Dnevni arhivi: 25. siječnja 2013.

679. DJEVICA MARIJA: MORATE SE BORITI PROTIV SVAKOG ZAKONA I TVRDNJE KOJI PROMIČU POBAČAJ

679. DJEVICA MARIJA: MORATE SE BORITI PROTIV SVAKOG ZAKONA I TVRDNJE KOJI PROMIČU POBAČAJ

Subota, 19. siječnja 2013., 20:45h

 

Dijete moje, kada zla djela eskaliraju, kao na način kada narodi pokušavaju uvesti pobačaj, Sveti Duh silazi na Božju djecu, kako bi dobili hrabrost da uzvrate.

Pobačaj je najteži grijeh u Očima Moga Oca. Njemu se ne može iznijeti nijedan razlog, koji može opravdati taj zločin protiv Božjeg Stvaranja. Pobačaj je uvreda Svetom Stvaranju čovječanstva i sa sobom donosi strašnu kaznu.

Biti će iznesena svaka tvrdnja kako bi ga se opravdalo u vašim zemljama, ali ništa ga ne može ikada učiniti prihvatljivim Bogu. Nitko se nema pravo miješati u Dar Života, kojeg je stvorio Bog, Stvoritelj svega što jest.

Mnoge jadne duše vjeruju kako pokazuju samilost kada opravdavaju pobačaj, ali sve što čine jest da opravdavaju ubojstvo, koje je težak grijeh. Morate se boriti protiv svakog zakona i tvrdnje koji promiču pobačaj i štititi život Božje djece, u utrobama njihovih majki. Nikada ne smijete osjećati strah kada proglašavate svetost života.

Molite, molite, molite za one duše koje ne mogu prihvatiti važnost života i Sveti Čin Božjega Stvaranja. Te duše trebaju vaše molitve i strpljenje. Pokažite im da nećete prihvatiti njihove zahtjeve da opravdate ubojstvo nerođenog djeteta Božjeg.

Vaša voljena Majka

Majka Spasenja

 

678. TAKO LAKO GUTATE TE LAŽNE RIJEČI KOJE VAM NUDE LAŽLJIVCI

678. TAKO LAKO GUTATE TE LAŽNE RIJEČI KOJE VAM NUDE LAŽLJIVCI

Petak, 18. siječnja 2013., 20:15h

Moja predraga kćeri, kako se lako Moj Glas utapa u vrisci lažnih proroka koji u ovo vrijeme prodiru u svijet.

Kako su budalasti oni među vama, uključujući Moje vjerne sljedbenike, koji su tako gladni Moje Ljubavi da tako lako gutaju te lažne riječi koje vam nude lažljivci.

Zar ne znate da Ja predajem Svoju Riječ samo preko nekoliko duša? Zar vam nisam rekao da su Moje Riječi koje vam sada dajem posljednje ove naravi? Zašto onda gorljivo tražite riječi nedavno proglašenih proroka koji tvrde da govore u Moje Ime? Njihova želja je traženje slave i pažnje. Ono što čine jest da hrane Moje stado slabom alternativom, koja je puna riječi bez značenja. Mnogi od tih jadnih duša ne žele ništa zlo, jer mnoge vodi njihova pobožnost prema Meni, kako bi priopćili Ljubav Božju. A ipak, Ja ih ne upućujem da to čine, jer im ne otkrivam Svoju Svetu Riječ ili detalje Svoga Svetoga Plana. Drugi su, nažalost, pod utjecajem duha zla, kako bi naškodili Mojoj Svetoj Riječi.

Dok mnogi glasovi iz usta lažnih proroka iziskuju pozornost mnogih, Moj Istinski Glas odbacuje se sa strane. Oni koji traže Moj Glas i koji svjedoče riječima samoproglašenih proroka, moraju Me sada slušati.

Postoje odabrane duše preko kojih komuniciram desetljećima. I dalje komuniciram s njima. Od početka ove Misije, nijednoj drugoj duši nisam dao dopuštenje da javno naviješta Moju Riječ u ovo vrijeme, s izuzetkom onih voljenih odabranih duša koje su godinama radile za Mene.

Kako da podignem Svoj Glas da Me možete čuti? Što vi tražite? Istinu? Senzaciju? Poeziju – koja vas podsjeća na to kako bi se Moja Riječ trebala pojavljivati na papiru? Zašto onda, od svih proroka koji kažu da govore u Moje Ime, Mene odbacujete preko ovih Poruka?

Oh, kako ste prevareni. Kako ste odvučeni od Mojih Brižnih Ruku. Kako ste zavedeni da slušate slatke zvukove, koji nemaju sličnosti s Mojom Istinskom Riječi.

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.

Obećao sam svijetu da će im Istina biti otkrivena tijekom ovoga vremena, a ipak, mnogi od vas ste slijepi i gluhi na Riječ Božju. Molim vas da razmislite o svojoj potrazi za Mojim Milosrđem, Mojom Riječi i Mojim Obećanjem. Zatim Me morate moliti da vas vodim i da vam dam jasnoću uma, kako bi Me mogli vidjeti, čuti, vjerovati Mi i konačno se potpuno predati Mojoj želji da spasim vašu dušu. Ne smijete gubiti vrijeme premišljajući se, ili da budete odvedeni sa pravoga puta, jer Ja vas trebam.

Vaš Isus