Dnevni arhivi: 20. svibnja 2013.

796. SVIJET ĆE SE RADOVATI, JER ZAJEDNO SA MOJOM CRKVOM U RIMU, ŽIDOVSKI NARODI ĆE BITI POKOŠENI

796. SVIJET ĆE SE RADOVATI, JER ZAJEDNO SA MOJOM CRKVOM U RIMU, ŽIDOVSKI NARODI ĆE BITI POKOŠENI

Petak, 17. svibnja 2013., 14:02h

Moja najdraža kćeri, Ja ti otkrivam u povjerenju Moju Bol i Tugu dok još jedanput proživljavam agoniju koju sam trpio u Maslinskom Vrtu.

Tada je Moju Bol, koju je izazvao zli, koji Mi je pokazao vizije budućnosti, uzrokovalo poganstvo koje će se prostirati Zemljom u vaše vrijeme. Ja sam tada znao, kao što se sada može vidjeti, za mržnju u svijetu koja postoji prema Meni, Isusu Kristu.

Moja patnja je pogoršana činjenicom da čovječanstvo i dalje potpuno ne shvaća Žrtvu, koju sam Ja učinio za njihove duše. Moje Razapinjanje je bilo za spas svakoga naraštaja, uključujući one u današnjem svijetu. Moja Bol je velika u ovo vrijeme i Moja se patnja jasno pokazuje u tebi, kćeri Moja i drugim dušama žrtvama, kako bih Ja mogao spasiti najizopačenije među vama.

Ja plačem gorke Suze i Moje Srce se nadima dok se grijeh širi preko zakona u vašim zemljama, koji će prisiliti nevine duše na iskušenje. Ne samo da će oni osjećati da grijeh sada može biti opravdan, jer ih zakoni u njihovim zemljama odobravaju, nego će oni također biti optuženi za kršenje zakona njihove zemlje, ako održavaju Moju Svetu Riječ.

Oh kako ste vi zavedeni. Kako ste daleko odlutali od Mene. Koliko ste Me uvrijedili. Oni s odgovornošću proglašavanja Moje Svete Riječi, poslušajte Me sada. Vaša dužnost je da zaštitite Moju Svetu Riječ u svako doba. Vaš zavjet je da se pokoravate Mojoj Riječi i Mojim Učenjima, kako su bili sadržani u stvaranju Moje Crkve na Zemlji. Nikada nemojte odstupati od Istine. Pripremite vaše duše, jer uskoro ćete biti prisiljeni protiv svoje volje zanijekati Me preko Sakramenata. Vi morate biti oprezni u svako doba zbog velikih promjena koje su pred vama.

Cijelom čovječanstvu, Ja vas pozivam da odgovorite na Moj Glas, Glas Istine, Glas Ljubavi, Glas vašega Gospodara. Vi ćete Me uskoro vidjeti. Tada će paučina biti očišćena s vaših očiju i tada će Istina postati jasna. Kada svane dan Moga Milosrđa, vi morate znati da će se Moj Drugi Dolazak dogoditi vrlo brzo nakon toga. I premda Ja žudim da Mi se svi vi obratite, Ja plačem sa tugom zbog duša koje su Mi izgubljene.

Ja moram upozoriti one koji Me pokušavaju zaustaviti, u Spasenju duša, da ću vas kazniti, ako se nastavite suprotstavljati Riječi Božjoj. Ja ne mislim na ove Poruke, iako sam tužan jer Me vi ne ćete slušati, već na ukidanje Moje Svete Riječi u vašim narodima.

Svjetlo će potući tamu. Svjetlo Božje čuva vas živima. Tama vas uništava. Moje Svjetlo će postati sve svjetlije i svjetlije dok Moja Sveta Euharistija ne bude prognana. Onda će ona izblijedjeti. Onda će se Moja Crkva raspasti i činiti će se da umire. Svijet će se radovati, jer zajedno s Mojom Crkvom u Rimu, Židovski narodi će biti pokošeni. To će biti najveća prijevara koja će zadesiti čovječanstvo i oni koji prihvate ovaj bezbožni oblik poganstva biti će pometeni u poplavi. I tada, nakon što se vatre budu prostirale Zemljom, Moja će se Crkva ponovno uzdići u svom punom veličanstvenom obliku. To će biti kraj za grješnike koji odbiju Moju Ruku, ali početak Vječnoga Života za one koji Me ljube.

Vaš Isus