Dnevni arhivi: 1. ožujka 2013.

712. REĆI ĆE DA JE BIO KRIV ZA ZLOČIN ZA KOJI JE POTPUNO NEDUŽAN

712. REĆI ĆE DA JE BIO KRIV ZA ZLOČIN ZA KOJI JE POTPUNO NEDUŽAN

Utorak, 19. veljače 2013., 14:30h

Moja predraga kćeri, molim te da obavijestiš Moje učenike da je blizu Moja Vladavina.

Ne smiju se uzrujavati, jer iako se Kruna od Trnja spustila na Moga Namjesnika, kojeg sam postavio Ja, Isus Krist, da vlada nad Mojom Svetom Katoličkom i Apostolskom Crkvom, koji  je okrutno svrgnut – Ja sada konačno dolazim donijeti vam mir.

Sljedeća će godina biti vrlo okrutna i vrlo bolna za vas, Moji ljubljeni učenici i Moga posljednjega Pravoga Papu. Prema njemu, protiv koga se zlobno i namjerno kovala zavjera, ponašali su se isto kao što su Mene, Isusa Krista, tukli i bičevali. Sada će ga pokušati ubiti, kao što su ubili Mene. Reći će da je bio kriv za zločin za koji je potpuno nedužan.

Ja, vaš ljubljeni Spasitelj, sve ću vas spasiti od bezbožnosti, za koju će mnogi smatrati da dolazi od Mene, po Mojoj Zapovijedi.

Poučavam Svoju Crkvu kao prije, ali samo Snagom Duha Svetoga. Ključevi Rima su pod upravom Moga Ljubljenog Oca. Ja, Isus Krist, spreman sam ponovno se spustiti prilikom Svog Drugog Dolaska i želim da se zna da ćete vi, Moji učenici, patiti baš kao što su patili Moji vlastiti učenici tijekom Moga vremena na zemlji. Vi, Moji ljubljeni, sa Mnom ste zaključani u Mom Presvetom Srcu kako bi se ujedinili sa Mnom u tuzi. Plačem suze zbog Svoga nedužnog, ljubljenog posljednjeg Pape na zemlji, Benedikta XVI, kojeg sam Ja odabrao da vodi Moju Crkvu tijekom posljednjih dana.

Bit će potrebna ogromna hrabrost onih voljnih žrtava koji će nastaviti proglašavati Moju Svetu Riječ, jer će biti puni strašnih sumnji. Oni u svojim srcima znaju da Ja sada s njima govorim, a ipak salijetati će ih sumnje koje će uzrokovati oni koji odbijaju prihvatiti Moje Poruke čovječanstvu, a koji su Mi također još odani.

Ja sada ostavljam u baštinu ovu Posebnu kratku Križarsku molitvu. To je Čudotvorna molitva, koja će omogućiti svima onima koji je mole da osjete Moju Prisutnost u svojim dušama. Isto tako će im pomoći uvidjeti Istinu, koju sam im Ja obećao i koja će im uvijek biti dana tijekom Kraja Vremena.

Križarska Molitva (101) Čudotvorna Molitva za osjećanje Isusove Prisutnosti

O Dragi Svemogući Oče, Stvoritelju svega što jest i što će biti, pomogni svima nama koji možemo prepoznati Prisutnost Tvoga ljubljenoga Sina u današnjoj Crkvi, da postanemo vrlo jaki. Pomogni mi da nadvladam moj strah, moju osamljenost i odbijanje koje trpim od mojih ljubljenih, dok slijedim Tvoga Sina Isusa Krista, svoga Spasitelja. Molim Te da zaštitiš moje ljubljene od upadanja u zamku vjerovanja u laži, koje je izmislio sotona kako bi uništio, podijelio i uzrokovao nered među svom Božjom djecom. Molim Te da pomogneš onima koji slijede grozotu u Tvojoj Crkvi, da budu spašeni od vječnih vatri pakla. Amen.

Moji ljubljeni sljedbenici, do sada Me već znate. Ono što ćete sada vidjeti unutar okosnice koja je nekoć bila Moja Crkva na zemlji, će vam se zgaditi. Plakati ćete i plakati dok ne budete osjećali ništa. I tada, kada Me pozovete i kažete:

„Isuse, spasi me od sotoninih laži, kako bih mogao raspoznati Istinu Ostatka Tvoje Crkve.“ Umirit ću vas sa ovim. Ispunit ću vas Duhom Svetim. Ispunit ću vas suzama tuge i zatim ću zamijeniti te suze sa Svojom Snagom. Tada nećete brinuti, jer Ja ću preuzeti i voditi vas na svakom koraku puta.

Bit ćete nadahnuti kada vam se budu rugali. Bit ćete puni Moga Duha Ljubavi kada vam se budu smijali, jer vjerujete u Moj Sveti Nauk. Zatim ćete izgubiti sav strah i on će biti zamijenjen tako snažnim osjećajem Moje Ljubavi prema vama, da ćete tek tada osjećati potpuno olakšanje i mir.

Vaš Isus

711. DOVEST ĆE BOŽJU DJECU POD PRAVILA MALOG ROGA, KOJI ĆE U SVEČANOM SJAJU SJEDITI NA PETROVOJ STOLICI

711. DOVEST ĆE BOŽJU DJECU POD PRAVILA MALOG ROGA1, KOJI ĆE U SVEČANOM SJAJU SJEDITI NA PETROVOJ STOLICI

Ponedjeljak, 18. veljače 2013., 18:00h

Moja predraga kćeri, dok se pojačavaju promjene unutar Moje Crkve, isto tako će se jednoglasno uzdići lažni proroci i potvrditi grozotu u Mojoj Crkvi. Dok otkrivam tebi,  pravom proroku Kraja Vremena, Istinu – koja je uglavnom već poznata – bit će širene laži kojima će se zbuniti svi oni koji Me slijede.

Za svaku Uputu koju Ti dajem za svijet, točno suprotno će biti proglašeno iz usta lažnih proroka. Iskazivati će riječi utjehe Mojim sljedbenicima, koji će nalaziti Istinu previše strašnom za podnijeti. Svojim bezbožnim lažima dovest će Božju djecu pod pravila maloga roga, koji će u svečanom sjaju sjediti na Petrovoj Stolici.

Kada sam vam govorio o velikoj podjeli u Mojoj Crkvi, nisam vam rekao kako će se to dogoditi. Stoga Me sada saslušajte. Kao što su svećenici tijekom Moga vremena na zemlji odbacili Moju Svetu Riječ, tako će Me odbaciti i svećenici prije Moga Drugog Dolaska. Ne samo da će odbaciti Moju Svetu Riječ danu tebi, Moja kćeri, već će prihvatiti promjene, koje će im biti nametnute. Njihovi posvećeni darovi bit će učinjeni nemoćnima, čim prihvate bogohuljenja i nova pravila koja su im objavljena.

Moji vjerni sljedbenici također će biti podijeljeni u njihovoj vjernosti prema Mojoj Crkvi na zemlji. Sve što trebate učiniti jest slijediti Moja Učenja, koja su vama dana u Knjizi Moga Oca. Nema potrebe bilo gdje bježati, jer Ja Sam Prisutan među vama.

Vi znate Istinu. Njome ste hranjeni, kao kršćani. Stoga kada vidite da se Deset Zapovijedi i Moja Učenja nanovo pišu, a Moji Sveti Sakramenti mijenjaju, onda morate okrenuti svoja leđa. Nemojte dopustiti lažima da vas uplaše, radije budite uplašeni za one koji prihvaćaju ta nova zlodjela i zakone, ukazujući da dolaze od Mene i koji ne uspijevaju shvatiti Istinu.

Vaš Isus

1(Napomena prevodioca za „mali rog“. Kod proroka Daniela (7,8) nalazi se objašnjenje: „Promatrah joj rogove, i gle: među njima poraste jedan mali rog; i pred tim se rogom iščupaše tri prijašnja roga. I gle, na tome rogu oči kao oči čovječje i usta koja govorahu velike hule.“)

710. LAŽNI PROROK ĆE SADA PREUZETI RIMSKU STOLICU

710. LAŽNI PROROK ĆE SADA PREUZETI RIMSKU STOLICU

Nedjelja, 17. veljače 2013., 19:00h

Moja predraga kćeri, razdoru unutar Katoličke Crkve, kao što je naviješteno, sada će svjedočiti svi na svijetu. Odlazak Moga predragog Svetog Namjesnika, Pape Benedikta XVI, označava početak kraja. Preko tebe, Moga odabranog proroka, u posljednje dvije godine sam pokušao pripremiti Svoju Crkvu na zemlji za ovaj tužni događaj.

Masonska elita je zgrabila nadzor nad Mojom Crkvom i izvršit će najzlobniju prijevaru nad Katolicima. Ključevi Rima koje je predao Meni Moj Otac, sada su u Mojim Rukama. Usmjeravati ću sve Moje sljedbenike, kako bi se Istina održala, a Moja Sveta Riječ ostala netaknuta.

Lažni Prorok će sada preuzeti Rimsku Stolicu, a Moja Riječ, kao što je bilo u Mom Vremenu na zemlji, smatrat će se krivovjerjem.

Ne varaj se, jer dok se prijevara prikazuje svijetu, kao da nova vladavina predstavlja Istinu, ti Moja kćeri, strašno ćeš patiti u Moje Sveto Ime poput proroka koji su došli prije tebe.

Moji sljedbenici moraju ostati smireni i moliti za spasenje svih Mojih najposvećenijih slugu koji će biti uhvaćeni u ovu grozotu. Pozivam ih da odgovore kako slijedi.

Nastavite slijediti Moja Učenja. Nikada se ne odričite Riječi Božje. Ostanite vjerni svojim posvećenim dužnostima i udjeljujte Svete Sakramente kako sam vas poučio.

Učenja Katoličke Crkve, koja se zasnivaju na svom oblikovanju od Moga Apostola Petra, ostaju nepogrješiva. Sada će se to promijeniti, kada utemeljenje bude uzdrmano nadolazećim promjenama.

Uskoro, više nećete moći prepoznati Moju Crkvu i osjećat ćete se vrlo neugodno kada budete svjedočili kako se krivotvori Moja Sveta Riječ.

Vaš Isus

709. BRAK NIJE PRIHVATLJIV PRED MOJIM OLTAROM AKO JE IZMEĐU DVOJE LJUDI ISTOG SPOLA

709. BRAK NIJE PRIHVATLJIV PRED MOJIM OLTAROM AKO JE IZMEĐU DVOJE LJUDI ISTOG SPOLA

Petak, 15. veljače 2013., 22:10h

Moja predraga kćeri, ova Misija mora sada ići dalje kako bi prigrlila i privukla one koji ne vjeruju u Moja Učenja i one koji sebe smatraju Kršćanima, ali koji Me priznaju samo u malim mjerama.

Njihova ravnodušnost je bolna. Njihovo tumačenje Mojih Učenja, koja su iskrivljena kako bi odgovarala njihovim svjetovnim načinima života, najgori je oblik izdaje Mene, njihovog Isusa.

Mladi, srednjih godina i stariji, svi takozvani sljedbenici kršćanstva, vrijeđaju Me svojim vlastitim, razvodnjenim shvaćanjem, za koje vjeruju da je prihvatljivo Bogu. Stvaraju novo učenje, vlastito, koje odgovara njihovim načinima života. Zatim, vjeruju da i dalje mogu udovoljiti Bogu i da je njihovo učenje Njemu prihvatljivo.

Znajte da je samo Istina prihvatljiva Bogu. Neće čuti pokušaje kojima bi Ga udobrovoljili. Bog nikada neće prihvatiti laži. Ništa, bez obzira koliko dobro bilo dotjerano i zaodjenuto u prekrasan jezik, što promiče nova shvaćanja u Kršćanstvu, a prihvaća i dopušta grijeh, neće biti prihvaćeno u Očima Boga koji sve vidi. On nikada neće prihvatiti nove zakone koji omalovažavaju Sakramente, koje sam postavio Ja, Isus Krist, Spasitelj Svijeta.

Spasio sam vas kako bih vam pomogao da postanete slobodni od stiska kojeg sotona ima nad srcima ljudi. Dao sam Svoj Život, dobrovoljno, kako bih vas spasio i oslobodio lanaca kojima su vas vezali sotona i vatre pakla. To je značilo da pakao više nije imao moć nad vama, jer vam je dana sloboda izbora života u Mom Kraljevstvu ili smrti u bezdanu pakla.

Ali, što čovjek u današnjem svijetu radi kako bi Mi se odužio za ovaj izvanredan dar? Pokušavaju opravdati grijeh u Mojim Očima. Pokazuju uvredljive grijehe preda Mnom i mole Me da prihvatim laži i neistine. Još gore, žele prilagoditi Moje Svete Sakramente na različite načine kako bi odgovarali njihovim potrebama i onda Mi pokazuju grozotu. Brak nije prihvatljiv pred Mojim Oltarom, ako je između dvoje ljudi istog spola. Ipak čine to i vrijeđaju Me. Preklinju Me da prihvatim grijeh, opravdavajući uvrjede protiv Zapovijedi Moga Oca. Pokušavaju se uvjeriti da je to prihvatljivo, pred Bogom, a to nikada ne bi moglo biti.

Svi Božji Zakoni su stvoreni na Nebu. Grijeh je grijeh, u Očima Božjim i nikada se ne može opravdati ljudskim tumačenjem.

Zavaravajuće promišljanje ovih suvremenih kršćanskih zastupnika, koji nastoje svakom prilikom promijeniti i prilagoditi Učenja Kršćanstva, šteti Mojoj Crkvi. Uzrokuje strašan nered.

Rugaju se Bogu i Mojoj Smrti na Križu.

Tako se Kršćani vraćaju na poganizam, a preokret može biti brz. Lažni bogovi, lažni hramovi, lažne religije, svi imaju jednu zajedničku stvar. Njihovi sljedbenici poštuju boga, kojeg su stvorile ljudske ruke. Takve religije vrijeđaju Boga, a u jednoj crkvi, masonskim hramovima, iskazuju štovanje, ne Bogu uopće, već zvijeri.

To je cijena slobode dane svijetu Mojom Smrću na Križu. Zbog toga svijet treba prihvatiti Istinu i ne postati plijen prijevare, koju će Zvijer usaditi među vas kako vrijeme ide dalje.

Vaš Isus