Mjesečni arhivi: srpanj 2013.

833. MAJKA SPASENJA: ČEMU SAM JA SVJEDOČILA NIKADA NE BI MOGLO BITI ZAPISANO, TAKO SU OGAVNE BILE OKRUTNOSTI KOJE SU NANIJETE NJEGOVOM BOŽANSKOM TIJELU

833. MAJKA SPASENJA: ČEMU SAM JA SVJEDOČILA NIKADA NE BI MOGLO BITI ZAPISANO, TAKO SU OGAVNE BILE OKRUTNOSTI KOJE SU NANIJETE NJEGOVOM BOŽANSKOM TIJELU

Nedjelja, 1. srpnja 2013., 16:43h

Moje dijete, kada ti patiš za Moga Sina, u redu je zavapiti u boli, jer uostalom ti si samo čovjek. Kada sam Ja svjedočila bičevanju Moga Sina i zatim Njegovom zastrašujućem Razapinjanju, Ja sam bila izvan sebe od žalosti. I dok sam gledala kako Njegovo jadno Tijelo podnosi ono što nijedna životinja ne bi mogla podnijeti u klaonici, Ja sam se onesvijestila toliko puta od zaprepaštenosti da sam jedva mogla stajati.

Kako je On patio, nitko nikada neće znati, jer čemu sam Ja svjedočila nikada ne bi moglo biti zapisano, tako su ogavne bile okrutnosti koje su nanijete Njegovom Božanskom Tijelu. Zbog toga je tako malo opisa dano o ponižavajućim uvrjedama koje su Mu nanijeli, jer to bi bilo tako zaprepašćujuće da bi oskvrnulo Njegovo Sveto Ime da se to zapisalo.

Ti, Moje dijete, trpiš, ali tako mali dio Njegove boli. Ti moraš znati da dok si u fizičkoj boli, Moj Sin jedino dopušta da se Njegova Patnja pokaže u onima koje On odabire. Kada On to čini, to Mu pomaže da se suprotstavi, porazi i uništi moć zla darom vaše slobodne volje Mome dragom Sinu. Čineći tako, vi posvećujete svoju dušu, kao i svoje tijelo i to je vrlo poseban dar za Njega – dar, koji Mu omogućuje da spasi druge.

Stoga te molim da shvatiš da kada Moj Sin povećava tvoju patnju i kada On uistinu pati u tebi, da je to Milost koju ti ne smiješ odbaciti. Prigrli Je. Ti ćeš uskoro shvatiti koliko je to moćno. Kada Moj Sin pokazuje Svoje Rane na tijelu odabrane duše, to donosi sa sobom strašan progon. Tada zli napada u ozbiljnom i nasilnom bijesu. Ti ćeš u početku biti zastrašena, ali sada kada shvaćaš, ti ćeš to prihvatiti i jednostavno se zaštititi molitvom, najmanje tri puta dnevno, Moje Presvete Krunice.

Moje dijete, molim te osiguraj da ne dopustiš strahu da te odvuče od ove Zadaće, jer to je ono što zli želi. Ti moraš ustati, izdržati i šutjeti kada se mržnja uzdiže protiv tebe.

Ove kušnje se trebaju očekivati u Misiji ovakve veličine. Budi u miru i znaj da su svi Anđeli i Sveci s tobom i vode te.

Tvoja ljubljena Majka

Majka Božja

Majka Spasenja

832. VI ĆETE BITI OPTUŽENI DA KUJETE ZAVJERU PROTIV MOJE VLASTITE CRKVE, A IPAK VAŠ JEDINI ZLOČIN ĆE BITI DA PODRŽAVATE ISTINU

832. VI ĆETE BITI OPTUŽENI DA KUJETE ZAVJERU PROTIV MOJE VLASTITE CRKVE, A IPAK VAŠ JEDINI ZLOČIN ĆE BITI DA PODRŽAVATE ISTINU

Nedjelja, 30. lipnja 2013., 23:10h

Moja predraga kćeri, ni na jedan trenutak zli neće stati u svom progonu onih koji Me ljube. Kada su duše bliske Meni i kada njihova ljubav za Mene raste, on će uvijek biti tu pokušavajući ih odvući od Mene.

Kada vi spašavate duše svojim molitvama, zli će iskaliti sav svoj bijes na vas i vi ćete se osjećati povrijeđeno jer ćete postati meta pokude, osobito onih koje volite. Vi se morate naviknuti na takvu bol i tugu kada slijedite Mene i kada prihvaćate Moje Posredovanje preko ovih Poruka. One će sa sobom donijeti užasno mučenje, jer će ove Poruke biti odgovorne za Spasenje preko 7 milijardi duša.

Kada đavao zna kako on gubi duše od Mene, on će iskoristiti bilo koje sredstvo koje je nužno da se stvore sumnje u mislima onih koji su Mi vjerni i zatim će on prouzročiti strašne trzavice među Mojim sljedbenicima. Vi morate prepoznati ovo djelo đavla onakvo kakvo jest i znajte da što ste više progonjeni zbog prihvaćanja Moje Ruke Milosrđa, da vi slijedite Istinu. Jedino s Riječi Božjom, kada je prisutna na Svoj najmoćniji način – kada Duh Sveti postane očit među zajednicama Božje djece – zli će se najjače boriti. On, sotona, bijesan je zbog ove Misije i oni od vas koji sumnjaju u Moju Riječ, koja vam je dana u ovo vrijeme, znajte ovo.

Jedino Moja Riječ može izazvati takvo zgražanje, čak i među onima koji vjeruju u Mene i koji slijede Moja Učenja. Nitko od vas nije zaštićen od napada. Vi, Moji dragocjeni sljedbenici naći ćete se kao žrtve napada udaranja zlih jezika protiv Mene. Na vas će pljuvati, smijati će vam se i podrugivati vam se. Vi ćete biti optuženi da kujete zavjeru protiv Moje Vlastite Crkve, a ipak vaš jedini zločin će biti da podržavate Istinu. Oni koji podržavaju Riječ Božju i koji odbijaju zastraniti od Istine uvijek su trpjeli od ruku onih koji su sami sebe postavljali kao najviše odabrane Božje predstavnike ispred onih jadnih duša koje su Me uistinu ljubile.

Postoji razlika između onih koji govore da su upućeniji i stoga dostojniji da sude drugima u Moje Ime od onih koji Me jednostavno ljube. Vi možete samo ustati i objaviti svoju ljubav prema Meni, ako slijedite Moj primjer. Ja nikada ne bih rekao da je jedan čovjek bolji od drugoga – jer svi ste vi grješnici. Ipak, Ja nikada ne bih prihvatio one koji možda znaju sve o Meni i koji objavljuju svoju nadmoć nad drugim. Oni koji govore da Me znaju i vrijeđaju drugoga u Moje Ime, uopće Me istinski ne poznaju.

Đavao ispunjava duše egom, ohološću i ljutnjom. To su tri obilježja po kojima ćete znati da je on prisutan u duši kada pokušava utišati druge duše koje proglašavaju Riječ Božju. Kako će takve duše patiti, osobito sada kada se ova najviše iščekivana Misija proživljava među vama. Svatko od vas tko odgovara na Moj Poziv morati će se suočiti sa pogrdom i javnim ismijavanjem koje će vam oduzeti dah – tako će žestoko biti izlijevanje mržnje. Ja želim da vi shvatite da nije protiv vas usmjerena ova mržnja, već protiv Mene. Sotona želi utišati Moj Glas dok On poseže da vas spasi od njegovog zlog plana koji je pažljivo upravljan i osmišljavan tako dugo vremena. Ne može doći do pobjede Zvijeri, ali on zna koliko Ja patim kada ugrabi duše od Mene. Nemojte dopustiti da vas ova smetnja zaslijepi za Istinu.

Istina će spasiti vašu dušu i kada širite Istinu Ona će Mi donijeti više duša. Na taj način ću Ja poraziti Zvijer. Vi ćete biti zaštićeni od svega zla, ali trpjeti ćete poniženje jer ste označeni kao luđaci. I sve zato jer Me ljubite.

Vaš Isus

831. PROMJENA OBLIKA SVETE MISE USKORO ĆE BITI UVEDENA U MOJU CRKVU.

831. PROMJENA OBLIKA SVETE MISE USKORO ĆE BITI UVEDENA U MOJU CRKVU.

Subota, 29. lipnja 2013., 21:13h

Moja predraga kćeri, ti moraš zanemarivati mržnju koja izlazi iz usta onih koji tvrde da su sveti ljudi i odani sljedbenici Moje Predrage Majke. Znaj da će mržnja koja će biti pokazana prema tebi biti gora nego prema bilo kojem drugom proroku koji je došao prije tebe. Ja ti ovo govorim ne da bih te zastrašio već samo da prihvatiš ovu činjenicu i da zanemariš zloću. Kadgod je Prisutnost Božja objavljena među ljudima, ona uvijek izazove zlobnu reakciju Zvijeri koja će djelovati preko drugih da zaniječe Riječ Božju.

Moja kćeri, promjena oblika Svete Mise uskoro će biti uvedena u Moju Crkvu. To će biti vrlo zbunjujuće i mnogi neće uspjeti vidjeti laži koje će biti uvedene u novim molitvama. Moja Prisutnost će biti odbačena na najvještije načine, ali oni koji slijede novi oblik u kojemu će Moja Prava Prisutnost biti zanijekana, neće biti sposobni prinijeti Žrtvu Bogu na način na koji to mora biti. Moja kćeri, ovo otkrivenje će dovesti do prijezira prema tebi, ali ti moraš znati da je ovo naviješteno. Mojim sljedbenicima će biti rečeno da je Sveta Pričest namijenjena svim ljudima – posvuda – kako bi se ujedinili kao jedan da pokažu međusobnu ljubav. Polako, ali sigurno, Sveta Misa više neće biti vezana uz Moju Svetu Žrtvu. Umjesto toga, biti će stvoren obred koji odaje počast čovjeku i vi ćete biti pogrješno vođeni svjedočeći sukobu ispred Mojih Svetih Žrtvenika i svih Svetohraništa na svijetu.

Dan kada će se ukinuti Svakodnevna Žrtva nije jako daleko. Znajte da vas Ja sada dolazim na ovo upozoriti kako vi ne bi izgladnjeli. Kada budete lišeni Moje Prisutnosti biti ćete bez Moga Duha i biti će vam teško ostati blizu Mene.

Riječi koje će biti iskorištene da vas prevare uključivati će frazu “za dobro svih – za sjedinjenje sve Božje djece.” Misa će preuzeti novo značenje. Biti će zaboravljena Moja Smrt na Križu i svi razlozi za Nju biti će ponovno određeni. Sjetite se na taj dan Mojih Riječi za vas sada. Prihvatite zamjenu i Moja Prisutnost će nestati. Ja ću biti s vama, ali nećete sudjelovati u Mojem Tijelu.

Onima koji ne vjeruju u zao plan koji je već stvoren zato da bi se izbrisali svi Moji tragovi Ja kažem sada ovo. Kada Ja nestanem, hoćete li Me tražiti? Kada se Moja Sveta Euharistija oskvrne, hoćete li činiti isprike za one odgovorne? Ili hoćete li Me slijediti i slušati Istinu kada ste okruženi lažima.

Izbor će biti vaš.

Vaš Isus

830. MOJA PRAVDA ĆE ZADESITI SVE ONE KOJI SPRIJEČE DA SE SVETA RIJEČ BOŽJA OBZNANI U SVIJETU

830. MOJA PRAVDA ĆE ZADESITI SVE ONE KOJI SPRIJEČE DA SE SVETA RIJEČ BOŽJA OBZNANI U SVIJETU

Četvrtak, 27. lipnja 2013., 23:20h

Moja predraga kćeri, nemoj dopustiti da ti Moje Objave uzrokuju žalost ili strah. Ti si vođena i čak i kada patnja postane nesnošljiva, molim te da zapamtiš Moje Riječi.

Moj Otac je obećao, preko starih proroka, da će On poslati posljednjeg proroka, posljednjeg glasnika. Bez obzira kako zastrašujuće ovo moglo biti ili koliko te to čini uplašenom, znaj da po ovom činu Posljednji Zavjet Božji može biti doveden do ostvarenja.

Ja vam govorim sada, neka se boje oni među vama koji vrijeđaju Riječ Božju. Spustite svoje oči i prekrijte ih svojim rukama, osobito oni od vas koji pljuju u Moje Lice, u ovo vrijeme, zbog ovih, Mojih Poruka Pomirenja. Vi niste dostojni da budete u Mojoj Prisutnosti. Vi koji Mi se rugate sada biti ćete uzrujani i nastaviti ćete se uzrujavati do Velikoga Dana, jer vi ćete Mi izgubiti duše koje Ja tako želim.

Mojim posvećenim slugama, koji se rugaju Mojem Posredovanju preko ovih Poruka, vaš dan će doći kada ću vas Ja ovo zapitati. Dok ste provodili toliko mnogo vašega vremena niječući Moj Pravi Glas, koliko ste Mi duša poslali? A koliko ste ih okrenuli od Mene tim djelima, po kojima ću vam Ja suditi?

Oni među vama, koji izvikuju bogohulu protiv Duha Svetoga, znajte da ćete prije Velikoga Dana i kao znak svima, vi biti oboreni. Nijedna riječ neće pobjeći s vaših usana i po tom djelu vi ćete biti poznati u svom stadu – istom stadu kojemu ste rekli da zanemari ove Poruke, jer one ne dolaze od Boga. Na taj dan, vaši će sljedbenici znati Istinu i vi ćete pasti pred Mene. Ja se ne ispričavam zbog ovog upozorenja. Ako prkosite Riječi Svetoga Duha, Ja ću vas odsjeći od Mene i biti će užasnog plača vas i svih onih koje ćete povesti sa sobom u divljinu.

Moja Pravda će zadesiti sve one koji spriječe da se Sveta Riječ Božja obznani u svijetu. Njihova će biti najgora kazna, jer će bol koji će oni iskusiti biti gora od one koja je na najnižoj razini Čistilišta. Vaša bezbožnost potresa mnoge dobre nevine duše, koje su vjerne Mojoj Crkvi na Zemlji. Vašu okrutnost, koja će biti otkrivena s vremenom, vidjeti će mnogi i zatim će vaša prava odanost Riječi Božjoj biti konačno iskušana. Tada ćete se naći preda Mnom na Veliki Dan kada Ja dođem povesti natrag svu Božju djecu – kada ih Ja dođem osloboditi iz progonstva i odvesti ih njihovom konačnom domu Ljubavi i Mira u Novu Eru Moga Novog Raja. Tada će Nebo i Zemlja postati jedno.

Vaš Spasitelj

Isus Krist

829. MAJKA SPASENJA: DOVEDITE MI SVOJU DJECU, DA BI IH JA KAO PRAVA MAJKA SVE BOŽJE DJECE MOGLA POSVETITI MOME SINU

829. MAJKA SPASENJA: DOVEDITE MI SVOJU DJECU, DA BI IH JA KAO PRAVA MAJKA SVE BOŽJE DJECE MOGLA POSVETITI MOME SINU

Srijeda, 26. lipnja 2013., 16:50h

Moja draga djeco, kao vaša Majka Ja vas pozivam da mi dovedete vašu djecu, da bi ih Ja kao Prava Majka sve Božje djece mogla posvetiti Mome Sinu, Isusu Kristu.

Kada posvetite vašu djecu Mome Sinu, preko Mene, Majke Spasenja, Ja ću ih predstaviti pred Mojim Sinom, kako bi On mogao podariti velike Milosti njihovim dušama.

Vi nikada ne smijete zaboraviti Ljubav koju Moj Sin ima za Božju djecu. Bez obzira koje su oni dobi, kada ih prikažete Mome Sinu, za posvećenje njihovih duša, preko Mene, Njegove Blagoslovljene Majke, vaše molitve će biti uslišane. Evo Križarske molitve za vašu djecu. Kada je molite svaki dan, ona će dovesti vašu djecu blizu Isusovog Milosrdnog Srca.

Križarska molitva (111) Za posvećenje vaše djece Isusu Kristu

O draga Majko Spasenja, ja posvećujem moju djecu (ovdje imenuj dijete/djecu) pred Tvojim Sinom, kako bi im On mogao donijeti mir duha i ljubav srca. Molim Te moli da moja djeca budu prihvaćena u Milosrdne Ruke Tvoga Sina i očuvaj ih od zla. Pomogni im da ostanu vjerni Svetoj Riječi Božjoj osobito u vremenima, kada su u iskušenju da se okrenu od Njega. Amen.

Moju molbu u vaše ime, za vašu ljubljenu djecu, Moj Sin će prihvatiti kao poseban Dar Meni, Njegovoj Majci, dok se Ja uzdižem ispuniti Moje obećanje Mome Sinu, dok u ovo vrijeme započinje Moja Misija da pomognem spasiti duše Božje izgubljene djece. Moja uloga kao Majke Spasenja najozbiljnije je započela i posebni Darovi, kroz Moje posredovanje da se udjeli Božje Milosrđe grješnicima, biti će dani u izobilju svima onima koji Me pozovu.

Idite u miru djeco. Ja, vaša ljubljena Majka Spasenja, uvijek ću odgovoriti na vaš poziv, kada molite za spasenje duša.

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

828. VRLO RIJETKI NALAZE UTJEHU U MENI. JA STRPLJIVO ČEKAM, A IPAK ONI NEĆE DOĆI K MENI

828. VRLO RIJETKI NALAZE UTJEHU U MENI. JA STRPLJIVO ČEKAM, A IPAK ONI NEĆE DOĆI K MENI

Utorak, 25. lipnja 2013., 20:45h

Moja predraga kćeri, Moje Suze teku danas, dok se povećava ogavnost zla, koje se jasno pokazuje u srcima ljudi. Tako su okorjeli oni postali da njihova srca od kamena ne ostavljaju nikakvoga prostora za Mene, Isusa Krista, da nađem utjehu unutra.

Moje Srce se nadima s tugom, zbog kršćana koji su otpali od Istine i svega čemu sam ih Ja poučio. Vrlo rijetki nalaze utjehu u Meni. Ja strpljivo čekam, a ipak oni neće doći k Meni. Oni su stvorili zid koji ih odvaja od Mene i razmeću se praznim riječima o Mojem Obećanju da ću se ponovno vratiti. Kako su zaboravili ono što sam Ja rekao, što sam Ja učinio da ih spasim i što sam im Ja rekao kroz Knjigu Moga Oca, da iščekuju vrijeme, kada se bliži kraju.

Moja jadna, jadna djeca. Ja najprije moram probuditi ljubav za Mene u njihovim srcima, da bi oni primili utjehu i ublažavanje boli od njihovih žalosnih i teških kušnji u ovom životu. Oni moraju ispružiti svoje ruke i pozvati Me sada, u ovo vrijeme, da bih im Ja olakšao prijelaz.

Ja nemam želju nanijeti patnju Božjoj djeci. Ali, odbacivanjem Istine Mojih Učenja i Zakona koje je propisao Moj Otac, oni će biti odvučeni u užasnu bitku sa zloduhom, prije nego ih Moje Milosrđe može privući u Moje Ruke kada ću ih Ja spasiti. Koliko malo ufanja oni imaju u svojim srcima, u Jedinog Pravog Boga. Kako su lakomisleni i kako brzo prigrle neistine, zato da bi zadovoljili svoju žudnju za grijehom. Kako su lakovjerni kada prihvaćaju laži, koje odgovaraju njihovim načinima života, zato da bi opravdali grijeh.

Sve što je moguće, što opravdava grijeh preko ljudskog razuma, je jedini put kojega oni odabiru, kako bi mogli živjeti svoje živote kako žele. Istinu je tako teško progutati i teško ju je probaviti, po tome što tjelesne žrtve moraju biti učinjene da bi se Nju prihvatilo. Za Istinu, ako i kada je prihvaćena, potrebna je velika hrabrost i jedino oni koji imaju Dar Poniznosti mogu je doista prigrliti s lakoćom.

One koji iskreno traže Istinu Božju često su zavedeni od onih koji govore kako proglašavaju Riječ Božju. Jedino mjesto na kojem ćete naći Istinu jest u Presvetoj Bibliji i u Mojoj Svetoj Riječi koja vam je dana preko ovih Poruka. Moje Poruke podržavaju Svetu Riječ Božju, kako je propisana u Knjizi Moga Oca.

Ljubiti Mene nije lako, jer vi jedino možete doći k Meni kao jednostavno dijete. Vaše neprirodno ponašanje, koje pokazujete svijetu u svom svakodnevnom životu, moraj biti ostavljeno sa strane. Vi Mi jedino možete doći kao jednostavno dijete puno povjerenja. Vi se morate prostrijeti pred Mene i tražiti od Mene da vas uzmem, oblikujem, pomognem da idete pravim putem prema svetosti i zatim se potpuno ufati u Mene.

Jednom kada Mi sve predate, Ja ću vas uzdići, ukloniti vaš strah i nositi ću vas prema Mome Kraljevstvu. Čak i tada, s Ljubavlju Božjom u vašoj duši, vama će ovaj put biti težak. Ali, on će biti kao da je paučina raščišćena, jer jednom kada Istina postane jasna neće postojati drugi put kojim bi vi željeli ići. Jer ovo je jedini put koji će vas voditi do Raja i to je pravac kojim trebate ići da bi došli k Meni, Isusu Kristu. Jer, Ja Sam Put.

Vaš Isus

827. MAJKA BOŽJA: VI MORATE OSTATI VJERNI ONOME ČEMU VAS JE MOJ SIN POUČIO. ON JE BIO POPUT VAS U SVEMU OSIM U GRIJEHU

827. MAJKA BOŽJA: VI MORATE OSTATI VJERNI ONOME ČEMU VAS JE MOJ SIN POUČIO. ON JE BIO POPUT VAS U SVEMU OSIM U GRIJEHU

Ponedjeljak, 24. lipnja 2013., 14:18h

Ja sam vaša ljubljena Majka, Kraljica svih Anđela, Majka Božja. Ja sam Bezgrješno Začeće.

Moja djeco, zar ne znate da Moj Sin, u ovo vrijeme, vodi sve vas koji dolazite pred Njega s otvorenim srcem?

Kako bi svjedočili Gospodinu Bogu, preko Njegovog jedinog Sina, vi morate ostati vjerni Njegovim Učenjima. Ona su uklesana u kamenu i kao takva nikada se ne mogu promijeniti. Istina se nikada ne može promijeniti. Svoj Božjoj djeci dana je Istina, ali nisu svi prihvatili Tko Je On bio ili odakle je On došao. Oni koji prihvaćaju Istinu koja je dana čovječanstvu Razapinjanjem Moga ljubljenoga Sina, Isusa Krista, nikada ne smiju zaboraviti što vam je On rekao.

On je vama sve objasnio. Ništa se nije promijenilo. Vi morate ostati na oprezu u svako doba, jer već ste krivo vođeni i uskoro će mnogi od vas upasti u zabludu.

Grijeh je grijeh. On se ne sviđa Bogu, ali je oprošten kada se pokaže kajanje i kada zatražite Otkupljenje. Milosti Vječnoga Života su za svu Božju djecu, koja ih traže. Svakom Božjem djetetu, kroz Milosrđe Moga Sina, biti će dano vrijeme i zatim veliki Dar da ih podsjetiti na Istinu. Na ovaj način, većina svjetskog stanovništva će biti i može biti spašena, a zatim će im biti dan Dar Života u Novom Raju.

Kao grješnik, vi morate nastaviti tražiti oprost preko Moga Sina, zato da bi ostali u Stanju Milosti. Vama ne mogu biti oprošteni vaši grijesi, dok ne zatražite od Moga Sina Dar Pomirenja.

Vi morate ostati vjerni onome čemu vas je Moj Sin poučio. On je bio poput vas u svemu osim u grijehu. Bog je Svemoguć. Bog je Ljubav. Bog je Savršen. Bog, preko Svoga Sina, nikada ne bi mogao biti iskušan da počini grijeh.

Budite u miru, draga djeco i jednom kada ostanete nepokolebljivi i vjerni Istini, koja može doći jedino od Boga, vi ćete živjeti pun i veličanstven život u tijelu i duši i u savršenom skladu s Mojim Sinom.

Vaša Majka

Majka Spasenja

826. ISTINA ĆE VAS OSLOBODITI. LAŽI ĆE VAS UNIŠTITI

826. ISTINA ĆE VAS OSLOBODITI. LAŽI ĆE VAS UNIŠTITI

Nedjelja, 23. lipnja 18:37h

Moja predraga kćeri, kako se Moje Srce slama zbog patnje Mojih jadnih ljubljenih slugu, koji sada počinju uviđati nered, koji se pokazuje unutar Moje Crkve. Njima Ja kažem ovo. Ostanite i učinite ono što morate učiniti da Mi služite, pod krovom Moje Crkve. Ostanite čvrsto uz Moja Učenja. Ne prihvaćajte nova i takozvana teološka objašnjenja o tome Tko Sam Ja; što sam učinio za čovječanstvo ili kako ću se Ja vratiti da dođem po svu Božju djecu koja prihvaćaju Moje Milosrđe. Ufajte se jedino u Moju Svetu Riječ koja vam je dana preko Mojih Apostola i u Presvetoj Bibliji. Sve što se razlikuje od Svetih Sakramenata ili od onoga što vam je rečeno o potrebi za Otkupljenjem – ne prihvaćajte to.

Ja Sam Istina. Vama je dana Istina. Jedino Istina može spasiti vaše duše od prokletstva. Istina će vas osloboditi. Laži će vas uništiti. Ja svečano obećavam svakome od vas, Moji dragocjeni posvećeni sluge, izvanredne Milosti, ako molite ovu molitvu zato da bi ustrajali unatoč progonu, jer će vaša vjera biti iskušavana do granica.

Križarska molitva (110) Za svećenike da ostanu vjerni Tvojoj Svetoj Riječi

O moj najdraži Isuse, ja Te usrdno molim da me očuvaš snažnim i hrabrim, kako bih mogao braniti Istinu u Tvoje Presveto Ime. Daj mi Milost koju trebam – Ja molim – da svjedočim Tvoju Svetu Riječ u svako doba. Osposobi me da izdržim pritiske da promičem neistine, kada znam u svome srcu da one Tebe vrijeđaju. Pomogni mi da ostanem vjeran Tvojoj Svetoj Riječi, do dana kada umrem. Amen.

Mojim posvećenim slugama, Ja vam imam dati još jednu riječ opomene.

Vi morate braniti Dar Svete Ispovijedi i priznati da će se pridružiti Meni u Raju samo oni koji traže pokajanje za svoje grijehe i prihvaćaju Mene, Isusa Krista, kao ključ svoga Spasenja.

Vaš Isus