Mjesečni arhivi: svibanj 2013.

792. MOJA RIJEČ JE KRAJ. ONA JE KONAČNA. NE MOŽE BITI NIJEDNA DRUGA RIJEČ

792. MOJA RIJEČ JE KRAJ. ONA JE KONAČNA. NE MOŽE BITI NIJEDNA DRUGA RIJEČ

Ponedjeljak, 13. svibnja 2013., 16:38h

Moja predraga kćeri, Moja Vojska Ostatka će rasti vrlo brzo u ovo vrijeme i proširiti će se na pedeset osam naroda. Biti će vođa među vama i vi se morate ujediniti gdje god jeste, kroz stvaranje Molitvenih Zajednica Isus govori čovječanstvu.

Dovedite sve one koji Me slijede, najprije, u svoje stado i zatim krenite dalje da privučete sve one koji slijede svaku vrstu naučavanja. Ja nikada ne bih mogao biti naklonjeniji jednoj duši naspram druge. Ja želim da vi kažete svima onima koji ne vjeruju u Mene i Ja im obećavam da će im biti pokazana Istina tijekom Upozorenja. Njima će biti teško zanijekati Me, jer Ja ću obuzeti njihove duše na način koji će ih iznenaditi i potresti. Moj Sveti Duh će se spustiti na svaki narod gdje su Moje Molitvene Zajednice postavljene.

Ja ću umnožiti broj čuda, koja su već posvjedočena, kada sam Ja izliječio duh, duše i tijela bijednih i bolesnih među vama. Vi ćete Me znati po Mojoj Prisutnosti, koju ću Ja usaditi u one od vas koji zatraže Moje milosti. Vi ste doista blagoslovljeni – vi, djeca ove generacije, koji ste izabrani u takvom mnoštvu da uživate Vječni Život u Mome Kraljevstvu, koje nema kraja. Vi ćete poraziti smrt. Vaša snaga ustrajnosti uništiti će Zvijer i grijeh više neće kvariti vaše duše.

Djeco Moja, još ima mnogo posla za obaviti. Dopustite Mi da vas vodim kroz Moje Križarske molitve, jer će one otvoriti vaše oči Istini. Jednom kad možete vidjeti Istinu, vi ćete u vašim srcima znati što učiniti. Jedan savjet – kada vas se sprječava u govorenju Istine, vi morate šutjeti. Molite za te duše, da im također bude dana milost da prihvate Knjigu Istine.

Moja Riječ je kraj. Ona je konačna. Ne može biti nijedna druga riječ. Svatko tko proglašava da govori u Moje Ime, otkada je ova Misija započela u studenome 2010., nema ovlaštenja to činiti, jer oni ne dolaze od Mene. Oni proroci koji su došli prije ovoga i koji također govore u Moje Ime, blagoslovljeni su i Ja ću ih nastaviti štititi. Moj Glas govori sa svijetom preko ovih Poruka. Moja ljubljena Majka, Bezgrješna Djevica Marija, također govori sa svojim vidjeocima i opet sam Ja blagoslovio Njenu Misiju.

Znajte da sotonina vojska uključuje brojne lažne proroke, koji govore slatkoćom glasa. Umirujući, brižni i zamaskirani sa praznim obećanjima, oni će govoriti upravo suprotno od onoga što vam Ja govorim. Znajte da će vam samo Moj Glas reći Istinu. Samo Moj Glas će vam reći o nadolazećim događajima, koji se stvarno događaju. Nitko drugi ne može, niti će mu biti dano ovlaštenje, govoriti za Mene, Isusa Krista ili Moga ljubljenoga Oca.

Tješite se ovim otkrivenjem i znajte da samo Presveto Trojstvo razgovara na ovaj način s vatrom, koja će obuzeti sve duše koje nisu ohole i koje su pune ponizne ljubavi prema Meni.

Vaš Isus

791. ČUDA KOJA SAM JA OBEĆAO SVIJETU, PREKO MOJIH KRIŽARSKIH MOLITVI, POVEĆATI ĆE SE

791. ČUDA KOJA SAM JA OBEĆAO SVIJETU, PREKO MOJIH KRIŽARSKIH MOLITVI, POVEĆATI ĆE SE

Subota, 11. svibnja 2013., 20:20h

Moja predraga kćeri, nije bitno, ako ti moraš trpjeti bol zbog načina na koji si odbačena zbog Mene, jer Moja Riječ nikada neće umrijeti. Ona će se uzdići i postati glasnija dok se, poput snažnog vjetra, ne pojača u intenzitetu dok grmljavina Moga Glasa ne zaori diljem Zemlje. Biti će vrlo malo onih koji neće čuti Moj Glas i čak i oni koji Me odbacuju nastaviti će govoriti o Meni. Njima će biti nemoguće zanemarivati Ga.

Poput svakoga djeteta rođenoga od svoje majke, Božja djeca – uključujući one koji Ga odbijaju priznati – biti će Mu privučena, jer si ne mogu pomoći. Poput nove bebe koja se veže sa svojom majkom, svako dijete Božje prepoznati će svoje preko dodira, zvuka i mirisa. Božja će djeca osjetiti kada Prisutnost Božja dotakne njihove duše. Kao što Ja poznajem svoje, tako će i oni koji Mene ljube odgovoriti na Moj poziv.

Kćeri Moja, Sveta Volja Božja je Moćna i poraziti će sve one koji se suprotstavljaju Riječi Božjoj. Kada vi osjećate da postoji tako mnogo protivljenja i tako mnogo mržnje prema ovoj Misiji, vi uvijek morate biti utješeni Mojim Svečanim Obećanjem. To je da spasim sve duše, kako bi Moj Novi Raj mogao uskoro biti predstavljen čovječanstvu sa što je manje moguće patnje. Patnja može biti smanjena kroz molitve Moje Vojske Ostatka, zato što im Ja ostavljam u baštinu posebne milosti.

Čuda koja sam Ja obećao svijetu, preko Mojih Križarskih molitvi, će se povećati i mnogi će svjedočiti izlječenjima i obraćenjima. Preko ovih čuda Ja ću se objaviti, čak i najokorjelijim skepticima. Preko Križarskih molitvi slugama Mojih Kršćanskih Crkava biti će pokazano Moje Milosrđe i uskoro će mnogim od njih biti dan dokaz istinitosti ovih Poruka.

Moja Volja će biti izvršena i nijedan je čovjek neće zaustaviti. Mnogi će se suprotstavljati Mojoj Volji, uzvikivati uvrede Mojoj Riječi i pljuvati na tebe, kćeri Moja, ali njihova će mržnja biti uništena i uskoro će otvoriti svoja srca, jer oni neće sumnjati da je njihov Gospodar Onaj koji ih poziva. Ja sam Posuda preko koje će oni biti pročišćeni. Preko Mene njima će biti dana jedina moguća zaštita od Antikrista. Moja zaštita mora se tražiti i Pečat Živoga Boga mora biti dan što je moguće većem broju duša.

Slušajte Moje upute i sve će biti dobro. Zanemarujte Moja upozorenja i pokušajte se sami boriti sa nepravdama, koje će biti raširene kada svijet bude vodila ruka Zvijeri i vi nećete biti dovoljno snažni. Prihvatite Moje Darove i vi ćete ostati stajati, sigurni u znanju da Ja štitim vas i vašu obitelj i prijatelje.

Vaš Isus

790. JEDINA VODA NUŽNA ZA OPSTANAK BOŽJE DJECE DOĆI ĆE SA DRVETA ŽIVOTA

790. JEDINA VODA NUŽNA ZA OPSTANAK BOŽJE DJECE DOĆI ĆE SA DRVETA ŽIVOTA

Petak, 10. svibnja 2013., 16:40h

Moja predraga kćeri, blagoslovljeni su oni koji odgovaraju na Istinsku Riječ Božju, jer će oni prvi ustati i ući u Moje Novo Kraljevstvo.

Oni kojima nije dana Moja Sveta Riječ, uključujući one zemlje gdje Me ne odobravaju, su prve duše za kojima Ja moram posegnuti. Ne svojom vlastitom greškom, oni su od rođenja odgajani da niječu Boga, Tvorca i Stvoritelja svega što jest. Ja ću ih nastojati obratiti kroz ovu Misiju i obećavam da će jednom kada im bude pokazana Istina, tijekom Upozorenja, oni biti brzo uvučeni u Moje Milosrđe. Ja nikada neću napustiti one koji su zavedeni, lažnim naučavanjima, jer oni su bespomoćni i potrebna im je Moja Ljubav i Milosrđe.

Moja želja je da se Moji sljedbenici sada pripreme da se uspnu ljestvama, dug i težak uspon, prema duhovnom savršenstvu. Oni od vas koji su blagoslovljeni Darom razlikovanja Mojim Glasom, sadržanim u Knjizi Istine, imate dužnost prema Meni. Ovo je ono što morate učiniti. Iskoristite Dar koji sam vam Ja dao, da se pripremite za duhovno savršenstvo koje se od vas traži, sada, dok Ja stvaram Moju Vojsku Ostatka na zemlji. Vaša odgovornost je pomoći onima koji su preslabi, preoholi i pretvrdoglavi da prihvate Moju Ruku Milosrđa. Preko vas Ja ću moći podariti svim dušama, uključujući one koji nisu dostojni Moga Milosrđa, Spasenje potrebno da bi se živjelo zauvijek u Mojoj Slavi.

Oh, kako je prekrasno ovo Moje veličanstveno Novo Kraljevstvo. Kada bi ga vi samo mogli vidjeti, nitko među vama ne bi nikada izustio nijednu riječ protiv Mene. To će biti vaš novi dom, mjesto gdje ćete vi i vaša obitelj uživati u vječnom zanosu, miru, ljubavi i radosti, družeći se sa svime što je Moj Otac stvorio za vašu sreću. Mislite na to kao na novo boravište, slično načinu na koji je zemlja stvorena, samo što ovo Novo Nebo i Nova Zemlja neće imati mora. Jedina voda nužna za opstanak Božje djece doći će sa Drveta Života, na kojemu će sav život biti održan.

Svakoj potrebi će biti udovoljeno i ljubav će obilovati, kako ne bi postojalo bilo kakvo nezadovoljstvo. Smijeha, ljubavi, radosti, boja i lijepih stvari, koje nijedan čovjek nije vidio tijekom svoga vremena na zemlji, biti će u izobilju. Sreća, koja je izvan vašega dohvata na Zemlji, biti će Dar svakome od vas kome je dan ključ Moga Kraljevstva.

Život pred vama je ukrašen velikim Darovima i vi ćete ostati u stalnom stanju mira s ljubavlju prema Meni. Ja ću vladati u jedinstvu sa svom Božjom djecom i nijedan od vas neće željeti ništa, tako je velika Moja Ljubav. To je jedini život prema kojemu vi morate težiti, jer nijedan drugi život neće postojati nakon Velikoga Dana kada Ja dođem po vas.

Vaš Isus 

789. MOJA NAJDRAŽA ŽELJA JEST DA VI TRAŽITE DUŠE MLADIH

789. MOJA NAJDRAŽA ŽELJA JEST DA VI TRAŽITE DUŠE MLADIH

Četvrtak, 9. svibnja 2013., 22:45h

Moja predraga kćeri, Moja Ljubav za one mlade duše svakog naroda, boje i vjeroispovijesti, koji Me ne priznaju, je vječna. Moja tuga za te Moje malene duše je duboka. Za njih se treba moliti, osobito sada. Ja ću ih primiti u Moje Milosrđe, bez oklijevanja, ako to zatražite od Mene ovom Križarskom molitvom.

Križarska molitva (106) Milosrđe za mlade koji ne priznaju Boga

Dragi Isuse, uzmi pod Svoju zaštitu duše one djece Božje koja Te ne poznaju, koja ne priznaju Tvoju Ljubav i koja ne prihvaćaju Tvoje Obećanje. Izlij Tvoje milosti obraćenja i daj im Vječni Život. Budi milosrdan prema svima onima koji ne vjeruju u Tvoju Prisutnost i koji neće tražiti pokajanje za svoje grijehe. Amen.

Moja ljubljena Vojsko Ostatka, Moja najdraža želja jest da vi tražite duše mladih, agnostika i onih koji ne vjeruju u Boga. Oni su vaš prioritet. Ja tražim od vas da privučete sve narode, vjeroispovijesti, boje i religije pod Moju Zaštitu. Kada
Mi dovedete takve duše, Ja ću im dati velike Darove i obećanje njihovog Spasenja.

Važno je da vi ne zanemarujete one koje ne zanima njihovo Spasenje. Oni su izgubljene duše za kojima Ja žudim i Ja ću ih slijediti u svaki kutak, svaku pukotinu i svaku zemlju dok ih ne privučem u Moje Kraljevstvo.

Zapamtite ovu molbu. Zapamtite da je Moja želja da dosegnem do onih koji Me ne poznaju i do onih koji Me ne žele upoznati.

Vaš Isus

788. KUGA ĆE BITI RAŠIRENIJA OD SIDE

788. KUGA ĆE BITI RAŠIRENIJA OD SIDE

Utorak, 7. svibnja 2013., 22:35h

Moja predraga kćeri, kako si ometena i kako si dopustila sebi da budeš odvedena od Moga Pogleda u posljednja dva dana. Zar ti ne znaš što je stvorilo ovo odvraćanje pažnje? Propuštajući samo dan Euharistijskog Klanjanja ti si odvedena i zlostavljana u Moje Ime, bez da si se zaštitila kako sam te Ja poučio. Moja uputa je da ti nastaviš svakodnevno dolaziti pred Mene i da moliš Presvetu Krunicu, kako bi te Moja Majka mogla prekriti zaštitom koju ti trebaš u ovoj zadaći.

Toliki mnogi koji su Mi bliski stekli su povjerenje koje ih vodi da povjeruju da ih nikakva količina patnje neće zaustaviti kada izvršavaju Moju Misiju, ali to je jedino moguće kada vi pozovete Mene da vas vodim.

Kćeri Moja, uskoro će biti viđen početak kuge dok Moj Otac baca kaznu na Zemlju na one narode koji Ga vrijeđaju i koji dopuštaju da zloća i nepravda budu nanijete jadnim nevinim ljudima. Ova kuga će biti vidljiva na licu i čirevi neće biti izliječeni dok Velika Kazna ne bude gotova. Kuga će biti raširenija od side i biti će jedan od prvih znakova nadolazeće Kazne. Nakon toga će uslijediti glad na jednoj trećini Zemlje i njoj će se svjedočiti tijekom vladavine Antikrista.

Dok se vladavina Antikrista širi poput paukove mreže, ona će se uskladiti sa nizom kazni, koje će na sve četiri strane svijeta izliti Ruka Moga Oca. Božje posredovanje će pomoći u zaustavljanju Zvijeri u krađi duša snagom Antikrista. Njegovi sljedbenici će trpjeti bolnu kaznu i ona će biti viđena na njihovim licima preko kuge. Oni neće izbjeći ovoj žestokoj kazni niti će to učiniti oni koji provode bezbožnu prijevaru nad Mojom Crkvom na zemlji.

Ovo upozorenje se daje kako bi oni koji sumnjaju u Moju Ruku Pravde konačno shvatili da će ljudi patiti kao što su to činili u vrijeme Noe, ako okrenu svoja leđa Bogu.

Posljednja uvreda protiv Moga Oca, kroz grijeh rata i pobačaja povući će Njegovu najveću kaznu nad čovječanstvo. Život nerođenoga djeteta, oduzet tako okrutno i bez kajanja, biti će kažnjiv smrću tijela i smrću duše.

Vaš Isus

787. MAJKA BOŽJA: MISIJA KOJA TI JE DANA JE POSLJEDNJA KARIKA U POSLJEDNJEM ZAVJETU

787. MAJKA BOŽJA: MISIJA KOJA TI JE DANA JE POSLJEDNJA KARIKA U POSLJEDNJEM ZAVJETU

Utorak, 7. svibnja 2013., 17:00h

Moje drago dijete, Ja sam ti otkrila, tijekom ovoga današnjega posebnog ukazanja, tajnu Moga Srca i kako je isprepletena sa Presvetim Srcem Moga ljubljenoga Sina. Moje Srce kuca u zajedništvu s Njegovim i kao Suotkupiteljica Ja ću raditi da bih odvela toliko mnogo Božje djece u Novu Eru Mira.

Kao Majci Božjoj, Meni je dana moć nad Zvijeri i svima onima koji prizovu Moju pomoć biti će dodijeljena velika zaštita od njega. Zbog ove posebne moći, koju Mi je dao Moj Sin, biti će učinjen svaki pokušaj da se osramoti Moje Ime tijekom vladavine Zvijeri. Javni događaji biti će organizirani da bi se poštivale Moje želje ujedinjenja sve Božje djece. Nažalost, svi od njih neće poštovati Istinu.

Ja sam otkrila Istinu u La Saletteu u Francuskoj i u Fatimi u Portugalu, a ipak mnogi ne shvaćaju što je ono što sam Ja objasnila. Uskoro će naviještena proročanstva postati stvarnost i zatim će mržnja, koju zli ima prema Meni, biti ispoljavana u posebnim obredima, koji će biti uvredljivi Bogu.

Moj Sin je stvorio vrlo poseban plan, koji je izrađen do svakog pojedinog detalja, kako bi osigurao da svijetu bude dana Istina o neprijateljima Božjim. On to čini jer samo Istina može spasiti ljudski rod. Ako Božja djeca budu slijedila laži i postanu uključena u prijevaru, koju nosi Antikristov plan, onda će oni okrenuti svoja leđa Mome Sinu i svome vlastitom Spasenju.

Ova Misija koja ti je dana, dijete Moje, je posljednja karika u posljednjem Zavjetu, kojega Moj Sin mora dovršiti iz poslušnosti prema Mome Ocu, Svevišnjemu Bogu. To će biti sredstvo po kojemu će duše biti spašene iz stiska sotone i njegove zle vojske na zemlji. Zbog ovoga, mržnja koja će ti biti pokazana riječima, djelima i djelovanjima drugih biti će okrutna i žestoka. Gnjev koji će biti pokazan protiv tebe biti će poput nijednog drugog i ti moraš shvatiti da je to za očekivati. Djelu Moga Sina ogorčeno će se protiviti u ovim vremenima i On i Njegova Crkva na Zemlji morati će izdržati posljednje Raspeće prije nego se Uskrsnuće, obećano svima onima koji vjeruju u Moga Sina, dogodi.

Mržnja je stvarna i zli će okrenuti misli čak i onih odabranih duša i vidjelaca protiv tebe, dijete Moje. Nikada se nemoj osjećati tužnom zbog sebe ili tih duša, jer je patnja Moga Sina deset puta gora. Moj je Sin, Spasitelj i Otkupitelj čovječanstva, Onaj koji je umro zbog grijeha čovjeka, Onaj kojega se i dalje mrzi s tolikom strašću, koja je rođena iz gnjeva i kojom upravlja sotona. Moj je Sin Onaj koji je predmet takvih napada i kada bacaju uvrede na tebe, dijete Moje, oni Njega iznova bičuju.

Vi se morate uzdignuti, svi vi i učiniti ono što vam Moj Sin kaže, jer ste vi odabrani da postrojite Njegovu Vojsku Ostatka. Kada vi trpite u Njegovo Ime, to je za Slavu Božju i za Spasenje čovječanstva. Kada Novo Nebo i Nova Zemlja postanu jedno, takva patnja će prestati i svi će pjevati hvalospjeve Bogu.

Vaša ljubljena Majka

Majka Božja

Majka Spasenja

786. KADA VAM JE DANA ISTINA, VAŽNO JE DA NASTAVITE ŠIRITI BOŽJU RIJEČ

786. KADA VAM JE DANA ISTINA, VAŽNO JE DA NASTAVITE ŠIRITI BOŽJU RIJEČ

Ponedjeljak, 6. svibnja 2013., 18:42h

Moja predraga kćeri, onima koji su nevini u namjernom vrijeđanju Mene, jer su neupućeni u Moju Riječ, uskoro će biti dano vodstvo koje trebaju.

Svima onima koji poznajete Istinu Moje Riječi, koja je dana čovjeku prije 2000 godina, vi morate znati da se milijuni duša gube, dok se prepirete među sobom. Toliki mnogi, krivi za smrtni grijeh, čine ova djela zbog zaraze zloga. Da su oni znali Istinu Moga obećanja Vječnog Života, mnogi ne bi sudjelovali u ovim djelima.

Kada vam je dana Istina, važno je da nastavite širiti Božju Riječ. Vi morate to učiniti pokazujući ljubav i poštovanje prema životima drugih. To znači držati se Zapovijedi Mog Oca: “Ne ubij.” Zatim je vaša dužnost osigurati da se prema životu čovjeka odnosi s poštovanjem u Slavi Božjoj.

Vi morate podsjetiti druge na ovaj Dar Vječnog Života, u onim vremenima kada znate da oni koji niječu Boga trebaju vašu pomoć. Vaša pomoć, kroz molitvu i vodstvo, može spasiti te duše. Ja trebam toliko vašega vremena, Moji ljubljeni sljedbenici. Vi morate biti darežljivi sa svojim vremenom u spasenju duša. Molim vas da nastavite moliti Moje Križarske molitve, jer Ja obećavam obraćenje milijunima izgubljenih duša kada se izmole.

Nemojte dopustiti da vas napadi zloga, koji će nastaviti bacati sjenu preko ovih Poruka, odvraćaju. Prihvatite ove napade kao ono što jesu, pokušaj sotone i svih zloduha koji lutaju zemljom da spriječe Božju djecu u dobivanju veličanstvene baštine koja ih očekuje.

Ja također tražim da budete plemenitoga srca i da molite za one koji su se okrenuli protiv Mene, u ovome, Mojoj konačnoj Misiji na zemlji prije Velikoga Dana.

Vaš Isus

785. NEMOJTE POKUŠAVATI RASUĐIVATI UMOM KADA POKUŠAVATE OPRAVDATI MOJE POSTOJANJE, JER JA NISAM OD OVOGA SVIJETA

785. NEMOJTE POKUŠAVATI RASUĐIVATI UMOM KADA POKUŠAVATE OPRAVDATI MOJE POSTOJANJE, JER JA NISAM OD OVOGA SVIJETA

Nedjelja, 5. svibnja 2013., 16:15h

Moja predraga kćeri, bol odvojenosti od Mene, Isusa Krista, Sina Čovječjega, nepoznata je mnogima, ali kada dođe dan, kada će Moje Svjetlo odumirati prema kraju, postati će jasno kako je nesretna agonija.

Oni koji Me poznaju i koji Me ljube, znaju kakvu bol donosi, kada grijeh stvara prepreku između grješnika i Boga.

Oni koji Me ne poznaju i oni koji Me odbijaju, iskusiti će ovu odvojenost tijekom posljednja tri dana tame, kada se Prisutnost Božja neće moći nigdje naći.

Tek kada Svjetlo Božje nestane, čovjek će konačno shvatiti da nema života bez Boga. Sve što ostaje jest praznina, divljina i tama.

Ja Sam Svjetlo, kojega čovjek traži, nepoznato njemu, svake sekunde svakoga dana.

Dok čovjek teži naći mir i sreću, on će ih pokušati pronaći posvuda gdje misli da može. On će koristiti težnju za svjetovnom materijalnom dobiti i tjelesnu požudu da zadovolji svoje potrebe, koje nikada neće ispuniti i on će slijediti lažne religije, koje obećavaju veliko osobno zadovoljstvo. Nijedna od tih stvari neće ga odvesti u Svjetlo Božje.

Čak i oni koji traže odgovore, intelektualnim sredstvima i znanjem, nikada neće naći mir ili odgovore koje traže, ako ne otvore svoja srca Pravoj Ljubavi Božjoj.

Ja dolazim svakome od onih koji Me traže. Ja uživam u dušama čija željna jednostavnost traži samo Moju Ljubav. Ja obasipam takve ljude Darom Duha Svetoga. Da bi Mi došli bliže, morate se potpuno ufati u Mene. Tek kada prepustite svoju volju Mojoj, Moja se Prisutnost može osjetiti. Onim ljudima koji Me pokušavaju pronaći, ali kojima je to teško, Ja im kažem ovo.

Nemojte pokušavati rasuđivati umom kada pokušavate opravdati Moje Postojanje, jer Ja nisam od ovoga svijeta. Nemojte se zaslijepiti na postojanje Vječnoga Života. On vas čeka, kada bi se samo mogli ufati u Mene i dati Mi da dođem u vaše srce i dušu. Ja ću vam se objaviti. Sve što vi trebate učiniti jest pozvati Me. Vi Me morate uskoro zazvati, jer kada Moja Prisutnost na zemlji iščezne, biti će vam nemoguće tražiti Me i vi ćete lutati u bespomoćnoj muci pokušavajući Me naći.

Oni koji misle da su jaki u svojoj vjeri i koji vjeruju da su Mi blizu, moraju znati kako će brzo pasti kada Me se ne bude moglo naći nigdje u Svetohraništima budućnosti. Jednom kada dođe taj užasni dan pustoši, biti će plačeva očaja i moć Zvijeri će biti takva da će mnoge duše biti preslabe da održe Moju Svetu Riječ.

Vi morate tražiti Moju pomoć i biti će vam dana. Pozovite Me poniznoga duha i Ja ću vam odgovoriti. Usrdno Me molite da vas zaštitim i Ja ću vas prekriti Mojom Predragocjenom Krvlju, tako da vas ništa neće zaustaviti na putu Istine, koji vodi prema Vječnom Spasenju.

Služite Mi po svom vlastitom tumačenju, o tome kako bi Meni trebalo biti služeno i trebati ćete biti oprezni. Činite onako kako sam vam Ja rekao. Živite svoj život prema Mojoj Riječi i Ja ću vas nositi. Sramotite Me korištenjem Moje Svete Riječi na način koji donosi patnju drugima i vi ćete trpjeti najveću bol odvojenosti od Mene.

Vaš Isus

784. GRIJEH OHOLOSTI JE UZROKOVAO DA LUCIFER PADNE I DA BUDE ODSJEČEN I BAČEN U PONOR

784. GRIJEH OHOLOSTI JE UZROKOVAO DA LUCIFER PADNE I DA BUDE ODSJEČEN I BAČEN U PONOR

Subota, 4. svibnja 2013., 23:35h

Moja predraga kćeri, dok Moja Riječ doseže do mnogih ušiju, Ja dolazim upozoriti one među vama koji Me neće slušati. Čega se vi bojite? Da li Moje Riječi ili promjena kojima ćete morati svjedočiti dok se pročišćenje nastavlja? Zar ne znate da vam Ja ne donosim nova Učenja, jer to nije nužno? Ja vam se samo obraćam da vas podsjetim na Istinu.

Tako mnogo vas vjeruje da zna toliko mnogo o Meni, ali vi niste ništa naučili. Tko ste vi da možete reći da ste bolji od drugih u Očima Božjim, kada se radi o tumačenju Moje Svete Riječi? Tko ste vi da vjerujete da imate ovlaštenje da bogohulite protiv Mene i zatim kažete da Me ljubite? Vi Me nećete moći zaustaviti preko proroka, da bih dosegao do Božje djece. Vi se morate zapitati zbog čega mrzite Moj Glas? Kako Me možete ljubiti kada trgate Moje Riječi, kada sve što Ja činim jest da vam pomognem da se pripremite za Moj Veliki Dan?

Čovjek je vrlo slab. Čak i one pobožne duše su slabe, iako je njihova ljubav prema Meni jaka. Neka nijedan čovjek ne vjeruje da ikada može hodati preda Mnom bez sramote grijeha na svojoj duši. Niti jedan među vama nije dostojan da stane preda Me, a ipak, Ja vam udjeljujem Milosrđe Moje Ljubavi. To nije zato jer vi to zaslužujete, već jednostavno zato što sam Ja odlučio podariti vam ovaj Dar.

Oni od vas koji tvrde da govore s velikim znanjem o Meni, a zatim pljuju govorom proklinjanja protiv Moga proroka – znajte ovo. Vaša vas vjera neće spasiti kada proklinjete Riječ Božju. Vaša samo proglašena ljubav prema Bogu je beznačajna kada osuđujete jedno od Njegove djece pred Njim. Vi siječete pupčanu vrpcu, koja vas veže za Moga Oca, kada pokazujete nepoštovanje, gnjev i mržnju prema Meni. Kada vi pljujete na Mene, postati ćete slijepi i nikada više nećete vidjeti. Kada izgovarate riječi mržnje, vaš jezik će biti odsječen. Kada ustanete i proglašavate svima vaše samo proglašeno znanje o Bogu, vi ćete pasti s nogama odrezanima pod vama. Kada smatrate Moga proroka zlim, vi nećete imati život.

Moja Riječ nikada neće umrijeti; ona će živjeti vječno. Ona će zgaziti one grješnike koji pokušaju prkositi Milosrđu Božjem, preko ovih Poruka. Odbijte Me ovoga puta i vi odbijate slobodu koju Ja donosim kada vas dolazim okupiti, konačno, u Mome Kraljevstvu. Vi nemate mnogo vremena da se otkupite u Mojim Očima prije Velikoga Dana. Nemojte ga potrošiti kroz grijeh oholosti. Grijeh oholosti je uzrokovao da Lucifer padne i da bude odsječen i bačen u ponor. Svi oni koji ga slijede, preko grijeha oholosti – grijeha koji uzrokuje toliko odvojenosti od Boga – pasti će i nikada neće ustati u Prisutnosti Božjoj.

Vaš Isus

783. NAIZGLED AUTENTIČNA STAJALIŠTA KOJA ĆE ONI PREDSTAVITI, BITI ĆE VIĐENA KAO NOVI OBLIK KATOLICIZMA

783. NAIZGLED AUTENTIČNA STAJALIŠTA KOJA ĆE ONI PREDSTAVITI, BITI ĆE VIĐENA KAO NOVI OBLIK KATOLICIZMA

Petak, 3. svibnja 2013., 18:15h

Moja predraga kćeri, đavolji plan da se uništi Katolička Crkva iznutra već se događa. Sve što je Bogu Sveto biti će bačeno na stranu i oni poglavari novouređene suvremene crkve, koja će uskoro svima biti predstavljena da ju vide, biti će liberalni u svojim stajalištima, ali oni će biti neprijatelji Istine.

Naizgled autentična stajališta koja će oni predstaviti, biti će viđena kao novi oblik Katolicizma. Mnogi kršćani će reći, kakve veze ovo ima sa mnom?

Kada je Moja Crkva, koju je utemeljio Moj Apostol Petar, onesposobljena na ovaj način, to će utjecati na sve one koji Me slijede. Kada su Moja Riječ i Moja Učenja rastavljena i zatim učinjena prihvatljivima sebičnim potrebama čovjeka, iako su laži, ona će s vremenom biti smatrana Istinom.

Laži, predstavljene svijetu zbog đavolje zaraze, sve će Kršćanske Crkve tretirati kao prihvatljive u njihovim očima. Nijedna Kršćanska Crkva neće izbjeći ovom napadu – napadu koji je namjerno i brižljivo planiran više od stoljeća.

Ne varajte se, kada je Moja Riječ patvorena, Istina će biti rastrgana na dvoje. Laži truju dušu. Kad se to dogodi, ljudi će nesvjesno slijediti put koji će završiti u očaju. Ja nalažem svima koji Me sada slušaju da ostanu usredotočeni na Istinu u svako doba. Vi ne smijete prihvatiti nikakve promjene koje će od vas tražiti da ih prihvatite kao dio nove Crkve koja ne dolazi od Mene.

Vaš Isus