Mjesečni arhivi: prosinac 2013.

1000. USKORO ĆETE ME VIDJETI U SVOJ MOJOJ NEBESKOJ SLAVI I TADA ĆETE KONAČNO SHVATITI TAJNU MOGA BOŽANSTVA

1000. USKORO ĆETE ME VIDJETI U SVOJ MOJOJ NEBESKOJ SLAVI I TADA ĆETE KONAČNO SHVATITI TAJNU MOGA BOŽANSTVA

Nedjelja, 22. prosinca 2013., 15:56h

 

Moja predraga kćeri, kako li će se svijet uskoro uspraviti i priznati Moju Prisutnost. Moja Prisutnost će se osjetiti u svakome narodu, zemlji i domu i nitko neće zanijekati Moju Prisutnost, ipak neki neće htjeti svjedočiti Mome Zahvatu. Svi vi morate prihvatiti da kada se Upozorenje dogodi, da je to Veliki Znak s Neba. Ono će potvrditi Ljubav koju Bog ima za svu Svoju djecu.

Vaša osamljena odvojenost od Boga okončati će toga Dana. Za one koji žele Zaštitu za kojom čeznu, od žalosti koja postoji u današnjem svijetu, znajte ovo. Ja ću obrisati vaše suze. Oprostiti vam vaše grijehe. Ja ću vas sve Blagosloviti, uključujući one koji će Mi okrenuti svoja leđa, u nadi da će Mi dotrčati natrag, kako bih ih Ja mogao spasiti.

Svijet je Moj. Božja djeca će biti okupljena i svi oni čija su imena u Knjizi Živih biti će prihvaćeni u Moje Ruke. Molite da oni koji imaju sumnje budu oslobođeni od njih, da oni koji su u strašnoj tami mole Mene za Milosrđe i da Me konačno priznaju oni koji Me niječu.

Vi nikada ne smijete dopustiti da vas klevetnici Moje Svete Riječi odvuku od Mene, vašeg ljubljenog Isusa. Uskoro ćete Me vidjeti, u svoj Mojoj Nebeskoj Slavi i onda ćete konačno shvatiti tajnu Moga Božanstva.

 

Vaš Isus

 

999. MAJKA SPASENJA: ČUDOM PROSVJETLJENJA SAVJESTI, ON, MOJ SIN, DONIJETI ĆE SVIJETU RADOST, LJUBAV I NADU

999. MAJKA SPASENJA: ČUDOM PROSVJETLJENJA SAVJESTI, ON, MOJ SIN, DONIJETI ĆE SVIJETU RADOST, LJUBAV I NADU

Nedjelja, 22. prosinca 2013., 15:19h

 

Moje dijete, molim te neka se zna da se Moj dragi Sin priprema za Svoj Veliki Zahvat Milosrđa. Kao posljedica toga, svijet će biti obnovljen i mnogi će se radovati u svom novootkrivenom oslobođenju od sumnje u Postojanje Boga.

Kako su osamljeni oni koji ne poznaju Moga Sina. Kada je Moj Sin stajao na brdu, neposredno prije Njegovoga Uzašašća na Nebo, Njegovi Učenici su bili zbunjeni i uplašeni zbog odvojenosti s kojom će se morati suočiti bez Njega. Mnogi od njih su se uspaničili i usrdno molili Moga Sina da ih ne napušta. On ih je utješio strpljivo im objašnjavajući da će ta odvojenost biti samo privremena i da će im On poslati pomoć. Pomoć o kojoj je On govorio bio je Dar Duha Svetoga. Zatim im je On rekao: „Ne bojte se, jer uz pomoć Onoga Kojega ću vam Ja poslati vi nećete biti sami. Ja ću uvijek biti s vama u Liku Duha Svetoga.“

Jer, premda je On svima rekao toga dana da će doći ponovno, oni nisu uistinu shvatili što je On mislio. Neki su mislili da će proći nekoliko tjedana prije nego Se On objavi. Ali, upamtite, dan u Božjem Vremenu može biti bilo koje vrijeme. Sada se taj Dan bliži i sva naviještena proročanstva, koja se tiču znakova Kraja Vremena, događaju se. Nemojte imati straha u svojim srcima, draga djeco, jer vrijeme radosti gotovo je nad vama. Više neće biti suza ili žalosti, jer Veliki Dan Moga Sina će odjednom svanuti i On će okupiti sve koji su Njegovi u Svoje Svete Ruke.

Molite za velike Božje Blagoslove i za veliko Milosrđe, koje Moj Sin ima u velikom izobilju za svakoga pojedinog od Božje djece. To uključuje dobre, zle i ravnodušne. Čudom Prosvjetljenja Savjesti, On, Moj Sin, donijeti će svijetu radost, ljubav i nadu.

Budite zahvalni za ovo veliko Milosrđe. Ljubav Moga Sina prema vama nikada neće umrijeti, izblijedjeti ili biti uskraćena, jer vi pripadate Njemu. Vi ste Njegovi. Vi ste djeca Božja. Vi ne pripadate sotoni.

Molite, molite, molite da bi čovječanstvo odabralo Milosrdnu Ruku Moga Sina povrh prijevare i zlog smrtnog stiska kojega zli vrši nad slabima.

 

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

 

998. VI NE MOŽETE RAZDVOJITI MOJU CRKVU OD RIJEČI – TIJELA – JER ONDA ONA NE MOŽE POSTOJATI

998. VI NE MOŽETE RAZDVOJITI MOJU CRKVU OD RIJEČI – TIJELA – JER ONDA ONA NE MOŽE POSTOJATI

Subota, 21. prosinca 2013., 20:13h

 

Moja predraga kćeri, onima koji vas optužuju, preko Moje Svete Riječi, za borbu protiv Vlasti Moje Crkve, oni moraju čuti Moj Poziv.

Crkva, koju sam stvorio Ja, Isus Krist, izgrađena je na čvrstoj Stijeni i bez obzira koliko je Moja Crkva – Moje Tijelo – napadnuta, vrata pakla Nju nikada neće uništiti. Sotona i njegovi posrednici će napasti samo ono što je izvorno, što je Istinito i što je od Mene. Na to će sva njegova energija biti usredotočena – na Moju Crkvu. Ja Sam Prisutan u Mojoj Crkvi, preko Moga Tijela, Presvete Euharistije. Moji neprijatelji će uvijek ciljati Presvetu Euharistiju, jer Ona nije samo znak Moje Ljubavi, Moga Obećanja da otkupim svijet – Ona je Moje Tijelo. Ona živi i diše, jer Ja, Isus Krist, prebivam u Njoj. Ja ću ostati Prisutan u Svetoj Euharistiji do pred kraj, ali Moja Crkva nikada neće umrijeti.

Moja Riječ je postala Tijelom i preko Moga Tijela, vi, Božja djeca, ostati ćete blizu Mene. Kada su Moji neprijatelji napadali Moju Crkvu u prošlosti, Moja Crkva se ujedinila i borila protiv Svojih protivnika. Ali kada Moju Crkvu iznutra napada duh zla, Ona će naići na vrlo malo otpora sekularnoga svijeta.

Sotona ne napada svoje vlastito djelo. Kao Sin Čovječji, Ja nikada neću napustiti Moju Crkvu, jer Ona je neprobojna za đavla. Moji sljedbenici će ostati vjerni Mojoj Crkvi sve do posljednjega dana. Međutim, broj ljudi koji neće shvatiti napade, pod koje će Moja Crkva doći, iznutra, biti će velik. Oni će, većim dijelom, biti zadovoljni mnogim prilagodbama koje će biti uvedene u Svete Sakramente i Zakone Božje. Oni će progutati laž da suvremeni život zahtijeva suvremenu crkvu; da ljudi danas trebaju biti u mogućnosti da čine izbore, utemeljene na njihovoj vlastitoj slobodnoj volji – bez obzira na to vrijeđaju li ili ne vrijeđaju Boga. Zatim, kada oni uvrijede Boga i počine bogohulu, kada oskvrnu Svetu Euharistiju, oni više neće biti dio Moje Crkve. Moja Crkva će ostati nedirnuta. Moja Crkva će ostati uspravna, zbog onih koji će ostati vjerni Riječi Božjoj – Riječi koja je postala Tijelom. Jer vi ne možete razdvojiti Moju Crkvu od Riječi – Tijela – jer onda Ona ne može Postojati.

Ja sam obećao da ću zaštititi Moju Crkvu protiv vrata pakla i Ja to sada činim pripremajući Moje odane, posvećene sluge da stanu uz Mene i ostanu vjerni i postojani do Velikoga Dana. Ja nikada ne kršim Moje Obećanje.

 

Vaš Isus

997. NA SUDNJI DAN VI ĆETE KONAČNO SHVATITI BOŽJU MOĆ

997. NA SUDNJI DAN VI ĆETE KONAČNO SHVATITI BOŽJU MOĆ

Petak, 20. prosinca 2013., 23:16h

 

Moja predraga kćeri, po Mojoj Zapovijedi sotona i svi njegovi demoni će popustiti. Uz svu njihovu snagu, oni su ništa preda Mnom, Sinom Čovječjim, Isusom Kristom. Zbog sve Moje Poniznosti, Mojih Žrtava, Mojih Molbi ljudskom rodu, da dopuste Mojoj Ljubavi da ih privuče k Meni, Moje Božanstvo nikada ne smije biti podcijenjeno. Moja Moć nikada ne smije biti pogrješno shvaćena, jer Ja Sam Svemoguć i Moje Kraljevstvo će vladati zauvijek, sa ili bez čovjeka koji ima slobodnu volju i zbog toga izbor da Mene slijedi ili ne.

Dok ljudska slabost, uzrokovana grijehom, čini svaku osobu ranjivom na napast sotone, vi nikada ne smijete vjerovati da on drži svu moć, jer ne drži. Svaki demon, uključujući njihovog gospodara, Zvijer, pasti će pred Moje Noge, po Mojoj Zapovijedi. Zar ne znate to? Jer postoji samo Jedan Koji ima Božanstvo da svlada sve pod Svojim Nogama, a to sam Ja, Isus Krist.

Da bi postigli naklonost Božju, svaki od vas mora doći k Meni. Ja vas ljubim. Ja vas privlačim k Sebi. Ja vas molim. Ja Se ponižavam pred vama. Ja sam dopustio da Me se vuče po tlu, kroz blato, zbog vas, prije nego što Sam Umro. Uskoro ćete se susresti sa Mnom. Na Sudnji Dan vi ćete konačno shvatiti Božju Moć i onda ćete znati kako je to susresti se licem u Lice s Mojim Božjim Svjetlom. Tako je snažno Moje Svjetlo da će Ga jedino čisti i ponizni moći izdržati. Ono će mnoge od vas oboriti na tlo, kada ćete zakriliti svoje lice od Mene. Vrlo malo vas je dostojno stati pred Mene, a ipak Ja ću vas vući prema Sebi, dok ne budete stajali tamo, kao što ste trebali, u potpunoj predanosti i potpunoj pokornosti Meni. Na taj dan vaša slobodna volja će doći kraju.

 

Vaš Isus

996. SAMO SVJETLO BOŽJE MOŽE DONIJETI VJEČNU SREĆU

996. SAMO SVJETLO BOŽJE MOŽE DONIJETI VJEČNU SREĆU

Srijeda, 18. prosinca 2013., 16:40h

 

Moja predraga kćeri, početak je bez kraja. Jadnom kada Moj Otac stvori život i jednom kada čovjek udahne svoj prvi dah, on će postojati u tijelu, a tako i u duši zauvijek.

Najveća tajna Vječnog Života jest da on postoji bez obzira, čovjek birao ili ne. Čovjeku je dan Dar slobodne volje i sve do dana njegovoga posljednjega daha na Zemlji on ima izbor. On može živjeti svoj život, najbolje kako može i u skladu sa Zakonima Božjim i zadobiti svoje Spasenje ili može protratiti Istinu o Postojanju Boga i živjeti svoj život u skladu sa svojim vlastitim željama. Kada on zadovoljava svoje vlastite požude, pohlepu i želje protivne Riječi Božjoj, on se izvrgava strašnoj opasnosti, koja će imati posljedice za vječnost.

Oni sretni da su postigli najslavnije Spasenje živjeti će Vječni Život zanosa u Kraljevstvu Božjem. On će uživati svaku vrstu slave u jedinstvu sa Voljom Božjom i živjeti će savršeno postojanje, koje nikada neće završiti. Oni koji odabiru okrenuti svoja leđa Bogu, čak i kada Ja učinim sve kako bih spasio njihove jadne duše, također će imati vječno postojanje. Nažalost, oni će trpjeti strašnu muku u osamljenoj i očajnoj pustoši. I on će biti uzdignut, zajedno sa živima i mrtvima, ali njegovo postojanje će biti bolno, jer nikada neće vidjeti Svjetlo Božje. Samo Svjetlo Božje može donijeti Vječnu Sreću.

Kada udahnete svoj posljednji dah na Zemlji, to jednostavno znači da ste tada odvedeni u slijedeću fazu svog putovanja za Vječnost. Postoji samo jedan put kojim treba krenuti, a to je onaj kojim dolazite k Meni. Bilo koji drugi put će vas voditi u strašno postojanje, a ipak mnoge zabludjele duše vjeruju da poznaju Istinu kada odbacuju postojanje vječnosti.

Vi nikada ne smijete odbaciti Istinu, jer jedino vam Istina može donijeti Vječno Spasenje.

 

Vaš Isus

995. KROZ SAKRAMENT KRŠTENJA, SNAGA ZVIJERI JE OSLABLJENA

995. KROZ SAKRAMENT KRŠTENJA, SNAGA ZVIJERI JE OSLABLJENA

Ponedjeljak, 16. prosinca 2013., 19:25h

 

Moja predraga kćeri, kada ste blizu Moga Srca i kada se duše potpuno predaju Meni, brojne stvari se događaju.

Najprije, nestati će bilo kakav strah od ljudskog uplitanja u vaše živote. Na njegovom mjestu će biti mir i zadovoljstvo, koji dolaze od Mene kada Ja uistinu prebivam u vašem srcu i duši. Nema te pogrde, okrutnosti ili zamjerke koja bi mogla prodrijeti u vašu dušu jer vi ćete predati tu bol Meni. Zbog toga vi uvijek morate ostati smireni i tihi usprkos takvih napada.

Slijedeća Milost koja će vam biti dana biti će snaga da se oduprete napasti da zgriješite. Ova napast, koju đavao svakog pojedinog dana stavlja pred sve duše, vrlo je snažna i vrlo malo ljudi ima snagu volje da izbjegnu upadanje u grijeh. Ali kada ste prepustili svoju volju Mojoj, onda će Moja Volja koja će prebivati unutar vaše duše, tada savladati napasti stavljene pred vas.

Nijedanput, uopće, ne podcjenjujte koliki smrtni stisak sotona ima nad ljudskim rodom. Ta moć je poput snažne oluje i baš kao što vas snažni, žestoki udar vjetra može oboriti na tlo, zavođenje, koje pred vas stavlja zli, nalik je sili koja će vas podići u sekundi i gurnuti vas u grijeh, koji pokušavate izbjeći.

Čovjek je rođen s grijehom. Kroz Sakrament Krštenja, snaga Zvijeri je oslabljena. Zatim, dok prolazite kroz mnoge kušnje i napasti života, svaka osoba će biti namamljena u grijeh svake vrste. Jedino oni koji naporno rade da izbjegnu grijeh svladati će žestoku bitku, koju će podići zli kako bi proždro njihove duše. Redoviti razgovor sa Mnom je važan. Sve što trebate učiniti jest pričati sa Mnom svojim vlastitim riječima. Redovito Me molite da vam oprostim grijehe za koje se kajete. Redovito primajte Sakramente. Zatim, konačno, ufajte se u Mene, jer kada to činite Ja imam Moć da vas odvučem sa ruba grijeha. Kada svoju volju predate Meni, Moja Volja će postati pokretačka snaga koja će vas zaštiti protiv sotone.

Potpuno Mi se predajući, vi ćete usavršiti svoju dušu.

 

Vaš Isus

994. OHOLOST JE OPASNA OSOBINA, JER ONA UVJERAVA ČOVJEKA DA JE ON VEĆI OD BOGA

994. OHOLOST JE OPASNA OSOBINA, JER ONA UVJERAVA ČOVJEKA DA JE ON VEĆI OD BOGA

Nedjelja, 15. prosinca 2013., 16:45h

 

Moja predraga kćeri, čovječanstvo je neuko o Božjim Zakonima i Božjoj Volji Moga Oca. Čovjek je Božje stvorenje i kao takvom nije mu dan Dar Znanja u vezi mnogih tajni koje su poznate samo Anđelima i Svecima na Nebu. Stoga, jedan čovjek ne može reći da zna zašto Moj Otac dopušta da se određeni događaji dogode u svijetu, dok drugi čovjek tvrdi da je upućen u podrijetlo svemira. Čovjek je jednostavno sluga Božji, ali Bog mu je, jer je On želio stvoriti čovjeka na Svoju savršenu Sliku, podario mnoge darove i talente. On nikada nije čovjeku dao Znanje sa Stabla Života i to je bilo s razlogom. Čovjek je uništio svoj položaj u Očima Božjim kada su se Adam i Eva odvojili od Njega, zbog grijeha oholosti. Grijeh oholosti nastavlja se danas i on je uzrok mnogo odvojenosti od Boga. Oholost je opasna osobina, jer ona uvjerava čovjeka da je on veći od Boga. Oholost iskušava čovjeka da se miješa u Božje Zakone o Božjemu. Ovo uključuje vjerovanje da čovjek ima pravo odlučiti kome je dan Dar Života i tko ima pravo oduzeti ga.

Oholost također uvjerava čovjeka da on zna kako je svemir stvoren, dok je on zapravo u neznanju takvoga čuda. Jedino Bog ima  Moć da stvori bilo što. Jedino Bog može odlučiti koliko će dopustiti čovjeku da istražuje ili se miješa u Njegovo Stvaranje. Ipak, čovjek vjeruje da zna sve odgovore. Kada čovjek vjeruje da nadzire svoju vlastitu sudbinu i sudbinu drugih, on upada u ozbiljnu zabludu, jer kada nasljeduje Luciferov grijeh, on će biti odbačen. Kada čovjek odbija odgovoriti svome Stvoritelju, On više neće biti tu da ga utješi na posljednji dan.

Vi nikada ne smijete dopustiti oholosti da vas uvjeri da znate sve stvari ovoga svijeta i izvan njega, jer to je nemoguće. Umjesto toga, vi morate slušati, prihvatiti upute koje su navedene u Svetim Evanđeljima, kako bi mogli živjeti u miru i u skladu s Voljom Moga Oca. Jer kada se ponizite pred Njim, On će vam pokazati veliku slavu i onda ćete na posljednji dan shvatiti veliku tajnu Njegovoga Slavnoga Kraljevstva.

 

Vaš Isus

 

993. VI STE SADA PRIPREMANI KROZ TRI GODINE. USTANITE I PODIGNITE VAŠ KRIŽ I SLIJEDITE ME

993. VI STE SADA PRIPREMANI KROZ TRI GODINE. USTANITE I PODIGNITE VAŠ KRIŽ I SLIJEDITE ME

Subota, 16. prosinca 2013., 15:17h

 

Moja predraga kćeri, danas su započele pripreme da Moj Zahvat Velikoga Milosrđa pretvori ljudska srca iz kamena u zlato. Znakovima u vremenu svjedočiti će oni s očima koje mogu vidjeti i oni koji su upozoreni na Moje Obećanje da ću svakome dati jednaku priliku za Spasenje.

Oni čija je vjera oslabila biti će obnovljeni Vatrom Duha Svetoga. Tako će snažan biti Duh Sveti kada budu svjedočili Svjetlu, Zrakama Moga Milosrđa, da će mnogi biti oboreni na tlo Njegovom Silom.

Oni koji Me mrze i čiji im grijesi ništa ne znače, nadalje će umirati u duhu i otpuzati od Mene u strahu. Neki neće preživjeti Moj Zahvat, jer će ih potresti izvan njihove izdržljivosti.

Ja pripremam sve odabrane duše, u ovo vrijeme, poučavajući ih da traže Ispovijed i da mole za grijehe drugih. Moje Vrijeme je uskoro. Moj Zahvat će biti brz i snažan i od toga dana pa nadalje svijet će se podijeliti na dvoje. Na taj dan, svijet će biti preokrenut i samo oni koji ostanu u Mojoj Milosti podnijeti će iskušenja koja će se posvuda vidjeti.

Vi ste sada pripremani kroz tri godine. Ustanite i podignite vaš Križ i slijedite Me. Budite jaki. Ja ću vam dati hrabrosti, jer trebati ćete ju dok će tama onih duša koje će odbiti Moje Milosrđe, pasti na Zemlju i zatim se širiti. Jedino oni koji su blagoslovljeni sa Duhom Svetim, pružati će svjetlo koje će voditi sve one koji žele ući u Moje Kraljevstvo, kako bi mogli upravljati svojim putem prema Vječnom Životu.

 

Vaš Isus

992. TIJEKOM CIJELOG MOGA DJETINJSTVA, JA SAM ZNAO TKO SAM BIO

992. TIJEKOM CIJELOG MOGA DJETINJSTVA, JA SAM ZNAO TKO SAM BIO

Četvrtak, 12. prosinca 2013., 23:15h

 

Moja predraga kćeri, kako se bliži vrijeme Moga Rođendana, Ja želim da svi Kršćani posvuda razmatraju razlog Moga Rođenja.

Moje Rođenje je isplanirao Moj Otac iz Svoga Velikog Milosrđa i Njegove izvanredne Ljubavi za Svoju djecu. Njegova najveća žrtva bila je poslati Svoga jedinoga Sina, od Njega Rođenoga, u nezahvalni svijet pun grješnika, koji Ga nisu htjeli upoznati pod Njegovim Uvjetima. Svako Posredovanje je bilo učinjeno preko proroka kako bi se pokušalo okrenuti njihova okorjela srca da traže Njegovu Slavu. Ali oni su se okrenuli protiv Njega i ubili proroke koji su ih hranili Hranom za njihove duše.

Slanjem nevinoga djeteta, Njegovog jedinog Sina, u svijet, On je Sebe postavio kao ponizni sluga od ljudskoga tijela, pred one koji su trebali služiti svome Gospodaru. Gospodar je stoga postao Sluga u čemu je bio najveći čin Poniznosti. Ipak, On je toliko ljubio Svoju djecu da je bio spreman učiniti bilo što kako bi ih preoteo natrag od sotonine prijevare i iskušavanja.

Tijekom cijelog Moga djetinjstva Ja sam znao Tko Sam bio i što se očekivalo od Mene. Ja Sam također bio vrlo uplašen i obuzet znanjem o tome Tko Sam bio i što se očekivalo od Mene. Budući da Sam bio čovjek, Ja Sam patio od straha. Lako Me je bilo povrijediti. Ljubio Sam sve koji su došli u kontakt sa Mnom i vjerovao sam svima, jer sam ih ljubio. Ja nisam znao da će Me ubiti, jer sam mislio da je Moje Kraljevstvo došlo. Bilo je određenih stvari koje je od Mene čuvao Moj Otac, koji nije komunicirao sa Mnom kao što bi vi vjerovali. Umjesto toga, Ja sam primio uliveno znanje, kada je to Moj Otac želio, u zadatku koji Mi je dodijeljen, zato da bi svima donio Spasenje.

Učinjena je svaka vrsta Božjeg Zahvata kako bi se osvojilo duše onih koji su mislili da znaju Zakone Moga Oca, ali koji su ih iskrivili da bi odgovarali njihovim vlastitim željama i egu.

Ja sam proveo mnoge godine živeći s Mojom ljubljenom Majkom i ocem, Svetim Josipom, baš kao i svaka obitelj. Ja sam ih toliko ljubio i bio sam sretan. Bili smo vrlo bliski i Mojoj Majci su darovane posebne Milosti koje su Njoj dane Snagom Duha Svetoga. To je značilo da je Ona točno znala što je Moja Misija zahtijevala. Ona je znala za teškoće s kojima ću se morati suočiti. Odbacivanje. Ismijavanje. Ali ni Ona nije znala da ću Ja biti ubijen.

Nakon prve dvije godine Moje Misije, provodeći dvadeset sati dnevno propovijedajući Istinu, Ja sam shvatio da je poraslo protivljenje. Svi oni koji su čuli Moju Riječ bili su upozoreni na Nju, čak i kada nisu mogli točno shvatiti što sam im Ja pokušavao reći. Mnogi, koji su prihvatili da je bila Istina ono što sam im Ja rekao, uvidjeli su da je teško slijediti Me zbog ismijavanja s kojim su se suočili. U svakom slučaju, Moji neprijatelji Me nisu mogli zanemariti. Ja sam bio predmet mnogih rasprava, mnogih dokazivanja i mnogih trzavica.

Oni su širili strašne laži o Meni, uključujući Moju Moralnost, Moje Duševno Zdravlje i Moje Namjere   a ipak, oni nisu mogli zanemarivati ono što Sam Ja činio, što Sam rekao i što Sam im govorio o Kraljevstvu Moga Oca.

Mene su izdali oni koji su Me ljubili, ali kojima je nedostajalo hrabrosti da Me slijede.

Milošću Moga Oca, Ja sam podnio svu ovu Bol, dok Mi konačno izvršenje nije postalo jasno. Ja Sam znao, tada, da Me oni neće prihvatiti. Ja Sam znao Istinu, pri kraju, ali Sam također znao da ne mogu odustati. I zato, kroz najveći čin Poniznosti, Bog je, preko Svoga jedinoga Sina, postao Žrtva i tako dopustio čovjeku da Mu nanese strašnu patnju, bičevanje i nasilnu Smrt. Ovaj Moj naizgled kukavički čin, kako je viđen u očima sotone, značio je da je on sumnjao da Sam Ja zapravo bio Sin Čovječji. I tako je on bio prevaren. Sotona stoga nije mogao raditi protiv ovog Velikog Djela Poniznosti, jer nije preostao nitko za iskušati. Kada Sam išao prema Svojoj Smrti, voljnoj i tihoj Žrtvi, punoj ljubavi prema čovječanstvu, on, sotona, nije se mogao natjecati s ovim činom, jer on ne posjeduje bilo kakav oblik poniznosti. Stoga Ja sam otišao dragovoljno i s gorućom željom da spasim duše i ostavim svijetu naslijeđe Vječnoga Života. Moje Kraljevstvo je ostalo međutim, većim dijelom, pod sotoninom vlašću. Duše su, međutim, znale Istinu.

Kako bi se osiguralo sada da čovječanstvo shvaća Istinu, Ja dolazim vratiti natrag Moje Kraljevstvo. Čineći to, Ja Sam se izložio sotoninom gnjevu. Njegovi planovi da sakrije Istinu su razrađeni i profinjeni. Lukavo, on je prodro u Moju Crkvu u ovom njegovom posljednjem pokušaju da Mi uskrati duše zbog kojih Sam došao. Duše koje imaju prirodno pravo na Slavno Kraljevstvo koje sam im Ja obećao. Ovoga puta on neće pobijediti. Ali mnoge duše će biti zavedene i kao takve će biti uskraćene za Najveći Dar kojeg je čovječanstvu dao Moj ljubljeni Otac. Živjeti život u Slavi Božjoj, sa savršenim tijelom i dušom za vječnost pripada vama. Svima vama. Nemojte to potratiti dopuštajući sebi da budete zaslijepljeni za Pravu Riječ Božju.

 

Vaš Isus

 

991. JER KADA PATITE NA OVAJ NAČIN, VI MI DOVODITE DUŠE, A ONI KOJI MI DOVODE DUŠE PRIPADAJU MENI

991. JER KADA PATITE NA OVAJ NAČIN, VI MI DOVODITE DUŠE, A ONI KOJI MI DOVODE DUŠE PRIPADAJU MENI

Srijeda, 11. prosinca 2013.,  22:30h

 

Moja predraga kćeri, dok raste prijevara unutar Moje Crkve na Zemlji, još će mnoge duše biti zavedene lažnom poniznošću i takozvanim javnim djelima velikoga milosrđa za potrebe siromašnih.

Tako tegobno će to biti i tako teško će biti razlikovati istinu da će mnogi jednostavno dopustiti sebi da budu zahvaćeni novim naukom koji ne dolazi od Mene. Kada vi, Moji ljubljeni sljedbenici, počnete primjećivati kako vas ljudi javno prekoravaju, nepravedno kritiziraju, kako se ponašaju sa neuobičajenom nasrtljivošću prema vama i muče vas, vi morate znati da sotona čini sve što može da stvori sumnje u vašim srcima o ovoj Misiji. On i njegovi sljedbenici se svake sekunde bore protiv svakoga od vas koji ste blagoslovljeni Darom Duha Svetoga. Nijedan od vas, koji se bori da Mi pomogne spasiti duše, neće biti ostavljen na miru. Vi ćete se suočiti s mnogim preprekama, kako bi otišli od ove Misije i zanijekali Moju Riječ. Svakoga puta, kada se to dogodi, znajte da ću vas Ja obuzeti Mojom Zaštitom i vi ćete biti svjesni Moje Prisutnosti u sebi, jer ne bore se oni protiv vas, već protiv Mene.

Kada ste povrijeđeni zbog svoje ljubavi prema Meni, vi osjećate Moju Bol. Kada prolijevate suze  žalosnice jer slijedite Mene i kao posljedica toga ste mučeni, to Moje Suze teku iz vas. Kada vas prijeziru i rugaju vam se, oni vrijeđaju Mene i sve što je povezano sa Mnom –  ne vas. I kada odbace vašu ljubav i okrenu vam svoja leđa, oni odlaze od Mene. Znajte tada, da kada trpite takva teška i strašna mučna iskušenja u Moje Ime, da je Moja Prisutnost u svojoj najjačoj snazi. Kada sam Ja prisutan na ovaj način, vi ćete znati, s potpunom sigurnošću, da će samo Moje Djelo privući ovu vrstu patnje. Tada znajte da vas Ja nikada neću napustiti, jer vaša ljubav prema Meni donijeti će vam najvišu nagradu u Mojem Kraljevstvu. Jer kada patite na ovaj način, vi Mi dovodite duše, a oni koji Mi dovode duše pripadaju Meni u tijelu, duši i duhu. Vi ste u Meni, sa Mnom i Ja živim u  vama.

Ja vas ljubim.

 

Vaš Isus