Dnevni arhivi: 9. prosinca 2012.

629. NEPRIJATELJI ŽIDOVA U SVIM NARODIMA UJEDINIT ĆE SE KAKO BI SLOMILI IZRAEL

629 NEPRIJATELJI ŽIDOVA U SVIM NARODIMA UJEDINIT ĆE SE KAKO BI SLOMILI IZRAEL

Petak, 30. studenoga 2012., 22:20h

Predraga Moja kćeri, proročanstva naviještena u Starom Zavjetu u svezi sudbine Židova uskoro će se ostvariti.

Moj izabrani narod će patiti

Židovi, koji su odbacili Savez s Bogom kojeg je utvrdio Mojsije, patit će kao i u proteklim stoljećima.

Bit će im oduzeta moć nad zemljom njihovih predaka, i neće imati drugog izbora nego potpisati sporazum na osnovu kojeg će postati Antikristovi robovi. Moj izabrani narod će patiti, baš kao sto sam i Ja, i neće prema njima imati milosti.

Prema Židovima će postupati gore nego za vrijeme genocida koji se dogodio u Drugom svjetskom ratu.

U Izraelu će se, kako je i najavljeno, vidljivo očitovati Velika Nevolja.

Zbog Izraela će se ratovi rasplamsati, i biti će teško odrediti tko je pravi neprijatelj.

Ubrzo nakon toga bit će potpisan mirovni sporazum, i čovjek mira će stupiti na svjetsku scenu.

Europska Unija će izbrisati i najmanji trag Boga

Zvijer s deset rogova, Europska Unija, izbrisat će i najmanji trag Boga.

Vrijeme je da se pripremite za ovu okrutnost, koje će zaista poprimiti nezapamćene razmjere kada krene u smjeru ukidanja kršćanstva.

Koliko će samo biti ponosni kada onaj maleni koji je skriven među njima ustane i krene se razmetati svojom moći. Dočekat će s pljeskom novoimenovanog vođu nove crkve i njegova će se moć proširiti po cijelom svijetu.

Ovo će se brzo razvijati, a Moji sveti sluge koji ne prihvaćaju Istinu ovog proročanstva moraju ovo znati.

Ukoliko se podložite novim zakonima Rima, grada kojeg će preuzeti lažljivac i Antikristov sluga, postati ćete zarobljenici ovog novog režima. Kada vidite kako se Sakrament Presvete Euharistije mijenja do neprepoznatljivosti, znajte da je to vaša posljednja prilika da okrenete leđa ovom zlom režimu.

Moja Crkva je nepogrešiva. I ostat će takva. Međutim, ako se neki unutar Moje Crkve pobune protiv Mojih Učenja, i promijene Svete Sakramente, bit će odbačeni od Moje Crkve. Ovaj novi režim, koji nije od Boga, bit će pogrešiv, jer neće predstavljati Istinu. Kršćani se trebaju držati isključivo Mojih Učenja.

Ako slijedite ljudsku religiju ne možete se zvati kršćanima. Svatko tko ispovijeda da je Moja Crkva nepogrešiva na pravom je putu.

Svatko tko tvrdi da pripada novoj crkvi, gdje se iskrivljuju Moja Učenja i gdje se ukidaju Moji Sakramenti, živjet će u laži.

Ovo će biti jako teška vremena za Moje posvećene sluge, jer moraju slijediti Zakone koje je donijela Moja Crkva. Kažem vam da to i dalje morate činiti. Ali čim Moji Sakramenti budu obeščašćeni, slijedite isključivo Moju Pravu Crkvu. Tada će samo oni sluge koji slijede Istinu moći tvrditi da vode Moj narod u skladu s Mojim uputama koje Sam utvrdio tijekom Svog boravka na zemlji.

Uspon poganstva

Uspon poganstva obrušit će se na zemlju i stvorit će lažni osjećaj mira. Tada ćete vidjeti porast dodvoravanja slavnima, fanatičnu pobožnost spiritualizmu New Age-a i obožavanju sotone, pod krinkom suvremene psihoterapije. Ovdje će štovanje samog sebe biti značajka za kojom će se najviše težiti.

Spolna nećudorednost će porasti dok se bude pojačavala Bitka Armagedona

Pobačaj i ubojstvo bit će toliko uobičajeni, da će mnogi postati neosjetljivi na bilo kakav oblik sućuti prema onima koji su ranjivi.

Tijekom ovog razdoblja Moja vojska će neustrašivo nastaviti svoju zadaću spašavanja duša. Ništa ih neće moći zaustaviti i po svakom satu njihove molitve ja ću ublažiti velik dio ove patnje u svijetu.

Židovima kažem. Patili ste jer niste slušali Riječ Božju preko proroka. Međutim, prihvatit ćete uskoro Pravog Mesiju. Tada ćete se i vi pridružiti Mojoj vojsci dok maršira prema pobjedi nad Antikristom.

Patit ćete poput Mene, jer tako je prorečeno. Loza Davidova ostvarit će pobjedu na dan kada podignem iz pepela Novi Jeruzalem. Dok se rađa Moje Novo Kraljevstvo, kralj poganskog svijeta i njegovi sluge bit će pretvoreni u prah i pepeo.

Bliži se Moje Obećanje da ću doći i odvesti vas u Kraljevstvo Mog Oca. Vama zalažem Moju Ljubav i Vjernost, koju sam vam obećao tako davno kao vaš obećani Mesija.

Ovo je vaša baština. Niste odbacili Mene, svog Isusa, kada sam bio razapet. Odbacili ste Boga.

Ja sam Bog. Ja sam vaš Put za ulazak u Novi Raj. Prihvatite Moju Ruku jer vas ljubim i opraštam vam. Vi ste Moj Narod i Ja dolazim po vas.

Vaš Isus

 

628. KADA JE ODUZETA SLOBODA GOVORA, ISTINA JE SKRIVENA

628. KADA JE ODUZETA SLOBODA GOVORA, ISTINA JE SKRIVENA

Petak, 30. studenoga 2012., 15:55h

Predraga Moja kćeri, kada narodi izgube slobodu koja im omogućuje da se neometano izražavaju, proročanstva će se početi otkrivati.

U Mojoj poruci od 1. siječnja 2011., rekao sam ti da će glas naroda preko medija biti skriven i oduzet čovječanstvu.

Kada bude utišan slobodan glas medija, znat ćete da živite u diktaturi.

Mnoge se promjene nameću narodima putem nadzora medija. Kada je oduzeta sloboda govora, Istina je skrivena. Narod za narodom bit će hranjen lažima pogana.

Knjiga Istine dana je svijetu kako bi čovječanstvo osjetilo Božju Ljubav, i kako bi bilo vođeno prema Istini da nađe slobodu.

Elitna grupa oduzima slobodu vlastitog izbora. Poput janjadi vode vas na klanje i mnogi će od vas biti zavedeni na krivi put i postat ćete slijepi na Istinu.

Sloboda je Dar svakom čovjeku od Boga, koji poštuje slobodnu volju Svoje djece.

Slobodnom voljom činite mnoge izbore. Moj Otac ne odobrava neke od tih odabira, a ipak se ne miješa u vašu slobodnu volju, jer vam to ne može i nikada neće oduzeti.

Sotonini robovi uvijek će napadati vašu slobodnu volju. To čine iskušavajući narode da oduzmu slobodu onima nad kojima vladaju. Čine to zbog više razloga.

Jedan razlog je da vas učine robovima, zbog svoje sebične koristi. Drugi je kontrola rasta stanovništva. Treći je razlog brisanje svakog Božjeg traga.

Ovome se planu može svjedočiti u mnogim zemljama još od Moje smrti na križu. Zapadni se svijet ipak uspio koliko je god to bilo moguće oduprijeti diktaturi. Sve će se to sada promijeniti.

Svaki narod će preuzeti neki drugi narod. Borit će se međusobno za vlast. Mnogi će narodi početi uvoditi zakone koji će biti ravni komunizmu.

Zatim će doći vrijeme kada će Crveni Zmaj i Medvjed sve nadzirati, ali mnogi neće toga biti svjesni, jer će većina te diktature biti skrivena od očiju javnosti.

Jedno znajte. Kada pokušaji da se ukloni Ime Božje preuzmu maha, a vi postanete robovi laži, tada će ruka Moga Oca udariti.

Bit će uništena trećina svijeta, a Božanski Zahvat će se nastaviti do posljednjeg dana.

Da biste ublažili zle zakone koji će se uvesti u vaše zemlje, kada Istina bude skrivena od vas, morate moliti ovu Križarsku Molitvu (87) za zaštitu naroda od zla.

Križarska Molitva (87) Zaštiti naš narod od zla

O, Oče, spasi nas od komunizma po Svome Sinu.

Spasi nas od diktature.

Zaštiti naš narod od poganstva.

Spasi našu djecu od zla.

Pomozi nam da vidimo Božje Svjetlo.

Otvori naša srca Učenjima Tvoga Sina.

Pomozi svim Crkvama da ostanu vjerne Riječi Božjoj.

Usrdno Te molimo da zaštitiš naše narode od progona.

Najdraži Gospodine, gledaj na sve s Milosrđem, ma koliko god Te uvrijedili.

Isuse, Sine Čovječji, prekrij nas Svojom Predragocjenom Krvlju.

Izbavi nas od zamki zloga.

Dragi Bože, molimo Te priteci nam u pomoć i ne dopusti da zlo preplavi svijet u ovom trenutku. Amen.

Molite, molite, molite, jer je Srce Moga Oca slomljeno zbog brzine kojom se ovi grješni zakoni donose pred svaki narod na zemlji u ovo vrijeme.

Nadajte se, molite i pouzdajte se u Mene kako bi se ovo opustošenje moglo ublažiti.

Molite da što više djece Božje bude na oprezu u svako doba i da ostanu vjerni Istini Mojih Učenja.

Vaš Isus