Dnevni arhivi: 23. prosinca 2012.

648. UMRO SAM ZA VAS. ZBOG TOGA MI SADA MORATE VJEROVATI.

648. UMRO SAM ZA VAS. ZBOG TOGA MI SADA MORATE VJEROVATI.

Srijeda, 19. prosinca 2012., 21:00h

Moja predraga kćeri, moram te upozoriti da će se povećati kritika protiv tebe i Moje Riječi koja ti se u ovom trenutku daje.

Ne smiješ dozvoliti da te ometanja ili sumnje zaustave u priopćavanju svake Riječi koju ti dajem. Čovjek nikada ne smije sumnjati u proročanstva koja su ostavljena u baštinu još od vremena Mojsija. Nijedno proročanstvo ne sadrži neistine.

Dok otkrivam svijetu tajne i Moje namjere sa čovječanstvom, do sada skrivene nemojte uzmicati. Jer sada vam predstavljam mnoge stvari koje će se dogoditi, za koje vi Moji učenici morate znati, kako se ne bi propustili pripremiti za Moj Veličanstveni Povratak.

Nitko se ne smije odreći dara Vječnog Života koji donosim. Oni među vama, sretni što ulaze u Novo Doba, kada Nebo i Zemlja postanu jedno, moraju slijediti Put Istine.

Vrijeme je da vaša vjera u Mene, vašeg Spasitelja, bude istinski iskušana i ispitana. Uskoro će vas zastrašivati kako bi odbacili Moje poruke. Bit će učinjen svaki napor kako bi vas se natjeralo da odbacite Moju Riječ i da Istinu proglasite krivovjerjem.

Usmjerite  misli prema Mom Rođenju. Prema Učenjima koja sam dao čovječanstvu, kako bi naučili kako pripremiti svoje duše. Prema Žrtvi koju sam učinio kada sam Umro na Križu za spas duša.

Umro sam za vas. Zbog toga Mi sada morate vjerovati.

Ja sam Svjetlo koje obasjava put kojim morate ići. Na obje strane ovoga puta zli demoni će vas vući, mučiti vas, pokušavati vas natjerati da idete natrag istim putem u tamu. To će činiti preko drugih ljudi, koji će vas ismijavati i tako vas razvlačiti i mučiti zbog vaše odanosti ovim Porukama.

Morate ostati u tihoj meditaciji, čitati Moju Riječ i osjetiti Moju prisutnost. Dopustite Mom Duhu Svetom da umiri vaše srce i osjetite kako vas preplavljuje Moja Ljubav. Dok se pojačava vaša bol zbog ove Misije, znajte da ste potpuno sjedinjeni sa Mnom, svojim Isusom.

Nikada nemojte odustati. Ne odbacujte Moju Ruku Milosrđa. Dopusti Mi da vas zagrlim, kako bih vam dao hrabrost potrebnu da nastavite ovo putovanje sa Mnom, do dana kada ću doći kako bih vas nagradio.

Vaš voljeni Isus