Mjesečni arhivi: travanj 2013.

764. KATOLIČKA CRKVA JE SADA SKORO NA ULASKU U NAJGORI PROGON U SVOJOJ POVIJESTI

764. KATOLIČKA CRKVA JE SADA SKORO NA ULASKU U NAJGORI PROGON U SVOJOJ POVIJESTI

Subota, 13. travnja 2013., 23:50h

Moja predraga kćeri, Ja želim dati ohrabrenje svima vama koji vjerujete u Mene i Moje Poruke sadržane u ovoj Knjizi – Knjizi Istine.

Kada čovjek slijedi Mene i ponudi sebe Meni, on mora nasljedovati sve Moje Osobine. To znači da on mora ljubiti sve u Moje Ime i ponašati se prema svakom čovjeku onako kako očekuje da se prema njemu ponašaju. Međutim, kada se uistinu prepustite Mojoj Brizi, zbog toga ćete trpjeti. Prema vama će se okrutno ponašati i biti će učinjen svaki pokušaj da se na vas sipa prijezir.

Ja ovo kažem svoj Božjoj djeci i kršćanima, posebno, jer vaš je teret najteži. Ja pozivam sve one u svijetu koji vjeruju u Mene, bez obzira da li vjerovali ili ne da im Ja govorim preko ovih Poruka.

Kršćani će uvijek biti meta onih koji žele promijeniti Božje Zakone kako bi se uklapali u njihovu grješnu težnju za zadovoljstvom i sebičnim željama. Katolička Crkva je sada skoro na ulasku u najgori progon u svojoj povijesti i biti će okrenuta naglavce i naopako. Napad je planiran desetljećima i pažljivo je izrađen. Kako Sveci na Nebu plaču zbog katastrofalnih događaja koji će se sada razotkriti brzinom koja će potresti čak i one koji ne vjeruju u ove Poruke.

Doći će do zbrke, jer će mnogi posvećeni sluge postati bespomoćni kada sve što su cijenili bude upitno i zatim izvrnuto. Oni će biti osporavani i maltretirani u Moje Ime unutar njihovih vlastitih redova.

Onima od vas koji ste odani Mojoj Crkvi na zemlji, Ja vam nalažem da budete budni i da održavate Moja Učenja, ako želite ostati vjerni Meni. Vi nikada ne smijete prihvatiti ništa drugo osim Istine kojoj ste poučeni. Uskoro ćete se osjećati vrlo osamljeno i Moji jadni posvećeni sluge će postati uznemireni jer će njihova odanost Meni i Crkvi koju je osnovao Petar biti otrgnuta od njih.

Svima vama koji ste tradicionalno odani Kršćani, vi morate ostati čvrsti i ne smijete prihvatiti nikakav pokušaj da vas se potakne da napustite vašu vjeru. Vi ćete biti odgurnuti na jednu stranu i prisiljeni prihvatiti da obrazujete vašu djecu lažnim naučavanjem, koje nije od Boga.

Ovi događaji sada će započeti i Ja vas upozoravam na njih kako bih vas vodio. Svatko tko optuži Mene, preko ove Misije, na poticanje duša da napuste Moju Crkvu na zemlji ne shvaća Moje Upute. Ja jednostavno tražim od vas da ostanete odani Mojim Učenjima kada shvatite da ste prisiljeni prihvatiti novu verziju Crkve. Ta nova verzija nikada neće biti prihvaćena u Očima Božjim.

Vaš Isus

763. BLAGOSLOVLJENI SU ONI KROTKA SRCA, ČIJA JE OHOLOST OTRGNUTA MILOŠĆU BOŽJOM

763. BLAGOSLOVLJENI SU ONI KROTKA SRCA, ČIJA JE OHOLOST OTRGNUTA MILOŠĆU BOŽJOM

Petak, 12. travnja 2013., 23:55h

Moja predraga kćeri, tko među vama, koji Me iskreno ljubite, može doći pred Mene i prostrijeti se pred Moje Noge u potpunom predanju?

Tko se među vama, koji Me iskreno štujete i slijedite Moja Učenja, može poniziti preda Mnom bez ikakvog obzira prema sebi? Ako se možete prepustiti Mom Milosrđu, u poniznom služenju, Ja ću vas podići i uzvisiti. Ali kada se veličate, u Moje Ime i govorite kako Me poznajete prisnije od drugih, Ja ću vas baciti na tlo pod Mojim Nogama.

Zašto toliki mnogi, kojima je dana Istina i dalje pogrešno shvaćaju Istinu Mojih Učenja? Čovjek, zbog mrlje grijeha, nije dostojan stati pred Mene. Ali oni koji shvaćaju slabost ljudske duše moraju znati, da oni koji uzimaju na sebe da proglašavaju svoje izuzetno znanje o duhovnim stvarima koja su propisana Učenja od Boga, preko proroka, moraju biti vrlo pažljivi. Kada takve duše proglašavaju svoje takozvano znanje, hvališući se svojom intelektualnom procjenom Svetoga Nauka, umjesto da se usredotoče na važnost poniznosti, oni Me vrijeđaju. Kada oni koriste svoje znanje da bi iskrivili Istinu kako bi odgovarala njihovom programu rada, kako bi privukli duše u ljudski stvorenu verziju Mojih Učenja, Ja sam duboko uvrijeđen i kazniti ću duše krive za ovaj zločin protiv Boga.

Oni među vama koji stvaraju kultove, duhovne pokrete, sve što ste sami stvorili, znajte da ste kada se uplićete u Riječ Božju, krivi za težak grijeh. Vaši glasovi, koji proglašavaju Riječ Božju i svu Njegovu Slavu, s jedne strane, čuju se jer sadrže Istinu. Ali kada nadodate Riječi Božjoj svoja vlastita tumačenja i kada to koristite da napadnete druge u Moje Sveto Ime optužujući ih za prijestup, vi činite grijeh.

Blagoslovljeni su oni krotka srca, čija je oholost otrgnuta Milošću Božjom, jer oni će vladati kao kraljevi u Novom Raju.

Blagoslovljeni su oni koji se potpuno ufaju u Mene, što znači da oni propovijedaju i šire Moju Svetu Riječ bez ikakve namjere traženja osobne pažnje od vlastite slave, jer i oni će naći utočište u Mom Kraljevstvu.

Oni koji izjavljuju da su Moji posvećeni sljedbenici, ali koji vjeruju da su osposobljeni prosuđivati druge, da analiziraju vjerovanja drugih, oni čija vjera u Boga uzrokuje uvredu i koji javno osuđuju svete duše koje dolaze u Moje Ime, nisu dio Moga Kraljevstva. Vi pripadate zlome, jer ne odgovarate Meni, Isusu Kristu. Ja vas nisam pozvao, niti sam vam Ja dao dopuštenje da promičete bilo kakav oblik posebne zajednice, osnovan da ismijava drugu zajednicu.

Svi oni koji se oholo hvale intelektualnom smjelošću, povezanom s Mojim Učenjima, kako bi ponizili drugo dijete Božje, osobito odabrane duše, znajte da su vaši dani odbrojani. U prošlosti, Moje bi Me Strpljenje spriječilo od uplitanja u takve zabludjele misije. Sada, u ovim posljednjim vremenima, Ja neću podnositi način na koji vi pokušavate spriječiti Moj Drugi Dolazak.

Tako malo vas će prihvatiti Moj Plan da vas pripremim za Drugi Put Moga Dolaska – ovoga puta da vas uvedem u Novu Eru Mira. Vi već znate Istinu. Vi znate da ću Ja ponovno doći, ali nećete, baš kao što je bilo prije, prihvatiti da sam Ja, Kralj svega što jest, taj koji vas pozivam da pripremite vaše duše.

Dvije tisuće godina za Mene je ništa. To je kao da je bilo jučer. Stoga danas Ja pozivam sve vas. Ono što Me rastužuje jest da oni koji govore da Me ljube i javno Me priznaju, ne poznaju Me uistinu. Oni su dopustili stupice organiziranih religija, međunarodne politike, pretjerane raskoši i obreda da se sakriju od Mene.

Ja Sam jednostavan u duhu, tijelu i duši i zbog tog Ja najprije grlim one koji dođu pred Mene na ovaj način. Kada otac dočekuje kući dijete koje je neko vrijeme bilo u inozemstvu, on ne primjećuje njegovu odjeću, njegove cipele, njegov nakit ili njegov kovčeg. On vidi samo svoga sina, njegovo lice i ljubav koja je postojala u njegovom srcu otkada je udahnuo prvi put kada je izišao iz majčine utrobe. Njega ne zanimaju njegovo bogatstvo, njegova stajališta, njegova mišljenja ili njegova govorkanja o drugima – sve što on zna jest ljubav, koju on osjeća prema svom djetetu i ljubav koju njegovo dijete osjeća prema njemu.

Ljubav je jednostavna. Ona je bez komplikacija. Ona ne dolazi od mržnje. Vi ne možete ljubiti nekoga kada je vaša duša puna gnjeva ili mržnje. Kada Me ljubite, vi morate ljubiti sve one koji Me slijede, bez obzira koja je njihova slabost. Vi morate ljubiti čak i one koji su krivi za užasne grijehe, jer Ja mogu oprostiti i najbezbožnije grijehe. Stvar koju treba zapamtiti jest da nijedan čovjek nema pravo osuditi drugoga u Moje Ime. To može doći samo od Mene.

Znajte ovo, kada se radi o upozorenju svijeta o grješnicima, koji su neprijatelji Božji, Ja imam ovo pravo. Ali u svakom slučaju, Ja ću tražiti molitve za njihove duše. Postojati će samo jedna iznimka. Ja od vas nikada ne mogu tražiti da molite za Antikrista, jer On ne dolazi od Boga.

Vaš Isus

762. ZA SVAKU DUŠU KOJU VI POSVETITE MOME MILOSRĐU, JA ĆU SPASITI STOTINU VIŠE

762. ZA SVAKU DUŠU KOJU VI POSVETITE MOME MILOSRĐU, JA ĆU SPASITI STOTINU VIŠE

Četvrtak, 11. travnja 2013., 21:20h

Moja predraga kćeri, ti moraš ići naprijed i usredotočiti se na one jadne duše koje uopće ne vjeruju u Boga. Ja upućujem na one kojima nikada nije bila dana Istina o Postojanju Boga, njihovog Stvoritelja.

Postoje milijarde ljudi koji ne poznaju Presveto Trojstvo jer im je bilo sakriveno. To su duše kojima ću Ja udijeliti Moje veliko Milosrđe i oni moraju biti svjesni ovih Mojih Poruka svijetu.

Druge duše koje Me brinu su one koje su bile mlake u svojoj vjeri i koje sada odbijaju prihvatiti Istinu Vječnog Života. Mnogim ljudima koji su ili nesigurni o njihovom Stvaranju ili Postojanju Boga, uskoro će biti pokazana Istina. Ja ću im ponovno pokazati veliko Milosrđe i Moja Ljubav će dotaknuti njihova srca i biti će spašeni.

Ali dakako tu su oni koji će se nastaviti odupirati Mome Posredovanju. Oni će se boriti protiv svakog pokušaja da im se da Istina, a dokaz koji će im biti dan iz Moga Milosrđa biti će bačen natrag u Moje Lice. Ponovno, Ja ću posredovati i nastaviti se boriti za njihove duše.

Konačno, postoje oni koji znaju sve o Meni i činjenicu da sam Ja Mesija. Nikakvo čudo ili čin ljubavi ih neće privući k Meni, jer su se prepustili sotoni. Te duše će izjesti Zvijer i on ih neće pustiti da slobodno odu jer Me oni ne vide kao Spasitelja. Oni i dalje ne znaju istinu o planu Zvijeri. Kako bih ih spasio, vi, Moji ljubljeni sljedbenici, morate Mi predati vašu vjernost povjeravajući Mi njihove duše tijekom vaših molitvi i kada primate Svetu Euharistiju. Vi ih morate prikazati Meni svakoga dana i za svaku dušu koju vi posvetite Mome Milosrđu, Ja ću spasiti stotinu više.

Činite to svakoga dana. Na kraju svakog mjeseca vi ćete biti puni radosti, jer ćete znati koliko je takvih duša dobilo ovo Veliko Milosrđe. To je samo još jedan Dar kojime vas Ja blagoslivljam, a milosti koje ćete primiti kada molite ovu Križarsku molitvu biti će u izobilju.

Križarska molitva (104) Izbavi ovu dušu iz ropstva

Najdraži Isuse, ja Ti prikazujem dušu moga brata i sestre, koji su prepustili svoju dušu sotoni. Uzmi ovu dušu i otkupi je u Svojim Svetim Očima. Oslobodi ovu dušu iz ropstva Zvijeri i podaj joj Vječno Spasenje. Amen.

Moje Milosrđe će se nastaviti davati čovječanstvu, a posebno svakoj pojedinoj duši koja odbija Riječ Božju.

Ja vas blagoslivljam, Moji odani učenici i nastavljam izlijevati na vas Dar Duha Svetoga.

Vaš Isus

761. BOG OTAC: MOLITVA ZA KLJUČ ZA NOVI RAJ

761. BOG OTAC: MOLITVA ZA KLJUČ ZA NOVI RAJ

Srijeda, 10. travnja 2013., 16:45h

 

Moja ljubljena kćeri, dok Plamen Duha Svetoga obuzima one ponizne duše koje čitaju ove Poruke, isto tako će biti i širenje sveopćeg obraćenja. Sveta Božja Riječ je poput snažnog naleta vjetra, koji sa sobom donosi svim onim dušama koje se bude, obilne plodove.

Od onih prvih posađenih sjemenki mnoštvo plodova je naraslo, koji prekrivaju svaki narod, uključujući one pod komunističkim režimom.

Moja kćeri, dok Moja Sveta Riječ obuzima misli i duše svake vjere, ona će rezati poput mača kroz one narode koji okrenu svoja leđa Meni, vašem ljubljenom Ocu. Stoga, kada mržnja protiv vas naraste, znajte da Moja Sveta Riječ uspijeva pomoći spasiti duše.

Ti, Moj glasniče, samo si sredstvo. U ovoj Misiji se ne radi o tebi. Ona nije radi tvoga prosvjetljenja duše, jer to nije Moj cilj, premda Me to zadovoljava. Ti, Moja kćeri, kao posljednji glasnik, moraš samo prenijeti svijetu Poruke koje su ti dane, za dobro čovječanstva. Tvoja mišljenja i tvoj savjet drugima, nisu važni i ti nemaš ovlaštenja podijeliti bilo kakve ljudske stavove s drugima.

Kada Glas Božji dopre do srdaca ljudi, On se umnaža u dušama mnogih. Moja Dobrota, kao Brižnog Oca cijelog čovječanstva, je ta koja dopušta ove velike blagoslove.

Kao što je naviješteno, velikim čudima će svjedočiti oni kojima je dan Dar Duha Svetoga preko ove Misije. Ja blagoslivljam sve one koji siju i šire Moje Poruke, jer njihovi napori će pronijeti Moju Riječ poput magle, koja će prekriti Zemlju.

Onima koji su čekali Dar Obraćenja – tim Mojim jadnim, praznim dušama – Ja vam sada govorim. Ja, Vaš Brižni Otac, obećavam vam da ću vas Ja prigrliti i otvoriti vaša srca kada molite ovu molitvu.

 

Bog Otac: Molitva za Ključ za Novi Raj

 

Dragi Oče, to sam ja, Tvoje izgubljeno dijete, tako zbunjeno i zaslijepljeno, da bih bez Tvoje Pomoći i Tvoje Ljubavi bio ništa. Spasi me po Ljubavi Tvoga Sina Isusa Krista i udijeli mi Ključ Tvoga Novoga Raja na Zemlji. Amen.

 

Djeco, Ja ću vas blagosloviti i zaštititi. Vi ste Moji – svi vi. Dok čeznem za vama i plačem zbog onih od vas koji Me mrze, Ja ću iskoristiti Svoju Svemoguću Moć da otvorim vaša okorjela srca kako bih vam ostavio u nasljedstvo baštinu, koju sam tako brižno stvorio.

Moje Posredovanje, otkrivajući vam nadolazeće događaje, pomoći će vam da shvatite koliko vas Ja ljubim. Kada se ovi događaji razotkriju pred vašim očima, Ja ću vas čekati da dođete k Meni s ljubavlju i ufanjem u vašim dušama.

 

Vaš ljubljeni Otac

Svevišnji Bog

760. TOLIKO MNOGO DOBRIH I SVETIH SVEĆENIKA SE UDRUŽILO KAKO BI RASTRGALI OVE PORUKE

760. TOLIKO MNOGO DOBRIH I SVETIH SVEĆENIKA SE UDRUŽILO KAKO BI RASTRGALI OVE PORUKE

Utorak, 9. travnja 2013., 23:00h

Moja predraga kćeri, postoji toliko mnogo dobrih i svetih svećenika koji su se udružili kako bi rastrgali ove Poruke, ali oni nemaju sposobnosti ili znanja da to učine. Njihov put je služiti Bogu. Oni ne smiju dopustiti sebi da budu tako ukaljani, jer to predstavlja opasnost za one duše koje prepoznaju Moj Glas u ovim Porukama.

Dok ističu nasljedovanje duha New Age-a, mnogi svećenici vjeruju da njihovo znanje o duhovnosti znači da imaju dara prepoznati pravog Božjeg proroka. Toliko su udaljeni od Mene, da ne mogu raspoznati Moju Svetu Riječ. Ja im nisam dao takve milosti, jer oholost stoji na njihovom putu.

Oni od vas, Moji posvećeni sluge, koji kujete zavjeru, spletkarite i koristite znak vašeg svetog zvanja u službi Božjoj, kao sredstva da okrenete svoje vjernike od Moje Riječi, znajte da ćete biti kažnjeni. Vi Me ne poznajete uistinu. Vi Mi niste odani. Vi ste neupućeni u duhovno znanje i nemate ovlaštenje da javno ponižavate, sipati prijezir na druge ili omalovažavate ikoga u Moje Ime.

Svatko od vas će morati odgovarati Meni. Ja ću vas kazniti, ne zbog vaše nevjere, već zbog grijeha oholosti, koji vas uvjerava da znate više o duhovnim stvarima nego Ja, Isus Krist, Vaš Gospodar. Kako Me ranjavate. Kako Me razočaravate, jer je vaša izdaja naudila Mojoj Misiji, posljednjoj svoje vrste. Za svakog grješnika kojega ste vi odvukli od Mene, morati ćete preuzeti odgovornost za njihove duše.  I onda, teškoga srca, vi ćete morati odgovoriti na ova pitanja, kada vam se Istina objavi.

Zašto ste odbili Moj Kalež kada vam je bila dana Istina, s ljubavlju i ufanjem i kada ste znali, u svom srcu, da je to bilo od Mene? Zašto ste onda pokušali uništiti Moje Poruke? Imate li ikakvu predodžbu o ozbiljnosti Svetih zavjeta koje ste položili u Moje Ime? Vi se sada morate povući i čitati Moje Križarske Molitve. Ako to učinite, onda ću vam Ja dati Moj blagoslov i moć raspoznavanja. Ali samo oni poniznih srdaca mogu doći k Meni.

Vratite se. Zatim dođite k Meni ogoljeni. Ostavite iza sebe sva vaša zavidna stajališta, vaše pristrano mišljenje i vašu procjenu ovih Poruka, utemeljenu na naklapanju, ogovaranju i aluziji.

Kada taj dan dođe, Ja ću vas nanovo krstiti i ponovno ćete postati čisti. Vaše duše će postati poput malenih i sa čeznutljivom glađu za Mojom Prisutnošću.

Ja iščekujem vaš odgovor. Ja sam pun Ljubavi. Ja sam pun Milosrđa. Dođite k Meni. Ja Sam sve što trebate.

Vaš Isus

759. TAJ NOVI HRAM, BITI ĆE IM REČENO, JE CRKVA KOJA UJEDINJUJE SVE, JER BOG LJUBI SVU SVOJU DJECU

759. TAJ NOVI HRAM, BITI ĆE IM REČENO, JE CRKVA KOJA UJEDINJUJE SVE, JER BOG LJUBI SVU SVOJU DJECU

Nedjelja, 7. travnja 2013., 18:40h

Moja predraga kćeri, svaka pojedina Božja Crkva na zemlji koja štuje Mene, Sina Čovječjeg i one koje su odane Mome Ocu, uskoro će biti podijeljene. Mnogi, unutar svake Crkve, pobuniti će se i mnoge podjele će nastati, dok će još više zabludjelih, u njihovim krugovima, pokušati uvesti zakone koji opravdavaju grijeh.

Moralne obveze koje osjećaju oni koji ljube i poznaju Božju Svetu Riječ biti će javno ukorene i oni će biti optuženi da su okrutni i bezdušni. Njihov zločin će biti suprotstavljanje grješnim zakonima, koji će se ostvariti kada se Crkve raspuste tijekom Antikristovog progona. Kada se one podijele i razdvoje, njihovi temelji će biti poljuljani. One više neće moći čvrsto stajati suočene s bezbožnošću i nepravdom. Vrijeme će tada biti zrelo za mnoge zbunjene duše, koje će postati u punom smislu zbunjene svjedočeći alternativnom Božjem hramu.

Taj novi hram, biti će im rečeno, je crkva koja ujedinjuje sve, jer Bog ljubi svu Svoju djecu. A ako Bog ljubi svu Svoju djecu, onda bi ih On želio ujediniti kao jedno; da se međusobno prihvate, bez obzira na njihovu vjeru, njihovu religiju, njihovu boju kože, njihovu rasu, njihove zakone. Svi će postati ujedinjeni, biti će im rečeno, pred Licem Božjim i od njih će se tražiti da pošalju predstavnike u novi hram, koji će biti smješten u Rimu. Biti će im rečeno da je to Novi Jeruzalem, prorokovan u Bibliji i zaštićen od strane Božjeg odabranog vođe – lažnog proroka.

Mnogi će pasti na ovu veliku laž, iskrivljenu Svetu Riječ Božju – koja je dana Ivanu Evanđelistu. Svaka Riječ dana ovom proroku, za Kraj Vremena, biti će oduzeta, prilagođena i iskrivljena kako bi odgovarala planu Antikrista.

Oni koji odbiju prihvatiti ovu novu, takozvanu sveobuhvatnu Crkvu, biti će smatrani nekršćanima. Oni će biti maltretirani i činiti će ih se budalastima. Samo zbog Duha Svetoga, koji ih vodi, oni neće biti uvučeni u lažni i bestidni hram, koji će skrivati ružnu istinu, koja leži ispod njegove površine.

Antikrist će uskoro ostvariti svoj veliki nastup na svjetskoj pozornici i on će biti taj koji će ne samo vladati ovim crkvama, nego će i prevariti ljude da povjeruju da on posjeduje posebne božje darove. On će biti počašćen zbog svoje velike službe za humanitarne svrhe. On, Antikrist, će primiti međunarodne nagrade za svoj dobrotvorni rad. I zatim će oni reći da on posjeduje karizmu povezanu sa svetim ljudima. Neće dugo proći nakon toga kada će mu biti pripisivana čuda, dok konačno kaže da je on prorok misije od Boga.

Mnogi će pasti na ovu užasnu prijevaru jer će njega podupirati svjetske crkve, a pečat odobrenja će mu dati lažni prorok.

Konačno, svijet će vjerovati da je on Ja, Isus Krist. Moja Riječ će se spustiti na gluhe uši dok njegova prisutnost ne izjede cijelo čovječanstvo, čije će pljeskanje utišati glasove koji proglašavaju Istinsku Riječ Božju. Ali, zbog Moga velikoga Milosrđa, Ja ću, Rukom Moga Oca, posredovati na svakom pojedinom koraku puta.

Moje Poruke nikada neće prestati do samog posljednjeg dana. Moj Glas se nikada neće ugasiti. Božja djeca, koja ostanu odana Njegovoj Svetoj Riječi, nikada neće umrijeti.

Vaš Isus

758. BLIZU JE VRIJEME ZA POJAVU KOMETA, O KOJIMA SAM JA GOVORIO, KADA ĆE LJUDI VJEROVATI DA POSTOJE DVA SUNCA

758. BLIZU JE VRIJEME ZA POJAVU KOMETA, O KOJIMA SAM JA GOVORIO, KADA ĆE LJUDI VJEROVATI DA POSTOJE DVA SUNCA

Nedjelja, 6. travnja 2013., 17:00h

Moja predraga kćeri, zvijezde će se uskoro promijeniti i blizu je vrijeme da se pojave komete, o kojima sam Ja govorio, kada će ljudi vjerovati da postoje dva sunca. Uskoro će čovječanstvo vidjeti čudesan prizor i čuti će se zvuk grmljavine i činiti će se kako će se dva sunca sudariti.

Moje Zrake Milosrđa spustiti će se na svaku ljudsku dušu, uključujući one koji će biti zaslijepljeni Svjetlom, tako tamne su njihove duše. Kada se začuje zvuk grmljavine, tihi spokoj će se zatim spustiti na zemlju i tišina će biti upadljiva. Nikakav zvuk se neće čuti – samo zvuk Moga Glasa utisnut na bijedne duše.

Ja ću biti poput zrake sunca, koja će svaku pojedinu grešku, svaki grijeh i krik očaja učiniti jasno vidljivima u očima grješnika.

Biti će jadikovanja i osjetiti će se duboki osjećaj tuge u srcima ljudi, kada dođu licem u lice sa stanjem svojih duša. Sve će ostati mirno petnaest minuta i onda će život postati kao prije, kao da se ovo čudo nije dogodilo. U onima, čije su duše dotaknute Istinom, život ne može niti će ikada biti ponovno isti. Oni će zatim slijediti Mene, Moja Učenja i obratiti će se u milijardama.

Moje Poruke će postati njihova svakodnevna hrana i zajedno s Mojom Presvetom Euharistijom neće im trebati ništa više. Tako će snažni postati da im ništa neće stajati na njihovom putu, ništa ih neće zastrašivati ili ih usporavati, dok stupaju u Mojoj vojsci Ostatka prema Mome Novom Raju.

Drugima će biti rečeno da je Upozorenje uzrokovano lomom u zemljinoj atmosferi i biti će odbačeno jednostavnim objašnjenjem. Ali to će biti laž, jer oni ne žele priznati Postojanje Boga. Ako bi oni to napravili, oni ne bi bili u mogućnosti ispuniti njihov plan da prevare svijet prihvaćanjem praznih obećanja Antikrista.

Kada Božja čuda budu očevidna u tako velikoj mjeri, znajte da je Moj plan da dovedem čovječanstvo u Kraljevstvo Spasenja u posljednjim fazama.

Idite, Moji odani sljedbenici i uvijek se ufajte u Moje obećanje da spasim sve duše. Moje Milosrđe je veliko i Moja Moć je Svemoguća.

Vaš Isus

757. MAJKA BOŽJA: POSLANA SI PRIPREMITI PUT ZA NJEGOV DRUGI DOLAZAK

757. MAJKA BOŽJA: POSLANA SI PRIPREMITI PUT ZA NJEGOV DRUGI DOLAZAK

Subota, 6. travnja 2013., 16:30h

Moje dijete, bez obzira koliko je osamljena i teška ova Misija, ti uvijek moraš nastaviti biti poslušna Mome Sinu. Ti moraš poštovati svaki zahtjev koji se od tebe traži. Ti se moraš odazvati na svaki zadatak koji se od tebe očekuje, iako to znači da ćeš se izložiti bijesu drugih.

Svaki pojedini Božji vidjelac kojemu se Ja ukažem, trpi od ruku onih koji ga okrutno odbacuju. Iako će, moguće, mnogi od njih povjerovati, ti ćeš, Moje dijete, trpjeti najviše, jer si Božji prorok. Na Božje proroke se uvijek reagiralo mržnjom među Njegovom djecom, jer sotona nanosi najužasnije mučenje protiv onih koji govore Riječ Božju.

Kao proroku Kraja Vremena, tvoji neprijatelji će biti ne samo oni koji odbacuju i mrze Moga Sina, već i oni koji Ga ljube. Tvoji neprijatelji će brojno nadmašiti one koji će stati uz tebe.Zato moraš biti poslušna Mome Sinu u svako doba i brzo Mu se odazvati, jer On čini ove stvari i traži od tebe da pratiš Njegove Upute, kako bi te zaštitio.

Poslana si pripremiti put za Njegov Drugi Dolazak i s tom odgovornošću će doći mnogo tuge. Kako se laži, mržnja i okrutna protivština prema ovim Porukama nastave, ti se moraš tješiti jer bez ove Misije, mnogo više duša ne bi prihvatile Milosrđe Moga Sina.

Moli za svaku pojedinu dušu, koja bjesni nasiljem na tebe, jer kada moliš za njih, Moj Sin će ih prosvijetliti i uskoro će otvoriti svoje oči za Istinu.

Ja, tvoja ljubljena Majka, prekrivam te s Mojim Presvetim Plaštem i satirem glavu zmiji svaki put kada te pokušava ozlijediti. Tako, idi sada u miru Moje dijete. Ufaj se u Mene, Majku Spasenja, u svako doba dok Ja štitim ovu posebnu Misiju. Ufaj se u Moga Sina, jer On zna što čini. Prepusti sve u Njegove Svete Ruke.

Tvoja ljubljena Majka

Majka Božja

Majka Spasenja

756. NIKOME OD VAS NIKADA NEĆE BITI DANO OVLAŠTENJE DA SUDITE DRUGOGA U MOJE IME, JER TO NIJE MOGUĆE

756. NIKOME OD VAS NIKADA NEĆE BITI DANO OVLAŠTENJE DA SUDITE DRUGOGA U MOJE IME, JER TO NIJE MOGUĆE

Petak, 5. travnja 2013., 12:50h

Moja predraga kćeri, pod tvojim zavjetom poslušnosti Meni, ti nikada ne smiješ braniti Moje Poruke. Niti imaš ovlaštenje da odbaciš ili osuđuješ bilo kojeg drugog vidjeoca ili samoprozvanog proroka, pravog ili lažnog, u Moje Ime.

Oni koji tvrde da govore u Moje Ime i koji osuđuju ove Poruke za svijet znajte ovo. Vi nemate, niti ste tražili, Moje dopuštenje da odbijete, javno, ikoga tko tvrdi da je odabrana duša. Kada proglašavate ove Poruke neistinitima, vi govorite da su one laži. Laži mogu doći samo od sotone. Ove Moje Svete Poruke svijetu upozoravaju vas na užasne laži kojima on, sotona, hrani duše sve Božje djece. Koliko ste zavedeni u odbacivanje Mene, vašeg ljubljenog Isusa, Koji plačem gorke Suze u tuzi zbog načina na koji sam odbačen.

Oni koji kažu da bi bilo koji čovjek mogao napisati ovakve Poruke s Neba, vrijeđaju Me. Kako čovjek može zapisati Riječi s Mojih Usana, kada one dolaze od Mene? Zar vjerujete da bi takve Svete Riječi mogle biti stvorene rukom smrtnog čovjeka? Zar vjerujete da bi bilo koji čovjek, zaprljan grijehom, mogao stvoriti Moju Svetu Riječ, bez presretanja s Moga Nebeskog Kraljevstva? Ako jeste, onda vjerujete sposobnosti čovjeka da izmisli put obraćenja na ovaj način. Čovjek je ništa bez Boga. Vi niste dostojni govoriti s ovlaštenjem kada proglašavate Riječ Božju. Ako proglašavate Riječ Božju s vaših vlastitih usana, bez Moga naloga, onda ste krivi za tešku pogrješku.

Moja Kćeri, Ja moram podsjetiti tebe i sve one odabrane duše da nikome od vas nikada neće biti dano ovlaštenje da sudite drugoga u Moje Ime, jer to nije moguće.

Ja pozivam sve one Moje odabrane duše sada. Sjetite se Moga Obećanja vama da ću Ja ponovno doći. Znajte sada da je svima vama dana Misija da pripremite srca čovječja za Moj Drugi Dolazak. Znajte sada da je ovo posljednja Misija, kojom zapovijeda Presveto Trojstvo. Nitko od vas nema Moje Dopuštenje da odbaci Ovu ili bilo koju drugu Misiju. Učinite to i biti ćete odbačeni od Mene.

Oh, kako Me grijesi odabranih duša ranjavaju dublje od bilo kojih drugih. Oni bliski Meni, koji Me zatim izdaju, su ti koji Me najviše povrijede. Kada Mene napadnu, oni uzrokuju užasnu podjelu i sprječavaju duše od nasljedovanja puta prema Vječnom Spasenju.

Vaš Isus

755. SAMO ONI SA PEČATOM ŽIVOGA BOGA ĆE IZBJEĆI OVAJ OBLIK GENOCIDA DUŠE

755. SAMO ONI SA PEČATOM ŽIVOGA BOGA ĆE IZBJEĆI OVAJ OBLIK GENOCIDA DUŠE

Četvrtak, 4. travnja 2013., 19:45h

Moja predraga kćeri, vi ne smijete slušati one koji ispituju, osporavaju i ismijavaju Moje Poruke. Nije nužno braniti Moju Presvetu Riječ. Moja Riječ je konačna i nijedan čovjek nema ovlaštenje da Nju ispituje. Vi Mene ili prihvaćate ili ne.

Dok se Kršćani među sobom bore zbog ovih Poruka, koje su tako davno naviještene, oni se ponašaju jedni prema drugima kao prema neprijateljima. Vi ne možete biti neprijatelj vašem bratu ili sestri i nazivati se Mojim učenikom. Dok ste toliko zauzeti međusobnim svađanjem, najveći neprijatelj, sotonske vojske planiraju najopakije zločine kojima je čovječanstvo svjedočilo od stvaranja Adama i Eve.

Ratovima o kojima sam Ja govorio će započeti, a plan će biti uništiti stanovništvo. Možete misliti da su ovi ratovi između jednog naroda i drugoga, ali bili biste u krivu. Oružje će doći samo iz jednog izvora.

Moja jadna djeco Božja, kako malo znate o užasnim djelima, koja kuju masonske sekte na najvišim razinama protiv Božje djece. Njihovu bezbožnost vama bi bilo nemoguće zamisliti, ali prepoznajte ove znakove. Kada vam vaše banke oduzmu vašu slobodu, vaše domove i vašu sposobnost da hranite svoje obitelji, to će biti samo jedan dio njihovog plana protiv čovječanstva. Vi ćete postati robovi, ali oni koji se zaklinju na vjernost Meni i Mojim Učenjima i koji Mi ostanu odani, nikada ne smiju zaboraviti Moje Milosrđe.

Iako ova otkrivenja mogu biti zastrašujuća, ona su Istina. Zbog toga što unaprijed znate za ova djela protiv Božjeg Stvaranja, vi ćete pomoći, preko vaših molitvi, ublažiti većinu patnje, koju će vam ove zle sekte nanijeti. Iako će vaše molitve razblažiti utjecaj tih zločina, one će, ako su predane Meni s ljubavlju u vašim srcima, biti iskorištene da se spase oni krivi za takva užasna djela. I dok će Mi te zabludjele duše hladnih srdaca nastaviti prkositi, pokušavajući iskorijeniti svjetsko stanovništvo, Ja ću pokušati prosvijetliti njihova srca kako bi otišli od ove užasne veze sa sotonom. Mnogi su potpuno opsjednuti zlim i za neke postoji malo nade. Samo čudo podareno Mojim Milosrđem, u jedinstvu sa onima koji Mi pruže dar patnje, može ih spasiti.

Oni među vama koji Me proklinju, svojim okrutnim odbijanjem Mene, usrdno će Me moliti za Milosrđe kada se ovi događaji pojave. Kada budete prisiljeni trpjeti i prihvatiti žig Zvijeri, ili umrijeti, kričati ćete za Mnom. Zatim ćete se otimati da bi našli Pečat Živoga Boga, kojega Ja dajem svijetu preko Moga Oca u ovim Porukama – ali tada će biti prekasno. Samo oni koji prihvate Pečat, drže ga u svojim domovima, ili ga nose sa sobom biti će zaštićeni. Samo oni sa Pečatom Živoga Boga će izbjeći ovaj oblik genocida duše.

Ne sumnjajte, niti na jednu minutu, u Moje Poruke koje vam se sada daju. Prihvatite Moje Božje Posredovanje, jer Ja vas samo želim spasiti. Bitka za duše je takvog razmjera, da kada Ja ne bih posredovao preko proroka, mnogi od vas bi pristali uz Zvijer i sve njegove sljedbenike, koji se prikazuju pred vama kao vuci u ovčjoj koži.

Sotona je iznimno lukav i nikada ne bi prikazao svoja zla djela onakvima kakva jesu. Ne, umjesto toga, on će ih prikazati kao da su dobra, nadahnjujuća i u velikoj mjeri u vašu korist. To je zamka koju on postavlja. Na taj način on privlači dobronamjerne nevine duše u svoj brlog. Način na koji će se sotona objaviti, preko ovih jadnih duša koje uspijeva osvojiti, biti će kroz grijeh oholosti. Grijeh će se, u svom najbezbožnijem obliku, vidjeti kod onih ljudi na visokim položajima, koji će uništiti druge radi svojih vlastitih sebičnih dobitaka. Na dnu ljestvice grijehu oholosti ćete svjedočiti među sobom kada sudite druge, ogovarate ih i onda pokušavate uništiti njihovu narav, kao i naštetiti njihovom ugledu, u Moje Ime.

Ja vam govorim ove tužne činjenice, da bih vas mogao pripremiti, naoružati vas sa Mojom Brižnom Zaštitom, da bih mogao pomoći spasiti čak i one koji će stupati zemljom kako bi je prožderali.

Vaš Isus