Dnevni arhivi: 22. rujna 2013.

908. ŠTO VAS SE VIŠE MRZI, MOJI UČENICI, TO VAS VIŠE BOG LJUBI

908. ŠTO VAS SE VIŠE MRZI, MOJI UČENICI, TO VAS VIŠE BOG LJUBI

Utorak, 10. rujna 2013., 23:45h

 

Moja predraga kćeri, zar ne znaš da će vas, što vas više slijedi Moje Poruke, mučiti oni koji žele utišati Moj Glas?

Dok se ova Misija nastavlja po Zapovijedi Moga ljubljenoga Oca, svaki napor će učiniti oni, posebno u Mojoj Crkvi na Zemlji, koji se suprotstavljaju ovim Svetim Porukama, kako bi vas prisilili da ih prestanete slijediti. Ti prigovori će se povećati i svaka vrsta iskrivljene logike, oholog nijekanja Istine i lažne teologije biti će iskorišteni da bi se zaglušio Glas Božji.

Što vas se više mrzi, Moji učenici, to vas više Bog ljubi, jer samo oni koji slijede Mene i žive svoje živote u skladu s Mojim Učenjima trpjeti će na ovaj način. Ako ste uzvišeni, omiljeni i ako vas je svijet odabrao za živućeg sveca, gdje se ne pronalazi mana ili pogrješka u vašim postupcima s kojima vas se javno povezuje, onda vas nije odabrao Bog, jer vi prkosite onome što se očekuje od Božjih slugu. Bez izražavanja Istine i iskrivljavanjem Moje Istine, zato da bi sami sebe uzvisili u očima svijeta, biti ćete odbačeni na stranu dok Ja tražim Moje prave sluge.

Moji pravi sluge Me ljube i pokreće ih Moj Duh Sveti. Njihovu tugu, koja je izražena u njihovim očima, jer pate sa Mnom, jasno mogu vidjeti oni kojima je i samima dan Dar Duha Svetoga. Nikada te čiste duše ne osuđuju druge ili pokušavaju spriječiti Riječ Božju, jer nisu u stanju to učiniti.

Vi morate snažno moliti u ovo vrijeme – svi vi – jer ovi Moji posvećeni sluge su napadnuti zbog Mene. Ja stojim uz njih, ali mnogi će pasti i raspasti se pod pritiskom da ostanu šutjeti kada budu prisiljeni predstaviti svom stadu naučavanje laži koje će doći.

 

Vaš Isus

 

907. VRIJEME JE DA SE KRIŽARSKE MOLITVENE ZAJEDNICE MORAJU OSNOVATI I ŠIRITI DILJEM SVIJETA

907. VRIJEME JE DA SE KRIŽARSKE MOLITVENE ZAJEDNICE MORAJU OSNOVATI I ŠIRITI DILJEM SVIJETA

Nedjelja, 8. rujna 2013., 21:10h

 

Moja predraga kćeri, vrijeme je da se Križarske Molitvene Zajednice moraju osnovati i širiti diljem svijeta. Ove molitve su dane Snagom Boga i velika čuda su povezana s njima.

Ove molitve će širiti obraćenje, pružati fizičko izlječenje i oslabiti utjecaj rata, gladi i siromaštva. Danas vam Ja ostavljam u baštini novu molitvu koja će pomoći smanjiti strašnu patnju koju će vam donijeti rat.

Križarska molitva (120) Zaustavi širenje rata

 

O moj slatki Isuse, ukloni ratove koji uništavaju čovječanstvo. Zaštiti nevine od patnje. Zaštiti duše koje pokušavaju ostvariti pravi mir. Otvori srca onih koje je zadesila bol rata. Zaštiti mlade i ranjive. Spasi sve duše čiji su životi uništeni ratom. Ojačaj sve nas, dragi Isuse, koji molimo za duše sve Božje djece i podari nam Milost da izdržimo patnju, koja će nam možda biti dana tijekom vremena sukoba. Mi Te usrdno molimo da zaustaviš širenje rata i dovedeš duše u Sveto Utočište Svoga Srca. Amen.

 

Idite, svi vi koji Me čujete i zatražite od Mene Milosti koje ćete trebati da izdržite Moju Bol u ovo vrijeme.

 

Vaš Isus