Mjesečni arhivi: travanj 2013.

774. MAJKA BOŽJA: OVOGA PUTA, ON NEĆE DOĆI KAO ČOVJEK U TIJELU

774. MAJKA BOŽJA: OVOGA PUTA, ON NEĆE DOĆI KAO ČOVJEK U TIJELU

Srijeda, 24. travnja 2013., 14:15h

Moje ljubljeno dijete, iz Svoje velike Ljubavi prema čovječanstvu, Moj Sin vas sada priprema za Svoj Drugi Dolazak. Zbog toga što vas On ljubi, On sada govori s vama, preko Svojih proroka, kako bi osigurao da nitko ne pobjegne Njegovom Milosrđu. Baš kao što je Bog poslao Ivana Krstitelja da pripremi svijet za Moga Sina – Jedinorođenoga Sina Božjeg, Mesiju – Moj Sin sada otkriva tebi konačni plan. Taj konačan plan Spasenja biti će sličan Njegovom Prvom Dolasku, ali s jednom razlikom. Ovoga puta, On neće doći kao čovjek u tijelu.

Sada kada vam je Istina ponovno otkrivena, Moj Sin vas podsjeća na sve što dolazi od Boga preko Njegove Svete Riječi, dok On priprema posljednje faze. Božjoj djeci je dana Istina kada je Moj Sin hodao zemljom. Sada, vama će biti dana potpuna Istina, uključujući otkrivenja koja se tiču djela Božjih neprijatelja, za vaše vlastito dobro, da ne biste bili prevareni. Vi morate biti plemenitoga srca kada vam Moj Sin donosi ove darove, koji će nahraniti vaše duše.

Kada sam se Ja ukazivala Božjim odabranim vidjeocima, tokom godina, to je bilo da pripremim duše za ova vremena. Sada, kada se vi pripremate za progon, koji će biti nanijet kršćanima, biti će iznimno teško, jer to će biti povreda duha i to će uzrokovati najveću bol. Kada znate Istinu Riječi Božje i kada znate kako prepoznati djelo prevaranta, vi ćete postati jači. Daleko je važnije ostati vjeran Riječi Božjoj, nego prihvatiti laži koje će vam prikazivati oni koji ne dolaze od Boga.

Moj Sin će vas uzdići do velike slave kada se pokoravate Njegovoj Svetoj Riječi i održavate Njegova Učenja. Ja tražim da pokažete Mome Sinu poštovanje koje On zaslužuje. Oni koji su Ga odbili kada je On hodao zemljom, konačno su prihvatili Istinu o tome Tko je On Bio kada je Umro na Križu. Oni koji odbijaju Njegovu Riječ danas, konačno će shvatiti Istinu na dan kada On dođe suditi. Za mnoge će biti prekasno.

Molite da sve duše ostanu vjerne naslijeđu Moga ljubljenoga Sina, Isusa Krista, jer samo oni koji Ga prihvaćaju mogu biti odvedeni u Njegovo Kraljevstvo.

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

773. SVE LAŽNE PROROKE ĆU JA OTJERATI I OŠTRO KAZNITI

773. SVE LAŽNE PROROKE ĆU JA OTJERATI I OŠTRO KAZNITI

Utorak, 23. travnja 2013., 16:55h

Moja predraga kćeri, Moji vidjeoci širom svijeta prolaze kroz veliku patnju u ovo vrijeme, dok trpe bol koja je neophodna za spas duša čovječanstva. Oni će, predajući se u Moju službu hodati sami, kao što sam i Ja kada sam se penjao na Goru Kalvariju, sa samo jako malo onih koji će im priteći u pomoć.

Kao što te Moje istinske duše trpe bol, ismijavanje i odbijanje, tako će oni lažni proroci i vidjeoci biti proslavljeni i obmanuti će mnoge. Lažni proroci će se uzdići među vama i privući hvalu i slavu. Iza njihovog naličja poniznosti i slatkih riječi, biti će praznina nastala od duha zla.

Ja upozoravam svijet da ne slijede te lažne proroke, koji traže slavu, laskanje i hvalu za sebe, u Moje Sveto Ime. Nijedan čovjek kojega sam poslao Ja, Isus Krist, neće se veličati kako bi vas natjerao da padnete pred njegove noge. Nijedan Moj prorok neće stajati na postolju i reći da je veći od vas. On ne mora reći da je on veći od svojih bližnjih braće i sestara kako bi to učinio. Sve što on treba učiniti jest propovijedati riječi takozvane mudrosti na način kojim će vas voditi da povjerujete da bi on trebao biti hvaljen, zbog njegove vlastite vidljive vjernosti Bogu. Umjesto poticanja molitve i vašeg približavanja Bogu, on će vam zapovijedati i zahtijevati vaše poštovanje, najprije. On će to učiniti pokazujući vam vrstu osobina koje bi vi povezali sa pobožnim ljudima. Ti lažni proroci će sebi privući duše grijehom oholosti. Oholost, u lažnom proroku, privući će oholost u drugim dušama. Jedan hvali drugoga korištenjem Božjeg Imena da proglašavaju svoju veličinu.

Budite na oprezu zbog onih koji će od vas tražiti da se prekrijete, sa onim što oni misle da su posebni darovi, koji privlače duhovni svijet. Vi morate izbjegavati one, koji vas u Moje Ime pozivaju da se površno bavite duhovima, za koje kažu da će vam donijeti veliki mir i utjehu, ali gdje se Bog ne spominje. Ako niste pozvani da se ponizno poklonite pred Bogom, već umjesto toga od vas traže da stavite sebe i svoje vlastito blagostanje prvo i prije potreba drugih, onda vi morate znati da to nikada ne bi moglo doći od Boga. Vi nikada ne smijete staviti svoje vlastite koristi ili one drugih, ispred Boga. Sve što zatražite mora biti sukladno Svetoj Volji Božjoj.

Mnogi svjetski lažni proroci rade s duhovima, koji ne dolaze od Mene. Oni će promicati važnost unutarnjeg izlječenja, pozitivnog razmišljanja i metafizike, što sve znači jednu stvar. Čovjek će biti potaknut da se veliča pred Bogom.

Sve lažne proroke ću Ja otjerati i oštro kazniti. Njihove kazne nadvisiti će one običnog smrtnog čovjeka, jer oni će biti odgovorni za gubitak toliko mnogo duša.

Vaš Isus

772. MAJKA BOŽJA: KAKO BI BILI DOSTOJNI NJEGOVOG KRALJEVSTVA, ONI MORAJU BITI LIŠENI SVJETOVNIH UTJECAJA

772. MAJKA BOŽJA: KAKO BI BILI DOSTOJNI NJEGOVOG KRALJEVSTVA, ONI MORAJU BITI LIŠENI SVJETOVNIH UTJECAJA

Ponedjeljak, 22. travnja 2013., 16:00h

Dijete Moje, kako bi sva Božja djeca bila spašena, oni moraju slijediti Put Moga Sina. Oni moraju prihvatiti da, kako bi bili dostojni Njegovog Kraljevstva, moraju biti lišeni svjetovnih utjecaja, koji ih odvajaju od Boga.

Oni koji se obrate Mome Sinu, dok posežu za Istinom, vidjeti će da se brojne promjene događaju u njihovim životima. Oni koji Ga ne poznaju i koji otvaraju svoja srca za Njega po prvi put plakati će suze. Te suze će biti posljedica ljubavi koju će On usaditi u njihova srca i oni će biti preplavljeni. To su suze obraćenja. Njihova srca i duše će biti ispunjeni ljubavlju, koju nikada prije nisu spoznali. To je Ljubav Božja i Dar je s Neba.

Ubrzo nakon toga, ispunjeni Božjim Svjetlom, oni će privlačiti tamu zloga, koji traži duše koje su ispunjene ovim Svjetlom. Tada će oni patiti od ruku drugih, koje zli koristi da napadne njihovu vjeru i njihovu vjernost Bogu.

Oni s jednostavnom ljubavlju za Moga Sina, ispražnjeni od sve ljudske oholosti i ponosa – koji ne podliježu pritiscima onih koji odbacuju Moga Sina trpjeti će kao što je i On. Oni će osjećati bol kada budu svjedočili grijehu, jer oni osjećaju istu bol kao i Moj Sin. Oni će pasti i posrnuti, kao što je i Moj Sin na Putu prema Kalvariji. Jer dok god oni žive, oni će osjećati bol patnje Moga Sina. To će se zadržati kod njih dok konačno pročišćenje svijeta ne bude dovršeno.

Nikada ne smatrajte da je ova vjernost prema Mome Sinu zauvijek prožeta samo s boli, jer ona također donosi radost, mir i nadu, koje donosi Vječni Život.  Vi nikada ne smijete dopustiti da vas vaša ljubav za Moga Sina odvoji od sve Božje djece. Umjesto toga, vi morate doprijeti do svakoga, osobito onima koji nikada nisu otvorili svoja srca prema Mome Sinu. Oni trebaju vašu pomoć. Darom obraćenja, vama su dane Milosti potrebne da se te duše dovedu Mome Sinu. Vi morate to učiniti prihvaćanjem boli koju morate trpjeti, kao vojnici Kristovi i vašim molitvama i žrtvama za druge.

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

771. KULA BABILONSKA ĆE PONOVNO BITI PODIGNUTA I PREDSTAVLJENA KAO HRAM BOŽJI

771. KULA BABILONSKA ĆE PONOVNO BITI PODIGNUTA I PREDSTAVLJENA KAO HRAM BOŽJI

Nedjelja, 21. travnja 2013., 14:45h

Moja predraga kćeri, tko može zanijekati Moju Smrt na Križu? Tko može zanijekati da sam Ja dao Moj Život kako bi Istina spasila grješnike posvuda? A onda, tko će među vama, kada vrijeme dođe, zanijekati Istinu Moje Crkve na zemlji kada Ju se rastavi kamen po kamen?

Vama je dana Istina. Vi poznajete Moja Učenja. Dakle, vi ćete poznati Moju Crkvu po Mojim Učenjima. Moja Crkva na zemlji je Istina. Moja Crkva na zemlji je Moje Tijelo. Pa ako čovjek među vama bičuje Moje Tijelo, zatim ponovno osmišljava Moja Učenja i zatim vam prikazuje laži, hoćete li Me onda zanijekati?

Ja, Isus Krist, ne govorim vam ovo da bih vas razdijelio. Ja vam govorim ove stvari kako bi vi poštovali Moja Učenja, održavali Svete Sakramente i ostali čvrsto uz Istinu. Nijedan čovjek na zemlji ne može promijeniti Učenja Moje Crkve. Nijedan čovjek. Nikome među vama nije dano ovlaštenje da proglasi nova naučavanja i predstavi ih kao Moja. Ipak, mnogi među vama će Me zanijekati poričući Istinu, koja vam je dana prije 2000 godina. Toliko vam nedostaje znanja o svetim stvarima, da ćete biti neupućeni u nove zakone, koji će bogohuliti protiv Mene, kada budu uvedeni u Moju Crkvu na zemlji.

Baš kao što je bilo i prije, Kula Babilonska će ponovno biti podignuta i predstavljena kao Hram Božji. Ona će biti smještena u Rimu i prikazivati će novi znak nove jedinstvene svjetske religije. Taj znak će biti će viđen na krovu, na ulazu i biti će uzvišen na glavnom oltaru. Moje dragocjeno Svetohranište u zlatu, oskvrnuto u Svoj Svojoj Slavi, biti će smješteno u središtu oltara da ga svi vide. Ova uvreda će značiti da će se Zvijeri otvoriti vrata da napadne Moje Svetohranište. Moja Prisutnost će s vremenom nestati.

Milijuni ljudi – od kojih mnogi neće znati značenje ove grozote – učiniti će sve što se od njih traži i moliti će se ispred Zvijeri. Novu odjeću, napravljenu sa zlatnim oznakama, koja će imati izgled skromnih svećeničkih haljina, nositi će oni koji služe u takozvanom hramu. Zlatna oznaka, koja će se prikazivati na drzak način, biti će znak nove svjetske religije.

Križevi će nestati. Moje Raspelo se nigdje neće moći vidjeti. Onda, gdje se budu vidjeli, na nekim javnim mjestima, ljudi će biti prisiljeni, zakonom, da ih skinu.

U mnogim zemljama će biti načinjena kopija nova kule, koja će štovati sotonu i onda će se objelodaniti drugi dio prijevare. Crkva će javno proglasiti da je postojanje pakla besmislica. Ljudi će biti uljuljani u lažan osjećaj sigurnosti kada ovu očitu laž prihvate sve Crkve. Tvrditi će se da Bog ne bi nikada dopustio da postoji takvo mjesto. Da On ljubi sve i da su postojanje pakla širili religijski fanatici kroz stoljeća. I tako će ljudi odobravati čak i postojanje smrtnog grijeha. Grijeh će biti tako naširoko prihvaćen da ljudi više neće moliti niti tražiti Milosrđe, jer oni neće priznavati Boga. Oni će predati Zvijeri svoje duše i svaki korak njihovog putovanja će brižljivo voditi Božji neprijatelji.

Vaš Isus

770. KADA ČOVJEK NE VJERUJE U BOGA, ON NE PRIHVAĆA RAZLIKU IZMEĐU DOBRA I ZLA

770. KADA ČOVJEK NE VJERUJE U BOGA, ON NE PRIHVAĆA RAZLIKU IZMEĐU DOBRA I ZLA

Subota, 20. travnja 2013., 16:45h

Moja predraga kćeri, Nebesa su puna tuge zbog boli koju Moji ljubljeni sljedbenici moraju trpjeti na zemlji. Svi Anđeli i Sveci ujedinjuju se kao jedan da mole za čovječanstvo, dok ono trpi tako bezbožan napad sotone i svih njegovih zlih duhova. Iako sam Ja njihove molitve prihvatio i na njih se odgovara, Ja tražim od svih onih koji se proglašavaju kršćanima da mole kao nikada prije.

Molitve pružene svakodnevno za zaštitu od demonskih sila, koje prodiru na zemlju, pomoći će je pročistiti od zlih duhova. Vi morate ostati puni nade i kada Mi ostanete odani, vi ćete postati čak jači.

Snaga kršćana, ujedinjenih u Istini Božjoj, predstavljati će moćni obrambeni zid od Zvijeri čiji se planovi o nanošenju boli Božjoj djeci u ovo vrijeme ostvaruju. Vi morate stati pred Mene, proglasiti svoju besmrtnu ljubav prema Meni i Ja ću vas voditi u Mojoj Vojsci, koja nikada neće biti poražena. Dok se Moja Vojska povećava u veličini i kako se milijarde obraćaju i prihvaćaju Me, ona će pomoći ubiti Zvijer.

Vaša dužnost, Moji ljubljeni sljedbenici, jest da se usredotočite na one koji će odbiti Moju Ruku Milosrđa. Bez obzira što ste ismijavani u Moje Ime, sve što morate učiniti jest moliti za spasenje duša. Znajte da će Božjoj Vojsci na zemlji biti dodijeljene posebne milosti koja će joj omogućiti da sa sobom dovede duše onih koji sumnjaju u Moju Svetu Riječ.

Sumnje, kada im se dopusti da se gnoje, odvajaju čovjeka od Boga. Sumnje je u srca ljudi postavio sotona kako bi prevario Božju djecu da povjeruju da On, Bog, ne Postoji.

Kada čovjek ne vjeruje u Boga, on ne prihvaća razliku između dobra i zla. Bez Božjega vodstva, on će ući u svaku zamku koju je pred njim postavio sotona. Potom se toliko mnogo mržnje pojavljuje u srcima ljudi, jer kada se jednom učine otvorenima zlome, njihova srca se pune gnjevom. Najgori gnjev biti će usmjeren na kršćane, a ipak, ti ljudi neće znati zašto se tako osjećaju. Zbog toga oni koji tvrde da ne vjeruju u Boga provode više vremena osuđujući one koji vjeruju.

Molite, molite, molite za njihove duše.

Vaš Isus

769. JA TRAŽIM DA ME ONI OD VAS KOJI SU PRESTRAŠENI I ZBUNJENI ZBOG OVIH PORUKA SADA POSLUŠAJU

769. JA TRAŽIM DA ME ONI OD VAS KOJI SU PRESTRAŠENI I ZBUNJENI ZBOG OVIH PORUKA SADA POSLUŠAJU

Petak, 19. travnja 2013., 17:00h

Moja predraga kćeri, kako je osamljena ova Misija, usprkos stotinama tisuća koje te okružuju svojom ljubavlju i molitvama.

Kada radiš za Mene i prepustiš se, u potpunoj predanosti pred Moje Noge, ti ćeš se osjećati vrlo usamljeno. Ti ćeš se suočiti s gnjevom Mojih neprijatelja, koji ti neće dati ni trenutak mira. Ti, kćeri Moja, sada moraš slušati, dok Ja ovo nudim svima onima koji Me odbijaju, u ovim Riječima Ja dajem Božjoj djeci, poseban Dar.

Ja tražim da Me oni od vas koji su prestrašeni i zbunjeni zbog ovih Poruka sada poslušaju. Zar ne znate koliko vas Ja ljubim čak i kada Me vrijeđate? Zar ne znate da vas Ja nikada ne bih kaznio za neprihvaćanje ovih Poruka, koje su vam dane samo kako bih vas Ja pripremio i ojačao vas zbog kušnji koje nadolaze? Zar Me ne poznajete, svoga ljubljenog Isusa, kada vas Ja sada dozivam?

Ja Sam vaš Spasitelj i Ja vas nikada ne bih odbacio na stranu kada postoje sumnje u vašem umu. Kako bih Ja mogao biti ljut na vas kada Me ljubite i samo vam je stalo do Istine? Ja vas sada pripremam za izazove s kojima ćete se sada morati suočiti, dok se razotkrivaju naviještena proročanstva o progonu Moje Crkve na zemlji.

Kako bih vas privukao u Milosrđe Moje Ljubavi i prosvijetlio vaša srca, Ja vam dajem ovaj Dar. Ja vam obećavam da će, kada Me pozovete na ovaj način, ovom molitvom, vaše sumnje o tome Tko Sam Ja, koji sada govori s vama, nestati. Ja vam pružam ovaj Dar tako da vi, molitvama koje Ja svijetu dajem u ovo vrijeme, možete spasiti cijelo čovječanstvo.

Ako dođete k Meni, bez oholosti i otvorene i čiste savjesti, vi ćete odmah znati da vam je dan ovaj Dar. To je Dar Obraćenja za druge.

Križarska Molitva (105) Dar Obraćenja za druge

O moj najdraži Isuse, s mojom ljubavlju prema Tebi, molim Te prihvati moju dušu u jedinstvu s Tobom. Uzmi moju dušu, prekrij je Svojim Svetim Duhom i pomogni mi, kroz ovu molitvu, spasiti sve one s kojima sam ja u dodiru. Obuzmi svaku dušu koju ja susrećem Svojim Svetim Milosrđem i pruži im Spasenje koje trebaju da uđu u Tvoje Kraljevstvo. Čuj moje molitve. Poslušaj moje molbe i Svojim Milosrđem spasi duše cijeloga čovječanstva. Amen.

Oni od vas koji sipate klevete na ove Poruke i odbijate ih, Ja tražim da dođete k Meni. Ja ću vam pokazati Istinu. Ja ću vas uzeti i donijeti vam utjehu. Ja ću vas uvijek ljubiti bez obzira koliko Me uvrijedili.

Vaš Isus

768. OVAJ ZNAK, KOJI SE NE SMIJE BRKATI SA ŽIGOM ZVIJERI, ĆE SIMBOLIZIRATI NOVU JEDINSTVENU SVJETSKU RELIGIJU

768. OVAJ ZNAK, KOJI SE NE SMIJE BRKATI SA ŽIGOM ZVIJERI, ĆE SIMBOLIZIRATI NOVU JEDINSTVENU SVJETSKU RELIGIJU

Srijeda, 17. travnja 2013., 20:00h

Moja predraga kćeri, Moje Srce uzdiše jer moram trpjeti bijedu i patnju koje će cijelo čovječanstvo morati trpjeti. Nije Moja Ruka koja će uzrokovati ovo, već kletva sotone, dok njegov duh luta i izjeda duše duž njegovog puta. Tako su nesumnjičavi na ovaj utjecaj zla da ljudi krive sve ostalo za svoju patnju. Oni okrivljuju druge za svoju nevolju i ne uspijevaju shvatiti da nedostatak vjere u Boga stvara takvu pustoš u njihovim životima.

Dok duh zloga stišće čovječanstvo, Svjetlo Božje će se sukobiti s njim na načine koji će biti vidni u brojnim stvarima.

Oluje će se pojačati i pobune će se osjetiti u mnogim zemljama. Vidjeti će se neredi u narodima, pošto moć vlada oduzme slobodu ljudima nad kojima vladaju. Zatim, crkve, uključujući sve one koji ljube Boga, jedinog Boga Trojedinoga, početi će povlačiti svoje službe i zatvarati svoja vrata.

Vidjet će se brojne crkve koje će se zatvoriti, u svim zapadnim zemljama. Uskoro će se žig komunizma vidjeti kroz poseban znak koji će se pojaviti u crkvama koje ostanu otvorene; u sredstvima priopćavanja; na odjevnim predmetima; u filmovima i ovaj znak će ponosno nositi oni na visokim položajima. On će biti viđen kao oznaka časti i njime će se razmetati članovi hijerarhija u svim glavnim crkvama i religioznim denominacijama. Vi ćete vidjeti ovaj znak na javnim mjestima; na oltarima; u zračnim lukama i na odjeći koju nose vođe u crkvama.

Ovaj znak, koji se ne smije brkati sa žigom Zvijeri, simbolizirati će novu Jedinstvenu Svjetsku Religiju. Oni odgovorni za njega se više neće bojati pokazivati njihov znak, koji je simbol za nadzor i vjernost Zvijeri.

Dan kada se svakodnevna Žrtva Svetih Misa bude zaustavila, u obliku u kojem one moraju biti pružene u Moje Sveto Ime, biti će dan kada će se ovaj znak pojaviti na oltarima i ispred svih Svetohraništa na svijetu.

Molite, Moji ljubljeni sljedbenici, da nađete utjehu u onim Mojim posvećenim slugama koji Mi ostanu odani, jer vi ćete trebati utjehu tijekom ovih kušnji. Ja ću vas uvijek podići i nositi vas. Ja vas nikada neću napustiti, ali nikada ne smijete odstupati od Mojih Učenja ili prihvatiti poganske prakse kao zamjenu za Istinu.

Vaš Isus

767. RIJEČ U SKLADU S BOGOM ĆE BITI RASTRGANA DOK SE POGANIZAM ŠIRI ZEMLJOM

767. RIJEČ U SKLADU S BOGOM ĆE BITI RASTRGANA DOK SE POGANIZAM ŠIRI ZEMLJOM

Utorak, 16. travnja 2013., 20:45h

Moja predraga kćeri, uspon na Brdo Kalvariju koji Moja Crkva na zemlji mora izdržati započeo je, kako je naviješteno. Svi oni koji govore u Moje Ime, koji Me ljube i koji poštuju Moja Učenja, sada će se suočiti s ovim mučnim putovanjem kako bi održali Moju Svetu Riječ.

Riječ u skladu s Bogom će biti rastrgana dok se poganizam širi zemljom. Svima onima koji Me slijede Ja kažem, hodajte uzdignutih glava. Nikada se ne odričite Istine kada vas oni, uključujući vašu obitelj i prijatelje, mole da se okrenete od Moje Svete Riječi, koja vam je dana tijekom Moga vremena na zemlji. Vi ne smijete oslabiti svoju odlučnost da Mi ostanete vjerni. Neki od vas će biti jaki tijekom putovanja progonstva. Drugi će pasti. Neki će odustati. Drugi će odlučiti prihvatiti laži koje su im predstavljene kao Sveti Nauk i biti će odvojeni od Mene.

Ja ću nositi sve one koji se potpuno ufaju u Mene na Mojim Ramenima. Ja ću pružiti zaštitu svima onima koji su dovoljno hrabri da nastave služiti Svetu Misu na način na koji se treba održavati. Ja ću zaštiti Sakramente koje daju oni Moji  posvećeni sluge  koji odbijaju popustiti ili napustiti Moju službu. Oni koji sebe založe Mojoj Brizi neće se imati oko čega brinuti. One kojima se Istina davala cijelog njihovog života, a odbace Moja Učenja, u korist laži, Ja ću odbaciti. Moje Pravde se treba bojati i neka ni jedan čovjek ne vjeruje da može uroniti u ponor prijevare bez kajanja u svojoj duši i da neće trpjeti posljedice.

Moja Ljubav će biti dovoljno jaka da prigrli one koji će biti zbunjeni tijekom ovih vremena. Ja ću posegnuti do sve Božje djece koja Me traže, bez obzira koliko su pocrnjele njihove duše. U jeku previranja, Ja ću se konačno objaviti i Moj Duh će se širiti zemljom baš kada ljudi povjeruju da to više ne mogu podnositi.

Zapamtite, Ja sam Prvi i Posljednji, ništa Me ne može pobijediti, Ja Sam Svemoguć i kada osjetite da nadvladava bezbožnost koju neprijatelji Božji nanose svijetu, znajte da sam Ja tu. Ja dopuštam ovu patnju, ovaj posljednji progon, jer je to posljednje oružje protiv Zvijeri. Bez njega, on bi ukrao duše većine svjetskog stanovništva.

Ova bitka za duše potresti će one koji Me uistinu poznaju jer bezbožnost kojoj ćete morati svjedočiti vidjeti će se u ljudima za koje vjerujete da su dobri. Sotona nijedan kamen neće ostaviti neprevrnutim i on će iskoristiti svaku dušu, osobito one koji su Mi blizu, kako bi okrenuo njihova leđa od Mojih Učenja. Iako će bitka bijesniti neko vrijeme, Ja ću, kroz ovu Misiju, spasiti milijarde obraćenjem.

Vaš Isus

766. MNOGI NEĆE BITI DOVOLJNO JAKI DA SE BORE PROTIV POBAČAJA, EUTANAZIJE I ISTOSPOLNOG BRAKA

766. MNOGI NEĆE BITI DOVOLJNO JAKI DA SE BORE PROTIV POBAČAJA, EUTANAZIJE I ISTOSPOLNOG BRAKA

Ponedjeljak, 15. travnja 2013., 18:20h

Moja predraga kćeri, neprijatelji Božji sada ustaju u velikom broju, u svakom narodu, da odbace Zakone Božje.

U svaku zemlju i svaku crkvu biti će uvedeni mnogi novi zakoni. Većina zakona će biti protiv Učenja utvrđenih u Svetoj Bibliji. Donositi će se zakoni za svaku vrstu grijeha i tama Zvijeri prekriti će svijet. Oni koji se suprotstave tim zakonima biti će odbačeni kao čudaci i prikazati će ih se kao demone. Njihove glasove utopiti će oni koji prihvaćaju sekularizam kao da je istinska religija. Oni će iskoristiti svaku vrstu intelektualnog dokaza kako bi primijenili svoje zle zakone i prevariti će mnoge, jer će iskoristiti ljudska prava kao sredstvo za nadzor drugih.

Mnogi neće biti dovoljno jaki da se bore protiv pobačaja, eutanazije i istospolnog braka. Onda, tek što zakoni budu usvojeni, Katolička Crkva će objaviti reformaciju priznavanja svih ljudskih prava i svih religija. Ovome će slijediti užasna podjela između onih blagoslovljenih darom spoznaje, koju im je dao Duh Sveti i onih čija je jedina želja sebeljublje i koji odbacuju Boga. Oni vide Boga i Moja Učenja, kao prepreku da žive ono za što vjeruju da je slobodan način života.

Moćna sveopća elitna organizacija, koja je prodrla u svaki kutak svijeta, planirati će nove Crkvene zakone i kovati zavjeru da svrgne čelnike, dok u isto vrijeme smišlja ratove koji će donijeti uništenje. Oni su tako oholi i takav je obujam njihove odanosti sotonskom laskanju da vjeruju da su nezamjenjivi. Kako će oni morati trpjeti zbog svojih zlodjela. Upravo kada oni povjeruju da mogu nadzirati druge i primjenjivati svoje nepoštene planove na drugima, oni će biti oboreni Rukom Moga Oca. Njima će biti dano tek toliko vremena da okrenu svoja leđa. Nakon toga, oni će se okrenuti jedni prema drugima i međusobno se uništiti. Takva će biti razina njihove patnje da čak i pred kraj to neće biti dovoljno da vide što ih čeka, ako nastave biti vezani uz zloga.

Tako mnogo ljudi, koji nisu od Boga, u početku će primijetiti vrlo malo od ovih događaja. Tek kada njihova sloboda bude ograničena oni će se otvoreno pobuniti protiv nepravdi u svojim narodima. Oni će tada shvatiti užas koji će biti stvoren zbog toga jer je nestalo Svjetlo Božje. Na njegovo mjesto doći će tama, praznina, glad i nedostatak ljubavi. Tek tada će čovjek zavapiti za Božjim Milosrđem. Ja ću biti tamo čekajući da ih utješim i spasim njihove jadne uplašene duše.

Vaš Isus                                                                      

765. MAJKA BOŽJA: KADA SU BOŽJA DJECA ZAVEDENA LAŽIMA, ONA ĆE POSTATI ODVOJENA OD NJEGA

765. MAJKA BOŽJA: KADA SU BOŽJA DJECA ZAVEDENA LAŽIMA, ONA ĆE POSTATI ODVOJENA OD NJEGA

Nedjelja, 14. travnja 2013., 14:00h

Moje ljubljeno dijete, dopusti da ti donesem utjehu u ovo vrijeme. Daj da te držim blizu sebe, kako bih ti dala snagu dok nastavljaš širiti Svetu Riječ Božju u ovim teškim vremenima.

Kada su oni koji su progonili Moga Sina i zatim Ga ubili, bili pitani – Zašto ste to učinili? – oni su odgovorili – „Da bi održali Riječ Božju“. Kada ih se pitalo da li bi Bog odobrio ubijanje drugog čovjeka, oni su tvrdili da je to bilo u skladu s Učenjima Crkve. Tako će isto biti na kraju vremena. Ljudi će iskriviti Učenja Božja kako bi opravdali svoje odbijanje Njegove Svete Riječi.

Moj Sin daje svijetu ove Poruke kako bi vi održali Njegova Učenja. On to čini kako nijedan čovjek ne bi zabunom odbio Njegovu Svetu Riječ, kada se Učenja Njegove Svete Crkve na zemlji neovlašteno promjene i učine nesvetima. Riječ Božja se nikada ne smije mijenjati, a ipak proročanstva su unaprijed najavila upravo na ove dane kada će se to dogoditi, kada će to učiniti Crkva koju je utemeljio Petar Stijena.

Moj Sin je Riječ. Riječ Božju mora  poštovati svako dijete Božje. Kada su Božja djeca zavedena lažima, ona će postati odvojena od Njega. Kada prihvaćate bilo što drugo osim Istine Božje, kada prihvaćate grijeh i zatim sudjelujete u njemu, učiniti ćete raskorak između sebe i Moga Sina.

Zapamtite da Ja, Majka Božja, štitim sve one koji Me pozovu. Moja zaštita je za sve ljude, svih religija. Kada molite Moju Svetu Krunicu svakodnevno, vama je dana svaka vrsta zaštite i moći ćete održavati Istinu, Svetu Riječ Božju.

Svatko u Crkvi Moga Sina na zemlji, tko vodi ljude, tko ne može moliti Svetu Krunicu pred svojom zajednicom, ne dolazi od Boga.

Vaša Majka

Majka Božja

Majka Spasenja