Mjesečni arhivi: listopad 2013.

940. SVAKI NOVI ZAKON, KOJI ĆE USKORO UVESTI NEPRIJATELJI UNUTAR MOJE CRKVE, RUGATI ĆE SE ISTINI KOJU JE UTVRDIO MOJ OTAC

940. SVAKI NOVI ZAKON, KOJI ĆE USKORO UVESTI NEPRIJATELJI UNUTAR MOJE CRKVE, RUGATI ĆE SE ISTINI KOJU JE UTVRDIO MOJ OTAC

Četvrtak, 17. listopada 2013., 20:38h

 

Moja predraga kćeri, kada bi samo više ljudi uistinu vjerovalo u Mene, svoga Isusa, onda bi oni pronašli mir u svojim srcima. Gdje nema povjerenja, postoji strah. Strah sprječava Ljubav Božju da prodre u vašu dušu i onda postajete zarobljenik. Ništa, osim Moga Svjetla, neće maknuti teret.

Kada vam Ja govorim Istinu, Ja to činim samo zato jer vas ljubim i žudim za danom kada ćemo biti konačno sjedinjeni. Ne bojte se Istine. Moja Ljubav će vas ispuniti hrabrošću i snagom da stojite čvrsto i ostanete odani Meni u svim stvarima. Ja štitim sve one od vas koji Me to zamolite, ali jedino duše koje Mi se potpuno prepuste neće imati straha.

Zloća Zvijeri će biti prikrivena kao privlačna i suvremena i biti će otkrivena svima iza površine humanosti, milosrđa i ‘brige za siromašne’. Ne vjerujte, ni na trenutak, da će vam sotonini učenici ikada pokazati svoja prava lica. Svaka predstavljena laž, da se zamijeni Istina, činiti će se logičnom i za opće dobro svih. Svaki novi zakon, koji će uskoro uvesti neprijatelji unutar Moje Crkve, rugati će se Istini koju je utvrdio Moj Otac u Deset Zapovijedi koje su dane Mojsiju. Svaki pokret, premda može biti profinjen, biti će osmišljen da uvrijedi Mene, Isusa Krista, Sina Čovječjeg. Prevarant, preko svojih slugu, ne može odoljeti da Mi se ne ruga, jer Me on mrzi. On će uvrijediti svaku posudu u Mojoj Crkvi kroz djela, riječi i dodavanjem sotonističkih znakova. Jedino oni koji znaju Istinu vidjeti će ove grozote i jasno će shvatiti što takve geste stvarno znače.

Moć sotone može zbuniti, omesti i mučiti Moje učenike. On, sotona, nikada vas neće ostaviti na miru, osobito kada svjedočite Istinu. Ali znajte ovo on se može savladati kada se potpuno ufate u Mene. Kada se prepustite preda Mnom, njemu neće biti dana moć da utječe na vašu vjeru u Mene. On, sotona, je gotov. Njegova vladavina, premda je bila bolna za čovječanstvo, je pri kraju. Njegovu posljednju uvredu preda Mnom provesti će Antikrist koji će Me oponašati i obmanuti svijet da povjeruje da je on Ja, Isus Krist, i da je došao spasiti svijet.

Kada poznajete Istinu, moći ćete shvatiti ovo iskušenje. Kada čvrsto ostanete uz Istinu, sadržanu u Presvetoj Bibliji, biti ćete spašeni.

Posljednji napad će biti brz i zatim ću Ja svijetu pokazati Istinu i samo oni koji su puni mržnje prema Meni, zanijekati će Nju. Ne bojte se, jer Ja sam jedini Spasitelj čovječanstva. Jedino će vas Moja Ljubav održati. Bojte se samo za one jadne duše koje će pljuvati po Meni, dok se Ja konačno pružam da ih odvedem u Novi Raj.

 

Vaš Isus

939. ZMIJA DAJE ANTIKRISTU POSEBNE PORUKE KOJE ON POMNO DOKUMENTIRA

939. ZMIJA DAJE ANTIKRISTU POSEBNE PORUKE KOJE ON POMNO DOKUMENTIRA

Srijeda, 16. listopada 2013., 23:27h

 

Moja predraga kćeri, najbezbožnije trojstvo, koje se sastoji od Moja tri neprijatelja, lažnog proroka, Antikrista i Zmaja, koji je sotona, sada će se uzdići u inat protiv Moga Presvetoga Trojstva. Znaj da oni imaju mnoge tisuće i tisuće privrženih učenika i kako se vrijeme bliži, mnogi tajni i zli obredi dogoditi će se kako bi se štovalo zmiju.

Tako je oprezna zmija da ne otkrije svoje pravo ja, njegove stvarne bezbožne namjere protiv svakog djeteta Božjeg su prikrivene i on se predstavlja svojoj odabranoj nekolicini kao šarmantni, prekrasni princ kada se prikazuje pred njima najzavodljivijim ponašanjem. Kao što se komunicira s Mojim vlastitim odabranim prorocima, zmija daje Antikristu posebne poruke, koje on pomno dokumentira i zatim ih dijeli s njegovom hijerarhijom na Zemlji. Te poruke sadrže upute za oskvrnuće Moje Crkve, kao priprema da Antikrist preuzme svoje prijestolje i obmani svijet da povjeruje kako je on Krist, Spasitelj Svijeta.

Obratite pažnju sada, svi vi koji odbacujete ovo upozorenje. Uskoro, mnogi Moji učenici koji Me ljube, ali koji ne vjeruju u ove Poruke, suočiti će se s velikom opasnošću. Plan da vas se odvede od Mene je započeo i ako ne ostanete oprezni i pripravni, vi ćete biti namamljeni u jazbinu tame. On, Antikrist, oponašati će svako obličje Moga Božanstva, koji će mu zmija priopćiti. On, zmija, promatrao je Moje Razapinjanje i jedino on ima saznanje o pojedinostima, koje su okruživale taj strašni događaj. On će Mi se rugati upućujući svoje privržene sluge na preinaku obreda, naopako, u Mojoj Crkvi. Moja Riječ će biti uzeta i novi bestidni dijelovi će Joj biti dodani, zato da bi se štovalo Zvijer i mnogi neće shvatiti značaj.

Bavite se s đavlom i stavljajte mu se na raspolaganje i to će voditi do velikih kušnji. Ponavljajte zle riječi koje će usaditi među vama i otvoriti ćete mu svoju dušu. Obožavajte ga, ljubeći Antikrista kada se oholo bude razmetao pred vama i smjestiti ćete ga u vaša srca, umjesto Mene.

Sve čemu sam vas Ja poučio biti će okrenuto naopako, izvrnuto i isprevrtano. Budući da toliki mnogi uistinu ne shvaćaju Moja Učenja i budući da je tako malo vas pažljivo slušalo Evanđelja, što se tiče događaja koji vode k Mom Drugom Dolasku, nećete biti ništa mudriji.

Oh, kako se Moje Srce slama kada moram otkriti ove vijesti. Kako bih želio da ne morate ovako trpjeti. Ali, Ja obećavam, olakšati ću vašu bol i njegova vladavina, kada se dogodi, biti će kratkotrajna.

Dušama koje su nevino uhvaćene u ovu lakrdiju od Mojega Božanstva biti će pokazano Moje Milosrđe. Nažalost, oni koji vjeruju da će vladati u raju, kojega im je obećao prevarant, naći će se bačeni u jezero vatre gdje će vječno patiti. Neće biti nikoga tko će im pomoći, jer su progutali laži, osmišljene da se zadobije njihovo povjerenje, što će dovesti do gubitka mnogih duša koje će slijediti slijepo njihovo lažno naučavanje.

Molite za Milosrđe za one koje će obmanuti kralj tame.

 

Vaš Isus

 

938. BEZBOŽNO TROJSTVO SASTAVLJA PLANOVE GDJE ĆE SVE ŠTO JE ISTINITO BITI PROGNANO

938. BEZBOŽNO TROJSTVO SASTAVLJA PLANOVE GDJE ĆE SVE ŠTO JE ISTINITO BITI PROGNANO

Utorak, 15. listopada 2013., 15:45h

 

Moja predraga kćeri, Moja Želja je da svi Moji svećenici, svih Kršćanskih denominacija, počnu s očuvanjem Mojih Svetih Sakramenata. Oni u Katoličkoj Crkvi prvi će svjedočiti uništenju i obeščašćenju Sakramenata. Oni koji su odani Meni, Isusu Kristu, marljivo će se pripremiti za ovu strašnu divljinu u koju će se strmoglaviti Moja Crkva. Vi se sada morate pripremiti, jer će preko vaše vjernosti sva Božja djeca moći primiti Sakramente u Njihovom Svetom stanju.

Svim drugim Kršćanskim Crkvama Ja kažem ovo. Sjetite se Moga Obećanja da ću ponovno doći na Veliki i Slavni Dan Moga Drugog Dolaska. Znajte također, da će se u godinama koje će dovesti do ovoga svi oni, koji Me slijede, suočiti sa strašnim kušnjama. One koji će naslijediti nove moćne položaje, unutar svih vaših denominacija, voditi će lažni prorok i svi će izgovarati njegove riječi i oponašati njegova djela.

Jao onima koji pristaju uz lažnog proroka, jer on je suprotnost Ivanu Krstitelju i biti će prethodnik Antikristu koji će vladati nad svima vama.

Ja ću vas zaštititi, jer uskoro ću Ja biti sve što imate da vas vodi. Jedino se u Mene možete ufati da ću vam reći Istinu kada vas budu pokolebala krivovjerja koja će vam biti prikazana kao novi oblik suvremene Kršćanske teologije. Kako je lukav sotona, jer on nikada neće sablazniti – umjesto toga, on će vas preko onih koji mu služe privući prema novom iskrivljenom naopakom tumačenju Moje Presvete Riječi.

Bezbožno trojstvo sastavlja planove gdje će sve što je Istinito biti prognano. Sve se to sviđa sekularnom svijetu, gdje će ljudska pohlepa i želja da se zanemaruje grijeh biti prikazana vjernicima kroz sve Kršćanske Crkve. Taj dan je uklesan u kamen i biti će posljednja uvreda, koju je Bog dopustio, prije nego On pošalje Mene, Svoga jedinoga Sina, da okupim sve one koji ostanu odani Riječi Božjoj. Kada vam se prikažu laži, one će izgledati kao dobra stvar. Oznaka poniznosti biti će uobičajena u svim vašim crkvama, jer će ju prihvatiti oni među njima koji će vas obmanuti.

Svaka osobina povezana sa Mnom – Moja Ljubav prema osiromašenima; Moja Ljubav prema slabima i poniznima; Moje neodobravanje pohlepe, škrtosti i požude, biti će iskorišteni kao dio dokaza iskorištenih da vas se prisili da prihvatite ovo novo naučavanje – ovu novu jedinstvenu svjetsku religiju, da se svijet pripremi za vladavinu Antikrista.

Kao brižni Bog, dajem vam ova upozorenja zato da bi vas se spasilo. Obratite pozornost na Mene sada. Sve što Ja tražim jest jedna stvar. Ostanite odani Mojoj Svetoj Riječi. Moja Sveta Riječ vam je dana u Svetoj Bibliji. Ona se nikada ne može promijeniti. Ali Božji neprijatelji će iskriviti Njena značenja. Kada se to dogodi, odbacite one koji vam govore da bi Bog odobrio takve promjene. Ništa ne bi moglo biti dalje od Istine.

 

Vaš Isus

 

937. MAJKA SPASENJA: SVEĆENICIMA U KATOLIČKOJ CRKVI, JA VAM NALAŽEM DA NOSITE ZRNCA MOJE PRESVETE KRUNICE

937. MAJKA SPASENJA: SVEĆENICIMA U KATOLIČKOJ CRKVI, JA VAM NALAŽEM DA NOSITE ZRNCA MOJE PRESVETE KRUNICE

Ponedjeljak, 14. listopada 2013., 15:30h

 

Moje drago dijete, ne vjeruj ni na trenutak da je itko od vas dovoljno jak, samostalno izdržati kušnje s kojima ćete se suočiti da bi okrenuli leđa Istini – Pravoj Riječi Božjoj. Bez stalnih molitvi, otkriti ćete da vam je nemoguće ustati i proglašavati Istinu kada vam se predstavljaju laži.

Svi vi morate moliti Križarske molitve, jer se tama već počela spuštati nad Crkvu Moga Sina na Zemlji i vi morate biti pripremljeni za to u svakoj sekundi.

Svećenicima u Katoličkoj Crkvi, Ja vam nalažem da nosite zrnca Moje Presvete Krunice i Benediktinski Križ sa sobom u svako doba. Vi morate moliti Moju Svetu Krunicu svakog pojedinog dana i paziti na one na višim položajima unutar Crkve da bi vidjeli tko javno moli moju Svetu Krunicu. Kada Mi se odaje počast, Moju Svetu Krunicu moraju moliti svi prisutni preda Mnom. Ako oni, koji kažu da vode vjernike da traže Moju pomoć pred Prijestoljem Božjim, ne mogu moliti Moju Krunicu, onda oni trebaju vaše molitve. Doći pred Mene, tražeći Moju pomoć bez moljenja Moje Krunice, jest beznačajno, slično vojniku koji ide u bitku bez ikakvog oružja.

Moja Krunica je najmoćnija molitva i kada se svakodnevno moli uništiti će moć zloga. Onima, čije je duše zacrnio sotona, biti će previše bolno moliti ovu molitvu. Po njihovim djelima vi ćete znati tko su oni i morate tražiti od Boga, kroz Milosrđe Moga Sina, Isusa Krista, da ih pomogne privući prema Božjem Svjetlu.

 

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

 

936. VI ME NE POZNAJETE, JER ME NE PRIZNAJETE

936. VI ME NE POZNAJETE, JER ME NE PRIZNAJETE

Nedjelja, 13. listopada 2013., 18:00h

 

Moja predraga kćeri, kada se neki od vas osjećate napušteni i nesigurni u Moju Ljubav prema svijetu, vi nikada ne smijete odustati dozivati Me da vam pomognem. Vi ćete, s vremena na vrijeme, ćutiti osjećaj beznađa, osjećaj straha i osjećaj osamljenosti kada se čvrsto držite Moje Svete Riječi koja je dana svijetu preko Svetoga Evanđelja. Čak i sada, dok vam se Moje Sveto Evanđelje i dalje prikazuje, vi ćete se osjećati vrlo odijeljeno, jer malo ljudi nasljeduje ono što sam ih Ja poučio preko Moje Svete Riječi.

Ako kažete da ljubite svoga bližnjega i potom ga klevećete vi ćete Mi i dalje pripadati. Ako kažete da vjerujete u Deset Zapovijedi, ali ih prilagođavate da odgovaraju vašim načinima života, onda ste slijepi za Istinu. Ako prihvaćate Sakramente koji su vam dani preko Mene, ali ih kršite, vi Me vrijeđate. Kada propovijedate Moju Svetu Riječ drugima i zatim stavljate sebe ispred drugih, govoreći kako ste vrjedniji od njih u Očima Božjim, vi Me ljutite. Kada proglašavate da Riječ Božja više nije važna u suvremenom svijetu i da mora biti prilagođena kako bi se svidjela sekularnom svijetu, onda vi pljujete u Lice Božje. Kada vjerujete da je vaše znanje o Meni nadređeno Mojoj Svetoj Riječi kakvu vam Ja sada dajem preko ovih Poruka i da je zabluda sadržana u Njima, onda ste neuki u Istini. Vi Me ne poznajete jer Me ne priznajete.

Stoga, čak i oni od vas koji osjećate zadovoljstvo svojim shvaćanjem Moje Svete Riječi i odbacujete Me sada u ovoj Misiji – vi ste Me napustili. Vi, posebice, morate zazivati Moju Pomoć, jer vi ste ništa bez Mene.

 

Vaš Isus

935. JEDNOM KADA NEBO I ZEMLJA POSTANU JEDNO, NEĆE BITI ČISTILIŠTA

935. JEDNOM KADA NEBO I ZEMLJA POSTANU JEDNO, NEĆE BITI ČISTILIŠTA

Subota, 12. listopada 2013., 17:10h

 

Moja predraga kćeri, Moje Prijestolje će biti postavljeno na obnovljenu Zemlju i uskoro će svi živjeti u miru i skladu, u skladu s Voljom Moga Oca.

Svijet će postati kao što je bio u početku i neće se osjećati nikakva nesloga. Sva Božja djeca, koja su odabrana da se pridruže Anđelima i Svecima, živjeti će savršeno postojanje. Ali znajte ovo. Onima koji ne prihvaćaju stvarnost Novoga Raja, kada im se da svaka prilika da odluče koji put žele odabrati, neće biti dana druga prilika. Jednom kada Nebo i Zemlja postanu jedno, neće biti Čistilišta. Jedini put koji će odabrati duše, koje odbiju prihvatiti Moje Milosrđe kada im se bezuvjetno preda, jest onaj koji vodi prema paklu. Mnogi će biti tako tvrdoglavi, jer se gotovo potpuno oslanjaju na intelektualno razmišljanje, da će nesvjesno odabrati provesti vječnost u vatrama pakla.

Oni koji ne vjeruju u Boga ili ne prihvaćaju Istinu, ne vjeruju u postojanje sotone. On, prevarant, zamračiti će njihove umove lažima, da bi ih namamio u odaje mučenja. Jednom kada su tamo, zbog njegove mržnje prema čovjeku, on će učiniti da oni zauvijek pate bez prestanka. Ja tada ne mogu pomoći tim dušama. Kako Ja plačem s gorkom žalošću zbog duša oholih, neupućenih i onih okorjelih srdaca. Oni su tako ispunjeni ohološću da Me nikada neće vidjeti jer ne mogu. Nije moguće da Me osoba vidi ili da bude ispunjena Mojom Istinskom Riječi, ako je pogođena grijehom oholosti. Oni od vas, s druge strane, koji Me poznajete, ali koji Me prihvaćate pod vlastitim uvjetima – i vi sami sebe udaljujete od Mene.

Zašto govorite kako Me poznajete i zatim izvrćete ono što sam vam Ja rekao o nasljedovanju Mene? Kako se možete nazvati kršćaninom i biti spremni prihvatiti lažnu teologiju i laži, koje ste izvrnuli kako bi odgovarale vašim vlastitim načinima života? Tko ste vi, ako ne slijedite Mene i ne prihvaćate potpunu Istinu Mojih Učenja? Vi ste izdajnik. Vi me izdajete. Kada Me jednom izdate, biti ćete u iskušenju da to učinite uvijek iznova, dok konačno više ne budete kršćanin u Mojim Očima.

Ja moram pozvati sve one koji vjeruju u Moju Riječ i pitati vas, kada sam Ja ikada odobrio grijeh? Ja opraštam grijeh, ali ga nikada ne odobravam. Ako vjerujete da Ja odobravam grijeh, onda vi opravdavate grijeh. Vi ćete trpjeti zbog zablude vaših postupaka i niste ništa bolji od onih koji su Me izdali, koji su Mi se rugali, ismijavali Me i razapeli Me.

Zapamtite, Ja sam vas poučio Istini. Ništa osim Istine neće vas navesti da prihvatite Spasenje koje Ja sada dolazim donijeti svijetu, u ovoj posljednjoj fazi Moga Zavjeta da spasim čovječanstvo.

Nikada ne zaboravite da Sam Ja Istina. Jedino Istina dolazi od Mene.

 

Vaš Isus

934. OPUSTITE SE, SVI VI I ZNAJTE DA JE BOG SVEMOĆAN I DA NA NIKAKVO DJELO, KOLIKO GOD ZLO, ON NE MOŽE BITI BEZOSJEĆAJAN

934. OPUSTITE SE, SVI VI I ZNAJTE DA JE BOG SVEMOĆAN I DA NA NIKAKVO DJELO, KOLIKO GOD ZLO, ON NE MOŽE BITI BEZOSJEĆAJAN

Petak, 11. listopada 2013., 22:30h

 

Moja predraga kćeri, znaj da Ja hodam uz tebe svakoga dana, svake minute, iščekujući tvoj odgovor. Postoje trenuci kada imaš previše toga za učiniti za ovu Misiju, ali moraš uvijek ostaviti odgovarajuće vrijeme na stranu za Mene, svoga Isusa. Zapamti, Ja sam uvijek Prisutan i uvijek odgovaram onima koji Me zazovu. Ništa vas nikada ne smije odvojiti od Moga Društva, jer vrijeme koje Mi dajete daruje vam velike Milosti.

Danas Ja tražim da se pripreme svi oni koji prihvaćaju da Ja sada govorim cijelome svijetu, preko Knjige Istine. Nikada nemojte dozvoliti da vam Moje Poruke uzrokuju zabrinutost, uznemirenost ili iznenadan strah. Nikada nemojte vjerovati da bih Ja tražio od vas da bježite iz svojih domova u utočišta, jer ova zapovijed ne dolazi od Mene. Utočišta o kojima Ja govorim su ona mjesta u koja trebate ići zato da bi primili Misu i Sakramente.

Moji odani sluge se sada pripremaju, svugdje po svijetu, za taj dan koji će doći kada više neće biti svakodnevne Misne Žrtve.

Vi uvijek morate držati Blagoslovljeni Pečat Živoga Boga u svojim domovima i u kojoj god veličini možete, kako bi Ga također nosili sa sobom. To će vas zaštititi od svake vrste progona i zadobiti ćete potrebnu snagu da ostanete odani Bogu i svemu što je jasno utvrđeno u Presvetoj Bibliji.

Opustite se, svi vi i znajte da je Bog Svemoćan i da na nikakvo djelo, koliko god zlo, On ne može biti bezosjećajan.

Oni od vas koji odabirete odgovoriti na Moj Poziv, blagoslovljeni ste. Vi, zauzvrat, svojim činom ljubavi za svoga bližnjeg, širiti ćete Pečat Živoga Boga posvuda gdje idete. Sada morate učiniti ovo. Ufajte se u Mene. Nikada se ne osjećajte nemirno, jer Ja ne širim strah. Ja širim Istinu, koja za neke može biti silna. Ja Sam vaš Zaštitnik, vaš Spasitelj i uskoro ću doći kako bih vam donio konačno Spasenje i budući svijet, koji neće imati zla. Budite u miru. Ja ću vas voditi i zaštititi vas sve i dati vam Dar ustrajnosti u svim nadolazećim kušnjama.

 

Vaš Isus

933. BOG OTAC: SOTONA I NJEGOVI DEMONI SU UNOVAČILI VRLO VELIKU VOJSKU

933. BOG OTAC: SOTONA I NJEGOVI DEMONI SU UNOVAČILI VRLO VELIKU VOJSKU

Utorak, 8. listopada 2013., 15:40h

 

Moja najdraža kćeri, Moje Božje Moći su dane svoj Mojoj djeci koja su se obratila Meni, tražeći od Mene – preko Moga Sina – da ih održim tijekom ovih vremena velikih iskušenja na Zemlji.

Grijeh je tako razuzdan da Moj Sin sada trpi istu Agoniju koju je izdržao za svakoga od vas na Križu. Grijeh je tako daleko raširen da ste svi vi postali otporni na njega i na zlo koje on udahnjuje. Moja djeco, vi morate doći k Meni i nikada ne odustati od vaše potrage za mirom i ljubavlju. Nikada nemojte misliti da Ja neću čuti vaše glasove, dok Me dozivaju, bez obzira koliko ste maleni.

Drugi Dolazak Mojega Sina će stvoriti veliku pustoš, podjelu, nepovjerenje, mržnju i žalost, jer će Istina Moje Svete Riječi biti odbačena na jednu stranu. Sotona i njegovi demoni su unovačili vrlo veliku vojsku – vojsku tako veliku i moćnu da bi bilo nevjerojatno kada biste vidjeli kako je postrojena. Ova vojska nadzire ono što se vama, Moja djeco, govori u javnosti. Vrlo rijetko će vam, od sada, biti rečena Istina. Pod ovim Ja mislim na Istinu u skladu s Mojim Presvetim Zavjetom.

Sve stvari povezane sa svijetom u kojemu živite neće vam biti uistinu otkrivene, jer će uskoro biti očevidni ratovi, koji su namjerno stvoreni da unište Moj narod. Nijedan od tih ratova neće biti za dobro čovjeka niti će biti pravedni. Moja Riječ, koja je dana svijetu otkada je prvi prorok otkrio Moje Želje, više neće biti ozbiljno shvaćena. Riječ, po Mom Sinu, Isusu Kristu, zlorabiti će se i oskvrnuti zato da bi se opravdale laži.

Vrijeme je za sve one koji su pozvani na službu Mome Sinu da ostanu oprezni. Vi ne možete Ovo zanemarivati, Moj Poziv čovječanstvu. Ja, preko Moga Sina, tražim od vas da ostanete zajedno, ujedinjeni s Njim u svako doba. Vi, Moja djeco, sotonina ste prva meta, jer on neće mirovati dok se najprije ne domogne Crkve Moga Sina na Zemlji. Bez Crkve Moga Sina, on neće uspjeti privući duše za kojima najviše žudi. Vas, Moja djeco, ranjavati će i mučiti Zvijer – Antikrist – ako podlegnete pritiscima koji vas sile da prigrlite novo, lažno naučavanje koje se sada brižljivo i nemilosrdno priprema.

Ja, Otac svih vas, Bog Svevišnji, želim da se obznani da će Moji neprijatelji prigrliti Antikrista u tajnim obredima. Njemu se zaklinju iza skrivenih zidova, na mjestima koja su namijenjena Klanjanju Mome Sinu. Crkvena masonerija, koja će sada biti očevidna, igra važnu ulogu u ovoj grozoti. Nažalost, sve se ovo mora dogoditi prije dovršetka Moga Zavjeta o okupljanju sve Moje djece natrag u Raj kojega Sam stvorio za njih na početku.

Biti će na onima od vas, koje sam Ja odabrao, da uvijek priznajete Istinu, kako bi mogli pomoći Mom Sinu da spasi druge duše koje će prisegnuti da slijede Zvijer.

Slika Moga Sina, uobičajena širom svijeta, uskoro će biti zamijenjena slikom lažnoga proroka. Njegova slika će biti najprije obožavana umjesto one Moga Sina. Onda će uslijediti velike slike, svakojake veličine od Zvijeri, čiji će znak 666 biti ugrađen u svaki žig koji on načini svijetu koji ne sumnja. Vi ćete vidjeti ovaj znak skriven u tako zlim predmetima, koji će biti korišteni onako kako bi netko nosio posvećene predmete. Oblik zrnca krunice će biti načinjen da bi se idoliziralo novo, uskoro proglašeno, ujedinjenje crkava svijeta. Nova Svjetska Religija će biti slavljena uzimanjem svetih molitvenika, medalja, škapulara, zrnaca krunice, Križeva i oskvrnjujući ih da postanu privesci za sreću.

Svi će voljeti Antikrista, jer će on predstavljati svijet izvan religije, s jedne strane, ali budući da će njega prigrliti lažni uljez u Crkvi Moga Sina na Zemlji, smatrati će se da on predstavlja sve što je sveto u svijetu.

Moja djeco, ne dopustite da vijesti o ovim događajima razdiru vaše srce, jer kada Me slušate i slijedite Put Moga Sina, Ja ću vas poštedjeti većine duhovnog progona, koji dolazi. Vaše pristajanje uz Ove Poruke će biti oslabljeno s vremena na vrijeme, napadima koje je usadio sotona. Neki od vas će otići. Neki od vas će sumnjati. Velika većina vas će ostati odana Meni i Ja ću vam podariti velike Pomoći i Milosti zbog vaše poslušnosti.

Ja vas ljubim djeco. Ja ću biti milosrdan i kada zatražite od Mene, preko Moga Sina, da umirim vaša srca i pomognem vam da ostanete u miru i hodite s pouzdanjem prema Vratima Moga Novoga Raja, Ja ću odgovoriti na vaš poziv.

 

Vaš brižni Otac

 

Svevišnji Bog

932. USKORO ĆE VAM BITI REČENO DA ISKORISTITE SVOJU VJERU KAKO BI STVORILI POLITIČKU KAMPANJU ŠIROM SVIJETA ZA SPAS SIROMAŠNIH

932. USKORO ĆE VAM BITI REČENO DA ISKORISTITE SVOJU VJERU KAKO BI STVORILI POLITIČKU KAMPANJU ŠIROM SVIJETA ZA SPAS SIROMAŠNIH

Nedjelja, 6. listopada 2013., 23:20h

 

Moja predraga kćeri, glas lažnog proroka odjekuje o svemu što je sveto u Mojoj Crkvi. Malo će, međutim, biti rečeno o važnosti održavanja Božjih Učenja, Sakramenata i Proglašavanja Istine. Umjesto toga, vi ćete vidjeti odvraćanja, kao što su briga za siromahe svijeta i gladne i to će se smatrati vašom prvom zadaćom kao slugu Božjih.

Kao sluge i sljedbenici Boga u Crkvi, vaša prva odanost je prema Istini onoga što sam vam Ja rekao. Voljeti siromašne i gladne i pomagati im je dobra stvar, ali Moja Crkva na Zemlji ima puno veću ulogu, na koju se Meni zaklela. To uključuje poučavanje Istine u svemu čemu sam Ja vas podučio i vi ćete to učiniti, ako Me uistinu ljubite.

Crkva ima Misiju poučavati Istinu Mojih Učenja. Uzimajući jedan vid Moje Riječi, pomoći siromašnima je divno, ali varljivo, jer Moja Učenja jasno navode da morate pomoći siromašnima u duši. Pomognite im da izliječe svoju dušu, prije nego im pomognete da se oslobode životnih nedaća. Ako vam Ja dam siromašnog čovjeka i zatražim od vas da mu pomognete, kako biste vi to učinili? Dali mu odjeću? Novac da nahrani svoju obitelj? Ili bi najprije da Ja spasim njegovu dušu?

Uskoro će vam biti rečeno da usmjerite svu svoju pažnju na siromahe svijeta. Od vas će se tražiti novac – i to će biti uzeto iz različitih izvora da bi se pomoglo siromasima svijeta, nezaposlenima i beskućnicima. Vama će biti rečeno da sam Ja, Isus Krist, uvijek ljubio siromašne. Problem je ovaj. Ja ponajprije tražim siromašne duhom – da ih oslobodim od njihovih izgubljenih života. Siromašni dušom – oni koji imaju malo duhovnog osjećaja za Boga – su oni za kojima Ja žudim. Blagoslovljeni su oni koji su siromašni u ovom životu, koji imaju malo toga za pokazati, ali koji Me ljube, jer ti ljudi uopće nisu siromašni. Bogat čovjek, koji nema ljubavi za Mene, potrebitiji je Moje Ljubavi, Mojega Milosrđa, Moje Samilosti, nego oni koji su prisiljeni naći hranu, odjeću i utočište. Kako Me ljubite i kako tražite od Mene da vas spasim je ono na što morate obratiti pažnju. Sakramenti će biti spasonosna snaga onih koji su bogati i siromašni, ali koji nemaju ljubavi za Mene.

Uskoro će vam vođe u Mojim Crkvama posvuda reći da iskoristite vašu vjeru, kako bi stvorili političku kampanju širom svijeta za spas siromašnih. Ništa neće biti rečeno da vas se potakne da se pripremite za Moj Drugi Dolazak, jer oni se neće usuditi pripremiti vas za taj Veliki Dan. Oni bi radije odvratili vaše misli od Mene tražeći od vas da provodite više vremena poštujući poslove lažnoga proroka.

Vrlo brzo, kipovi, relikvije, plakati, kaleži i velike naručene slike lažnoga proroka biti će stavljene u Crkvama posvuda. Njegova slika, zajedno s Antikristom, s vremenom će krasiti mnoga javna mjesta, crkve, politička središta, kao i u zemljama gdje će njihove skupštine biti viđene kako prihvaćaju Katoličku Crkvu u “novom svjetlu”. To će stvoriti novi oblik lažne evangelizacije i budući da će se svidjeti suvremenom sekularnom društvu privući će poklonike iz cijeloga svijeta.

Nijedna riječ neće opravdati važnost Svetih Sakramenata kako su dani svijetu ili važnost Milosti, koje donose. Umjesto toga, svaki će biti podcijenjen – uz pridodana dodatna značenja zato da bi se svidjeli onima koji ih niječu onakvima kakvi jesu. To će biti u nadi da će grozota oskvrnuća Mojih Sakramenata biti ponuđena što je moguće većem broju ljudi, kako bi ih se odvelo od Boga, da bi neprijatelji Božji mogli dovršiti svoj sporazum s đavlom.

Đavao će obmanuti mnoge koji pripadaju Mojoj Crkvi u ovom vremenu u povijesti. On će to učiniti na najšarmantniji i najuvjerljiviji način i on će opravdati laži kada njegovi sluge budu rekli da bih Ja odobrio te nove promjene. Ja, Isus Krist, biti ću pogrješno citiran, zato da bi se osvojile duše. Moja Učenja će biti iskrivljena kako bi se uništilo Moju Crkvu i ukralo one duše koje su Mi najbliže. Milijuni će prihvatiti laži, bez brige o ičemu. Vi morate moliti za njih u nadi da će s vremenom shvatiti da nešto nije u redu.

Kada Ja određujem vođe i kada je duša žrtva određena da širi Moju Svetu Riječ, unutar Moje Crkve na Zemlji, Istina je uvijek jednostavna, jasna, sažeta i izravna. Kada vam se laže, utjecajem duha zla, vi ćete postati zbunjeni. Izrazi neće imati smisla. Takozvana poboljšanja, predstavljena od strane neprijatelja unutar Moje Crkve, značiti će da Istina nije “dovoljno dobra”.

Moja Riječ, Moji Sakramenti, Moja Učenja ne trebaju biti poboljšavani, jer dolaze od Mene. Ja Sam Bog. Ja Sam Savršen. Moja Riječ ostaje zauvijek. Bilo koji čovjek koji se upliće u Moju Presvetu Riječ neprijatelj je Božji. Moj Gnjev je velik u ovo vrijeme i svaki čovjek koji se odnosi prema Mojem Tijelu, Presvetoj Euharistiji, s nepoštovanjem i govori da vodi Moj narod, znajte da je to neistina. Ja nikada ne bih tražio od vođe u Mojoj Crkvi da izmijeni Riječ Božju uvodeći nova značenja ili nova tumačenja. To nikada ne bi moglo biti.

 

Vaš Isus

 

931. ZANIJEČITE GRIJEH I VI NIJEČETE MENE

931. ZANIJEČITE GRIJEH I VI NIJEČETE MENE

Petak, 4. listopada 2013., 23:44h

 

Moja predraga kćeri, nijedan čovjek se ne može boriti protiv Mene i očekivati Vječno Spasenje, osim ako Mi se ne preda potpuno. Sva Božja djeca moraju znati da se bliži vrijeme kada svijet mora znati da je Moj Posljednji Poziv gotovo nad njima.

Nikada se ne bojte Mojeg Poziva. Pozdravite Ga, jer Ja vam donosim Ljubav, Mir i Spasenje. Zanemarujte Me na osobni rizik, jer Ja vam dajem toliko vremena da odgovorite na Moj Poziv s Neba.

Vi, Moji ljubljeni sljedbenici – bez obzira tko ste – uskoro ćete se naći odijeljenima i odsječenima od Moje Prave Prisutnosti. Moja Prisutnost, Moja Riječ i Prava Učenja Božja biti će protjerani i naći ćete se u vrlo osamljenom stanju. Oni od vas koji se rugate i ismijavate ove Moje Poruke Ljubavi svijetu biti ćete ostavljeni pitajući se kako to može biti kada slijedite put prijevare. Što dalje hodate ovim putom veći ćete odmak postaviti između svojih duša i Mojega Milosrđa.

Kada Me ljubite, vjerovati ćete u Moja Učenja. Ako Me poznajete, prepoznati ćete Moju Svetu Riječ u Pismima. Ako Me poznajete i prihvaćate da bih Ja uopće dopustio da Moja Sveta Riječ bude pretvorena u nešto što nije, bez posredovanja s Moje Strane, onda ne možete reći da Me poznajete. Ako vjerujete da bih Ja, Sin Čovječji, Koji Sam Umro nasilnom smrću, u vašu korist, da vas spasim od grijeha, mogao stajati po strani i odobriti takvu okolnost, onda vi niječete Riječ Božju.

Zaniječite grijeh i vi niječete Mene. Prihvatite grijeh kao da je dobra stvar ili vjerujte, na trenutak, da ću ga Ja opravdati, bez izmirenja, onda više ne možete zahtijevati mjesto u Mojem Kraljevstvu. Ja vas upozoravam da će vas ovo razdoblje pred vama voditi na najopasniji put uništenja, ako ne ostanete odani Mojoj Svetoj Riječi.

Moja Riječ je Vječna. Moje Kraljevstvo je vaše kada prihvatite Moju Riječ kako vam je dana. Usudite se uplitati u Nju ili prihvatiti bilo kakav oblik nove prilagodbe i trpjeti ćete zbog toga. Moj Gnjev sada raste, dok Ja gledam kako malo poštovanja mnogi od vas pokazuju prema Istini kako je zapisana u Knjizi Moga Oca. Ne može biti nikakva druga Istina. Bilo kakav oblik odstupanja Bog nikada ne može prihvatiti. Nikakve rasprave. Nikakva ljudska promišljanja. Nema iznimki. Istina će živjeti Vječno. Laži će vas odvesti u ruke Zvijeri.

 

Vaš Isus