Dnevni arhivi: 1. svibnja 2013.

776. ONI ĆE NEPRESTANO LAGATI, A NJIHOVE JAVNE HOMILIJE ĆE BITI BESMISLICA U OČIMA BOŽJIM

776. ONI ĆE NEPRESTANO LAGATI, A NJIHOVE JAVNE HOMILIJE ĆE BITI BESMISLICA U OČIMA BOŽJIM

Četvrtak, 25. travnja 2013., 10:30h

Moja predraga kćeri, neće dugo proći prije nego se otpadnici unutar Katoličke Crkve, koji su napustili svoju pokornost Bogu, okupe zajedno kako bi organizirali opaki napad na one posvećene sluge koji su vjerni Istini.

Oni nevjerni Mome Tijelu promijeniti će mnoge zakone i stvoriti će nova tumačenja značenja Svete Euharistije. Mnogi sveti sluge Božji i laici u svim Kršćanskim vjerama, promatrati će dok će Duh Sveti biti napadnut. Mnogi će biti potreseni zbog načina na koji će Moje Ime i Moja Učenja biti nanovo tumačena, tako da će naglasak biti na čovjekovoj obvezi prema čovjeku. Ljudi će biti poticani da ljube jedni druge i da stavljaju svoje potrebe prije Božjeg oltara.

Izvana, ovaj pristup Kršćanstvu biti će viđen kao dobra stvar. On će promicati važnost ljubavi, ali ne na način koji je naložio Bog. Ljudi na visokim položajima vidjeti će se kako javno hvale jedan drugoga dok izvode religiozne obrede. Oni će se klanjati jedan drugome u različitosti i bacati se i dodvoravati, pred nogama Božjih neprijatelja.

Svi ovi veličanstveni obredi obmanuti će svijet i mnogi neće shvatiti svrhu tih obreda. Ta djela, te nove homilije i novi obredi, navodno da odaju počast Meni, Isusu Kristu, umjesto toga će biti crni u naravi, jer će slaviti Zvijer.

Kralj tame se brzo kreće sa svojim zlim dusima, u srcima mnogih koji imaju odgovornost da vode Moje sljedbenike. Neki od ovih slugu ne shvaćaju da ih iskušava zli. Ja im kažem – dođite sada. Dođite k Meni Sakramentom Pomirenja. Ako ste zabrinuti za svoju vjeru, Ja ću vas prosvijetliti, ali morate osloboditi svoju dušu oholosti. Oholost je ta, koja vas zavarava da povjerujete da je vaš razum viši od onog Božjeg.

Drugi, poput vukova u ovčjoj koži, prodali su svoje duše sotoni. I baš kako on djeluje, oni će biti lukavi u načinu na koji će prevariti Božju djecu. Oni će iskušavati druge hvaleći njihove sluge da su sveti i to će privući te sluge, koji vole sebe, koji su ispunjeni ohološću, koji će im služiti poput ovaca. Oni će neprestano lagati, a njihove javne homilije će biti besmislica u Očima Božjim. Nijedan gram istinske poniznosti neće biti viđen u nijednoj od njihovih riječi, iako će oni ići nadaleko da bi osigurali da se ponašaju u javnosti kao ponizni sluge Božji. Moć Duha Svetoga biti će odsutna u njihovoj prisutnosti i oni Moji, koji Me uistinu poznaju, svjedočiti će tome.

Toliko mnogo Mojih jadnih posvećenih slugu će biti uvučeno u ove laži, koje će voditi do oskvrnuća Moga Tijela i mnogi od onih koji se hvale sa svojom ljubavlju prema Meni, biti će prvi koji će zabiti slijedeći čavao dok Me opet ispočetka budu razapeli.

Kćeri Moja, mržnja koja će biti pokazana tebi doći će sa dvije strane, kao izravna posljedica raspadanja Moje Crkve na zemlji. Jedna strana će biti oni koji govore da predstavljaju Moju Crkvu na zemlji, ali koji su sve osim toga, jer oni predstavljaju drugo naučavanje. Druga strana će biti Moji vjerni sluge, koji ti neće vjerovati.

Ti moraš znati da Istina uzrokuje strah i gnjev. Istina koja je dana pravim prorocima Božjim ne stvara samo gnjev – zbog straha, ona uzrokuje svetogrđe. Svetogrđe i gnjev dolaze od duha zla. Zli, preko srdaca ljudi, će ići do nevjerojatnih daljina kako bi zaustavio Riječ Božju.

Gnjev protiv proroka je mržnja prema Bogu.

Vaš Isus

775. OVA ZLODJELA SE MORAJU DOGODITI, DOK SE ZEMLJA PROČIŠĆAVA

775. OVA ZLODJELA SE MORAJU DOGODITI, DOK SE ZEMLJA PROČIŠĆAVA

Srijeda, 24. travnja 2013., 14:40h

Moja predraga kćeri, dok Ja nastavljam čistiti svijet Mojim Darom Duha Svetoga, nastaje veća mržnja prema Meni, Isusu Kristu.

Dok se Moja Prisutnost povećava u srcima ljudi, množina mržnje će biti viđena u djelima onih koji proturječe Mojoj Presvetoj Riječi.

Oni koji nastavljaju uvoditi zakone, koji bogohule protiv Boga, povećati će svaki napor da oskvrnu Riječ Božju. Ova zlodjela se moraju dogoditi, dok se zemlja pročišćava. Dok se čišćenje pojačava, također će vama i zlo grijeha biti izloženije. Vi ćete primijetiti da će svako moguće djelo, koje je protiv Boga, promicati ti Moji neprijatelji. Mnogi će govoriti da su nevini, ali ta djela neće prihvatiti oni koji su Moji, koji poznaju Istinu. Dar razlikovanja, koji Ja ostavljam u baštinu mnogim dušama, znači da će ta zlodjela koje čine oni na moćnim položajima, koji nadziru narode, biti prepoznata onakva kakva jesu – djelo sotone.

Sotonini zli duhovi povećali su svoju prisutnost u dušama onih koji ne vjeruju u Boga. Nezadovoljni samo s tim što takve duše okreću leđa Bogu, ti zlodusi potiču te ljude da promiču najpodlije grijehe. Vremenom, te duše postaju tako pokvarene i pune mržnje prema Bogu, da će oni uroniti u tamu, koja nikada neće moći podnijeti Svjetlo Božje.

Zapamtite, Moje Milosrđe je veliko. Samo će Mojim Milosrđem ti ljudi moći biti spašeni. Ne postoji neka druga nada za njih, jer mnoge od tih izmučenih duša nisu sposobne, svojom vlastitom slobodnom voljom – tako su zaražene – zatražiti Moju Ruku Milosrđa. Oni od vas koji Me poznajete i koji Me ljubite morate pomoći tim jadnim ljudima usrdno moleći za spasenje njihovih duša. Vi morate tražiti da Mi se obrate sada, kako bih Ja mogao posredovati da zaustavim progon koji oni namjeravaju nanijeti svijetu. Vi Me morate moliti, kroz osobnu žrtvu, da oni budu zaustavljeni u genocidu kojeg planiraju. Najgori oblik genocida biti će viđen preko nepravednih ratova i ubojstava nevinih u utrobama njihovih majki.

Vaš Isus