Dnevni arhivi: 13. svibnja 2013.

788. KUGA ĆE BITI RAŠIRENIJA OD SIDE

788. KUGA ĆE BITI RAŠIRENIJA OD SIDE

Utorak, 7. svibnja 2013., 22:35h

Moja predraga kćeri, kako si ometena i kako si dopustila sebi da budeš odvedena od Moga Pogleda u posljednja dva dana. Zar ti ne znaš što je stvorilo ovo odvraćanje pažnje? Propuštajući samo dan Euharistijskog Klanjanja ti si odvedena i zlostavljana u Moje Ime, bez da si se zaštitila kako sam te Ja poučio. Moja uputa je da ti nastaviš svakodnevno dolaziti pred Mene i da moliš Presvetu Krunicu, kako bi te Moja Majka mogla prekriti zaštitom koju ti trebaš u ovoj zadaći.

Toliki mnogi koji su Mi bliski stekli su povjerenje koje ih vodi da povjeruju da ih nikakva količina patnje neće zaustaviti kada izvršavaju Moju Misiju, ali to je jedino moguće kada vi pozovete Mene da vas vodim.

Kćeri Moja, uskoro će biti viđen početak kuge dok Moj Otac baca kaznu na Zemlju na one narode koji Ga vrijeđaju i koji dopuštaju da zloća i nepravda budu nanijete jadnim nevinim ljudima. Ova kuga će biti vidljiva na licu i čirevi neće biti izliječeni dok Velika Kazna ne bude gotova. Kuga će biti raširenija od side i biti će jedan od prvih znakova nadolazeće Kazne. Nakon toga će uslijediti glad na jednoj trećini Zemlje i njoj će se svjedočiti tijekom vladavine Antikrista.

Dok se vladavina Antikrista širi poput paukove mreže, ona će se uskladiti sa nizom kazni, koje će na sve četiri strane svijeta izliti Ruka Moga Oca. Božje posredovanje će pomoći u zaustavljanju Zvijeri u krađi duša snagom Antikrista. Njegovi sljedbenici će trpjeti bolnu kaznu i ona će biti viđena na njihovim licima preko kuge. Oni neće izbjeći ovoj žestokoj kazni niti će to učiniti oni koji provode bezbožnu prijevaru nad Mojom Crkvom na zemlji.

Ovo upozorenje se daje kako bi oni koji sumnjaju u Moju Ruku Pravde konačno shvatili da će ljudi patiti kao što su to činili u vrijeme Noe, ako okrenu svoja leđa Bogu.

Posljednja uvreda protiv Moga Oca, kroz grijeh rata i pobačaja povući će Njegovu najveću kaznu nad čovječanstvo. Život nerođenoga djeteta, oduzet tako okrutno i bez kajanja, biti će kažnjiv smrću tijela i smrću duše.

Vaš Isus