlo do svih onih koji će i dalje odbijati Moj Veliki Dar, sve do posljednje trube.
Zatim će biti prekasno za te jadne duše. Oni će biti bez nade nakon toga, kada Mi Moje Milosrđe bude bačeno natrag u Lice u potpunom odbacivanju.
Sve što je sada važno jest upozoriti one koji su u opasnosti gubljenja svojih duša sotoni.
Okupite ih, sljedbenici Moji. Privucite ih nježno u Moje stado. Nikada ne odustajte od svojih molitvi da ih spasite.
O, Moji ljubljeni sljedbenici, kada biste mogli vidjeti Novi Raj, kada se Nebo i Zemlja spoje u jedno, pali bi na koljena i plakali od radosti i olakšanja.
Oni od vas uplašeni zbog Kraja Vremena, kada će se zemlja kakvu poznajete promijeniti, morate Mi dopustiti da olakšam vaše brige.
Vi ćete povesti svoju obitelj sa sobom i svi će se radovati u čistoj potpunoj ljubavi i skladu.
Vi ćete imati čisto tijelo, neraspadljivo, oslobođeno bolesti, fizičke smrti i starenja.
Svi ćete vi imati svoje vlastito prebivalište sa travom, drvećem, planinama, rijekama, potocima i cvijećem koje će vas okruživati u svoj svojoj veličanstvenoj ljepoti.
Životinje će biti pitome i živjeti će u miru i ljubavi sa svom Božjom djecom.
Vi ćete vidjeti svoju djecu kako se žene, imaju djecu, a čudu obitelji, uskrsnulih od mrtvih, svi će svjedočiti.
Ovo uskrsnuće će biti poput nijedne zamislive radosti.
Vi ćete biti ponovno ujedinjeni sa svojima voljenima koji su preminuli u ovome životu i otišli na Nebo.
Vi ćete imati narode, ukupno dvanaest, svi označeni sa dvanaest zvijezda u Kruni na Bezgrješnoj Glavi Moje Majke, a sa svima ću vladati Ja sa Mojim Apostolima i Prorocima.

To je Moje Kraljevstvo, koje je obećao Moj Otac otkada je stvorio Raj na Zemlji. Svatko tko Ga odbije će propasti.
Molite za svu Božja djecu da imaju čistoću duše koja će im omogućiti da dođu kući u Kraljevstvo Moga Oca na Zemlji, kao što je bilo na početku, kao što je sada i kao što će uvijek biti, svijet bez kraja u vijeke vjekova.

Vaš Isus

BOG OTAC: JA OTKRIVAM MOJE BUDUĆE PLANOVE ZA NOVO NEBO I NOVU ZEMLJU.
Srijeda, 27. lipnja 2012., 20:00h

Moja najdraža kćeri, Ja danas otkrivam svoj Mojoj djeci Moje buduće planove za Novo Nebo i Novu Zemlju.
Kada nastane jedan veličanstveni Raj, postojati će dvanaest naroda.
Ti narodi će se sastojati od nekih naroda u svijetu koji su pokazali vjernost Meni, Bogu Ocu, Mome Sinu Isusu Kristu i Majci Božjoj, Kraljici Neba.
Oni raštrkani će biti okupljeni kako bi se pridružili onim drugim narodima kao jedno, ujedinjeni kao jedna Sveta Obitelj.
Moja Volja će biti poštovana. Svi ćete imati Dar slobodne volje, ali ona će biti u skladu sa Mojom. Tek tada će Istina Raja biti doista otkrivena.
Mojih Dvanaest naroda su označeni s dvanaest zvijezda na Ženi u Knjizi Otkrivenja.
Žena je Majka Božja i nosi dvanaest zvijezda koje označavaju dvije stvari.
Dvanaest Apostola je pomoglo Mome Sinu da osnuje Svoju Crkvu na Zemlji.
Dvanaest posebno odabranih naroda će tvoriti Jedinu Pravu Apostolsku Crkvu na Novoj Zemlji, kada Nebo i Zemlja postanu jedno u Mome Novom Veličanstvenom Raju
.
Ovo je trenutak kojega sam Ja strpljivo čekao.
Moja Božja Volja, koja je stvorila Raj za Adama i Evu i koja je bila odbačena zbog iskušenja zloga, sada će biti izvršena i ovoga puta će Raj biti savršen.
Moj Sin, Kralj čovječanstva, Kralj svemira, vladati će nad Mojim Novim Rajem na Zemlji.
On će imenovati vođe u svakom narodu, sve ujedinjene Mojom Božjom Voljom.
Ljudi iz tih naroda će poštovati Moga Sina na način na koji On mora biti, jedini način, u miru i međusobnoj ljubavi.
Njegova Blažena Majka, Majka Spasenja, okrunjena je Kraljica Neba i također će vladati kao Kraljica Novoga Raja.
Njena Krunidba na Nebu je bila vrlo posebna Božja Objava Njene uloge u budućnosti Spasenja svijeta.
Ona je okrunjena u velikoj časti i sjaju zbog uloge koju je odigrala, ne samo kao Majka Božja i Zaručnica Duha Svetoga, već i kao Majka Spasenja kojoj je dana Moć da uništi sotonu.
Moj ljubljeni Sin je nježno stavio Krunu od dvanaest zvijezda na Glavu Majke Božje prilikom Njene Krunidbe.
Moj Sin će staviti Krunu na Njenu Glavu u Novom Raju, kao Kraljici sve Božje djece.
Moj Božji Plan spašavanja čovječanstva već je počeo.
Moja je želja da Mi ova Misija pomogne okupiti izgubljene duše u svakom kutku zemlje i spasiti ih od neprijatelja prije nego bude prekasno.
Moje Božje posredovanje će dokazati Moju Ljubav za svu Moju djecu.
Ništa nije nemoguće. Ništa nije beznadno u Mojoj bitci protiv sotonine vojske.
Ja ću vam donijeti novi svijet koji će vas zaprepastiti u svoj svojoj veličanstvenoj slavi. On je spreman.
Njegova ljepota i sjaj su izvan vaše ljudske sposobnosti predočavanja.

Kada mu budete svjedočili, imati ćete Vječni Život.
Molite da se pokaju ona jadna Moja djeca koja ne vjeruju u Mene, Svevišnjega Boga, koje ne poštuju Moje Zakone i koja čine strašne zločine jedni protiv drugih.
Ne želim izgubiti nijedno Moje dijete.
Pomognite Mi da ih dovedem u ovo predivno veličanstveno nasljedstvo. Nažalost, to mora biti njihovom slobodnom voljom.
Ja vas ljubim, djeco, sa strašću koja je nepoznata čovječanstvu.
Dođite Mi kao jedan preko Moga Sina.
Vrijeme za Novi Raj na zemlji je vrlo blizu, ali dodijeljeno vam je vrijeme da pomognete obratiti čovječanstvo preko ove Misije Sedmoga Anđela na zemlji, koji radi s Mojim Sinom da dovede Moju obitelj k Meni.

Vaš Ljubljeni Otac
Stvoritelj svih vidljivih i nevidljivih stvari
Svevišnji Bog

BITI ĆE RAZLIČITE RAZINE U NOVOM RAJU OD DVANAEST NARODA
Petak, 12. listopada 2012., 23:15h

Moja predraga kćeri, Moja Ljubav je tako moćna, da Nju sada osjećaju oni koji ne poznaju Boga.
Usprkos zla prisutnoga u svijetu, čovjek sada osjeća ljubav prema drugima u srcu, koja će ih iznenaditi i koja je u suprotnosti sa pokvarenošću prisutnom u dušama.
Tako neočekivano će Ova Ljubav uzburkati njihove duše, da će mnogi proplakati. Ove suze ljubavi, tako čiste u njihovim srcima, podijeliti će ih na dvoje. Oni neće znati zbog čega se tako osjećaju prema svojoj braći i sestrama. Također će osjećati ovu stvarnu i posebnu ljubav prema svome Stvoritelju, Bogu Ocu. Ipak, oni neće priznati da On Postoji. Umjesto toga, mnogi će lutati i pitati se.
Što je ova nevjerojatna, ali moćna, ljubav koju osjećam u svome srcu? Kako to može biti, ako nema Boga? Kako mogu osjećati ovu ljubav, ako sam tek proizvod evolucije; proizvod čestica stvorenih od zemlje?
Ovo je Istina, Moja djeco. Vi niste čestica zemlje, ostatak vremena. Vi ste živo biće, živa duša, koja je sposobna za Vječni Život, bez kraja.
Vi patite zbog grijeha Adama i Eve, vaših praroditelja. Možete se nasmijati, ismijavati ili izrugivati onome što smatrate izmišljenom pričom, ali Istina je da živite nesavršeni život. Ovaj život patnje je zbog grijeha vaših praroditelja. Iskvareni njihovim grijehom, vi ste slijepi za Božju Istinu, zbog iste zmije koja je i njih prevarila.
Vi vjerujete da živite u stvarnom svijetu, svijetu materije, koji ima ograničenu trajnost. Vaš život na zemlji je kratak. Vaša tijela stare. Vaše zdravlje se pogoršava. Vremenom vaše tijelo umire. Zanemarite svoj duh, svoju dušu i vi ste ništa.
Prihvatite da ste dijete Božje i vaš život na zemlji će postati važniji, kada živite život prema Božjim Zakonima. Vaš život će biti proširen i biti će vam dan veliki Dar, Vječni Život.
Da vam se samo da letimičan pogled na takav život, na samo jedan sat, nikada ne biste uvrijedili Moga Oca. Vi morate znati da ćete primiti ove Darove.
Vi ćete živjeti sa cijelom svojom obitelji, sa onima koji su umrli u stanju milosti i onima koji će tvoriti Moju Vojsku Ostatka na zemlji.
Vaše tijelo će biti pročišćeno i ponovno stvoreno u stanju savršenstva, na osnovu dobi u kojoj ste prihvatili Ljubav Božju.
Vi ćete živjeti u ljubavi i miru sa vašim voljenima i vašim bližnjima. Nitko od vas neće željeti ništa.
Biti će različite razine u Novom Raju od dvanaest naroda. Na donjoj razini će biti gradovi i sela, svi će raditi u dobru mira, ljubavi, sreće i zadovoljstva. Nitko neće željeti ništa. Ja ću biti njihov Kralj, njihov Gospodar i vladati ću među njima, u Mističnom Jedinstvu.
Zatim će biti više razine. Oni će držati sve narode zajedno, u jedinstvu sa Mojim Učenjima i svi će se ljudi družiti u potpunom skladu jedni sa drugima i sa zvijerima na zemlji, velikima i malima.
Svi će preživljavati jedući sa Drveta Života. Nikome neće nedostajati hrane.
Zatim će postojati Vlade naroda. One će osigurati da sve bude u skladu sa Mojim Učenjima. Moje Vlade će voditi Moji Sveci i Apostoli.
Ovo će se nastaviti do samoga kraja, kada će se dogoditi Drugo Uskrsnuće mrtvih, za konačni sukob.
Sotona će biti oslobođen, zajedno sa svojim demonima, na kratko vrijeme. Onda će sve zlo biti uništeno. Moje će Milosrđe konačno biti predstavljeno svijetu, u spojenima Novom Nebu i Novoj Zemlji.
Onda će se sve razotkriti, dok Božja Tajna bude pokazana svima, u svojoj punoj i konačnoj Slavi.

Vaš Isus