Arhiva kategorije: Poruke 2012. godina

652. DANAS IZLIJEVAM NA VAS OVAJ POSEBAN BLAGOSLOV

652. DANAS  IZLIJEVAM NA VAS OVAJ POSEBAN BLAGOSLOV

Subota, 22. prosinca 2012., 20:36h

Moja predraga kćeri, Božić je Moj Dar čovječanstvu. Zbog ovog dana smrtnom čovjeku je moguće ostvariti Vječni Život.

Ja, Isus Krist, Spasitelj svijeta, svu Božju djecu srdačno čekam u Kraljevstvu koje Mi je obećao Moj Otac.

Samo nekolicina Me je znala kada sam došao na svijet. Moje Rođenje je promijenilo budućnost. Moji sljedbenici su prihvatili Moje obećanje. Znali su da ću se ponovno vratiti, ali nisu znali kada. Slušali su Moja Učenja, iako mnogi od njih nisu bili učeni ljudi. Bili su siromašni i živjeli su jednostavnim životima. A ipak oni su Me dočekali s dobrodošlicom.

Isto će se dogoditi i sada, dok vas pripremam za Moj Drugi Dolazak. Biti će duša koje Me jednostavno vole i one će otvoriti svoja srca Mojem Pozivu. A biti će i onih među vama, poniznog srca i čiste duše koji će postati Moji učenici današnjice. Preko vas će se Moja Riječ čuti i u nju će se vjerovati, kao onda kada sam hodao zemljom.

Danas izlijevam na vas ovaj Poseban Blagoslov. Želim da prihvatite Moj Blagoslov Zaštite preko ove Križarske Molitve, kako biste pozdravili dobrodošlicom Mene, Mesiju, dok vam budem otkrivao Svoje Novo Kraljevstvo.

Križarska Molitva (90) Zahvala za Tvoj Najveličanstveniji Drugi Dolazak

O Moj Isuse, prikazujem Ti slavu i zahvalnost za Tvoj Najveličanstveniji Drugi Dolazak.

Ti, Moj Spasitelju, rođen si kako bi mi dao Vječni Život i oslobodio me od grijeha.

Prikazujem Ti svoju ljubav, zahvalu i divljenje, dok pripremam svoju dušu za Tvoj Veliki Povratak. Amen.

Idite sada i pripremite se. Jer vremena je malo, a još se puno toga mora napraviti kako bi se spasila svaka duša.

Na ovaj poseban dan donosim vam Mir, Ljubav i Radost.

Vaš Isus

651. MOJA RIJEČ ĆE BITI POPUT MAČA KOJI ĆE SJEĆI KROZ ZBRKU I LAŽI

651. MOJA RIJEČ ĆE BITI POPUT MAČA KOJI ĆE SJEĆI KROZ ZBRKU I LAŽI

Petak, 21. prosinca 2012., 22:50h

Moja predraga kćeri, vrijeme je da se Moja Učenja i Moje Svete Poruke prošire u svakom kutku svijeta.

Osigurat ću da Knjiga Istine, koja je obećana svijetu, bude dostupna u svakom narodu i na svakom jeziku.

Moji učenici i Moji Posvećeni Sluge propovijedat će na sve četiri strane svijeta.

Milijarde će slijediti Moju Riječ i mnogi će konačno čitati Sveto Evanđelje.

Sveta Biblija, Knjiga Moga Oca, ponovno će se listati i Moja Riječ će se ponovno čitati.

Moje sadašnje Poruke, sadržane u Knjizi Istine, bit će hrana Božjoj djeci kojom će se nasititi u budućnosti, kada će čitanje Svete Božje Riječi biti smatrano protuzakonitim.

Vi, Moji učenici morate obratiti one koji Me ne poznaju. Ako ne znaju tko sam Ja, ne mogu se ispravno pripremiti za Moje Novo Kraljevstvo.

Moja Riječ će biti poput mača koji će sjeći kroz zbrku i laži. Ona će dotaknuti misli, srca i duše svih.

Nekima će trebati vremena da promisle Moju Riječ, ali većina svjetskog stanovništva prihvatit će Istinu kada im bude dana.

Molim vas, molite za hrabrost, snagu i volju da učinite ono što Ja tražim od vas. Podsjetite ih da sam umro za njih. Recite im da je vrijeme za Moj ponovni dolazak blizu. Utješite ih otkrivajući im veliki Dar Novog Raja, koji ću uskoro pokazati.

Recite im da Ja dolazim spasiti ih i okončati njihovu patnju.

Vaš Isus

650. MNOGI OSJEĆAJU MOJU LJUBAV PREMA ČOVJEČANSTVU. NAŽALOST, ONI KOJI JE NE TRAŽE, NEĆE JE NI NAĆI.

650. MNOGI OSJEĆAJU MOJU LJUBAV PREMA ČOVJEČANSTVU. NAŽALOST, ONI KOJI JE NE TRAŽE, NEĆE JE NI NAĆI.

Petak, 21. prosinca 2012., 22:20h

Moja predraga kćeri, lako je voljeti Me. Ne morate to učiti iz Svetog Pisma. Sve što trebate je učiniti ovo.

Pozovite Me, čak i kada sumnjate u Moje Postojanje. Ja ću vas neočekivano ispuniti Svojom Prisutnošću. Osjetit ćete Ljubav kao nikada prije. I onda ćete znati Istinu.

Ja sam stvaran. Tu sam i sve vas volim. Prava ljubav prodire u vaše srce snažnim osjećajem povezanosti. Ona je dvostrani dar. Vi ćete Me voljeti i pitati se kako je to moguće?

Mnogi osjećaju Moju Ljubav prema čovječanstvu. Nažalost, oni koji je ne traže, neće je ni naći. Vi koji ste odlutali daleko od Mene, sve što trebate učiniti je pozvati Me, tako da mogu  prosvijetliti vašu dušu.

Moje rođenje je navijestilo stvarnu Ljubav Moga Oca prema ljudskom rodu. On je poslao Mene, vašeg Spasitelja, iz ljubavi prema vama.

Ljubav nije nešto što biste trebali olako shvaćati, jer je to najveći Božji Dar. Ona nadilazi svaki drugi osjećaj i može poraziti zlo samo ako ju prigrlite.

Moj Duh Ljubavi, Moja Zaštita, prekriva vas u ovo posebno vrijeme. Vi ste Moji. Ja sam u vašem srcu. Sve što trebate učiniti jest dopustiti da vas ispuni Moja Ljubav, jer kada to učinite, osjetit ćete pravi mir.

Ja vas sve blagoslivljam.

Vaš Isus

649. BOG OTAC: VRIJEME ZA VELIKU PROMJENU, ZA DOBRO SVIH, JE NAD VAMA

649. BOG OTAC: VRIJEME ZA VELIKU PROMJENU, ZA DOBRO SVIH, JE NAD VAMA

Četvrtak, 20. prosinca 2012., 19:15h

Moja najdraža kćeri, pozivam svu Svoju djecu da brane Ime Moga jedinog Sina, Isusa Krista, i da Mu odaju čast koju su Mu ljudi iskazivali generacijama prije.

Moji Anđeli u Mom Svetom Kraljevstvu se raduju zbog Milosrđa koje će se preko Mog Sina dodijeliti svima.

Ovaj veliki Božji Dar bit će iskorišten kako bi se uništila tama koja prekriva svijet. Svojim Božjim zahvatom moći ću spasiti većinu Svoje djece.

Ovaj Božić, vrijeme velike radosti dok slavite rođenje Spasitelja kojeg sam dao svijetu, bit će prekretnica u ljudskoj povijesti.

Kao vaš Otac, sve vas blagoslivljam i darujem vam s dubokom samilošću ovaj veliki Dar Milosrđa. Okupljam sve vas koje sam stvorio, kako bih vas očistio od bilo kakve sumnje, grijeha i bogohuljenja protiv Zakona Mog Kraljevstva.

Ovo veliko čišćenje zemlje trajati će neko vrijeme, ali Ja ću ubrzati ova vremena progona.

Patnja koju trpite od ruku korumpiranih vlasti koje ne prihvaćaju Moje Zakone bit će teška, ali neće predugo trajati.

Svojim neprijateljima dat ću vremena da otvore oči prema Istini veličanstvenog Raja, kojeg sam čekao otkriti svijetu.

Radujte se. Slavite Mog Sina, jer zbog Njega vam poklanjam Novi Raj, gdje će se razviti Njegova vladavina koju sam Mu obećao.

Vrijeme za veliku promjenu, za dobro svih, je nad vama.

Moja Moć će se pokazati u svoj svojoj snazi i slavi, kako bi cijeli svijet vidio.

Ja sam Početak. Ja sam Kraj. Moje Novo Kraljevstvo, Novi Raj, konačno će zamijeniti staro. Grijeh Adama i Eve okaljao je zemlju.

Savršeno stvaranje čovjeka uništeno je kada je grijeh okončao Dar besmrtnosti. Uskoro ću poništiti sve što je okaljano onečišćenjem koje su uzrokovali sotona i njegovi demoni. Oni više neće biti gospodari iskušenja.

Sada ću poslati Svog Sina da uspostavi Prijestolje koje je stvoreno za Njega.

Bitka za to Prijestolje je strašna, ali Moja Moć prevladava, i bit će učinjeno svako čudo kako bi se Moja Obitelj sigurno vratila u Božje Sveto Srce Mog Sina.

Izgubljeni ste i u boli, djeco Moja. Šaljem vam Svog Sina da započne postupak vašeg vraćanja u zakoniti dom.

Volim vas, najdraža djeco Moja. Nikada vas nisam napustio i može vam se oprostit zbog vjerovanja u to.

Sada ste pozvani. Nijedan čovjek neće biti isključen iz ove objave s Neba.

Molite djeco, da svi odgovore na Milosrđe Moga Sina.

Vaš voljeni Otac

Bog Svevišnji

648. UMRO SAM ZA VAS. ZBOG TOGA MI SADA MORATE VJEROVATI.

648. UMRO SAM ZA VAS. ZBOG TOGA MI SADA MORATE VJEROVATI.

Srijeda, 19. prosinca 2012., 21:00h

Moja predraga kćeri, moram te upozoriti da će se povećati kritika protiv tebe i Moje Riječi koja ti se u ovom trenutku daje.

Ne smiješ dozvoliti da te ometanja ili sumnje zaustave u priopćavanju svake Riječi koju ti dajem. Čovjek nikada ne smije sumnjati u proročanstva koja su ostavljena u baštinu još od vremena Mojsija. Nijedno proročanstvo ne sadrži neistine.

Dok otkrivam svijetu tajne i Moje namjere sa čovječanstvom, do sada skrivene nemojte uzmicati. Jer sada vam predstavljam mnoge stvari koje će se dogoditi, za koje vi Moji učenici morate znati, kako se ne bi propustili pripremiti za Moj Veličanstveni Povratak.

Nitko se ne smije odreći dara Vječnog Života koji donosim. Oni među vama, sretni što ulaze u Novo Doba, kada Nebo i Zemlja postanu jedno, moraju slijediti Put Istine.

Vrijeme je da vaša vjera u Mene, vašeg Spasitelja, bude istinski iskušana i ispitana. Uskoro će vas zastrašivati kako bi odbacili Moje poruke. Bit će učinjen svaki napor kako bi vas se natjeralo da odbacite Moju Riječ i da Istinu proglasite krivovjerjem.

Usmjerite  misli prema Mom Rođenju. Prema Učenjima koja sam dao čovječanstvu, kako bi naučili kako pripremiti svoje duše. Prema Žrtvi koju sam učinio kada sam Umro na Križu za spas duša.

Umro sam za vas. Zbog toga Mi sada morate vjerovati.

Ja sam Svjetlo koje obasjava put kojim morate ići. Na obje strane ovoga puta zli demoni će vas vući, mučiti vas, pokušavati vas natjerati da idete natrag istim putem u tamu. To će činiti preko drugih ljudi, koji će vas ismijavati i tako vas razvlačiti i mučiti zbog vaše odanosti ovim Porukama.

Morate ostati u tihoj meditaciji, čitati Moju Riječ i osjetiti Moju prisutnost. Dopustite Mom Duhu Svetom da umiri vaše srce i osjetite kako vas preplavljuje Moja Ljubav. Dok se pojačava vaša bol zbog ove Misije, znajte da ste potpuno sjedinjeni sa Mnom, svojim Isusom.

Nikada nemojte odustati. Ne odbacujte Moju Ruku Milosrđa. Dopusti Mi da vas zagrlim, kako bih vam dao hrabrost potrebnu da nastavite ovo putovanje sa Mnom, do dana kada ću doći kako bih vas nagradio.

Vaš voljeni Isus

647. TIJEKOM MOJE VLADAVINE SOTONA ĆE BITI VEZAN I NEĆE VIŠE VARATI BOŽJU DJECU

647. TIJEKOM MOJE VLADAVINE SOTONA ĆE BITI VEZAN I NEĆE VIŠE VARATI BOŽJU DJECU

Srijeda, 19. prosinca 2012., 12:30h

Moja predraga kćeri, svijet mora znati da će Doba Mira biti vrhunac Moga Obećanja, kada ću vladati Novim Nebom i Novom Zemljom. To će biti duhovna vladavina, Moja Crkva, Novi Jeruzalem, bit će u miru, a Moja će se Riječ čuti u svim narodima.

Tijekom Moje Vladavine sotona će biti vezan i neće više varati Božju djecu. Ova vladavina neće biti simbolična, a Drvo Života će udahnuti Ljubav i Mir. Svi oni koji su blagoslovljeni da uživaju u Mom Novom Raju neće trpjeti smrt, čak ni kada sotona bude oslobođen, premda nakratko, na kraju ovog razdoblja.

Moje namjere su u skladu s Voljom Mog Oca, i nijedan čovjek nema pravo nijekati Volju Božju.

Ne varajte se, morate prihvatiti Riječ Božju sadržanu u Knjizi Mog Oca, jer ako to ne učinite, bit ćete prevareni što se tiče proročanstava danima čovjeku od početka vremena.

Slijedite samo Moj Put. Prihvatite Moja Obećanja. Ne sumnjajte u Mene, jer ćete Me uvrijediti. Možete Me prihvatiti kao svog Spasitelja i potpuno Mi vjerovati, ili nikako.

Moja Riječ je Istina. Kada svaka živa duša prihvati Istinu, ona će biti ključ za slobodu i Vrata Moga Novog Raja.

Vaš Isus

646. USKORO ĆE PLAMENOVI MOG MILOSRĐA POPUT VATRENIH JEZIKA SIĆI NA SVAKU DUŠU

646. USKORO ĆE PLAMENOVI MOG MILOSRĐA POPUT VATRENIH JEZIKA SIĆI NA SVAKU DUŠU

Utorak, 18. prosinca 2012., 19:30h

Moja predraga kćeri, vrijeme je da svi Moji sljedbenici shvate da se Moje Milosrđe mora prihvatiti bez straha.

Ne dolazim nanijeti zlo ili suditi Božjoj djeci tijekom Upozorenja. Samo ih dolazim pripremiti, otkrivajući im istinu u njihovim srcima.

Samo vjerujući u Moju Ljubav i Božanstvo možete osjetiti pravu radost i mir. Nećete moći prihvatiti Moj Dar, ako dozvolite da strah obuzme vaše srce. Radujte se, jer Ja vas sve volim.

Vrijeme slavljenja Mog Rođenja je važno, jer sve je manje naroda trpeljivo prema Mojem Imenu. Kada slavite Moje Rođenje, priznajete vlastito spasenje.

Dao sam vam Dar Slobode. Dijelite Istinu s drugima bez straha u srcima.

Kada dođe vrijeme da cijeli svijet svjedoči javnom događaju Mog Drugog Dolaska, žalit ćete što niste širili Moju Svetu Riječ izgubljenim dušama.

Molim vas da pripremite svoja srca i duše, kako bi se pročistili u iščekivanju Moga obećanja ponovnog dolaska.

Molite u ovo vrijeme. Provedite vrijeme s obitelji i bliskima. Pomozite onima uznemirenima u tijelu i duhu.

Uskoro će Plamenovi Moga Milosrđa poput vatrenih jezika sići na svaku dušu. Ne smijete stati zbog straha, ili biti zabrinuti. Sve što vas molim jest da budete cijelo vrijeme spremni.

Vaš Isus

645. DJEVICA MARIJA: SVI ONI KOJI PROMIČU POBAČAJ I ONI ODGOVORNI ZA NJEGOVO UVOĐENJE, SMRTNO SU SAGRIJEŠILI

645. DJEVICA MARIJA: SVI ONI KOJI PROMIČU POBAČAJ I ONI ODGOVORNI ZA NJEGOVO UVOĐENJE,  SMRTNO SU SAGRIJEŠILI

Utorak, 18. prosinca 2012., 18:45h

Moje drago dijete, najsvetije Stvaranje Mog voljenog Oca, život beba u utrobi, uskoro će biti uništeno milijune puta širom svijeta.

Zli je utjecao na vlasti u svim krajevima svijeta, kako bi osigurao da se pobačaj ne samo prihvati, već da se na njega gleda kao na dobru stvar.

Koliko se suza sada prolijeva na Nebu? Svi Anđeli i Sveti pognuli su glave u tuzi.

Mnogo Božje djece bit će uništeno dok započinje vrijeme Velike Nevolje.

Povećat će se ratovi, velike gladi, ubojstva i samoubojstva. Međutim, grijeh pobačaja izaziva Gnjev Mog Oca više od skoro svakog drugog grijeha.

Zemlje koje odobravaju pobačaj jako će patiti od Ruke Božje. Te zemlje će plakati kada se očituje njihova kazna. Svi oni odgovorni za uvođenje ovog zlog čina trebat će mnogo molitve.

Dijete Moje, važno je da svi mole Moj Presveti Ružarij svakog petka, do posljednjeg tjedna u siječnju 2013., kako bi se spriječio pobačaj.

Svako dijete ubijeno u utrobi postaje Anđeo u Kraljevstvu Mog Oca. Oni svaki dan mole za svaku majku koja je namjerno i bez oklijevanja odlučila okončati život djeteta u sebi. Njihove se molitve koriste kako bi se spasile duše njihovih majki.

Svi oni koji promiču pobačaj i oni odgovorni za njegovo uvođenje, smrtno su sagriješili.

Molite, molite, molite za ove grješnike, jer jako trebaju Božje Milosrđe.

Vaša voljena Majka

Majka Spasenja

644. KONAČNO ĆE BITI PORAŽENA MOĆ KOJU SMRT IMA NAD ČOVJEČANSTVOM

644. KONAČNO ĆE BITI PORAŽENA MOĆ KOJU SMRT IMA NAD ČOVJEČANSTVOM

Ponedjeljak, 17. prosinca 2012., 12:15h

Moja predraga kćeri, bit će iznenadan dan kada dođem zatražiti Svoju Baštinu, koje Mi je obećao Moj Otac.

Dok pripremam cijelo čovječanstvo na ovaj veliki događaj, dan će doći neočekivano. Bliži se vrijeme kada će Zvijer biti bačena u ponor, i tada će dvanaest naroda uživati u miru i zajedništvu.

U to će vrijeme Sveci u Nebu i svi koji su umrli u Mojoj Milosti biti uzdignuti s pravednicima koji će preživjeti Patnju. Svi će uskrsnuti, i dobit će na Dar savršena tijela, koja će nadvladati smrt koju je čovječanstvo upoznalo s Adamovim grijehom. Uživat će u miru i blagostanju pod Mojom Duhovnom Vladavinom, sve dok Moje Kraljevstvo ne bude predano u Ruke Moga Oca.

Ovo će biti prvo uskrsnuće i nakon njega će uslijediti tisuću godina vladavine savršenog sklada sukladnog Božanskoj Volji Mojega Oca.

Tijekom ovog razdoblja, patiti će grješnici koji su Me zanijekali. Drugo Uskrsnuće nije poznato čovječanstvu, niti su pojedinosti ikome otkrivene osim prorocima Danielu i Ivanu Evanđelistu.

Ove tajne će s vremenom biti otkrivene, jer one sada nisu za vaše znanje.

Božja će se Moć očitovati kada uspije bitka za spasenje duša. Konačno će biti poražena moć koju smrt ima nad čovječanstvom. Ovo je Moje Obećanje. Ispunit ću proročanstva koja je dao Moj Otac.

Oni među vama, koji su zbunjeni neka se ne boje. Sve je sada u Mojim Svetim Rukama, ali budite sigurni da jedino što je važno jest oproštenje grijeha. Ovo će se zbiti kada Me svi zamolite za dar Otkupljenja. To je tako jednostavno.

Vaša ljubav prema Meni urodit će Darom Života. Ona smrt za koju znate nikada više neće imati nikakve ovlasti niti utjecaja na vas. Vaša budućnost je nešto što trebate dočekati radosna srca jer je to najveći Božji dar i samo duše koje to zavrijede dobit će u nasljeđe toliko obilje. Budite u miru. Vjerujte Mi. Ljubite Me. To je sve što je važno.

Vaš Isus

643. DONOSIM NADU. DONOSIM MILOSRĐE. DONOSIM SPASENJE.

643. DONOSIM NADU. DONOSIM MILOSRĐE. DONOSIM SPASENJE.

Nedjelja, 16. prosinca 2012., 23:20h

Moja predraga kćeri, važno je da Moji učenici ne izazivaju strah u srcima svojih prijatelja i obitelji zbog Mojih Poruka koje vam trenutno dajem.

Dolazim vam svima u ovo vrijeme s Neba kako bih vas pripremio. To činim s ljubavlju i radošću u Srcu.

Dolazim pomoći onima koji vjeruju u Mene, kako bi bili spremni prihvatiti Me u stanju milosti koja je potrebna da bi sa Mnom vladali Mojim Kraljevstvom.

Također dolazim moliti one koji ne mogu shvatiti značenje Božjeg Stvaranja, osobito one duše koje ljudskim razmišljanjem objašnjavaju sve u svojim životima. Oni vjeruju samo u ono što mogu vidjeti ili dotaknuti. Te iste duše prihvaćaju laži onih za koje vjeruju da bi ih trebalo poštovati u društvu i narodu. Tako ih lako zavaraju ljudske laži i tako su slabi jer odbijaju Istinu svog Stvaranja.

Moja je zadaća pomoći vama svima. Ne da vam prijetim, već da vas privučem bliže Sebi, kako bih vas utješio.

Moje je Kraljevstvo vaš dom. Ne smijete biti pod pritiskom da morate odbaciti svoju obitelj kako biste sjedinili svoje srce s Mojim, nego Mi umjesto toga dovedite preko molitve svoju obitelj. Mnogi će vam nanositi bol kada budete naviještali Istinu Moje Riječi. Ali to je u redu. Ne izazivajte ih i ne pokušavajte ih prisiljavati protiv njihove volje. Odvest ću ih u Moje Svjetlo Zaštite kada budete molili Križarsku Molitvu (13) Molitvu za Moju Milost nepovredivosti.

Ispunjen sam ljubavlju prema vama. Oni koji vjeruju u Mene bit će silno utješeni Mojim Drugim Dolaskom. Vaše molitve mogu spasiti druge duše. Zbog toga vas sada pripremam. Da bih vas sve spasio, kako bi uživali u Novom Nebu i Novoj Zemlji.

Donosim nadu. Donosim Milosrđe. Donosim spasenje. Dovršavam posljednji Savez, posljednje doba, koje će označiti ispunjenje Volje Moga Oca.

Nikada Me se nemojte bojati, jer Ja sam vaša Obitelj, koja je združena Mojim Tijelom i Krvlju, Mojim čovještvom, kao i Mojim Božanstvom.

Budite mirni, Moji voljeni sljedbenici. Odmorite se na Mom Ramenu, jer Moja Ljubav i Milosrđe veći su nego što možete zamisliti. Ovo je vrijeme radosti, a ne tuge, jer dajem vam Dar Spasenja. Taj Dar je za vas i za one izgubljene. Za sve.

Vaš voljeni Isus