Dnevni arhivi: 25. prosinca 2012.

652. DANAS IZLIJEVAM NA VAS OVAJ POSEBAN BLAGOSLOV

652. DANAS  IZLIJEVAM NA VAS OVAJ POSEBAN BLAGOSLOV

Subota, 22. prosinca 2012., 20:36h

Moja predraga kćeri, Božić je Moj Dar čovječanstvu. Zbog ovog dana smrtnom čovjeku je moguće ostvariti Vječni Život.

Ja, Isus Krist, Spasitelj svijeta, svu Božju djecu srdačno čekam u Kraljevstvu koje Mi je obećao Moj Otac.

Samo nekolicina Me je znala kada sam došao na svijet. Moje Rođenje je promijenilo budućnost. Moji sljedbenici su prihvatili Moje obećanje. Znali su da ću se ponovno vratiti, ali nisu znali kada. Slušali su Moja Učenja, iako mnogi od njih nisu bili učeni ljudi. Bili su siromašni i živjeli su jednostavnim životima. A ipak oni su Me dočekali s dobrodošlicom.

Isto će se dogoditi i sada, dok vas pripremam za Moj Drugi Dolazak. Biti će duša koje Me jednostavno vole i one će otvoriti svoja srca Mojem Pozivu. A biti će i onih među vama, poniznog srca i čiste duše koji će postati Moji učenici današnjice. Preko vas će se Moja Riječ čuti i u nju će se vjerovati, kao onda kada sam hodao zemljom.

Danas izlijevam na vas ovaj Poseban Blagoslov. Želim da prihvatite Moj Blagoslov Zaštite preko ove Križarske Molitve, kako biste pozdravili dobrodošlicom Mene, Mesiju, dok vam budem otkrivao Svoje Novo Kraljevstvo.

Križarska Molitva (90) Zahvala za Tvoj Najveličanstveniji Drugi Dolazak

O Moj Isuse, prikazujem Ti slavu i zahvalnost za Tvoj Najveličanstveniji Drugi Dolazak.

Ti, Moj Spasitelju, rođen si kako bi mi dao Vječni Život i oslobodio me od grijeha.

Prikazujem Ti svoju ljubav, zahvalu i divljenje, dok pripremam svoju dušu za Tvoj Veliki Povratak. Amen.

Idite sada i pripremite se. Jer vremena je malo, a još se puno toga mora napraviti kako bi se spasila svaka duša.

Na ovaj poseban dan donosim vam Mir, Ljubav i Radost.

Vaš Isus

651. MOJA RIJEČ ĆE BITI POPUT MAČA KOJI ĆE SJEĆI KROZ ZBRKU I LAŽI

651. MOJA RIJEČ ĆE BITI POPUT MAČA KOJI ĆE SJEĆI KROZ ZBRKU I LAŽI

Petak, 21. prosinca 2012., 22:50h

Moja predraga kćeri, vrijeme je da se Moja Učenja i Moje Svete Poruke prošire u svakom kutku svijeta.

Osigurat ću da Knjiga Istine, koja je obećana svijetu, bude dostupna u svakom narodu i na svakom jeziku.

Moji učenici i Moji Posvećeni Sluge propovijedat će na sve četiri strane svijeta.

Milijarde će slijediti Moju Riječ i mnogi će konačno čitati Sveto Evanđelje.

Sveta Biblija, Knjiga Moga Oca, ponovno će se listati i Moja Riječ će se ponovno čitati.

Moje sadašnje Poruke, sadržane u Knjizi Istine, bit će hrana Božjoj djeci kojom će se nasititi u budućnosti, kada će čitanje Svete Božje Riječi biti smatrano protuzakonitim.

Vi, Moji učenici morate obratiti one koji Me ne poznaju. Ako ne znaju tko sam Ja, ne mogu se ispravno pripremiti za Moje Novo Kraljevstvo.

Moja Riječ će biti poput mača koji će sjeći kroz zbrku i laži. Ona će dotaknuti misli, srca i duše svih.

Nekima će trebati vremena da promisle Moju Riječ, ali većina svjetskog stanovništva prihvatit će Istinu kada im bude dana.

Molim vas, molite za hrabrost, snagu i volju da učinite ono što Ja tražim od vas. Podsjetite ih da sam umro za njih. Recite im da je vrijeme za Moj ponovni dolazak blizu. Utješite ih otkrivajući im veliki Dar Novog Raja, koji ću uskoro pokazati.

Recite im da Ja dolazim spasiti ih i okončati njihovu patnju.

Vaš Isus

650. MNOGI OSJEĆAJU MOJU LJUBAV PREMA ČOVJEČANSTVU. NAŽALOST, ONI KOJI JE NE TRAŽE, NEĆE JE NI NAĆI.

650. MNOGI OSJEĆAJU MOJU LJUBAV PREMA ČOVJEČANSTVU. NAŽALOST, ONI KOJI JE NE TRAŽE, NEĆE JE NI NAĆI.

Petak, 21. prosinca 2012., 22:20h

Moja predraga kćeri, lako je voljeti Me. Ne morate to učiti iz Svetog Pisma. Sve što trebate je učiniti ovo.

Pozovite Me, čak i kada sumnjate u Moje Postojanje. Ja ću vas neočekivano ispuniti Svojom Prisutnošću. Osjetit ćete Ljubav kao nikada prije. I onda ćete znati Istinu.

Ja sam stvaran. Tu sam i sve vas volim. Prava ljubav prodire u vaše srce snažnim osjećajem povezanosti. Ona je dvostrani dar. Vi ćete Me voljeti i pitati se kako je to moguće?

Mnogi osjećaju Moju Ljubav prema čovječanstvu. Nažalost, oni koji je ne traže, neće je ni naći. Vi koji ste odlutali daleko od Mene, sve što trebate učiniti je pozvati Me, tako da mogu  prosvijetliti vašu dušu.

Moje rođenje je navijestilo stvarnu Ljubav Moga Oca prema ljudskom rodu. On je poslao Mene, vašeg Spasitelja, iz ljubavi prema vama.

Ljubav nije nešto što biste trebali olako shvaćati, jer je to najveći Božji Dar. Ona nadilazi svaki drugi osjećaj i može poraziti zlo samo ako ju prigrlite.

Moj Duh Ljubavi, Moja Zaštita, prekriva vas u ovo posebno vrijeme. Vi ste Moji. Ja sam u vašem srcu. Sve što trebate učiniti jest dopustiti da vas ispuni Moja Ljubav, jer kada to učinite, osjetit ćete pravi mir.

Ja vas sve blagoslivljam.

Vaš Isus