Dnevni arhivi: 23. veljače 2013.

706. MASONERIJA JE PRODRLA U MOJU CRKVU NA ZEMLJI I USKORO ĆE RASKOL, KAO ŠTO JE NAVIJEŠTENO, STVORITI PODJELU I ZABRINUTOST MEĐU MOJIM VJERNIM SLUGAMA

706. MASONERIJA JE PRODRLA U MOJU CRKVU NA ZEMLJI I USKORO ĆE RASKOL, KAO ŠTO JE NAVIJEŠTENO, STVORITI PODJELU I ZABRINUTOST MEĐU MOJIM VJERNIM SLUGAMA

Srijeda, 13. veljače 2013., 11:20h

Moja predraga kćeri, gnjev je na Nebu u ovo vrijeme, dok se Kruna od Trnja spušta da bi smrskala Moje Tijelo, Katoličku Crkvu, na zemlji. Ovo proročanstvo, koje ti je potanko dano u posljednje dvije godine, dogodit će se. Sada, kako se uskoro Moja druga Otkrivenja budu ostvarivala, vrlo malo Mojih posvećenih slugu će moći zanemariti Moje Molbe ljudskom rodu u ovom bezbožnom satu vašeg vremena.

Oni, zla skupina je započela svoje djelovanje za oslobođenje zemlje od Istine Mojih Učenja. Moj Sveti Namjesnik je bio prisiljen na ovaj čin i jako će patiti zbog toga. Masonerija je prodrla u Moju Crkvu na zemlji i uskoro će raskol kako je naviješteno, stvoriti podjelu i zabrinutost među Mojim vjernim slugama.

Mnogi nemaju predodžbu u pogledu prijevare s kojom se susreću. Niti znaju da je temelj Moje Crkve, Katoličke Crkve, zdrobljen do praha. Na njezinom mjestu će se uzdići grozota, a Ja ću posredovati i poslati znakove kako bih upozorio svaku dušu na važnost molitve, kako bi razlikovali Istinu od izmišljotine.

Neće propast Katoličke Crkve, koja će uskoro postati očita, podijeliti svijet. Već njihovo sudjelovanje u stvaranju Nove Svjetske Crkve, jedne svjetske religije, koja će uvesti poganstvo i idolopoklonstvo.

Lažni prorok se dobro pripremio i njegovo vrijeme dolazi. U suradnji s Antikristom, oborit će svijet na koljena.

Nalažem svim Svojim Učenicima, Mojim kršćanskim sljedbenicima, posvuda, da ostanu mirni. Molite za mir i dopustite Meni, vašem Isusu, da vas vodim u ovo vrijeme.

Pozivam sve Svoje kardinale, Svoje biskupe i Svoje posvećene sluge, da ujedine svoja stada i ostanu odani Mojim Učenjima. Obratite posebnu pažnju na ono što će se od vas tražiti da propovijedate, jer to će se promijeniti. Vaše propovijedi će biti osmišljene i napisane za ovaj svijet i neće odražavati stvarnost.

U pokušaju da se vidi kako se osuvremenjuje Katolička Crkva, ovo će vam biti prikazano – promicanje obuhvaćanja svih kongregacija – sve religije umotane kao jedna, takozvana Kršćanska Ujedinjena Crkva. Svi izvanjski znakovi možda će se na prvi pogled činiti istima, ali to je ono što vam je namijenjeno da vidite. Polagano, više nećete moći prepoznati Moje Sveto Pismo, dok će nove riječi, izrazi i novi oblici predstavljanja Sakramenata  biti stavljeni pred vas.

Doći će do uzbune među onim istinskim, odanim, konzervativnim svećenicima, uznemirenim zbog novog suvremenog oblika koji će Crkva prihvatiti kada ponovno pokrenu novu vrstu suvremene, alternativne Crkve.

Kroz mrežu masonerije, koja je prodrla u svaki kutak Katoličke Crkve, vlasti i sredstava priopćavanja, ova će vam grozota biti prikazana kao velika novost.

To je početak kraja. Moja Prisutnost će promišljeno biti istjerana zbog novih obreda Mise.

Sve svečanosti i obredi će prikriti prazno Svetohranište, jer Moju Božju Prisutnost neće više dozvoliti Moj Otac.

Morate ostati ujedinjeni i ako ste Katolici nastaviti prisustvovati svakodnevnim Misama i Svetoj Pričesti. Svi Kršćani moraju znati da će i oni biti namamljeni u Novu Svjetsku Religiju koju su skovali narodi koji su u savezu s izdajnicima Moje Katoličke Crkve. Oni žele stvoriti sekularno, humanističko naličje – naličje koja prikriva zlo koje će vješto promicati.

Bitka je počela, ali vi, Moji ljubljeni sljedbenici, jači ste nego što mislite. Ja sam uvijek ovdje. Dobro sam vas pripremio. Kako bi preživjeli, morate moliti ovu Križarsku molitvu

Križarska molitva ( 100 ) Za opstanak Kršćanstva

O dragi Isuse, molimo Te za sposobnosti preživljavanja kušnji s kojima se sada suočavamo, dok posljednji Pravi Papa završava svoju Misiju za Tebe. Pomogni nam da izdržimo strašno zlostavljanje s kojim se sada moramo suočiti zbog propasti Crkve koju smo nekoć poznavali. Nikada nemoj dopustiti da zastranimo od Istine Tvoje Božje Riječi. Pomogni nam da šutimo kada napadi budu svaljeni na naša ramena, u napasti da okrenemo leđa Tebi i Sakramentima koje si dao svijetu. Prekrij Svoju Vojsku moćnom Ljubavlju koju trebamo kao štit da nas zaštiti od lažnog proroka i Antikrista. Pomogni Svojoj Crkvi na zemlji da se širi i umnoži, da tako može biti uz Istinu i pomoći Tebi da vodiš našu braću i sestre Putem Istine kako bi se dostojno pripremili za Tvoj Drugi Dolazak. Amen.

Nemojte se uzrujavati, Moji sljedbenici. Sve je u Mojim Svetim Rukama. Budite strpljivi. Ne opravdavajte bilo koje svoje djelo u Moje Ime, jer kada to činite, branite Moju Riječ, a sve što trebate činiti je proglašavati Moju Riječ.

Vaš Isus

705. OVAJ ŽIVOT ĆE U TREPTAJU OKA PRIJEĆI U NOVI ŽIVOT, U NOVI OBNOVLJENI RAJ

705. OVAJ ŽIVOT ĆE U TREPTAJU OKA PRIJEĆI U NOVI ŽIVOT, U NOVI OBNOVLJENI RAJ

Utorak, 12. veljače 2013., 14:19h

Moja predraga kćeri, toliko mnogo ljudi u svijetu je nesvjesno svoje duhovnosti. Tako su uhvaćeni u stvari, koje se odnose na njihove svakodnevne živote, njihove poslove, njihove uloge kao roditelja, njihove borbe da prođu ispite i da se obrazuju, tako da ne misle o svojem budućem životu nakon zemaljskog života.

Jedino je ispravno da učine ono najbolje što mogu, u pitanjima odgovornosti, da se nahrane i obuku, ali kada zanemaruju svoje duhovno blagostanje, odriču se najvećih darova, koji ih čekaju.

Mnogi zaboravljaju da Moj Otac može uzeti život u bilo koje vrijeme. Ako duše nisu pripremljene, trpjet će kajanje i možda ne uđu u Raj u trenutku kada prijeđu iz ovog života u slijedeći.

Teško je onima koji su jako zaposleni u životu razmišljati o tome što se događa kada ovo vrijeme, koje im je odobrio Moj Otac, okonča. Jer mnogi shvaćaju smrt kao zastrašujuću i kao nešto o čemu ne žele razmišljati. I stoga, odbacuju Mene, svoga Isusa, svoj put prema Kraljevstvu Moga Oca. Ja, Isus Krist, sam jedini put u uživanje u Vječnom Životu, životu koji je vama nepoznat.

Želim vam reći da postoji predivan život za svu Božju djecu, koji ih čeka. Ovaj život je važan, jer  način na koji živite svoj život, koji vam je dan na zemlji, odredit će vašu budućnost.

Nikada ne smijete razmišljati o smrti kao o kraju. Umjesto toga, mislite na nju kao na početak novog i predivnog života.Vrijeme koje provedete na zemlji je kušnja. To je ispit i na mnogo načina progon. Rođeni grješnici, također ćete umrijeti kao grješnici. Ali, oni grješnici koji se međusobno ljube, koji se ponašaju prema drugima s ljubavlju i poštovanjem i koji žive svoje živote na Moju Sliku, imaju se mnogo čemu veseliti.

Zbog Moje velike Samilosti prema svoj Božjoj djeci, činim velike iznimke za duše koje lutaju, za izgubljene i zbunjene. Težim za dušama koje ne žele imati ništa sa Mnom i potičem njihova srca, kako bi osjećali samilost prema drugima.

Mnogi ne shvaćaju kako djelujem, unutar njihovih srca, Ja to činim kako bi ih privukao prema Sebi. Za svaku dušu koja Me pozove, čak i ako nije sigurna u Moje Postojanje, dolazim trčeći. Odgovaram trenutačno i slušam sve nakane. Ja sam Bog Pun Ljubavi. Gnjev Me ne pokreće lako. Ja Sam Strpljiv. Ja sam pun očekivanja. Ja sam Odan. Ja sam uvijek Milosrdan. Ja čekam da sve duše prepoznaju Moj Poziv, jer uskoro, imat će malo sumnje o tome Čiji Glas ih poziva da osjete Božju Ljubav.

Ovaj će život u treptaju oka prijeći u novi život, novi obnovljeni Raj. Dok ovo vrijeme na zemlji može biti puno kušnji, pritisaka, stresa, uspona i padova, ne može se usporediti sa Mirom i Slavom Života koji čeka sve one koji Me ljube.

Vaš Isus