Dnevni arhivi: 1. prosinca 2012.

623. MENI NEĆE STAVITI KRUNU OD SMARAGDA I DRAGOG KAMENJA

623. MENI NEĆE STAVITI KRUNU OD SMARAGDA I DRAGOG KAMENJA

Nedjelja, 25. studenog 2012., 17:25h

Predraga Moja kćeri, Ja sam Krist, Spasitelj ljudi i uskoro ću uzeti Svoju Krunu i napokon zakraljevati zemljom.

Trnova Kruna će ipak i dalje biti na Mojoj Svetoj Glavi sve dok ne dođe veliki dan kada ću napokon zasjesti na prijestolje koje Mi je obećao Moj Otac.

Ja sam jedini istinski Kralj, jedini pravi Bog, ali usprkos tomu nosim trnovu Krunu koju Mi je tako okrutno svojim rukama stavio nezahvalni čovjek.

Meni neće da stave krunu od smaragda i dragog kamenja. Niti danas. Ne, nego Me i dalje ranjavaju time što nemilosrdno odbijaju Spasenje koje sam za njih ostvario kada su Me razapeli.

Ja uporno čekam da čovječanstvo podigne i otvori svoje oči i spozna Istinu.

Ali tako malo kršćana slijedi Moja Učenja. Izvanjski pritisci su ih oslabili i tako oni šute dok svijet prigrljuje grijeh kao nešto pozitivno.

Moja Kruna je pripremljena i doći ću u Slavi. Svi će Me vidjeti kada budem silazio s Neba.

Ovaj događaj će se odvijati određeni broj sati i samo će čovjek koji je jak u vjeri moći klicati i radovati se.

Toliki će se sramiti i bojati kada Me vide. Ali ako Me i tada zamole za oprost, oprostit ću im sve do posljednjeg trenutka.

Čuvajte se onih koji tvrde da su Ja. Ovo je izuzetno važno jer ću Ja doći na jedan određeni dan.

Neću prolaziti zemljom kao čovjek jer to Moj Otac nije dopustio. Neka vas nijedan takav čovjek ne zavede.

Moja vladavina se bliži i neka znaju svi oni koji ne priznaju Mene, Moje Postojanje, ni proročanstva iz Knjige Moga Oca, da oni to ne mogu spriječiti.

Sotona i njegovi sljedbenici nemaju nikakve moći nada Mnom. Jedina moć koja ima vrijednost jest Moć Boga koji voli svu Svoju djecu.

Pripremite se za Moje Novo Kraljevstvo i radujte se. S veseljem iščekujte dan kada će sva ljudska patnja zauvijek uminuti.

Samo će oni koji slijede Moja Učenja doživjeti Moj Novi Raj.

Moji učenici moraju stvoriti molitveni lanac kako bi se spasile duše koje neće doći k Meni niti na posljednji dan.

Molim vas, molite Litanijsku molitvu za Milost zaštite za one koji nemaju snage da sami sebi pomognu.

Vaš Isus

 

622. MOJI LJUBLJENI SVEĆENICI I POSVEĆENI SLUGE, NE BOJTE SE MOJE RIJEČI.

622. MOJI LJUBLJENI SVEĆENICI I POSVEĆENI SLUGE, NE BOJTE SE MOJE RIJEČI.

Petak, 23. studenoga 2012., 21:45h

 

Moja predraga kćeri, progon Mojih proroka i vidjelaca sve se više sada pojačava kako raste otpor prema Porukama.

Kažem ovo osobito onima među vama koji su Moji ljubljeni svećenici i posvećeni sluge, ne bojte se Moje Riječi. Strah i nesigurnost koje proživljavate ne dolaze od Mene. Ako pak ne dolaze od Mene onda se morate zapitati, odakle dolaze?

Moja Sveta Riječ uvijek nailazi na otpor.

Dok sam boravio na Zemlji, farizeji, svećenici onoga vremena, uvijek su pronalazili razloge da se raspravljaju sa Mnom. Stalno su Me, u svakoj prilici, pokušavali uhvatiti u pogrješci i postavljali su Mi pitanja koja su bila osmišljena tako da Moji odgovori budu u suprotnosti s Riječju Božjom, ali nisu u tome uspjeli.

Šutio sam kada su me pokušavali navesti da odgovaram na pitanja za koja su znali da Ja nisam spreman na njih odgovoriti.

Vidite, iako su prakticirali svoju vjeru, održavali mnoge opširne ceremonije, zaodjenuti skupocjenim haljinama, nedostajalo im je jedno. Nisu imali nimalo poniznosti jer su pogrješno smatrali da su, zbog uloge koju su imali kao posvećeni sluge, bili iznad svoje braće.

Oni su govorili, propovijedali i naviještali na javnim mjestima, kao proroci, Svetu Riječ Mojega Oca. Ali oni zapravo nisu razumjeli obećanje dano od Moga Oca, niti pouke koje im je On davao preko proroka. Nisu uspjeli prihvatiti da je vrijeme dolaska obećanog Mesije bilo ono u kojemu su oni živjeli.

Oni su vjerovali da će se taj događaj odigrati u budućnosti.

Zbunjivali su ih Moji odgovori, Moja Učenja i jednostavnost Moga Života. Ali privlačio sam ih i stalno su Mi se iznova vraćali, kako bi Me izazvali.

Doživljavali su kao prijetnju Moje znanje o duhovnim stvarnostima, činjenicu koju nisu mogli poreći.

Mučili su Me. Odgovarao sam im na pitanja, u skladu sa Svetom Voljom Mojega Oca. Onda sam šutio kada su u stanju bijesa upirali prstom u Mene.

Pored sveg njihovog navodnog poznavanja Riječi Božje, upali su u zamku koju im je postavio prevarant. Smatrali su da njihovo znanje nadilazi Moje.

Hijerarhija crkve koju su oni stvorili naličila je kraljevskoj monarhiji. Kralj kojega su štovali nije bio Bog nego njihovi kraljevi koje su oni imenovali. Viši sloj je imao malo kontakta s poniznim slugama koji su upravljali njihovim plemenima. A za maloga priprostog čovjeka imali su malo vremena.

Koliko su samo vrijeđali Moga Oca. Koliko su Mene mučili. Okaljali su se krvlju mnogih, ali ipak su se uspijevali prikazati čistima u očima javnosti.

Zbog svoga obrazovanja vjerovali su da samo oni mogu tumačiti ispravno Sveto Pismo. Moja Riječ je bila smatrana krivovjerjem.

Tako je i danas. Samo malo je Mojih posvećenih slugu koji su pripravni na Moj Drugi Dolazak. Njihova uloga posvećenih službenika u Mojoj Crkvi može stvoriti podjele koje Ja nisam odobrio.

Ovi učeni teolozi sa mnogo godina obrazovanja nikako ne uspijevaju razumjeti Moja Učenja, proroštva niti način na koji Ja govorim.

Vi koji dovodite u pitanje Moju Riječ i pokušavate stvoriti oprečnosti time što Nju uspoređujete s vlastitim manjkavim znanjem Svetoga Pisma, morate odmah prestati.

Zar još ništa niste naučili? Zar ne shvaćate da se vrijeme bliži i da vas Ja pripremam?

Mnogo je neprijatelja Ove Moje Svete Misije koja vas priprema za Moj Drugi Dolazak.

Napadi su oštri. Što god poduzmem i u kojem god smjeru krenem preko ovih Poruka, to nailazi na prepreke.

Ako ne prihvaćate Moje Obećanje da ću ponovno doći onda se morate zapitati sljedeće. Koja je moja uloga u Ime Božje? Je li samo da jednostavno podjeljujem Svete Sakramente? Ne, nisam vas samo za to pozvao u ovu službu.

Kada napadate Moje Poruke na način na koji to činite, navodite Me da gorko plačem, osjećajući žalost i razočaranost.

Zar niste upozoreni da bdijete, jer ne znate ni dana ni časa kada ću se Ja vratiti. Vrijeme je da oživite svoj duh, čitate Riječi sadržane u Knjizi Moga Oca i onda molite da vas Ja blagoslovim Darom Razlikovanja.

Vi koji Me odbijate zato što ste oprezni i zabrinuti da to ne govorim Ja, vaš Isus, oprošteno vam je. Shvaćam koliko vam je teško, ali s vremenom ćete osjetiti kako vas Moja Ljubav okružuje.

Vi koji Me uopće ne želite slušati krivi ste zbog grijeha oholosti.

Vi koji javno osuđujete Moju Riječ, komadate Ju i tvrdite da Moje Poruke dolaze od zloga, za Mene ste izgubljeni. Toliko ste se udaljili, unatoč svom umišljenom uvjerenju da vam ono što ste iz knjiga naučili o duhovnim stvarima daje veće pravo da govorite u Moje Ime, ipak ovo morate znati.

Dovedite Mi jednostavnu dušu, čista srca, koja Mene voli takvoga kakav Jesam i ona će mi se pridružiti u Raju.

Dovedite Mi dušu punu oholosti koja iz svega glasa naviješta Riječ Božju i Ja ću je odbaciti.

Vjerujte u Mene skrušena srca i Ja ću izliti Svoje Milosti na vas.

Ljubite Me bezuvjetno i prepoznati ćete Moj Glas u ovo vrijeme. Vi ste duše koje imaju tu sreću. Ipak su duše koje su se udaljile od Mene one za kojima najviše žudim i čeznem.

Dođite k Meni, Moji posvećeni sluge. Dajem vam Istinu jer Ja želim da obnovite vašu vjernost prema Meni. Neposlušnost prema Mome Učenju i nesposobnost da prihvatite svoju slabost razdvaja nas.

Vi posvećeni koji ste počinili teške grijehe bluda morate dođi k Meni da vas pridržim. Priznajte svoje grijehe i ja ću obnoviti vaše duše tako da budete sposobni raditi na Spasenju duša prije Moga ponovnog Dolaska.

Vi morate slušati. Ja prihvaćam, ako stvarno imate sumnje. Ali, ako pokušate nauditi Mojim prorocima, patiti ćete zbog toga. Puno bolje je za vas da šutite. Morate biti spremni saslušati i poniziti se preda Mnom. Samo ćete tako moći predstavljati Moje Tijelo na Zemlji.

 

Vaš Isus

 

621. BOG OTAC: NUDIM VAM IDEALNU BUDUĆNOST

621. BOG OTAC: NUDIM VAM IDEALNU BUDUĆNOST

Četvrtak, 22. studenoga 2012., 19:00h

 

Mila Moja kćeri, danas Svjetlo Moje Ljubavi preplavljuje Zemlju, u nadi da će dodirnuti srca Moje djece.

Vi koji Me ne poznajete, a mnogo vas je koji Mi se bojite pristupiti, znajte da vas Ja žarko želim dovesti u Kraljevstvo Moga Sina.

Ja sam Bog Ljubavi i Bog koji vam je ostavio u naslijeđe Dar Spasenja.

Ne smijete odbaciti ovaj Dar jer je dan čovječanstvu kako bi u zajedništvu uživalo Raj, koji sam Ja u biti stvorio za njega.

Došlo je vrijeme za dan Gospodnji i vas se, Moja djeco, priprema za taj veliki dan.

Uskoro će doći vrijeme za Moj Božji Zahvat, kako biste se mogli spasiti i unići kroz Vrata Kraljevstva Mog Sina.

Napokon ćete prihvatiti Istinu kada se počnu odvijati proročanstva najavljena u Mojoj Svetoj Knjizi.

Sada vam se daje Istina koju sam obećao čovječanstvu za ova vremena.

Možda se pitate, zašto Ja hoću ponovno objaviti Mojoj djeci Istinu Moje Svete Riječi?

Zato što je danas u svijetu premalo onih koji vjeruju da Ja Postojim. Više se ne mari za Mojih Deset Zapovijedi.

Drskost je zamijenila poniznost kod mnoge Moje djece, a tako i kod mnogih posvećenih slugu koji su zaduženi da priopće Istinu. Mnogi zanemaruju Istinu Moje Riječi i što je još gore, nitko im nije ni objasnio smisao njihova postojanja na Zemlji.

Tolike duše Moja Ljubav sada može otkupiti i zato vam, preko Moga ljubljenoga Sina i dajem smjernice da znate što se od vas očekuje.

Prigrlite Istinu. Podsjetite one oko vas na Moju veliku Ljubav za Moju djecu.

Kao i svaki dobar otac, upozoriti ću Svoju djecu na opasnosti koje se spremaju. Nikada neću dopustiti da se slijepo uhvate u mrežu prevare, koja je pala na čovječanstvo poput ribarske mreže na jato riba koje ništa ne sluti.

Neću dopustiti da oni, koji pokušavaju spriječiti da se Moja Sveta Riječ čuje, namjerno izvrću Riječi Moga Sina. Neću ni zakazati u svojoj dužnosti da upozorim Svoju djecu na kazne koje ih čekaju ako Me nastave vrijeđati svojim odnosom prema drugima.

Ja sam vaš Otac. Na Meni je odgovornost da Svoju djecu ponovno okupim i učiniti ću što je god potrebno da izbavim Svoju djecu od zla.

Sotona i njegovi odani sljedbenici upotrijebit će svaku moguću taktiku i varku kako bi vas spriječili da čujete Istinu.

Ovo svečano obećavam. Brzo ću vas prenijeti u Svoje Naručje i staviti pod zaštitu Velikoga Milosrđa Moga Sina.

Iako se mnogima od vas tako ne čini, bitka za duše je započela.

Kako biste mogli uživati Moj Novi Raj na Zemlji, vi morate prihvatiti Moju Ruku koju vam pružam. Ne bojte se, jer Ja štitim Svojim Pečatom sve one koji štuju Mene, svoga Vječnoga Oca i Moga ljubljenoga Sina.

Uzmite za ozbiljno Moj Poziv. Budite jaki. Ne slušajte šaputanja Zvijeri koja se služi dušama koje su zaprljane grijehom oholosti kako bi vas udaljila od Mene.

Ja vam nudim idealnu budućnost. Ne smijete odbaciti ovaj Raj jer to je vaše naslijeđe. Koliko vas ne bi htjelo u svijetu naslijediti veliko bogatstvo? Vrlo malo. Nemojte pogriješiti i okrenuti svoja leđa ovom Daru.

Tko god vas pokuša zaustaviti treba vaše molitve, jer Ja ljubim svu Svoju djecu.

Ja, vaš Otac, pobrinut ću se da se ne odgađa sa Mojim velikim Planom da najavim Drugi Dolazak Moga Sina.

Dođite k Meni, preko Moga Sina i nećete oskudijevati ni u čemu. Ja vas ljubim. Lijem Suze zbog mnogih od vas koji su previše tvrdoglavi da shvate da se ovdje doista radi o pozivu s Neba, koji vam je obećan da bi vas pripremio za Novu Eru Mira.

 

Vaš ljubljeni Otac

Bog Svevišnji