Dnevni arhivi: 20. kolovoza 2013.

875. ZNAJTE DA ĆE BOL ODBIJANJA BITI BAŠ ONAKVA KAKVU SMO JA I MOJI APOSTOLI MORALI TRPJETI TIJEKOM MOGA VREMENA NA ZEMLJI

875. ZNAJTE DA ĆE BOL ODBIJANJA BITI BAŠ ONAKVA KAKVU SMO JA I MOJI APOSTOLI MORALI TRPJETI TIJEKOM MOGA VREMENA NA ZEMLJI

Subota, 10. kolovoza 2013., 12:49h

Moja predraga kćeri, nijedan čovjek među vama nije tako čiste duše da može suditi drugima u Moje Ime. Ali znajte ovo, oni od vas koji ste odani Meni i koji slijedite Moja Učenja – vi ćete morati podnijeti mnogo tuge kada budete morali svjedočiti najvećoj zloj grozoti s kojom se svijet suočava.

U ime društvene pravde i društvene samilosti, lažni prorok će pokrenuti, ono što će svijet povjerovati da jest, evangelizaciju i stvaranje suvremene crkve. Smatrati će se da ova crkva poseže za svim grješnicima i da prihvaća one grješnike čiji grijesi Meni nisu prihvatljivi.

Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, biti ćete motreni kao krivovjerna sekta, jer ćete nastaviti proglašavati Istinu. Svi pokušaji da ostanete odani Meni biti će jako napadani. Vi ćete biti izgnani i proglašeni desničarskim odmetnicima. Svaki pokušaj zadržavanja tradicija Svetih Obreda biti će zanemaren.

Moć onih koji će zavarati Moje Crkve na Zemlji ne smije biti podcijenjena, jer će milijuni posvećenih slugu prigrliti novo lažno naučavanje. Oni će, pogrješno, vjerovati da je ovo novo naučavanje oblik evangelizacije. Njihova podrška, kao svojevoljnih slugu grozote, otežati će onim Kršćanima koji znaju Istinu. Njihovi glasovi će biti poput šapata među vrištanjima onih koji će postati robovi lažima stvorenima u Moje Ime.

Znajte da će bol odbijanja biti baš onakva kakvu smo Ja i Moji Apostoli morali trpjeti tijekom Moga Vremena na Zemlji. Svećenici toga doba, koji su tvrdili da ljube Boga, nisu oklijevali u utišavanju glasova Mojih Učenika koji su im donijeli vijesti o tome Tko sam Ja bio. Ovoga puta, dok Ja naviještam Moj Drugi Dolazak, Mojim prorocima i Mojim učenicima parat će se srce kada njihovi glasovi budu odbačeni i oni će biti optuženi za krivovjerje.

Dok se Moji sljedbenici šire i rastu, oni će biti poput siromaha i uspinjati će se Brdom Kalvarija – nagi, s ničim osim njihove vjere. Dok budu održavali Plamen Moga Svjetla živim u Mojoj Crkvi – Mojoj Pravoj Crkvi – oni nikada neće zastraniti od Istine i nositi će na svojim leđima težak križ. To je Križ Spasenja, jer će na svojim jadnim, izmučenim leđima nositi grijehe onih koji su Me napustili. Njihov usud će biti težak. Zbog njihove ljubavi za Mene, oni će trpjeti zbog drugih, zato da bi spasili njihove bijedne duše.

Te duše ne zaslužuju biti spašene. One će jedino biti spašene, jer sam ih Ja odlučio spasiti. Oni će Me uvrijediti, uzrokovati strašnu patnju Mojim odanim sljedbenicima i mučiti Moju Vojsku Ostatka. Ipak, Ja ću ih spasiti zbog vjere onih u Mojoj Vojsci Ostatka.

Ti drugi ljudi, koji su prodali svoje duše Zvijeri, neka znaju ovo. Vi možete ne vjerovati u pakao, ali Ja ću vam otkriti kakvu će vam patnju donijeti. Dan kada ću vam Ja pokazati razine mučenja u paklu, zastrašiti će vas i mnogi od vas će vrištati za Mojim Milosrđem. I Ja ću vas spasiti, ako zatražite od Mene da vam oprostim. Ja ću to učiniti tijekom Dana Velikog Upozorenja. Oni od vas, koji budu svjedočili gorućim vatrama pakla, ali koji se neće okrenuti k Meni – vi nećete preživjeti Upozorenje i taj trenutak kada Me odbijete biti će vaš posljednji.

Svi oni, koji ostanu odani Meni i vjerni Mojoj Riječi – premda ćete patiti – budućnost pred vama je od velike slave.

Oni koji neće mariti za Moje Upozorenje ili slušati Istinu, biti će u velikoj opasnosti.

Oni od vas, koji idoliziraju Zvijer i koji slijede lažnog proroka u novu svjetsku religiju, biti će bačeni u goruće vatre pakla, živi, s ovom dvojicom.

Istina je gorkoga okusa, ali kada Ju prihvatite, donijeti će vam Vječni Život, gdje ćete uživati Moje Kraljevstvo zauvijek sa svojim voljenima. Nemojte presjeći pupkovinu prema Vječnom Životu, jer trpjeti ćete tako užasnu patnju i nikada vam neće biti dan predah.

Vaš Isus

874. MAJKA SPASENJA: KOJI BI ČOVJEK IKADA MOGAO ODBITI OVO NOVO SAVRŠENO POSTOJANJE

874. MAJKA SPASENJA: KOJI BI ČOVJEK IKADA MOGAO ODBITI OVO NOVO SAVRŠENO POSTOJANJE

Petak, 9. kolovoza 2013., 18:38h

Moje dijete, zli će učiniti svaki napor kako bi potaknuo sve duše, uključujući one koji su najbliži Srcu Moga Sina, da odbiju i zaniječu Njegov Drugi Dolazak.

Baš kao što se zloduh borio protiv Mene, Majke Božje, u vrijeme koje je prethodilo Isusovom Rođenju, istom protivljenju će se svjedočiti kako se približava Njegov Drugi Dolazak.

Mnogi ljudi su slijepi za Obećanje koje je dao Moj Sin, kada je rekao da će ponovno doći. Mnogi, koji ne prihvaćaju da će se Njegov Drugi Dolazak uskoro dogoditi, nespremni su jer oni ne mogu prihvatiti da će se to dogoditi u njihovom životnom vijeku. Ipak u danima brzo nakon Smrti Moga Sina na Križu, Njegovi Apostoli su mislili da će svjedočiti Njegovom Drugom Dolasku. Ovo vjerovanje također je prevladavalo u mislima Kršćana mnogim stotinama godina poslije. Ali to nije slučaj danas. Neki vjeruju da se Drugi Dolazak odnosi na stari dio Svetoga Pisma i da je to događaj koji je dio budućnosti. Oni ne vjeruju da Drugi Dolazak ima bilo kakvu važnost za njih u današnjem suvremenom svijetu. Sve u današnjem svijetu utemeljeno je na materijalizmu, suvremenoj ljudskoj inteligenciji i velikim čudima koji proizlaze iz velikih napredaka u znanosti.

Djeco, morate se pripremiti. Vi ne smijete biti uplašeni. Zbog toga što vas Moj Sin jako ljubi, On uskoro dolazi natrag uskoro da vam donese veliki mir, veliku slobodu od tuge i očaja – što je izravno uzrokovano posljedicom grijeha u svijetu.

Drugi Kristov Dolazak je ono što čovječanstvo treba preživjeti. Da Isus uskoro ne dolazi, kao što je naviješteno, onda bi svijet bio uništen i čovjek bi bio napušten. Ovaj Dar će vam donijeti novi život, novi predivni i veličanstveni početak u Novom Raju. To će biti najveća obnova Zemlje i s njom će doći Vječni Život. Koji bi čovjek ikada mogao odbiti ovo novo savršeno postojanje. Nijedan, ako mu je dana potpuna spoznaja o ovoj Novoj Eri Mira, gdje će Raj biti obnovljen, ne bi okrenuo svoja leđa. Nijedan jedini grješnik ne bi želio biti isključen, ali nažalost umovi mnogih biti će zaslijepljeni za Istinu. Umjesto toga, oni će vjerovati da će mir biti njihov kada progutaju laži koje će im uskoro biti prikazane, u pogrješnom vjerovanju da one dolaze od Boga.

Molite, molite djeco, da ste blagoslovljeni Darom vizije, koji je dan onima od vas koji su dostojni da budu darovani Darom Duha Svetoga. Jedino oni koji prihvaćaju Ruku Milosrđa, će Rukom Božjom biti odvedeni u Vječni Život.

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

873. DUŠA NE MOŽE PONOVNO POSTATI POTPUNA DOK NE PRIZNA VELIČINU BOŽJU

873. DUŠA NE MOŽE PONOVNO POSTATI POTPUNA DOK NE PRIZNA VELIČINU BOŽJU

Petak, 9. kolovoza 2013., 16:50h

Moja predraga kćeri, ljudi ne shvaćaju u potpunosti što znači biti u jedinstvu sa Mojim Srcem. Ja, Isus Krist, došao sam osloboditi čovječanstvo od njegovog ropstva grijehu. Grijeh je proizašao kada je Luficer povjerovao da je veći od Boga. Zbog njegove zle ljubomore, on je iskušao čovjeka – prvu Božju djecu Adama i Evu – da se okrenu od Njega.

Moja Smrt je dala Dar Spasenja svoj Božjoj djeci. Mnogim ljudima u svijetu svih vjeroispovijesti, uključujući one koji ne vjeruju u Boga, ili onih koji Ga niječu i stavljaju lažne bogove ispred Njega, je pružen Dar Spasenja. Neće svi prihvatiti taj Dar. Ja dolazim svakome od vas kao Spasitelj. Ja ću doći pred svakoga od vas da vam dokažem Istinu, prije posljednjega dana. Ja ću doći pružiti Dar Vječnoga Života čak i onima koji su teško sagriješili u Očima Božjim.

Slava Božja je vaš put prema naprijed i zato da biste primili ovaj Dar, sve što vi trebate činiti jest prihvatiti Moje Milosrđe. Bog je Svemoguć, Moćan i Savršen na svaki način. Njega jako ljube svi Anđeli i Sveci na Nebu. Njega jako ljube mnoge duše koje su žive u današnjem svijetu. Svi će svjedočiti Njegovoj Velikoj Slavi u Novom Nebu i Novoj Zemlji.

Bog ne treba čovjeka. Jedino zbog Njegove Ljubavi za čovjeka On šalje Mene, Svoga ljubljenoga Sina, još jednom da im donesem Vječni Život kojega je On obećao. Zbog toga je On strpljiv. Zbog toga On zatvara Oko na grijeh, u nadi da će se Njegova djeca okrenuti k Njemu i prihvatiti Njegovu Ljubav.

Ljubav je moćna kada je čista i dolazi od Boga. Kada je duša čista ona će lako biti privučena u Ljubav Božju. Duše koje moraju biti očišćene, prihvatiti će Ljubav Božju, ako prihvate patnju koja je potrebna da ih ponovno učini potpunima. Duša ne može ponovno postati potpuna dok ne prizna Veličinu Božju i pokloni se pred Njim u poniznom služenju.

Dan kada će svima vama biti pokazan put prema Spasenju je blizu. Svakom pojedinom grješniku biti će dana prilika da posegne prema Bogu. Oni koji to učine, biti će obasuti Mojim Milosrđem.

Vaš Isus