Dnevni arhivi: 28. srpnja 2013.

850. MAJKA SPASENJA – RAZDOR U RIMU ĆE IMATI ZA POSLJEDICU DA ĆE MNOGI BITI ZAVEDENI

850. MAJKA SPASENJA – RAZDOR U RIMU ĆE IMATI ZA POSLJEDICU DA ĆE MNOGI BITI ZAVEDENI

Subota, 20. srpnja 2013., 12:45h

Moje dijete, dok se povećava previranje u Kršćanskoj vjeri i dalje će biti onih odanih Mome Sinu koji će svojom snagom vjere čuvati i štititi Svetu Riječ Božju.

Razdor u Rimu će imati za posljedicu da će mnogi biti zavedeni i koji će se, nesvjesno, okrenuti od Moga Sina, Isusa Krista. Oni će pasti u zabludu, jer će prihvatiti nova naučavanja koja ne dolaze od Boga. Molite, molite, molite za one u Kršćanskim Crkvama koji će upasti u zamku prihvaćanja laži koje su im dane pod krinkom onih koji tvrde da ih je odabrao Moj Sin da proglašavaju Njegovu Riječ.

Sve ove stvari su navještavane vidjeocima kroz stoljeća, a ipak mnogi od vas odbijaju prihvatiti ova proročanstva. Ja sam upozorila čovječanstvo na ove mračne dane koji predstoje jer vas Moj Sin želi braniti od palih anđela koji će zaraziti Njegovu Crkvu na zemlji. Moje Suze padaju u velikim bujicama, jer tako mnogo posvećenih slugu unutar Crkve niječe Moja ukazanja. Ta ukazanja su bila odobrena od Boga da čovječanstvo učini svjesnim opasnosti koje čekaju duše da bi im toliko, koliko Istina bila dana unaprijed.

Proročanstva koja su vam dana u La Saletteu i Fatimi su od velikog značaja. Zašto toliki mnogi koji tvrde da ljube Mene, svoju Majku, zanemaruju ono što sam Ja rekla svijetu. Vi niste slušali i dopustili ste sebi da budete prevareni.

Vrijeme je da se prisjeti da je tamu, koja obavija Crkvu Moga Sina na zemlji, uzrokovao zli koji je obmanuo mnoge. Ova tama ne može dolaziti od Moga Sina i kao takvo, Njegovo Mistično Tijelo – Njegova Crkva – ostaje nedirnuta. Oni koji ostanu vjerni Njegovom Mističnom Tijelu neće zastraniti od Istine. Oni koji izdaju Crkvu Moga Sina i odbace Njegova Učenja usvajajući nove prakse, koje su uvredljive Isusu Kristu, odvojili su sebe od Njegovoga Milosrđa.

Vi morate znati, kada je Križ Moga Sina izmijenjen da izgleda drugačije i kada je način Misne Žrtve prilagođen u ime suvremenosti, da ćete tada vidjeti nepoštovanje prema Mome Sinu u načinu na koji su stvari prikazane.

Vi nikada ne smijete izdati Moga Sina. On je toliko patio, a još uvijek, neki od onih unutar Njegove vlastite Crkve pasti će u zabludu i ponovno će Ga razapeti. Kada vi budete svjedočili tim događajima, znati ćete da se vremena mijenjaju i da je posljednja bitka između Boga i Zvijeri u tijeku.

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

849. NJEGOV PLAN JE PRIMAMITI DUŠE U MREŽU PRIJEVARE POVLAČEĆI IH ZA NJIHOVA SRCA

849. NJEGOV PLAN JE PRIMAMITI DUŠE U MREŽU PRIJEVARE POVLAČEĆI IH ZA NJIHOVA SRCA

Petak, 19. srpnja 2013., 20:54h

Moja predraga kćeri, Ja želim objasniti o Vojsci Ostatka. Vojska Ostatka raste posvuda u svijetu u ovo vrijeme. Mnogi, koji ne znaju za ove Poruke, već se okupljaju, jer je jezgra Moje Crkve na Zemlji u opasnosti da bude izjedena.

Mnogi znaju Istinu i mogu vidjeti pokušaje koji se čine da se ublaži Moja Presveta Riječ. Svi oni obdareni Svjetlom Duha Svetoga prepoznati će zloduha kako proždire Moju Crkvu. Zloduh dolazi urešen oličenjem poniznosti. Njegov plan je primamiti duše u mrežu prijevare povlačeći ih za njihova srca.

Zapamtite, sotonin plan je ukrasti duše. Zatim, znate koje duše kreće prve zavesti. On će uvijek pokušati uništiti one koji Me ljube. On će zanemariti one koje je već zarazio, jer već ih je uništio.

Nikada ne vjerujte da se zlo pokazuje na najočitiji način. Ovaj zloduh će primamiti duše, prikazujući ponizno, nježno i brižno lice, jer kako bi inače dobre duše bile uvjerene u laži.

Ja Sam Spasitelj čovječanstva i Ja sada posredujem da vam donesem Istinu. Ništa Me neće zaustaviti, ali svako zlodjelo će biti nanijeto ovoj Misiji da se svijet spasi od pustošenja.

Dok vi, Moji ljubljeni sljedbenici, hodate naprijed, vući će vas natrag oni koji vjeruju da bogohulite protiv Riječi Božje. Zatim, kad se povučete u tišini i ne upadnete u demonske zamke, koje će oni postaviti kako bi vas potaknuli da branite Riječ Božju, oni će vas ismijavati.

Milosti koje su dane Mojoj Vojsci Ostatka biti će jedva zamjetne, ali snažne i uz pomoć Majke Spasenja, oni će ubiti Zvijer i njegove sljedbenike.

Bitka za duše neće biti ugodna, jer ne griješite, prave boje neprijatelja Božjih, koji govore da dolaze u Njegovo Ime, vremenom će biti otkrivene onakve kakve jesu. Nažalost, za mnoge, oni će biti zaslijepljeni za Istinu i do tada će sudjelovati u sotonističkim obredima za koje će biti neupućeni, tako pažljivo će oni biti prikriveni.

Moj Glas će odjekivati i odjekivati među vama, jer Ja nikada neću stati u Mome Planu da vam donesem Vječni Život. Nikakva količina ljudskog rasuđivanja, koje dovodi do osude Moje Svete Riječi preko ovih Poruka, ne može ublažiti Moć Božju.

Vaša mržnja prema Meni će se pojačati i ljutnja koja će obuzeti vaše duše dolazi od sotone, ali vi ćete vjerovati da dolazi od Boga. Kako možete biti tako slijepi? Kakva se trulež zagnojila u vama, koja vas čini da pokušate nauditi drugima? Molite da ne odvratite vašeg bližnjeg protiv Mene. Molite da tražite Istinu, prije nego što zli zaposjedne vaše duše. On je vrlo moćan i oni čije su duše oslabljene grijehom oholosti postati će dobrovoljni nositelji u kojima će prebivati sotona i njegovi pali anđeli.

Probudite se, svi vi. Vrijeme je došlo da se Knjiga Istine otvori. Vi ne smijete samo otvoriti stranice, vi morate otvoriti vaša srca.

Vaš Isus