Dnevni arhivi: 31. siječnja 2013.

685. POZIVAM SVOJE SLJEDBENIKE DA PODSJETE LJUDE NA VAŽNOST ČITANJA SVETE BIBLIJE

685. POZIVAM SVOJE SLJEDBENIKE DA PODSJETE LJUDE NA VAŽNOST ČITANJA SVETE BIBLIJE

Srijeda, 23. siječnja 2013., 16:40h

Moja predraga kćeri, Ja sam sretan i zadovoljan zbog ljubavi koju Moji Učenici nose u srcima prema Meni.

Nebo se raduje zbog brzine kojom se Moje Božje Poruke i Molitve šire diljem svijeta. Ovo je vrijeme, davno naviješteno, kada će Moje Sveto Evanđelje biti propovijedano širom cijelog svijeta.

Pozivam Svoje sljedbenike da podsjete ljude na važnost čitanja Svete Biblije, Riječi koja je napisana, u skladu s Voljom Mog Oca.

Danas se Moja Riječ govori, ponovno, kako bi se u misli današnjih ljudi ulila važnost Mojih Učenja. Neuspjeh u prihvaćanju Riječi Božje uzrokovat će smrt duše.

Svaki čovjek na zemlji rođen je sa slobodnom voljom. Svakom čovjeku kojemu je život dao Moj Otac dostupan je bio Sakrament Krštenja, ali nije svakom Božjem djetetu dan pristup ovom važnom Daru, koji čisti dušu i oslobađa ju demona.

Svaki čovjek ima pravo na Istinu Mojih Učenja, a ipak nije svakom čovjeku dana Istina. Na njeno mjesto su se dušama nevinih ubacivale lažne religije. To je dovelo do međusobne mržnje, dok su laži, koje su takve lažne religije stvorile i širile, zarazile srca ljudi.

Istina je da je Moja Sveta Riječ hrana duši. Bez nje duša vene. Kada je bez mira kojega donosi Moja Ljubav, onda traži olakšanje u okrilju svjetovnih stvari, koje ju konačno isušuju svake utjehe.

Sada kada je Moja Sveta Riječ zapaljena u srcima iscrpljenih ljudi, Moja Ljubav će se širiti kada Istina bude dana čovječanstvu. Ta Ljubav privući će gladne duše i tako će se nastaviti Moj Plan Spasenja. Iscrpiti ću svaki put, koristeći srca poniznih duša – koje Me doista vole – kako bih spasio cijelu ljudsku obitelj. Nije bitno kojeg boga obožavaju, jer vrlo brzo će im Istina biti otkrivena. Tada neće željeti ništa, samo Moju Slavnu Prisutnost.

 

Vaš Isus

684. DJEVICA MARIJA: SNAGOM MOLITVE MILOSRĐE MOGA SINA MOŽE SE ŠIRITI DILJEM SVIJETA

684. DJEVICA MARIJA: SNAGOM MOLITVE MILOSRĐE MOGA SINA MOŽE SE ŠIRITI DILJEM SVIJETA

Srijeda, 23. siječnja 2013., 16:05h

Moja djeco, morate težiti da posvetite najmanje 15 minuta dnevno u moljenju Križarskih molitvi, jer to je vrlo važno.

Morate naći vremena da molite ove molitve, jer već ublažavaju mnoge tragedije u svijetu, koje uzrokuju zli ljudi koji čine zločine.

Nikada ne smijete zaboraviti na moć molitve, ili na činjenicu da vam Ja svojim posredništvom mogu pomoći u vašoj borbi za Vjeru.

Mnogi od vas zauzeti su drugim stvarima u životu, ali morate učiniti sve kako bi odali počast Mome Sinu. Molitva može biti teška za mnoge.

Može biti teško nasamo moliti, a one koji ne mogu vidjeti najsavršenije i najdivnije Lice Moga Sina, Isusa Krista, lako se omete.

Evo male Križarske Molitve ( 95 ) Da pomogne pronaći vrijeme za molitvu

O Majko Spasenja, dođi mi u pomoć, dok se borim da pronađem vrijeme za molitvu.Pomogni mi da Tvom voljenom Sinu, Isusu Kristu, dam vrijeme koje On zaslužuje, kako bih Mu pokazao koliko Ga volim. Molim Te, moja Blažena Majko Spasenja, da zatražiš za mene Milosti koje trebam i zamoliš Svoga dragoga Sina za svaku milost i uslugu kako bi Me mogao sakriti u Dubinu Svoga Svetoga Srca.

Amen.

Djeco, kako bi slijedili Put Istine, trebate samo posvetiti vremena koliko je potrebno molitvi. Snagom molitve Milosrđe Moga Sina se može širiti diljem svijeta. Pomoću moljenja Križarskih molitvi, Moj Sin može ispuniti Zavjet spasenja svijeta.

Vaša voljena Majka

Majka Spasenja