Dnevni arhivi: 18. travnja 2013.

765. MAJKA BOŽJA: KADA SU BOŽJA DJECA ZAVEDENA LAŽIMA, ONA ĆE POSTATI ODVOJENA OD NJEGA

765. MAJKA BOŽJA: KADA SU BOŽJA DJECA ZAVEDENA LAŽIMA, ONA ĆE POSTATI ODVOJENA OD NJEGA

Nedjelja, 14. travnja 2013., 14:00h

Moje ljubljeno dijete, dopusti da ti donesem utjehu u ovo vrijeme. Daj da te držim blizu sebe, kako bih ti dala snagu dok nastavljaš širiti Svetu Riječ Božju u ovim teškim vremenima.

Kada su oni koji su progonili Moga Sina i zatim Ga ubili, bili pitani – Zašto ste to učinili? – oni su odgovorili – „Da bi održali Riječ Božju“. Kada ih se pitalo da li bi Bog odobrio ubijanje drugog čovjeka, oni su tvrdili da je to bilo u skladu s Učenjima Crkve. Tako će isto biti na kraju vremena. Ljudi će iskriviti Učenja Božja kako bi opravdali svoje odbijanje Njegove Svete Riječi.

Moj Sin daje svijetu ove Poruke kako bi vi održali Njegova Učenja. On to čini kako nijedan čovjek ne bi zabunom odbio Njegovu Svetu Riječ, kada se Učenja Njegove Svete Crkve na zemlji neovlašteno promjene i učine nesvetima. Riječ Božja se nikada ne smije mijenjati, a ipak proročanstva su unaprijed najavila upravo na ove dane kada će se to dogoditi, kada će to učiniti Crkva koju je utemeljio Petar Stijena.

Moj Sin je Riječ. Riječ Božju mora  poštovati svako dijete Božje. Kada su Božja djeca zavedena lažima, ona će postati odvojena od Njega. Kada prihvaćate bilo što drugo osim Istine Božje, kada prihvaćate grijeh i zatim sudjelujete u njemu, učiniti ćete raskorak između sebe i Moga Sina.

Zapamtite da Ja, Majka Božja, štitim sve one koji Me pozovu. Moja zaštita je za sve ljude, svih religija. Kada molite Moju Svetu Krunicu svakodnevno, vama je dana svaka vrsta zaštite i moći ćete održavati Istinu, Svetu Riječ Božju.

Svatko u Crkvi Moga Sina na zemlji, tko vodi ljude, tko ne može moliti Svetu Krunicu pred svojom zajednicom, ne dolazi od Boga.

Vaša Majka

Majka Božja

Majka Spasenja

764. KATOLIČKA CRKVA JE SADA SKORO NA ULASKU U NAJGORI PROGON U SVOJOJ POVIJESTI

764. KATOLIČKA CRKVA JE SADA SKORO NA ULASKU U NAJGORI PROGON U SVOJOJ POVIJESTI

Subota, 13. travnja 2013., 23:50h

Moja predraga kćeri, Ja želim dati ohrabrenje svima vama koji vjerujete u Mene i Moje Poruke sadržane u ovoj Knjizi – Knjizi Istine.

Kada čovjek slijedi Mene i ponudi sebe Meni, on mora nasljedovati sve Moje Osobine. To znači da on mora ljubiti sve u Moje Ime i ponašati se prema svakom čovjeku onako kako očekuje da se prema njemu ponašaju. Međutim, kada se uistinu prepustite Mojoj Brizi, zbog toga ćete trpjeti. Prema vama će se okrutno ponašati i biti će učinjen svaki pokušaj da se na vas sipa prijezir.

Ja ovo kažem svoj Božjoj djeci i kršćanima, posebno, jer vaš je teret najteži. Ja pozivam sve one u svijetu koji vjeruju u Mene, bez obzira da li vjerovali ili ne da im Ja govorim preko ovih Poruka.

Kršćani će uvijek biti meta onih koji žele promijeniti Božje Zakone kako bi se uklapali u njihovu grješnu težnju za zadovoljstvom i sebičnim željama. Katolička Crkva je sada skoro na ulasku u najgori progon u svojoj povijesti i biti će okrenuta naglavce i naopako. Napad je planiran desetljećima i pažljivo je izrađen. Kako Sveci na Nebu plaču zbog katastrofalnih događaja koji će se sada razotkriti brzinom koja će potresti čak i one koji ne vjeruju u ove Poruke.

Doći će do zbrke, jer će mnogi posvećeni sluge postati bespomoćni kada sve što su cijenili bude upitno i zatim izvrnuto. Oni će biti osporavani i maltretirani u Moje Ime unutar njihovih vlastitih redova.

Onima od vas koji ste odani Mojoj Crkvi na zemlji, Ja vam nalažem da budete budni i da održavate Moja Učenja, ako želite ostati vjerni Meni. Vi nikada ne smijete prihvatiti ništa drugo osim Istine kojoj ste poučeni. Uskoro ćete se osjećati vrlo osamljeno i Moji jadni posvećeni sluge će postati uznemireni jer će njihova odanost Meni i Crkvi koju je osnovao Petar biti otrgnuta od njih.

Svima vama koji ste tradicionalno odani Kršćani, vi morate ostati čvrsti i ne smijete prihvatiti nikakav pokušaj da vas se potakne da napustite vašu vjeru. Vi ćete biti odgurnuti na jednu stranu i prisiljeni prihvatiti da obrazujete vašu djecu lažnim naučavanjem, koje nije od Boga.

Ovi događaji sada će započeti i Ja vas upozoravam na njih kako bih vas vodio. Svatko tko optuži Mene, preko ove Misije, na poticanje duša da napuste Moju Crkvu na zemlji ne shvaća Moje Upute. Ja jednostavno tražim od vas da ostanete odani Mojim Učenjima kada shvatite da ste prisiljeni prihvatiti novu verziju Crkve. Ta nova verzija nikada neće biti prihvaćena u Očima Božjim.

Vaš Isus