Dnevni arhivi: 14. ožujka 2013.

726. ON JE POSLAN DA RAZORI MOJU CRKVU I RASTGA JE NA SITNE KOMADIĆE

726. ON JE POSLAN DA RAZORI MOJU CRKVU I RASTRGA JE NA SITNE KOMADIĆE

Petak, 8. ožujka 2013., 14:05h

Moja predraga kćeri, sotona bjesni protiv Moje Crkve na zemlji i njegova zaraza se nastavlja širiti unutar njenih zidova.

Lukavi uljez koji je strpljivo čekao u zasjedi iza kulisa, uskoro će proglasiti svoju vladavinu nad Mojim jadnim posvećenim slugama koji ne sumnjaju. Bol koju će on nanijeti je Meni previše teška za podnijeti, a ipak će njegova vladavina doseći vrhunac, dok se konačno ne izbaci zlo iz jezgre Moje Crkve.

On je pažljivo namjestio svoj položaj i uskoro ćete vidjeti njegov raskošni nastup usred njegovog predivnog dvora. Njegov ponos, oholost i opsjednutost sobom će u početku biti pažljivo skriveni od svijeta. U izvanjskom svijetu će se čuti uzdah olakšanja dok trube budu oglašavale objavu njegovog mandata kao poglavara Moje Crkve.

Moje Tijelo je Moja Crkva, ali on neće Meni, Isusu Kristu, dati prisegu na vjernost, jer on nema nikakve ljubavi za Mene. Njegova vjernost pripada Zvijeri i kako će se on smijati i podsmjehivati Mojim posvećenim slugama koji će ga podržati.

On koji se usuđuje sjesti u Moj Hram i kojega je poslao zli, ne može govoriti istinu, jer on ne dolazi od Mene. On je poslan da razori Moju Crkvu i rastrga je na sitne komadiće prije nego što ju ispljune iz svojih zlih usta.

Moje Tijelo je Moja Crkva. Moja Crkva je i dalje živa, ali samo oni koji govore Istinu i pristaju uz Svetu Riječ Božju mogu biti dio Moje Crkve na zemlji. Sada kada će se posljednja uvreda očitovati protiv Mene, Isusa Krista, preko Petrove Stolice, vi ćete konačno shvatiti Istinu.

Knjiga Istine koja je naviještena u Danielu za Kraj Vremena, ne će biti lako prihvaćena od članova Moje Crkve, jer će Moji ljubljeni posvećeni sluge zbog njenog sadržaja uvenuti kada shvate da Ja govorim Istinu.

Lažni prorok – on koji se postavio za vođu Moje Crkve – spreman je nositi halje koje nisu napravljene za njega.

On će oskvrnuti Moju Svetu Euharistiju i podijeliti Moju Crkvu na pola, a zatim ponovno na pola.

On će se potruditi da otpusti one vjerne sljedbenike Moga Svetog Namjesnika Pape Benedikta XVI, koje sam Ja postavio.

On će iskorijeniti sve one koji su vjerni Mojim Učenjima i baciti ih vukovima.

Njegova djela neće odmah postati vidljiva, ali uskoro će biti viđeni znakovi kada krene tražiti potporu utjecajnih svjetskih čelnika i onih na visokim položajima.

Kada grozota pusti korijen, promjene će biti iznenadne. Njegova najava o stvaranju ujedinjene Katoličke Crkve kroz spajanje svih vjera i drugim religija će doći nedugo nakon toga.

On će stajati na čelu nove jedinstvene svjetske religije i vladati će poganskim religijama. On će prigrliti ateizam zaobilazeći njegovu ljagu i govoreći da je to povezano s težnjom za takozvanim ljudskim pravima. Sve što je grijeh u Božjim Očima, ova nova sveobuhvatna crkva će smatrati prihvatljivim.

Svatko tko ga pokuša osporiti će biti tražen i kažnjen. Oni svećenici, biskupi i kardinali koji mu se suprotstave će biti izopćeni i oduzeti će im se naslovi. Drugi će biti maltretirani i progonjeni, a mnogi svećenici će se morati skrivati.

Za one Moje jadne posvećene sluge koji prepoznajete sada Moj Glas, molim vas, čujte Me dok Ja dosežem do vas da vam donesem utjehu. Nikada od vas ne bih tražio da odbacite Moju Crkvu na zemlji, jer sam ju Ja, vaš ljubljeni Spasitelj, stvorio. Prinio sam Moje Tijelo kao Živu Žrtvu da vas spasim. Vama je dana odgovornost da svjedočite u Moju korist kako bi spasili duše onih koje poučavate i vodite.

Sve što možete učiniti jest ufati se u Mene i nastaviti Mi služiti. Ono što ne smijete činiti jest prihvatiti bilo koje naučavanje koje će vam biti predstavljeno, a za koje ćete odmah znati da nije u skladu s Mojim Učenjima. Morate učiniti ono što vam srce kaže, ali znajte ovo.

Ovo razdoblje će vam uzrokovati duboku bol, a surova tuga koju ćete iskusiti kada vidite koliko je oskvrnuta Moja Crkva dovesti će vas do suza. Ali morate prepoznati laži koje će vam biti prikazane kao ono što jesu – uvreda Mojoj Smrti na Križu.

Ovo razaranje može imati za posljedicu slom strukture Moje Crkve. Promjene i prilagodbe građevina zajedno s novim hramom stvorenim za crkvu jedinstvenog svijeta će biti izgrađene i smještene u Rimu.

Budite sigurni da ću, baš kao što će Moj Hram bio oskvrnut, Ja, Isus Krist, Spasitelj cijelog čovječanstva, biti odbačen i bačen u blato.

Vaš Isus

725. MOLITVA HOĆE I MOŽE SPASITI ČOVJEČANSTVO

725. MOLITVA HOĆE I MOŽE SPASITI ČOVJEČANSTVO

Četvrtak, 7. ožujka 2013., 11:05h

Moja predraga kćeri, važno je da Moji učenici na zemlji shvate da molitva hoće i može spasiti čovječanstvo. Snaga molitve, a posebno molitve Svete Krunice, koja Zvijer čini nemoćnom, ne može biti podcijenjena. Kako bi spasili još više duša, morate također moliti Krunicu Božjeg Milosrđa.

Odaberite Križarske Molitve koje vam dajem i molite ih, kako bi se mogli usredotočiti na različite nakane tijekom svakog molitvenog susreta. Ako, na primjer, molite Križarsku Molitvu za Milost Nepovrjedivosti, to činite na način kako bi se molitvena zajednica, tog dana, mogla usredotočiti na odabir Križarskih Molitvi koje zazivaju Božju zaštitu za duše. Zatim slijedećeg dana, usredotočite se na odabir molitvi, koje su vam dane za zaštitu svećenika i klera.

Ove Križarske Molitvene Zajednice, kada su osnovane diljem svijeta, postati će štit koji je nužan za svladavanje neprijatelja na više načina nego što vjerujete da je moguće.

Ja ću vam nastaviti davati Darove novih molitvi, koje sa sobom donose posebna čuda. Bez takvog zahvata Ja ne bih mogao spasiti duše koje toliko želim.

Idite i planirajte svoje Križarske molitvene susrete utemeljene na obliku koji vam je dan, ali razlomite ih na dijelove kako bi se mogli usredotočiti na posebne nakane. Nema potrebe moliti sve molitve zajedno, iako vas potičem da ih molite što je više moguće tijekom svakog tjedna.

Donosite Mi takvu radost i utjehu, Moji dragocjeni sljedbenici. Dodjeljujem vam Moje blagoslove snage i hrabrosti dok nastavljate svoju potragu za spasenjem duša. Ljubim vas.

Vaš Isus

724. MNOGI ĆE OD VAS ODBACITI OVAJ POZIV S NEBA ZBOG STRAHA

724. MNOGI ĆE OD VAS ODBACITI OVAJ POZIV S NEBA ZBOG STRAHA

Srijeda, 6. ožujka 2013., 09:45h

Moja predraga kćeri, pozivam sve one u svijetu koji vjeruju u Mene, Isusa  Krista, da poslušaju.

Mnogima od vas biti će teško prihvatiti patnju s kojom ćete se morati suočiti u Moje Ime. Do sada, vaša patnja je bila ograničena na tugu koju ste osjećali u svojim dušama zbog grijeha čovjeka i zbog Žrtve koju sam Ja učinio da spasim čovječanstvo od njegove bezbožnosti. Sada, ćete biti ismijavani zbog svoje Vjere i učiniti će da se osjećate posramljeno kada održavate Moja Učenja i Zakone Božje.

Mnogi će od vas odbaciti ovaj poziv s Neba zbog straha. Prihvatiti da Ja sada komuniciram sa svijetom kako bih ga pripremio za Moj Drugi Dolazak nije nešto što ljudi mogu lako prihvatiti. Jer tko je Moj prorok? I tko su oni koji su došli prije nje u Moje Ime? Kako znate da ona govori Istinu, kad je toliko mnogo lažnih proroka i uljeza koji vas zbunjuju? Nikada nije bilo proroka, poslanog s Nebesa, koji nije trpio ismijavanje, zlostavljanje, mučenje i okrutnost. Nijedan. Mnogi su bili ubijeni. Možete biti sigurni da kada plodovi Moga Djela, dani takvim prorocima, donesu molitvu i obraćenje, da su oni poslani od Boga u svijet, da pripreme Njegovu djecu, kako bi Mu se vratila.

Budite svjesni da će Moji pravi proroci izdržati ispit vremena, a za one koji zanemaruju Poruke koje proroci donose ljudskom rodu bit će vrištanje i škrgutanje zubima. Kada napadate Moju Svetu Riječ, danu pravom proroku, miješate se u Božju Volju. Možda sada ne osjećate sram. Možete vjerovati da branite Moju Riječ kada napadate Moje proroke, ali vremenom šteta koju činite ovoj Mojoj posljednjoj Misiji na zemlji, kada vam bude otkrivena, donijeti će vam užasni strah i tugu.

Ako Me ljubite, morate držati oči otvorene i pažljivo čitati Moje Upute. Ako ne budete marili za Moja upozorenja, vama dana zbog Ljubavi Božje, odbaciti ćete Istinu. Samo vas Istina može spasiti. Istina je kisik potreban da održi život vaše duše. Bez Istine Me nećete jasno vidjeti, niti ćete moći učiniti prave izbore. Zapamtite, Ja Sam Istina. Bez Mene nemate života.

Vaš Isus

723. SVIMA VAMA BITI ĆE DANI ZNAKOVI I ČUDA ĆE SE DOGODITI

723. SVIMA VAMA BITI ĆE DANI ZNAKOVI I ČUDA ĆE SE DOGODITI

Utorak, 5. ožujka 2013., 15:30h

Moja predraga kćeri, neka svaki čovjek prepozna promjene, koje će eruptirati diljem svijeta, jer sve što je naviješteno u Knjizi Otkrivenja će se dogoditi. Mnogi od ovih događaja će se razlikovati od uobičajenog ljudskog tumačenja tajni otkrivenih Ivanu Evanđelistu. Ipak oni će imati smisla, kada ih vidite onakvima kakvi jesu.

Detaljan, ali pažljivo razrađen plan Antikrista je mudro položen među mnoge ljude, uključujući čuvene svjetske političare, koji ne uspijevaju do sada uočiti ovaj zli plan.

Organizirani su mnogi centri u raznim narodima, gdje planiraju preuzeti mnoge zemlje. Međutim, njihove su aktivnosti ograničene zbog molitvi odabranih duša i onih od vas koji molite Moje Križarske molitve.

Vaše će se molitve uvijek čuti na Nebu, pa stoga morate nastaviti gorljivo moliti kako bi ublažili zla djelovanja Zvijeri, koja nikada neće pobijediti u ovoj bitci za duše jer su joj dani kratki.

Moja želja nije da vas zastrašim, nego da vas pripremim. Ja sada ostavljam u baštinu posebne moći i milosti svima vama koji se pridržavate Mojih želja da molite Križarske molitve. Svima vama biti će dani znakovi i čuda će se dogoditi.

Moja Moć će strujati vašim venama dok vas nosim Mojim Putem prema Spasenju čovječanstva.

Vaš Isus