Dnevni arhivi: 30. ožujka 2013.

749. ONI NEĆE PASTI PRED MOJA STOPALA. ONI NEĆE LJUBITI MOJA STOPALA, VEĆ ONA MOJIH SLUGU, MOJIH SLJEDBENIKA, MOJIH GRJEŠNIKA

749. ONI NEĆE PASTI PRED MOJA STOPALA. ONI NEĆE LJUBITI MOJA STOPALA, VEĆ ONA MOJIH SLUGU, MOJIH SLJEDBENIKA, MOJIH GRJEŠNIKA

Petak, 29. ožujka 2013., 19:00h

Moja predraga kćeri, kada Me je Juda Iškariotski izdao, on Me je uzeo za Glavu i poljubio Me u Obraz. Kada oni koji vode Moju Crkvu kažu da Me ljube i zatim Me izdaju, jasno ćeš vidjeti njihov poljubac izdaje.

Oni neće pasti pred Moja Stopala. Oni neće ljubiti Moja Stopala, već ona Mojih slugu, Mojih sljedbenika, Mojih grješnika.

Divno je pokazivanje brige prema potrebama bližnjih, ljudskih bića. Ali kada promičete potrebe fizičkog blagostanja čovjeka iznad njegovih duhovnih potreba, to nisam Ja, Isus Krist, koga slijedite.

Humanizam nije Kršćanstvo. Biti kršćanin znači predavanje svega Meni, odricanje od samoga sebe u punoj poniznosti pred Mojim Stopalima. To znači dopustiti Mi da vas vodim. To znači poslušnost prema Mojim Zakonima i činjenje svega što možete da pokažete primjer Moje Ljubavi za sve vas. Danas sam Ja bio izdan.

Ne možete zadugo, niti ćete biti zavedeni, jer jednom kada je Kuća Božja napadnuta iznutra, ništa osim nereda ne može uslijediti. Vi morate podići svoj križ i slijediti Me, budući da ćete uskoro biti zaslijepljeni i posrnuti ćete i pasti u tamu.

Bez Svjetla Božjeg nećete moći vidjeti.

Vaš Isus

748. USKORO ĆE MOJ LJUBLJENI PAPA BENEDIKT VODITI BOŽJU DJECU SA SVOGA MJESTA PROGONSTVA

748. USKORO ĆE MOJ LJUBLJENI PAPA BENEDIKT VODITI BOŽJU DJECU SA SVOGA MJESTA PROGONSTVA

Petak, 29. ožujka 2013., 08:45h

Druga Poruka za Veliki Petak

Moja predraga kćeri, povijest će biti stvarana danas. Dok se obilježava Moja Muka, ona će, uistinu, predstavljati Razapinjanje Katoličke Crkve.

U danima koji su vodili do Moje izdaje u Mom Vremenu na Zemlji, svećenici toga vremena borili su se na svaki način na koji su mogli kako bi pokušali dokazati da sam Ja kriv zbog krivovjerja.

Oni su uzeli ono što sam Ja poučavao – Riječ Božju – i izvrnuli ju. Glasine koje su zatim širili sadržavale su laži i oni su rekli da sam Ja pokušavao odvući ljude od Istinskih Učenja Crkve. Oni su propovijedali u Hramovima da bi upozorili ljude da se klone Mene, da ne bi uvrijedili visoke svećenike. Oni su upozoreni da će ako budu nastavili širiti Moje Poruke, biti izbačeni, poput gubavaca, iz Svetoga Hrama. U nekim slučajevima, Mojim je Učenicima rečeno da će trpjeti fizičku kaznu i da će biti uhićeni.

Dok su hulili protiv Duha Svetoga – oni su zanijekali da Ja govorim Istinu i rekli su da Moja Riječ dolazi od sotone – nastavili su obožavati Boga u Hramovima. Obučeni u kraljevsku odjeću, oni su se borili za svoje mjesto za oltarom u Hramu. Svi niži sluge su bili prisiljeni stajati satima dok su oni sjedili na stolicama, koje su bile namijenjene za kraljeve. Oltar je tako bio pun Crkvenih poglavara da su obični ljudi bili zbunjeni. Oni su bili dužni odavati počast Bogu tako što ih se prisililo da poštuju najviše rangirane sluge Božje. Visoki svećenici, su zahtijevali poštovanje od onih koji su posjećivali Hram. Oni su pokazivali sve izvanjske znakove ljubavi i poniznosti, koji su se od njih očekivali, a ipak oni su bili obučeni i ponašali su se poput gospodara u Kući Mog Oca, umjesto da su sluge kako je i trebalo biti.

Ljudi su se bojali da ne uvrijede farizeje, kada su Me slijedili. Svećenici su bili maltretirani i upozoreni da će im, ako ne prestanu širiti Moju Riječ, biti oduzeti njihovi naslovi. Obični ljudi su znali da će, ako budu uhvaćeni kako šire Moja Učenja, njihova vlastita sudbina biti puno gora.

Raspeće Moga Tijela na zemlji dovršilo je prvi dio Zavjeta s Mojim Ocem da se spasi čovječanstvo.

Razapinjanje Moga Mističnoga Tijela – Moje Crkve na Zemlji – započinje danas, početak konačnog progona, dok će masonski plan oskvrnuća Moje Kuće, sada postati jasan svima koji znaju Istinu.

Povijest će se sada ponoviti, ali Istina neće biti zanijekana. Međutim, oni koji Me budu zanijekali, vremenom će Mi se okrenuti. Oni koji znaju da se naviještena proročanstva – da će Moja Crkva biti posljednja meta u oslobađanju svijeta svih tragova Mene, Isusa Krista – sada događaju, će Me slijediti u Mojoj vojsci Ostatka. Oni će ostati vjerni Mojim Učenjima do kraja vremena.

Nitko ne može spriječiti širenje Istinske Riječi Božje. Nitko. Vladavina u Petrovoj Kući biti će kratka i uskoro će Moj Ljubljeni Papa Benedikt voditi Božju djecu sa svoga mjesta progonstva. Petar, Moj Apostol, utemeljitelj Moje Crkve na Zemlji, voditi će njega u posljednjim teškim danima, dok se Moja Crkva bori za svoj život.

Vaš Isus

747. DANAS ĆE MOJA CRKVA NA ZEMLJI BITI RAZAPETA. DANAŠNJI DAN OZNAČAVA POČETAK PROMJENA

747. DANAS ĆE MOJA CRKVA NA ZEMLJI BITI RAZAPETA. DANAŠNJI DAN OZNAČAVA POČETAK PROMJENA

Petak , 29. ožujka 2013., 00:15h

Veliki Petak

Moja predraga kćeri, danas će Moja Crkva na Zemlji biti Razapeta.

Današnji dan označava početak promjena, koje će biti brze i koje će se dogoditi kako bi promijenile lice Katoličke Crkve u svijetu.

U početku će doći do stapanja svih naučavanja, koja će biti vidljiva na svakom javnom znaku i namjerno istaknuta radi dobra svjedočanstva javnosti.

Gledajte sada, kada će sve što sam vam Ja govorio izaći na vidjelo. Ja ću se usprotiviti onima među vama, da zaniječete užasnu istinu kada budete prisiljeni progutati laž.

Vi, Moji sljedbenici, morate zaštititi Moje Sakramente i biti budni. Vi, Moji posvećeni sluge, uskoro ćete biti stavljeni na kušnju, kada Moje Božanstvo bude osporeno. Božji Zakoni biti će prilagođeni i čim se sa Mojom Svetom Euharistijom bude spletkarilo Ruka Božja će se spustiti sa takvom snagom da ćete odmah znati da ove Poruke dolaze s Neba.

Moja Tuga postati će vaša tuga. Vaša žalost, zbog vašeg znanja Istine, učiniti će nemogućim da vi prihvatite svetogrđe, koje ćete biti upućeni prigrliti.

Čak i tada, ako ne prihvatite Moga Proroka i Riječi koje joj Ja dajem, Ja ću vam i dalje dati vremena. Jer vrlo brzo od vas će one vođe među vama zatražiti da obnovite svoje zavjete. Od vas će se tražiti da zavjetujete svoj život iskazom zakletve poganskim zakonima. Ako to učinite, biti ćete pod utjecajem zloga i voditi ćete bitku protiv Boga.

Vi morate ustrajati i ostati vjerni Meni i morate Me usrdno moliti za vodstvo u trenutku kada će čovjek koji sjedi na Petrovoj Stolici, koji odbija slijediti njegove stope, ili poistovjetiti se s njim, uništiti vašu odanost Bogu.

Dok sada svjedočite Razapinjanju Moje Crkve na zemlji, Ja ću vas pozvati da proglašavate Istinu Božju. Ja ću vas nastaviti pozivati kako bih vas zaštitio. Ja ću osigurati da Moja Crkva, oni koji se pridržavaju Mojih Učenja, Mojih Sakramenata i Riječi Božje, dalje živi preko Ostatka koji Me nikada neće napustiti.

Postojati će oni među vama koji će Me danas izdati. Drugi među vama će uskoro otkazati Moje Sakramente, jer ćete biti preslabi da branite Riječ Božju. Oni od vas koji već sumnjaju u Istinu i koji pokušavaju širiti Moju Riječ trpjeti će jer nećete imati hrabrosti zauzeti se za Istinu. A ipak, vi ćete i dalje ostati vjerni Meni, jer vi znate da ne možete živjeti bez Moje Ljubavi.

Slušajte Moj Glas. Naslonite svoju umornu glavu na Moje Rame i dopustite Mi da vas zagrlim Mojim Rukama u ovo vrijeme. Ja ću vas uvijek štititi.

Vaš Isus

746. BITI ĆE VAM POKAZANA OPASNOST OPSTANKA SVETE EUHARISTIJE

746. BITI ĆE VAM POKAZANA OPASNOST OPSTANKA SVETE EUHARISTIJE

Četvrtak, 28. ožujka 2013., 21:30h

Moja predraga kćeri, ti sada shvaćaš koliko zli mrzi ovu Misiju. Ti se moraš, međutim, uzdignuti iznad okrutnih prepreka koje su stavljene pred tebe da uspore Moje Djelo.

Biti će vam pokazana opasnost Opstanka Svete Euharistije kroz aroganciju onih u Mojoj Crkvi, čiji je plan da promjene Istinu najozbiljnije započeo.

Nije bitno što mnogi među vama ismijavaju Moju Misiju da pripremim vaše duše za Veliki Dan. Vremenom ćete znati da sam to doista Ja, Isus Krist, koji dolazim k vama da bih vam služio.

Ja Sam vaš Gospodar i vaš Sluga. Vi, Moji posvećeni sluge, morate zapamtiti svoju ulogu i nikada ju ne zaboraviti. Kao sluge, vi ne možete biti također gospodari. Jer ako ste gospodar, ne možete Mi služiti. Mnogi od vas unutar Moje Crkve zaboravili ste ono što ste učili. Zaboravili ste Riječ Božju.

Moje Obećanje je da vam pružim Hranu Života – Moje Tijelo i Krv – a ipak, vi ćete Me još jednom zanijekati. To ćete učiniti uklanjajući Svetu Euharistiju iz Hrama Božjeg i zamijeniti ćete je sa truplom. Zamjena će biti lukava i trebati će neko vrijeme prije nego otkrijete zlodjelo, koje će vam biti nametnuto.

Dok vas Moje Tijelo, u Svetoj Euharistiji održava, smrt Moga Tijela, Moje Crkve, donijeti će smrt dušama onih koji Me odbacuju.

Vrlo je blizu vrijeme za grozotu. Gotovo je nad vama vrijeme za odabir između Moga Puta ili onoga lažnog proroka. Gledajte sada kako će uljez izvrnuti Istinu. Vidite sada kako će on sebe veličati u Mojoj Službi, ali će odbiti ići putem Istine kao sluga Božji.

Vaš Isus

745. VAŠ PRIJELAZ SA OVE ZEMLJE U MOJE NOVO KRALJEVSTVO ĆE BITI BEZBOLAN, TRENUTAČAN I BITI ĆE TAKO IZNENADAN DA ĆETE JEDVA MOĆI UDAHNUTI

745. VAŠ PRIJELAZ SA OVE ZEMLJE U MOJE NOVO KRALJEVSTVO ĆE BITI BEZBOLAN, TRENUTAČAN I BITI ĆE TAKO IZNENADAN DA ĆETE JEDVA MOĆI UDAHNUTI

Srijeda, 27. ožujka 2013., 23:15h

Moja predraga kćeri, dođite svi vi i pridružite Mi se u spomen na dan kada vam je dan veliki Dar Otkupljenja.

Veliki Petak mora uvijek biti pamćen kao dan kada su Vrata Raja konačno otvorena da prime Božju djecu izgnanu iz Njega. Moja Smrt vam je osigurala budućnost koju nikada ne bi imali, da Me Moj Otac nije poslao kao Mesiju.

Moje Tijelo je bilo razapeto, ali vam je Moja Smrt donijela život. U ovom vremenu Moga Drugog Dolaska Moje Tijelo će trpjeti isto Raspeće – samo ovoga puta to će biti Moja Crkva, Moje Mistično Tijelo, koja će patiti. Vi morate znati da Ja nikada ne bih dopustio da raspeće Moje Crkve uništi vjeru Božje djece. Zato sada, Ja pozivam svaku osobu, svako vjerovanje, svaku boju i svaku rasu da Me posluša.

Uskoro ćete iskusiti sve znakove na zemlji, koji će vam dokazati da ste vi Božje Stvorenje. Uskoro ćete znati da nikada nećete umrijeti, ako zazivate Božje Milosrđe. Budućnost  svih vas, koji prihvaćate da ste dragocjeno dijete Božje, je svijetla. Ja pozivam vas, vašu obitelj i prijatelje da Mi se pridružite u Mom Kraljevstvu i da jedete sa Moga Stola.

Vaš prijelaz sa ove zemlje u Moje Novo Kraljevstvo će biti bezbolan, trenutačan i biti će tako iznenadan da ćete jedva moći udahnuti prije nego vam njegova ljepota bude otkrivena. Molim vas ne bojte se Moga Drugoga Dolaska, ako ljubite Boga. Bog vas ljubi. Ja vas ljubim. Presveto Trojstvo će prigrliti zemlju i svi oni, koji prihvate Moju Ruku Milosrđa i koji pokažu kajanje za svoje grješne živote, biti će sigurni.

Jaki u vjeri, među vama, biti će uzeti brzo. Vrijeme za one koji zaostaju, kojima nedostaje vjere i kojima se čini nemoguće posegnuti za Mnom, biti će duže.

Vi, Moji vjerni sljedbenici morati ćete pomoći slabima i onima koji su izgubljeni. Moje Milosrđe je tako veliko da ću Ja svim tim dušama dati potrebno vrijeme da ih dovedem u Vječni Život koji sam Ja svima obećao. Nikada se ne osjećajte nemoćno kada se sve čini beznadno, dok grijeh nastavlja proždirati duše slabih. Mi moramo raditi, u jedinstvu, da spasimo one koji su tako otklonjeni od Mene da će ih malo toga privući u Moje Ruke. Kroz vašu ljubav, koju imate jedni za druge, čuda će se koristiti da se obrate te izgubljene duše. Ovo je Moje Obećanje vama. Molitva i to mnogo nje, biti će dio vaše dužnosti prema Meni da se te duše spase od užasnog kraja, kojeg je sotona isplanirao protiv Božje djece koju on mrzi. Njemu se ne smiju dati te duše.

Moj Poziv je za svakoga. Ove Poruke ne isključuju nijednu religiju. Umjesto toga, one su dane svakom djetetu Božjem s velikom Ljubavlju, jer ste svi jednaki u Njegovim Očima.

Budite u miru i ufajte se u Ljubav Božju.

Vaš Isus

744. VI MORATE DRŽATI OČI OTVORENIMA NA SVE ŠTO VRIJEĐA MOJE BOŽANSTVO

744. VI MORATE DRŽATI OČI OTVORENIMA NA SVE ŠTO VRIJEĐA MOJE BOŽANSTVO

Utorak, 26. ožujka 2013., 21:17h

Moja predraga kćeri, ova Poruka je za svijet. Ona je za kršćane svih denominacija, židove i sve one religije koje navještaju Moga Svemogućega Oca, Boga Svevišnjega.

Ova Poruka je također za one koji ne vjeruju u Boga Oca, niti Mene, Njegovoga jedinorođenoga Sina. Ona je također za one koje nije briga za život koji dolazi i čija ravnodušnost znači da ne mogu prihvatiti Postojanje Boga.

Preko ovih Poruka upozoreni ste na opasnost za vaš budući životi i vaše blagostanje, kako bih vas Ja sve mogao odvesti u Novi Raj, koji je stvoren za vas, kada se Nebo i Zemlja spoje u jedno. Ovo Kraljevstvo je potpuno i Vrata će biti otvorena svakome od vas. Ovaj predivan dar, gdje ćete živjeti savršenog tijela, duha i duše dolazi od Boga Svemogućega, Koji je stvorio svijet.

Vrijeme vašeg progonstva na zemlji uskoro je završeno. Više nećete morati trpjeti bol grijeha, koji stvara pustoš u svakom dijelu svijeta. Mržnja, koja se održava sotoninom zarazom u svijetu, više neće postojati. Kada mržnja bude protjerana, zlo više neće prljati savršeno Stvaranje Božje. Njegov Planet, Njegovi Darovi Prirode, Njegova Zaštita i Njegova Ljubav će svi biti obnovljeni da vam se da Vječni Život, gdje nikakva smrt nije moguća.

Život na zemlji, kakav je sada, nikada vas neće zadovoljiti dok sotona vlada. Njegova vladavina je već pri kraju, ali oni u kojima je on jako prisutan nastaviti će širiti grijeh uvlačeći nevine i one ne tako nevine duše u dubine očaja. Ova zaraza će se nastaviti dok se što je više moguće duša ne bude odvelo i prikazalo Zvijeri koja će ih proždrijeti.

Ja ću uskoro doći, konačno, kao što je prorečeno Drugi Put, da vam donesem konačno Spasenje i da vam pokažem Ključ Moga Obećanoga Kraljevstva. Moje će Kraljevstvo sići s Neba da ga svijet vidi prije nego što zatrubi posljednja truba. Kada se truba oglasi, samo oni koji su Mi dopustili da ih spasim i oni odani Riječi Božjoj biti će uzeti. Zbog toga ne smijete dopustiti oholosti da vas zaslijepi na Poziv Božji u ovo vrijeme. Ova Misija je pripremana od prvih proročanstava koja je Bog dao ljudskom rodu. Budite zahvalni što vam je Milosrđem Božjim dan ovaj Veliki Dar. Nikada ne dopustite oholosti da vas zaslijepi na Moju Božju Prisutnost, jer to će vas odvojiti od Moga Milosrđa.

Ja vas pripremam sada, samo kako bih mogao spasiti cijelo čovječanstvo, a ne samo izabrane koji Mi služe s velikom poniznošću. Ja želim sve vas, bez obzira što vjerovali. Moj Otac je planirao ovu Misiju kako bi otvorio vaša srca, da vam Istina bude pokazana na vrijeme, prije Velikog Dana kada Ja dolazim suditi.

Dar Duha Svetoga nastavlja se izlijevati nad ovu Misiju i obuhvaća sve duše – osobito one koje Mi tvrdoglavo okreću svoja leđa. Bitka za duše je između Moga Kraljevstva i užasnog ponora  nad kojim vlada Zvijer. Vi morate držati oči otvorenima na sve što vrijeđa Moje Božanstvo. Nije bitno otkuda te uvrede potječu, ali nikada ih ne smijete prihvatiti u Moje Sveto Ime.

Sada je vrijeme velike prevare i Ja vam nalažem da molite Boga za mudrost da shvatite što doista dolazi od Mene, a što ne.

Vaš Isus