Mjesečni arhivi: prosinac 2012.

657. ZNANJE VAS VRLO ČESTO MOŽE ZASLIJEPITI PREMA ISTINI

657. ZNANJE VAS VRLO ČESTO MOŽE ZASLIJEPITI PREMA ISTINI

Petak, 28. prosinca 2012., 06:05h

Moja predraga kćeri, tek kada vam je srce istinski otvoreno Meni, možete iskusiti Moje Svjetlo i priznati Istinu.

Mnogi kažu da su tražili Dar pronicljivosti i da su se molili Duhu Svetome kako bi ga primili. Međutim, nije svima koji zamole dana oštroumnost koja im treba, da bi primili ovaj dragocjeni Dar. A ipak, oni će reći da ga imaju. Onda Me vrijeđaju, tvrdeći da im Moja Sveta Riječ čini nelagodu. Oni tvrde da njihova zabrinutost sigurno znači da Moje Svete Poruke dolaze od duha zla.

Onima koji ponosno prikazuju svoje iskrivljeno tumačenje Moje Svete Riječi, dane u ovim porukama, da je lažna, moram reći ovo.

Kada ste posljednji put došli ogoljeni pred Mene? Bez zaklona oholosti koji vas štiti? Kada ste došli pred Mene, na koljenima, pozivajući Me da vas doista vodim, bez da ste ponajprije stavili ruke na uši odbijajući slušati? Zar ne znate da ću vas prosvijetliti Darom pronicljivosti samo onda kada dođete pred Mene bez vlastitih pogleda stvorenih unaprijed? Ne možete biti oslobođeni iz lanaca intelektualne oholosti, koja vas osljepljuje prema istini duhovnog znanja, dok se potpuno ne ogolite od ljudske oholosti.

Oni među vama koji ste proveli godine učeći Sveto Pismo i koji se smatrate učenima – i stoga dostojnijima da potvrdite Moju Riječ – morate ponovno promisliti.

Poznavanje Knjige Mog Oca ne kvalificira vas za duhovne stvari više od prosjaka na ulici, koji nema obrazovanja. Znanje vas vrlo često može zaslijepiti prema Istini. Znanje utemeljeno na ljudskom tumačenju Knjige Mog Oca ne znači ništa kada se radi o razumijevanju Riječi Božje.

Oni od vas koji se hvalite svojim učenim putovima jer slijedite Božje Sveto Pismo i onda to znanje koristite kako bi zanijekali Moju Riječ danu današnjem svijetu, krivi ste za grijeh. Vaš grijeh je grijeh oholosti. Vrijeđate Me jer vam je vaša oholost važnija od najjednostavnijeg oblika ljubavi prema Meni.

Ljubav prema Meni, vašem Isusu, dolazi iz srca. Duše dostojne Moga Kraljevstva prepoznaju brzo Moj Glas. Duše koje prkose Mojoj Riječi i potiču druge da Me izvanjski odbiju, pod utjecajem su duha zla. Gadite Mi se. Vaši podli glasovi, kada vičete i ponosno proglašavate svoju dostojnost utemeljenu na vašem znanju Svetog Pisma, biti će utišani.

Mom strpljenju nema kraja, ali oni od vas koji s promišljenom nakanom ustaju protiv Mene i štete Mom Planu Spasenja, biti će odbačeni u pustoš u treptaju oka.

Vaš Isus

656. BOG OTAC: USKORO ĆE SE VIDJETI NOVO SVJETLO, NOVO SUNCE

656. BOG OTAC: USKORO ĆE SE VIDJETI NOVO SVJETLO, NOVO SUNCE

 

Četvrtak, 27. prosinca 2012., 18:20h

 

Moja najdraža kćeri, ovo je poruka velike nade za svu Moju djecu.

Vrijeme za promjene, kako je naviješteno, kada će se zemlja poljuljati, planete promijeniti putanju, a klima više neće biti predvidljiva je nad vama.

Moja  Velika Moć se sada pokazuje na Nebu, kao i na zemlji, dok vodim bitku protiv Mojih neprijatelja. Sotona i njegovi demoni su pobijeđeni, ali postavili su groznu obranu. Sa sobom uvlače Moju siromašnu djecu, čija su srca ispunjena političkim i svjetskim ambicija, u razne uloge dok nastoje razapeti Moju drugu djecu.

Čovjek je slab. Njega se lako zavede. Od početka stvorenja čovjek vjeruje u laži, zbog njegove sljepoće za Istinu, koju sam mu Ja dao. On vjeruje u laži, izbljuvane od zloga, jer je privučen obećanjima moći i užitka.

Moja djeca moraju priznati slavno i veličanstveno Svjetlo Moga Kraljevstva. Ti si, Moja kćeri vidjela ovo Svjetlo i znaš koliko je Moćno. Znaš Božju Moć i kako te obuhvaća. Možete li zamisliti kako će to biti, kada se Moj Novi Raj pokaže? Ti si, Moja kćeri samo načas vidjela mali dio slavnog i blistavog Svjetla.

Važno je da radosno dočekate Svjetlo Moga Sina u vašim srcima. Kada Ga zamolite da vas spasi i približi vas Svom Svetom Srcu, osjetit ćete ovo Svjetlo.

Svjetlo Nove Zore – Nove Ere – će polako, ali sigurno obasjavati svijet. Uskoro će se vidjeti novo Svjetlo, novo sunce. Biti će veće i uzrokom mnogih čuđenja.

Ovo je znak Moje Moći i Moga Veličanstva. To će biti čudo koje će dokazati da čovjek ne razumije u potpunosti tajnu stvaranja.

Samo Ja, Bog Stvoritelj Svemira, upravljam sa svim. Sve će to biti. Sve to može biti. Nijedan čovjek, nikakav znanstvenik, ne može odgonetnuti ove najsvetije tajne, jer nije dano čovjeku da ih razumije u ovom trenutku.

Čudesa Moga stvaranja i snaga Moje Moći, biti će pokazana svijetu. Neka nitko ne griješi i povjeruje da Sotona i njegovi bezbožni sljedbenici imaju snagu da izvedu čudesa koja sam Ja  stvorio za svako stvorenje. Obećao sam vam otkriti Istinu, tako da vi Moja djeco možete zbaciti veo koji vam pokriva oči.

Kada dođe Dan da konačno prihvatite Istinu, Ja ću vas nagraditi s veličanstvenim bogatstvima, milostima i životom koji ne možete sebi predočiti, jer je iznad onoga što možete zamisliti.

Radostan sam da vam dajem ovu poruku nade danas. Nadam se da vam donosi mnogo radosti i mira.

Moje obećanje, da ću vas dovesti do vaše konačne baštine, uskoro će postati stvarnost.

 

Vaš Ljubljeni Otac

Svevišnji Bog

655. DOĆI ĆE DO VELIKOG POTOPA. TAKOĐER ĆETE SVJEDOČITI MANJIM POPLAVAMA U DRUGIM ZEMLJAMA.

655. DOĆI ĆE DO VELIKOG POTOPA. TAKOĐER ĆETE SVJEDOČITI MANJIM POPLAVAMA U DRUGIM ZEMLJAMA.

Utorak, 25. prosinca 2012., 19:20h

Moja predraga kćeri, Moj Plan Spasenja svijeta započeo je po Mom Vremenu 22. prosinca 2012.

Ovo razdoblje u svijetu je Moje vrijeme dok okupljam zajedno svu Božju djecu, da budu kao jedno, dok započinje velika bitka.

Ovo razdoblje velike patnje trajat će neko vrijeme. Ratovi će se pojačati i proširiti dok ne dođe do objave velikog rata, kada će se svijet promijeniti.

Svi narodi će svjedočiti promjenama. Morate biti spremni za to i prihvatiti to, jer sve ove stvari moraju se dogoditi prije Mog Drugog Dolaska.

Doći će do velikog potopa. Također ćete svjedočiti manjim poplavama u drugim zemljama.

Ukupna klima će se početi mijenjati i vrijeme će biti drugačije na način koji će vam biti čudan.

Ovo je vrijeme za sve one koji su otvorili oči prema Istini da poravnaju put za Mene, kako bih sve mogao primiti u Moje Svete Ruke.

Nemojte se bojati, jer Moja Ljubav će ublažiti mnogo toga i vaše molitve mogu i hoće olakšati mnoge od tih stvari, kao i sva zlodjela koja zvijer planira napraviti.

Vaš Isus

654. DJEVICA MARIJA: DAN KADA SAM SVIJETU RODILA SPASITELJA PROMIJENIO JE SUDBINU ČOVJEČANSTVA

654. DJEVICA MARIJA: DAN KADA SAM SVIJETU RODILA SPASITELJA PROMIJENIO JE SUDBINU ČOVJEČANSTVA

Ponedjeljak, 24. prosinca 2012., 18:00h

Dijete Moje, dan kada sam svijetu rodila Spasitelja promijenio je sudbinu čovječanstva.

Voljela sam strastveno to malo Dijete, poput svake druge majke. Ali Moj Otac Mi je dao posebnu milost. Bila je to milost zaštite. Od početka sam štitila Svoga Sina na drugačiji način. Znala sam da je On obećani Mesija i zbog toga Mi je dana posebna odgovornost, iako nisam znala koju će važnost ta odgovornost zahtijevati.

U početku Mi nije bilo dano da shvatim da će Moj Sin, Spasitelj kojeg je Bog poslao da spasi ljudski rod od paklenih vatri, biti ubijen. Taj dio Mojeg poslanja je bio užasan šok i Moja bol je bila toliko jaka da se to ne može ni opisati.

Patila sam zbog Moga Sina, u Njemu i s Njim. Čak i danas osjećam Njegovu bol i tugu zbog nevjerovanja današnjeg svijeta u Njegovo Postojanje. Kao Majci Spasenja, Moja je odgovornost pomoći Mome Sinu u Njegovom planu spasenja duša.

Ovo je vrijeme poplave; ovoga puta za brzu i iznenadnu promjenu. Dok ratovi budu izbijali, a veliki se rat pojavi iz pepela, Božji Plan će ubrzati svoj tempo, kako bi osvjestio sve narode i rase o Njegovoj Prisutnosti.

Dijete Moje, molim te da moliš presveti Ružarij, dok plačem danas. Moje suze kojima svjedočiš su za one duše koje neće priznati Moga Sina. Oni kršćani koji govore da prihvaćaju Isusa Krista kao Spasitelja i koji Ga vrijeđaju ne moleći Mu se, najviše Ga rastužuju.

Širenje ateizma je poput strašne epidemije koja se širi zemljom. Bog nije zaboravljen, već se Njegovo Postojanje namjerno ignorira. Njegovi Zakoni su zabranjeni u vašim zemljama. Njegove Crkve se ne poštuju. Njegovi posvećeni sluge su previše plahi i nedovoljno hrabri da naviještaju Njegovu Svetu Riječ.

Zemlja će se sada promijeniti i fizički i duhovno. Čišćenje je započelo. Bitka će se voditi između onih koji slijede zloga i Ostatka Božje Crkve.

Oni odani Mome Sinu uvijek moraju pozvati Mene svoju voljenu Majku Spasenja, kako bi ih posvetila Svom voljenom Sinu da bi dobili potrebne milosti. Morate biti spremni kao vojnik Isusa Krista. Vaše oružje mora postati jače, jer vaša je uloga križarska i morat ćete ići u boj protiv velike okrutnosti i nepravde.

Budite u miru djeco i dok promjene započinju molite se svakodnevno, kako bi se postiglo spasenje čovječanstva.

Sve će biti učinjeno u skladu sa Svetom Voljom Moga Oca, preko Njegovog jedinog Sina Isusa Krista. Vama, Moja djeco, koji Me zamolite za pomoć, bit će dana velika zaštita za vaše narode.

Vaša voljena Majka

Majka Spasenja

653. UNIŠTENJE OBITELJSKE ZAJEDNICE ĆE BITI U KORIJENU OVIH DOGAĐAJA

653. UNIŠTENJE OBITELJSKE ZAJEDNICE ĆE BITI U KORIJENU OVIH DOGAĐAJA

Nedjelja, 23. prosinca 2012., 15:30h

Moja predraga kćeri, mnogi Moji posvećeni sluge suočit će se sa užasnom kušnjom. I to onom koja će ih uvjetovati da izaberu između dva različita puta. Svojom slobodnom voljom svatko će odlučiti koji će put izabrati. Jer grozota će uskoro biti objavljena.

Mnogi Moji posvećeni sluge neće odmah biti svjesni što se događa. Tek kada pročitaju dokumente  koje će im dati oni na visokim položajima, naići će na poteškoće.

Oni koji održavaju Moju Svetu Riječ, koja je čovjeku dana u Daru Svete Biblije, bit će osporavani i natjerati će ih se da prihvate izmjene. Te izmjene će im biti dane i od njih će se očekivati da ih prime i prihvate kao Istinu. Ovim žele postići jednu stvar.

Natjerati će te Moje Svete posvećene sluge da prihvate toleranciju grijeha.

Bit će im rečeno da je Bog uvijek milosrdan Bog i da On voli sve. Ovaj dio rečenog je istina. Ali potom će biti upućeni da odobre zakone koji su mrski Mojim Očima. Uništenje obiteljske zajednice će biti u korijenu ovih događaja.

Od drugih će se tražiti da prihvate novu vrstu obreda, koja će zamijeniti Svetu Misu i Prisutnost Moje Svete Euharistije.

To će se činiti kao jedan sveobuhvatni pokret sjedinjenja svih kršćana i drugih religija. Bit će to početak kraja.

Na dan kada se dokine svakodnevna Misna Žrtva početi će se otkrivati svi događaji, kako je naviješteno Ivanu evanđelistu. To će biti razdoblje uspona zvijeri i njegov utjecaj će biti velik. Osvojiti će srca i duše mnogih svećenika. Njegov cilj je da spriječi sve Mise, i da oskvrne Svetu Euharistiju.

On to već čini, crnim misama koje se održavaju u mnogim katoličkim crkvama. Jezgra nevjernih sluga organizirana je protiv Moje Crkve i obmanut će mnoge.

Budite na oprezu. Otvorite oči, i molite Me za snagu koja će vam trebati, kako bi ustali protiv ovog odvratnog i zlog plana.

Ova bitka unutar Moje Crkve na zemlji bit će žestoka. Svećenik protiv svećenika. Biskup protiv biskupa. Kardinal protiv kardinala.

Neka se zna da ću voditi one Moje posvećene sluge koji Me znaju i vole. Usmjeravat ću vas. Dat ću vam snagu kako biste se suprotstavili Božjim neprijateljima. Niste sami.

Nikada ne smijete slušati laži koje su vam dane ili predstavljene u Moje Sveto Ime. Vi sami znate Istinu u svojim srcima. Slušajte svoje srce. Ostanite vjerni onome što vam je rečeno da je Zakon Božji.

Ako vam se bilo što predstavlja što se čini proturječno Mojim Učenjima, morate tome okrenuti leđa.

Vaš Isus

652. DANAS IZLIJEVAM NA VAS OVAJ POSEBAN BLAGOSLOV

652. DANAS  IZLIJEVAM NA VAS OVAJ POSEBAN BLAGOSLOV

Subota, 22. prosinca 2012., 20:36h

Moja predraga kćeri, Božić je Moj Dar čovječanstvu. Zbog ovog dana smrtnom čovjeku je moguće ostvariti Vječni Život.

Ja, Isus Krist, Spasitelj svijeta, svu Božju djecu srdačno čekam u Kraljevstvu koje Mi je obećao Moj Otac.

Samo nekolicina Me je znala kada sam došao na svijet. Moje Rođenje je promijenilo budućnost. Moji sljedbenici su prihvatili Moje obećanje. Znali su da ću se ponovno vratiti, ali nisu znali kada. Slušali su Moja Učenja, iako mnogi od njih nisu bili učeni ljudi. Bili su siromašni i živjeli su jednostavnim životima. A ipak oni su Me dočekali s dobrodošlicom.

Isto će se dogoditi i sada, dok vas pripremam za Moj Drugi Dolazak. Biti će duša koje Me jednostavno vole i one će otvoriti svoja srca Mojem Pozivu. A biti će i onih među vama, poniznog srca i čiste duše koji će postati Moji učenici današnjice. Preko vas će se Moja Riječ čuti i u nju će se vjerovati, kao onda kada sam hodao zemljom.

Danas izlijevam na vas ovaj Poseban Blagoslov. Želim da prihvatite Moj Blagoslov Zaštite preko ove Križarske Molitve, kako biste pozdravili dobrodošlicom Mene, Mesiju, dok vam budem otkrivao Svoje Novo Kraljevstvo.

Križarska Molitva (90) Zahvala za Tvoj Najveličanstveniji Drugi Dolazak

O Moj Isuse, prikazujem Ti slavu i zahvalnost za Tvoj Najveličanstveniji Drugi Dolazak.

Ti, Moj Spasitelju, rođen si kako bi mi dao Vječni Život i oslobodio me od grijeha.

Prikazujem Ti svoju ljubav, zahvalu i divljenje, dok pripremam svoju dušu za Tvoj Veliki Povratak. Amen.

Idite sada i pripremite se. Jer vremena je malo, a još se puno toga mora napraviti kako bi se spasila svaka duša.

Na ovaj poseban dan donosim vam Mir, Ljubav i Radost.

Vaš Isus

651. MOJA RIJEČ ĆE BITI POPUT MAČA KOJI ĆE SJEĆI KROZ ZBRKU I LAŽI

651. MOJA RIJEČ ĆE BITI POPUT MAČA KOJI ĆE SJEĆI KROZ ZBRKU I LAŽI

Petak, 21. prosinca 2012., 22:50h

Moja predraga kćeri, vrijeme je da se Moja Učenja i Moje Svete Poruke prošire u svakom kutku svijeta.

Osigurat ću da Knjiga Istine, koja je obećana svijetu, bude dostupna u svakom narodu i na svakom jeziku.

Moji učenici i Moji Posvećeni Sluge propovijedat će na sve četiri strane svijeta.

Milijarde će slijediti Moju Riječ i mnogi će konačno čitati Sveto Evanđelje.

Sveta Biblija, Knjiga Moga Oca, ponovno će se listati i Moja Riječ će se ponovno čitati.

Moje sadašnje Poruke, sadržane u Knjizi Istine, bit će hrana Božjoj djeci kojom će se nasititi u budućnosti, kada će čitanje Svete Božje Riječi biti smatrano protuzakonitim.

Vi, Moji učenici morate obratiti one koji Me ne poznaju. Ako ne znaju tko sam Ja, ne mogu se ispravno pripremiti za Moje Novo Kraljevstvo.

Moja Riječ će biti poput mača koji će sjeći kroz zbrku i laži. Ona će dotaknuti misli, srca i duše svih.

Nekima će trebati vremena da promisle Moju Riječ, ali većina svjetskog stanovništva prihvatit će Istinu kada im bude dana.

Molim vas, molite za hrabrost, snagu i volju da učinite ono što Ja tražim od vas. Podsjetite ih da sam umro za njih. Recite im da je vrijeme za Moj ponovni dolazak blizu. Utješite ih otkrivajući im veliki Dar Novog Raja, koji ću uskoro pokazati.

Recite im da Ja dolazim spasiti ih i okončati njihovu patnju.

Vaš Isus

650. MNOGI OSJEĆAJU MOJU LJUBAV PREMA ČOVJEČANSTVU. NAŽALOST, ONI KOJI JE NE TRAŽE, NEĆE JE NI NAĆI.

650. MNOGI OSJEĆAJU MOJU LJUBAV PREMA ČOVJEČANSTVU. NAŽALOST, ONI KOJI JE NE TRAŽE, NEĆE JE NI NAĆI.

Petak, 21. prosinca 2012., 22:20h

Moja predraga kćeri, lako je voljeti Me. Ne morate to učiti iz Svetog Pisma. Sve što trebate je učiniti ovo.

Pozovite Me, čak i kada sumnjate u Moje Postojanje. Ja ću vas neočekivano ispuniti Svojom Prisutnošću. Osjetit ćete Ljubav kao nikada prije. I onda ćete znati Istinu.

Ja sam stvaran. Tu sam i sve vas volim. Prava ljubav prodire u vaše srce snažnim osjećajem povezanosti. Ona je dvostrani dar. Vi ćete Me voljeti i pitati se kako je to moguće?

Mnogi osjećaju Moju Ljubav prema čovječanstvu. Nažalost, oni koji je ne traže, neće je ni naći. Vi koji ste odlutali daleko od Mene, sve što trebate učiniti je pozvati Me, tako da mogu  prosvijetliti vašu dušu.

Moje rođenje je navijestilo stvarnu Ljubav Moga Oca prema ljudskom rodu. On je poslao Mene, vašeg Spasitelja, iz ljubavi prema vama.

Ljubav nije nešto što biste trebali olako shvaćati, jer je to najveći Božji Dar. Ona nadilazi svaki drugi osjećaj i može poraziti zlo samo ako ju prigrlite.

Moj Duh Ljubavi, Moja Zaštita, prekriva vas u ovo posebno vrijeme. Vi ste Moji. Ja sam u vašem srcu. Sve što trebate učiniti jest dopustiti da vas ispuni Moja Ljubav, jer kada to učinite, osjetit ćete pravi mir.

Ja vas sve blagoslivljam.

Vaš Isus

649. BOG OTAC: VRIJEME ZA VELIKU PROMJENU, ZA DOBRO SVIH, JE NAD VAMA

649. BOG OTAC: VRIJEME ZA VELIKU PROMJENU, ZA DOBRO SVIH, JE NAD VAMA

Četvrtak, 20. prosinca 2012., 19:15h

Moja najdraža kćeri, pozivam svu Svoju djecu da brane Ime Moga jedinog Sina, Isusa Krista, i da Mu odaju čast koju su Mu ljudi iskazivali generacijama prije.

Moji Anđeli u Mom Svetom Kraljevstvu se raduju zbog Milosrđa koje će se preko Mog Sina dodijeliti svima.

Ovaj veliki Božji Dar bit će iskorišten kako bi se uništila tama koja prekriva svijet. Svojim Božjim zahvatom moći ću spasiti većinu Svoje djece.

Ovaj Božić, vrijeme velike radosti dok slavite rođenje Spasitelja kojeg sam dao svijetu, bit će prekretnica u ljudskoj povijesti.

Kao vaš Otac, sve vas blagoslivljam i darujem vam s dubokom samilošću ovaj veliki Dar Milosrđa. Okupljam sve vas koje sam stvorio, kako bih vas očistio od bilo kakve sumnje, grijeha i bogohuljenja protiv Zakona Mog Kraljevstva.

Ovo veliko čišćenje zemlje trajati će neko vrijeme, ali Ja ću ubrzati ova vremena progona.

Patnja koju trpite od ruku korumpiranih vlasti koje ne prihvaćaju Moje Zakone bit će teška, ali neće predugo trajati.

Svojim neprijateljima dat ću vremena da otvore oči prema Istini veličanstvenog Raja, kojeg sam čekao otkriti svijetu.

Radujte se. Slavite Mog Sina, jer zbog Njega vam poklanjam Novi Raj, gdje će se razviti Njegova vladavina koju sam Mu obećao.

Vrijeme za veliku promjenu, za dobro svih, je nad vama.

Moja Moć će se pokazati u svoj svojoj snazi i slavi, kako bi cijeli svijet vidio.

Ja sam Početak. Ja sam Kraj. Moje Novo Kraljevstvo, Novi Raj, konačno će zamijeniti staro. Grijeh Adama i Eve okaljao je zemlju.

Savršeno stvaranje čovjeka uništeno je kada je grijeh okončao Dar besmrtnosti. Uskoro ću poništiti sve što je okaljano onečišćenjem koje su uzrokovali sotona i njegovi demoni. Oni više neće biti gospodari iskušenja.

Sada ću poslati Svog Sina da uspostavi Prijestolje koje je stvoreno za Njega.

Bitka za to Prijestolje je strašna, ali Moja Moć prevladava, i bit će učinjeno svako čudo kako bi se Moja Obitelj sigurno vratila u Božje Sveto Srce Mog Sina.

Izgubljeni ste i u boli, djeco Moja. Šaljem vam Svog Sina da započne postupak vašeg vraćanja u zakoniti dom.

Volim vas, najdraža djeco Moja. Nikada vas nisam napustio i može vam se oprostit zbog vjerovanja u to.

Sada ste pozvani. Nijedan čovjek neće biti isključen iz ove objave s Neba.

Molite djeco, da svi odgovore na Milosrđe Moga Sina.

Vaš voljeni Otac

Bog Svevišnji

648. UMRO SAM ZA VAS. ZBOG TOGA MI SADA MORATE VJEROVATI.

648. UMRO SAM ZA VAS. ZBOG TOGA MI SADA MORATE VJEROVATI.

Srijeda, 19. prosinca 2012., 21:00h

Moja predraga kćeri, moram te upozoriti da će se povećati kritika protiv tebe i Moje Riječi koja ti se u ovom trenutku daje.

Ne smiješ dozvoliti da te ometanja ili sumnje zaustave u priopćavanju svake Riječi koju ti dajem. Čovjek nikada ne smije sumnjati u proročanstva koja su ostavljena u baštinu još od vremena Mojsija. Nijedno proročanstvo ne sadrži neistine.

Dok otkrivam svijetu tajne i Moje namjere sa čovječanstvom, do sada skrivene nemojte uzmicati. Jer sada vam predstavljam mnoge stvari koje će se dogoditi, za koje vi Moji učenici morate znati, kako se ne bi propustili pripremiti za Moj Veličanstveni Povratak.

Nitko se ne smije odreći dara Vječnog Života koji donosim. Oni među vama, sretni što ulaze u Novo Doba, kada Nebo i Zemlja postanu jedno, moraju slijediti Put Istine.

Vrijeme je da vaša vjera u Mene, vašeg Spasitelja, bude istinski iskušana i ispitana. Uskoro će vas zastrašivati kako bi odbacili Moje poruke. Bit će učinjen svaki napor kako bi vas se natjeralo da odbacite Moju Riječ i da Istinu proglasite krivovjerjem.

Usmjerite  misli prema Mom Rođenju. Prema Učenjima koja sam dao čovječanstvu, kako bi naučili kako pripremiti svoje duše. Prema Žrtvi koju sam učinio kada sam Umro na Križu za spas duša.

Umro sam za vas. Zbog toga Mi sada morate vjerovati.

Ja sam Svjetlo koje obasjava put kojim morate ići. Na obje strane ovoga puta zli demoni će vas vući, mučiti vas, pokušavati vas natjerati da idete natrag istim putem u tamu. To će činiti preko drugih ljudi, koji će vas ismijavati i tako vas razvlačiti i mučiti zbog vaše odanosti ovim Porukama.

Morate ostati u tihoj meditaciji, čitati Moju Riječ i osjetiti Moju prisutnost. Dopustite Mom Duhu Svetom da umiri vaše srce i osjetite kako vas preplavljuje Moja Ljubav. Dok se pojačava vaša bol zbog ove Misije, znajte da ste potpuno sjedinjeni sa Mnom, svojim Isusom.

Nikada nemojte odustati. Ne odbacujte Moju Ruku Milosrđa. Dopusti Mi da vas zagrlim, kako bih vam dao hrabrost potrebnu da nastavite ovo putovanje sa Mnom, do dana kada ću doći kako bih vas nagradio.

Vaš voljeni Isus