Dnevni arhivi: 6. svibnja 2013.

783. NAIZGLED AUTENTIČNA STAJALIŠTA KOJA ĆE ONI PREDSTAVITI, BITI ĆE VIĐENA KAO NOVI OBLIK KATOLICIZMA

783. NAIZGLED AUTENTIČNA STAJALIŠTA KOJA ĆE ONI PREDSTAVITI, BITI ĆE VIĐENA KAO NOVI OBLIK KATOLICIZMA

Petak, 3. svibnja 2013., 18:15h

Moja predraga kćeri, đavolji plan da se uništi Katolička Crkva iznutra već se događa. Sve što je Bogu Sveto biti će bačeno na stranu i oni poglavari novouređene suvremene crkve, koja će uskoro svima biti predstavljena da ju vide, biti će liberalni u svojim stajalištima, ali oni će biti neprijatelji Istine.

Naizgled autentična stajališta koja će oni predstaviti, biti će viđena kao novi oblik Katolicizma. Mnogi kršćani će reći, kakve veze ovo ima sa mnom?

Kada je Moja Crkva, koju je utemeljio Moj Apostol Petar, onesposobljena na ovaj način, to će utjecati na sve one koji Me slijede. Kada su Moja Riječ i Moja Učenja rastavljena i zatim učinjena prihvatljivima sebičnim potrebama čovjeka, iako su laži, ona će s vremenom biti smatrana Istinom.

Laži, predstavljene svijetu zbog đavolje zaraze, sve će Kršćanske Crkve tretirati kao prihvatljive u njihovim očima. Nijedna Kršćanska Crkva neće izbjeći ovom napadu – napadu koji je namjerno i brižljivo planiran više od stoljeća.

Ne varajte se, kada je Moja Riječ patvorena, Istina će biti rastrgana na dvoje. Laži truju dušu. Kad se to dogodi, ljudi će nesvjesno slijediti put koji će završiti u očaju. Ja nalažem svima koji Me sada slušaju da ostanu usredotočeni na Istinu u svako doba. Vi ne smijete prihvatiti nikakve promjene koje će od vas tražiti da ih prihvatite kao dio nove Crkve koja ne dolazi od Mene.

Vaš Isus

782. ONI ĆE BITI OPTUŽENI ZA ZLOČINE PROTIV PETROVE STOLICE I BITI ĆE JAVNO PONIŽENI U MOJE SVETO IME

782. ONI ĆE BITI OPTUŽENI ZA ZLOČINE PROTIV PETROVE STOLICE I BITI ĆE JAVNO PONIŽENI U MOJE SVETO IME

Četvrtak, 2. svibnja 2013., 20:07h

Moja predraga kćeri, Crkvu će napustiti mnogi na najvišim stupnjevima, sa mnogima koji će usvojiti nova lažna naučavanja koja će ih odvesti u carstvo tame.

Oni koji Mi ostanu odani i oni koji odbijaju grozotu, biti će vođeni Apostolom Petrom, koji je sjedio na prvoj Rimskoj Stolici. On će voditi Moga ljubljenoga Benedikta, koji će im, kako je naviješteno, pomoći da vide Istinu. On će morati svjedočiti užasu, ali podržavati će ga oni koji su se zakleli na vjernost Jedinoj Pravoj Riječi Božjoj.

I tako će raskol započeti. One koji slijede lažno naučavanje, gdje se Ja, Isus Krist, ne štujem, Zvijer i njegovi demoni će rastrgati na komade. Oni Moji nevini sluge, koji do sada nisu prihvatili ove Poruke, sada će Mi potrčati radi utjehe. Moja proročanstva ne lažu i vrlo brzo će mnoge od tih jadnih duša biti izbačene iz Svete Stolice. Oni će biti optuženi za zločine protiv Petrove Stolice i biti će javno poniženi u Moje Sveto Ime.

Ja im kažem ovo. Ostanite mirni i budite u miru, jer kada slijedite Istinu biti ćete spašeni. Vi nikada ne smijete prihvatiti razblaženo naučavanje, koje će biti bez Moga Autoriteta. Onima koji prihvaćaju laži, u vjeri da činite svoju dužnost, vi morate shvatiti da ćete se suočiti s teškim putem. Vi imate dva izbora. Ostanite u Svjetlu Božjem ili okrenite svoja leđa Mojim Svetim Sakramentima.

Uskoro, mnogi od vas će jasno vidjeti ono na što sam vas Ja upozoravao. Raskol će biti žestok i rat će uslijediti između Istine i laži. On će oboriti Katoličku Crkvu, dok ne bude nalikovala na hrpu kamenja, ali Jedna Prava Crkva će ostati uspravno stajati, dok Moji vjerni sluge grade Moju Vojsku Ostatka. Oni će se boriti do samog gorkog kraja da održe Božju Svetu Riječ.

Vaš Isus