Mjesečni arhivi: veljača 2014.

1059. VI, MOJA DVA SVJEDOKA NA ZEMLJI, MORATE ZADRŽATI SVOJ STAV

1059. VI, MOJA DVA SVJEDOKA NA ZEMLJI, MORATE ZADRŽATI SVOJ STAV

Ponedjeljak, 24. veljače 2014., 16:00h

 

Moja predraga kćeri, Moji neprijatelji nisu unutar hijerarhije lažnih religija. Mnoge takve duše ne poznaju bolje i oni će Me prihvatiti kada im se Ja objavim. Oni koji će upravljati najvećim otpadništvom, iz redova Moje Vlastite Crkve na Zemlji, najopasniji su od svih.

Nisu svi, koji dolaze odjeveni kao Moji sluge, od Mene, ali znajte ovo. Moj Čas je blizu i neposredno prije Moga Drugog Dolaska pošast otpadništva će se spustiti i proždrijeti Moju Crkvu na Zemlji. Baš kada oni vukovi u janjećoj koži zavaraju svijet da povjeruje da Kuća Božja prihvaća svaku vjeru, uključujući one koji niječu Mene, Isusa Krista, oni će vas uvjeriti da će ova grozota biti najveća evangelizacija koju je svijet ikada vidio. I u svojoj brazdi će navući na sebe Gnjev Božji. Dok će svijet i sve njegove religije biti uvučene u ovu novu, lažnu crkvu, njima će biti pripremljen put da oholo dotjeraju čovjeka bezakonja.

Dok će trpjeti oni od vas koji ostanete oprezni na Moje Upozorenje i oni koji će prkosno ostati odani Mojoj Riječi, Ja ću vam također dati snagu da podnesete ovaj žalosni događaj. Ti uljezi, koji su krivotvorili svoj put u Moju Crkvu, zaveli su mnoge i nastaviti će zavoditi milijune, uključujući sve Kršćanske vjere, kao i one koji Me uopće ne štuju. Svi ti prevaranti će širiti krivovjerje i s vremenom će izgraditi jednu religiju za svijet. Nijedna druga vjera neće se trpjeti, osim novog lažnog nauka – nauka iz pakla. Kršćani i Židovi će biti dvije vjere iz kojih će biti postrojen Ostatak.

Kada Moja Proročanstva nanesu suze na vaše oči, znajte da ćete zato što vas Ja blagoslivljam, kroz ovu Misiju, čeličnih živaca i s čvrstom odlučnošću, ostati vjerni Meni, svome Isusu.

Vi, Moja Dva Svjedoka na Zemlji, morate zadržati svoj stav. Odolite bilo kakvoj napasti da se okrenete od Mene i ustrajte u svojoj ljubavi prema Meni u svako doba. Moja Crkva Ostatka će biti izgrađena i izvan ove Misije, kao i unutar nje. Oni od vas koji odbijate ovu Misiju sada, ali koji Me istinski ljubite i vi ćete biti privučeni u Moju Vojsku Ostatka na Zemlji. Na dan kada se ovo dogodi, vi ćete shvatiti da je Knjiga Istine bila, doista, Dar s Neba da vam pomogne u vašem posljednjem putovanju prema Mome Kraljevstvu i Vječnome Životu. Tek tada ćete se radovati i biti neustrašivi, jer ćete imati sve potrebno pouzdanje da date Slavu Bogu.

 

Vaš Isus

1058. MAJKA SPASENJA: SVAKO SPOMINJANJE PAKLA JE UKINUTO, A ČOVJEK JE ZAVEDEN U LAŽNI OSJEĆAJ SIGURNOSTI

1058. MAJKA SPASENJA: SVAKO SPOMINJANJE PAKLA JE UKINUTO, A ČOVJEK JE ZAVEDEN U LAŽNI OSJEĆAJ SIGURNOSTI

Nedjelja, 23. veljače 2014., 16:28h

 

Moje dijete, dok god postoji sotonina vladavina na Zemlji, Istina će uvijek biti zatajena.

Od Smrti Moga Sina na Križu, svaki pokušaj širenja Njegove Riječi osujećen je. I, otkada se Kršćanstvo širi, pojavile su se mnoge pukotine i Nauk kojega je propisao Moj Sin, Isus Krist, preko Svojih Učenika, prerađen je. U Istinu se uvijek uplitalo, ali usprkos tome, Riječ Božja i dalje ostaje živa u svijetu, a Prisutnost Moga Sina, kroz Svetu Euharistiju, održavana je.

Istina, s obzirom na postojanja sotone i stvarnosti pakla, zatajivana je kroz mnoga desetljeća i to je imalo štetni utjecaj na Spasenje čovječanstva. Svako spominjanje pakla je ukinuto, a čovjek je zaveden u lažni osjećaj sigurnosti. Stoga sada, danas, nekolicina ljudi vjeruje u postojanje đavla ili ponora pakla. Ova laž je bila bič čovječanstva i kao posljedica toga mnoge duše su izgubljene, jer je pakao zanijekan. Smrtni grijeh se više ne smatra stvarnošću i stoga se ne čini nikakav pokušaj da ga se izbjegne. Oni koji služe Mome Sinu, Isusu Kristu, u Njegovim Crkvama, imaju dužnost pripremiti duše, kako bi bile dostojne ući u Kraljevstvo Nebesko.

Pakao se može izbjeći shvaćanjem posljedica smrtnoga grijeha, a ipak se nijednom riječju ne spominje. Duše su izgubljene jer nikada nisu ispravno podučene kako izbjeći grijeh i tražiti pokajanje. Kako bi postali dostojni da uđete u Kraljevstvo Moga Sina, vi morate provoditi svoje vrijeme živeći svoje živote u skladu s Riječi Božjom. Molim vas, ne zanemarujte Istinu, jer ako to činite, vi ćete biti izgubljeni.

Molite, molite, molite da čovječanstvo prihvati postojanje sotone, jer dok to ne učini, ono nikada neće uistinu prihvatiti Obećanje Otkupljenja Moga Sina.

 

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

 

1057. KADA SE ČOVJEKOVA VOLJA SUKOBI S VOLJOM BOŽJOM, VELIKA BOL SE PODNOSI NA OBJE STRANE

1057. KADA SE ČOVJEKOVA VOLJA SUKOBI S VOLJOM BOŽJOM, VELIKA BOL SE PODNOSI NA OBJE STRANE

Nedjelja, 23. veljače 2014., 16:03h

 

Moja predraga kćeri, kada se čovjekova volja sukobi s Voljom Božjom, velika bol se podnosi na obje strane. Čovjeku je Moj Otac podario Dar slobodne volje i kao takav on je slobodan činiti izbore koje želi u životu, a Bog se nikada neće miješati u ovaj Dar s Neba. Međutim, onima koji žele potpuno služiti Meni, s namjerom da Mi pomognu spasiti duše drugih i koji dar svoje slobodne volje daju Meni, biti će im vrlo teško putovanje.

Kada Mi date svoju slobodnu volju, da učinim što je potrebno za Spasenje duša, patnja koju ćete podnositi biti će vrlo oštra. Budući da vaša volja tada više ne pripada vama, ljudskoj prirodi kao takvoj, to znači da će doći do borbe između čovjekove slobodne volje i Volje Božje. Mnogi ljudi, koji Me ljube i žele vršiti Volju Božju u svojim životima, uvijek će se boriti. Kako bi zadovoljila Volju Božju, duša mora odbaciti sav osjećaj oholosti i potrebu da zadovolji svoje vlastite osobne želje. Vi možete jedino stvarno služiti Bogu, ako se potpuno ufate u Njega i ponudite sve svoje kušnje i nevolje Njemu, za dobro svih.

Kada dobronamjerni ljudi, koji služe Bogu i pokušavaju živjeti svoje živote kako je On zapovjedio, otpadnu od Milosti, oni osjećaju sram. Posramljeni što su izbjegavali Boga i što su Ga iznevjerili sebičnošću, osjećajima vlastite vrijednosti ili oholosti, oni tada skrivaju svoja lica od Svjetla Božjeg. Kada su prosvijetljene Istinom, te duše mogu, odjednom i bez upozorenja, početi sumnjati u svoju vjeru. Jednoga trenutka oni ljube Boga svim svojim srcem i nude se potpuno Njemu na brigu, a slijedećega trenutka se odijele od Izvora Svjetla. Tada ta osoba, korištenjem ljudskoga razuma, kazuje Bogu što je spremna učiniti kako bi služila Bogu i to će obično biti po njezinim vlastitim uvjetima. Da, duša može reći Bogu: „Ja ću Ti služiti, ali pod uvjetom da mi podariš ovu milost i onu.“ Zar ne znate da ne možete služiti dvojici gospodara, jer postoji samo Jedan Bog i On zapovijeda. Bog je Gospodar svega što jest i što će biti. Čovjek je tu da bi služio Bogu, ali ipak će Bog učiniti sve što može kako bi pružio utjehu Svojoj djeci.

Kada otkrijete da počinjete sumnjati u Boga ili da gubite pouzdanje u Njegovu Ljubav ili Njegovo Obećanje, onda morate moliti ovu Križarsku molitvu, koja će biti poznata kao Molitva Obnove.

 

Križarska molitva (137) Molitva Obnove

 

O Bože Svemogući, O Bože Svevišnji, pogledaj na mene, Svoga poniznog slugu, s ljubavlju i sažaljenjem u Svom Srcu. Obnovi me u Svom Svjetlu. Podigni me natrag u Svoju Milost. Ispuni me Milošću, da Ti se mogu ponuditi u poniznom služenju i u skladu s Tvojom Presvetom Voljom. Oslobodi me od grijeha oholosti i svega što Te vrijeđa i pomogni mi da Te ljubim s dubokom i trajnom željom da Ti služim sav moj život u vijeke vjekova. Amen.

 

Molim vas zapamtite da je vrlo lako okrenuti leđa Bogu i potrebna je samo jedna osoba da ubaci sumnju u vašu dušu o Božjoj Dobroti i Njegovom Velikom Milosrđu za svu Njegovu djecu.

Potrebna je velika hrabrost i otpornost da se ostane odan Riječi Božjoj, ali bez traženja Milosti da Mu se dolično služi, vi to nećete moći sami učiniti.

 

Vaš Isus

 

1056. MNOGI OD VAS KOJI SADA GOVORITE DA ME LJUBITE, IZDATI ĆETE ME KAO ŠTO JE TO JUDA UČINIO

1056. MNOGI OD VAS KOJI SADA GOVORITE DA ME LJUBITE, IZDATI ĆETE ME KAO ŠTO JE TO JUDA UČINIO

Subota, 22. veljače 2014., 18:35h

 

Moja predraga kćeri, iz boli će izaći radost, iz očaja će doći nada, a iz progona će doći sloboda, ako je sve predano Meni u potpuno ufanju i za Slavu Božju.

Svako stvorenje na Nebu, na Zemlji i pod Zemljom kleknuti će pred Gospodinom – svi, bez iznimke. Ali čovjek, slab i pao, ne daje Slavu Bogu – čak ni najpobožniji i najsvetiji – ne uspijevaju se potpuno predati pred Mojim Ocem, preko Mene, Njegovog jedinoga Sina, Isusa Krista. Dok god duh zla postoji u svijetu, čovjek nije dostojan stajati preda Mnom. Vi ne možete kleknuti preda Mnom, kada ste puni vaše vlastite važnosti. Ja vas ne mogu čuti, kada Me isključujete, poput nasilnika ste postali, kada sotona ispunjava vaše misli grijesima osjetila. Jedino oni koji dođu pred Mene čisti, koji su se izmirili sa Mnom, mogu uistinu biti sjedinjeni sa Mnom.

Kada hodate poput kraljeva i naređujete drugima, kada sjedite za zemaljskim prijestoljima, vi nikada ne možete biti Moji sluge. Kada Mi uistinu služite, bez obzira koja je vaša uloga, vi ćete uvijek govoriti Istinu. Vi ćete uvijek znati da kada proglašavate Moju Pravu Riječ, Ona će vam uvijek donijeti dosta kritike. Uskoro, Pravu Riječ više neće govoriti oni koji prodiru u Moju Crkvu u najvišim redovima, pretvarajući se da Me ljube, ali koji Me u stvarnosti preziru. Tada, kako bi vi, vjerni, ostali u Meni i sa Mnom, vi ćete trebati dosta hrabrosti.

Koliki od vas imaju ovu hrabrost? Koliki od vas ćete moći podnijeti progon, koji će se zbiti kada proglašavate Istinu? Stoga vas, teškoga srca, moram obavijestiti da će Me mnogi od vas, koji sada govorite da Me ljubite, izdati – kao što je to Juda učinio. Jer kada je Moja Sveta Riječ izmijenjena, kako bi postala prazna i beskorisna posuda, mnogi od vas će prihvatiti taj lažni nauk. Toliki mnogi od vas će odbaciti ovu Misiju i okrenuti svoja leđa Mome Kaležu Spasenja.

Vi morate moliti ovu Križarsku molitvu da vam pomogne da ostanete odani Mojoj Riječi.

 

Križarska molitva (136) Da očuvam Tvoju Riječ

 

Najdraži Isuse, pomogni mi da čujem Tvoju Riječ. Živim Tvoju Riječ. Govorim Tvoju Riječ. Pružam Tvoju Riječ. Daj mi snage da održim Istinu, čak i kada sam progonjen, jer tako činim. Pomogni mi da očuvam živom Tvoju Riječ, kada je guše Tvoji neprijatelji. Daj da osjetim Tvoju Hrabrost kada sam pao. Ispuni me Svojom Snagom kada sam slab. Daj mi Milost da ostanem dostojanstven, kada na me nasrću vrata pakla, jer ostajem vjeran Tvojoj Presvetoj Volji. Amen.

 

Svaki demon iz pakla proklinje ovu Misiju, Moju posljednju na Zemlji. Biti će potrebna velika žilavost, ogromna hrabrost i duboka ljubav za Mene, vašega Isusa, da bi ostali vjerni Meni. Najslabiji će prvi pasti. Mlaki će biti slijedeći i tada jedino oni koji ostanu čistoga srca i neustrašivi ostati će uspravni.

 

Vaš Isus

1055. KADA BOG DOPUŠTA PROGON KRŠĆANA I ŽIDOVA, TO JE ZBOG VALJANOG RAZLOGA

1055. KADA BOG DOPUŠTA PROGON KRŠĆANA I ŽIDOVA, TO JE ZBOG VALJANOG RAZLOGA

Petak, 21. veljače 2014., 18:00h

 

Moja predraga kćeri, čovjek je ranjivo i slabo stvorenje, ali on je dijete Božje. Zbog duboko ukorijenjenoga osjećaja očuvanja, čovjek će učiniti sve što treba kako bi preživio. U vremenima velike fizičke patnje, djelići snage unutar njega postati će izraženiji. Velika snaga obično će se vidjeti u slabima, gladnima, fizički unesrećenima, progonjenima i onima koji trpe u rukama licemjera. Najslabiji među vama su oni koji će postati najjači, a oni koji misle da su najjači postati će najslabiji.

Ja dijelim slabe, krotke, ponizne i pravedne od onih koji se uzdižu i koji se razmeću praznim riječima o Mojim Učenjima, ali koji proklinju druge u svojim srcima. Ja sada odvajam pšenicu od pljeve i zbog toga će vjera svakoga čovjeka biti iskušana, dok on ili ona ne budu dovedeni do ruba. Ja uključujem sve one koji ne vjeruju u Boga, one koje odbacuju Pravoga Boga i one koji su svoja srca predali Mome neprijatelju – zlome. Svakoj duši će biti dan jednak položaj preda Mnom i svaka Milost će biti dana onima koji Me ne prihvaćaju u ovo vrijeme.

Svijet će biti iskušan po stanju ljubavi koju svaka osoba ima prema drugima, što je pravi odraz i mjera njihove ljubavi za Boga. Vaše je vrijeme ograničeno i kako bi vam bilo moguće da podnesete ovo pokorničko putovanje, vi morate prihvatiti da Božji proroci jednostavno proglašavaju Njegovu Volju, samo zato da bi vi postali Njegovi u tijelu i duhu. Ne opirite se Ruci Božjoj. Radujte se, jer će kušnje, koje je Moj Otac dopustio, donijeti veliko ujedinjenje Njegova Dva Svjedoka na Zemlji – Kršćana i Židova – i od ovih dvoje roditi će se veliko obraćenje. Kada Bog dopušta progon Kršćana i Židova, to je zbog valjanog razloga. Zbog onoga što će oni morati podnijeti, nastati će mnogo obraćenja i milijarde ljudi će vidjeti Slavu Božju, jasnoga duha, gdje nikakva zbunjenost neće poremetiti njihovu radost kada konačno prepoznaju Istinu.

Vrijeme da se Istina vidi onakva kakva jest, uključujući dobro i loše, blizu je. I tada vas ništa više neće povrijediti. Više neće biti odvojenosti od Boga. Ljubav će konačno pobijediti sve. Ljubav je Bog i Njegova Vladavina je za vječnost. Neće više biti mržnje, jer ona će biti mrtva.

 

Vaš Isus

1054. POTRESI ĆE BITI TAKVOG RAZMJERA DA ĆE SE OSJETITI U VIŠE ZEMALJA U ISTO VRIJEME

1054. POTRESI ĆE BITI TAKVOG RAZMJERA DA ĆE SE OSJETITI U VIŠE ZEMALJA U ISTO VRIJEME

Četvrtak, 20. veljače 2014., 18:39h

 

Moja predraga kćeri, kada dođe vrijeme za Mene da Se objavim, prilikom Moga Drugoga Dolaska, ti nećeš prepoznati svijet, jer će toliko biti promijenjen.

Brzina kojom će čovječanstvo padati u dubine grijeha potresti će te. Svaki ružni tjelesni grijeh će biti vidljiv i mnogi će morati gledati ove grijehe počinjene na javnim mjestima. Vrlo malo srama će pokazivati krivci koji će poput lavova u bjesnilu hranjenja potonuti u najniže dubine izopačenosti, neviđene od dana Sodome i Gomore. Takva će biti zaraženost čovječanstva, koju će donijeti zli, da će se ubojstva činiti posvuda, a samoubojstvo će biti jako rašireno. Dok sotona proždire duše, on će osigurati da svaki Zakon kojega je utvrdio Moj Otac bude prekršen. Hladna srca, jalove duše i opsjednutost lažnim bogovima i zlodusima zamijeniti će ljubav, koja još uvijek postoji u ovo vrijeme u svijetu.

Moje Ime će biti korišteno kako bi se izgovarale psovke i oni će proklinjati jedni druge u svojim srcima. Moja kćeri, Istina može povremeno biti nepodnošljiva, ali pravdu će sručiti Moj Otac nad one zemlje koje oskvrnu Njegovu Riječ. Sve kazne koje sruči Moj Otac dogoditi će se prije Moga Drugoga Dolaska. Gradovi će nestati, zemlje će biti poplavljene plimama Gnjeva Moga Oca, a potresi će biti takvog razmjera da će se osjetiti u više zemalja u isto vrijeme.

Moja kćeri, već ti je dana informacija o tim gradovima, koji će jako trpjeti. Ti Mi moraš ponuditi svoje suze, kao naknade za grijehe onih čija sudbina leži u tami. Bez tvoje patnje, Ja ne mogu učiniti što je potrebno da spasim te duše. Stoga te molim, budi darežljiva sa svojom boli i Ja ću pokazati Milosrđe, za one koje Mi prikažeš.

Planine će potonuti, jezera će se spojiti s morima i kopno će se smanjiti za jednu trećinu. Padaline, koje će biti istovjetne s Mojim Žalosnim Suzama, zbog mržnje u ljudskim srcima, će biti stalne, dok Moje Suze ne budu obrisane pokajanjem grješnika, koji će biti obraćeni.

Znajte sada da Darovi koje je svijetu dala Moja Majka, kroz stoljeća, moraju biti iskorišteni da se zaštitite. Znajte također da će Medalja Spasenja – snažnije od bilo čega drugog – biti vaša obrana od Antikristovog mamca. Biti će učinjen svaki pokušaj da se zaustavi Medalja Spasenja, ali ništa neće zaustaviti Moći povezane s ovim Darom.

Moji ljubljeni sljedbenici, vi se morate usredotočiti na molitvu u ovim danima i potpuno se ufati u Mene, jer oni koji su Moji biti će zaštićeni i vi ćete biti Moj razlog za pokazati Milosrđe unesrećenima i poganima. Vi nikada ne smijete oslabiti ili odustati, jer ako to učinite, otkriti ćete da se ovim putem prema Meni nemoguće kretati bez Moga Svjetla, koje će biti potrebno na svakom koraku puta, ako želite dovršiti ovo putovanje.

 

Vaš Isus

1053. KADA JA DOĐEM SUDITI, SVIJET ĆE SE TRESTI

1053. KADA JA DOĐEM SUDITI, SVIJET ĆE SE TRESTI

Utorak, 18. veljače 2014., 18:09h

 

Moja predraga kćeri, kada se pojača ova bitka za duše, mnogi ljudi će prije svega početi sumnjati u Moje Postojanje, prije nego Me potpuno odbace.

Nova, lažna zamjena za Mene će biti stvorena u umovima svijeta. Moje Ime će biti smjelo korišteno, ali riječi koje će Meni pripisivati neće biti od Mene. Oni će proglasiti da Bog ne dopušta da grijesi čovjeka zamrače Njegov Sud. Prije da će Bog zanemariti grijeh, jer je od maloga značaja, zato što je čovjek slab i uvijek će griješiti, bez obzira na sve. Isus, biti će vam rečeno, oprašta svakome, jer Njegovo Milosrđe nadilazi Njegov Sud. To će biti laž, ali mnogi ljudi će joj povjerovati i neće osjećati obvezu, kakogod, da izbjegavaju grijeh ili da traže oprost, jer će do tada vjerovati da grijeh zapravo ne postoji. Te iste duše su one koje naviše trebaju molitvu. Neka nijedan čovjek nikada ne miješa Moje Milosrđe s Mojim Sudom, jer to su dvije različite stvari.

Moje Milosrđe će jedino biti pokazano svima koji pokažu kajanje za svoje grijehe. Ono neće biti pokazano onima koji oholo stoje preda Mnom, dok nikakav pokušaj nisu napravili sa svoje strane da zatraže Moj Oprost. Kada Ja dođem suditi, svijet će se tresti. A kada se iscrpi Moje Milosrđe, Moja Pravda će se spustiti poput sjekire. Ja ću kazniti zle, kojima nema pomoći.

Čovjek ne smije nikada, ni na trenutak, zanemariti Moje Obećanje. Ja ću doći okupiti svu Božju djecu, ali nažalost mnogi od njih nikada neće ući u Moj Raj, jer će zanijekati Mene, Moje Postojanje i postojanje grijeha.

 

Vaš Isus

1052. ODUZMITE DUŠU – ŽIVOT – OD MENE I VAŠ VLASTITI ŽIVOT – VJEČNO SPASENJE – NEĆE VIŠE BITI VAŠE PRAVO

1052. ODUZMITE DUŠU – ŽIVOT – OD MENE I VAŠ VLASTITI ŽIVOT – VJEČNO SPASENJE – NEĆE VIŠE BITI VAŠE PRAVO

Ponedjeljak, 17. veljače 2014., 00:15h

 

Moja predraga kćeri, kada dođe vrijeme za Posljednji Dan Suda, mnoge će Me duše zanijekati i biti će mnogo straha u njihovim srcima. Jer do tada Istina će biti poput kristalno bistroga jezera, bez mrlje. Tako će jasna Istina biti da će biti kao da su zagledani u zrcalo. I što će oni vidjeti? Oni će vidjeti Moje Lice, Moju Žalost, Moju Ljubav, Moje Žaljenje, Moj Gnjev i tada će svjedočiti Mojoj Pravdi, jer u tom trenutku nije moguće okrenuti se natrag.

Vrijeme koje je dano čovječanstvu da se otkupi jest sada. Meni je dodijeljeno ovo vrijeme da pripremim sve vas. Iskoristite ga mudro i vidjeti ćete Slavu Božju. Protratite ga i nikada nećete vidjeti Svjetlo ili Slavu Moga Kraljevstva. Vi ćete, umjesto toga, morati podnijeti vječnu odvojenost od Mene. Vaše jedino društvo će biti čopor vukova – gnjevnih demona – u ponoru – koji je dom Zvijeri. Svi oni koji podlegnu zloći, bez obzira na razmjer, propadati će sve dalje i dalje, daleko od Mene – što više niječete Riječ Božju.

Ovo vrijeme je dano čovječanstvu kako bi se dolično pripremili. Moja Misija je da skinem paučinu s vaših očiju, da bih vam mogao pokazati što morate učiniti kako bih vas Ja primio u Moj Novi Raj.

Ova Misija je možda vaša jedina prilika koja će vam omogućiti da dohvatite Moju Ruku, prije nego uronite u veliku prazninu prijevare. Sotona je proglasio da će nastaviti krasti duše onih koji Ljube Mene. Njegovo jedino usredotočenje, u ovo vrijeme, jest odvući od Mene – one koji Me uistinu ljube. Zbog toga će on položiti svaku sumnju, svaku laž i bogohuljenje u te duše koje žive svoje živote u skladu s Istinom. Kroz njegov utjecaj ti ljudi će Me napustiti. Sotona se oholo ruga Meni sada i svakoga puta kada Ja izgubim dušu zbog njega, on se zaklinje da se nikada neće prestati miješati u svaku Misiju na Zemlji, koju sam Ja blagoslovio da se spase duše.

Vi se nikada ne smijete sukobiti ili Me braniti protiv Mojih neprijatelja. Nikada ne gubite iz vida Presvetu Bibliju. Neka se nijedan čovjek ne miješa u Nju. Ne obraćajte pažnju na one koji vas pokušaju uvjeriti da bi Bog opravdao bilo kakav pokušaj promjene ijedne riječi, ijednog proročanstva, ijedne Zapovijedi, jer to je najveći grijeh. Nikada ne kršite Prvu Zapovijed. Nitko se ne može postavljati iznad Boga.

Tko god među vama griješi, mora se nastavljati vraćati k Meni, uvijek iznova. Nikada se nemojte sramiti dotrčati k Meni. Ne dopustite sebi da budete ispunjeni bilo kakvom vrstom mržnje. Vaš grijeh Ja prezirem – a ipak ga opraštam. Ja vas ljubim i nastaviti ću vas ljubiti. Zbog toga što vas ljubim, Meni je dodijeljeno ovo vrijeme da vas sve združim. Ne dopustite zlu  da vas odvoji od vašeg brata ili sestre. Ne slušajte ništa ili nikoga tko vas pokušava odvući od Moga Djela – ove Misije Spasenja.

Vaša vjernost Meni je važna, jer vi, Moja Vojska Ostatka, biti ćete sredstvo spašavanja ostatka svijeta da ne pretrpi istu sudbinu kao oni koji su odbili slušati Nou. Svatko tko je odgovoran za oduzimanje ijedne duše od Mene trpjeti će zbog ovoga. Moj Gnjev je najgori kada, nezadovoljni usredotočenjem na stanje svoje vlastite duše, vi namjerno pokušavate povesti drugoga sa sobom i daleko od Moje Ljubavi i Moga Kraljevstva.

Vi ste prije upozoreni na posljedice. Sada vas Ja ponovno podsjećam. Oduzmite dušu – život – od Mene i vaš vlastiti život – Vječno Spasenje – neće više biti vaše pravo.

 

Vaš Isus

 

1051. NIŠTA DOBRO NE MOŽE PROIZAĆI IZ MRŽNJE, JER ONA DOLAZI JEDINO OD SOTONE

1051. NIŠTA DOBRO NE MOŽE PROIZAĆI IZ MRŽNJE, JER ONA DOLAZI JEDINO OD SOTONE

Nedjelja, 16. veljače 2014., 15:47h

 

Moja predraga kćeri, kada mržnja uđe u duše, one se moraju boriti svom srži svoga bića da ju iskorijene. Ako nisu, tada će ona proždrijeti dušu o kojoj se radi i nastaviti ju gristi dok ne bude izjedena.

Đavao uzrokuje nepovjerenje, nemir, zbunjenost, strah i onda se on neće umiriti sve dok duša koju je naciljao ne postane puna mržnje prema samoj sebi i prema drugima. Mržnja u duši prouzrokuje razaranje među svakom osobom s kojom duša dođe u dodir. Zaražena duša će iskoristiti svaki smišljeni postupak i varku kako bi potakla druge da se veže s njom, dok druga duša ne postane također zaražena i tako se obrazac nastavlja. Mržnja se širi poput virusa i raste jer obuzima i opsjeda dušu, dok se ta duša ne osjeti prisiljeno umnožiti tu mržnju među druge. Tako se počini ubojstvo, zbog mržnje koju čovjek osjeća prema drugome. Mržnja je potaknuta lažima i neistinama i ona nastavlja rasti dok ne preuzme toliko mnogo duša da iz nje može biti odaslano samo zlo. Ništa dobro ne može proizaći iz mržnje, jer ona dolazi jedino od sotone.

Sotona je lažljivac i sije sjemenje sumnje u onim dušama koje ne stražare. On koristi grijeh oholosti, svaki put kako bi unutar duše stvorio mržnju prema drugoj duši. On stvara neslogu među Božjom djecom, koja su slaba zbog istočnog grijeha i ako nisu Moji pravi sljedbenici i ako ne ostanu uz Riječ Moga Oca, pasti će kao žrtve prijevare.

Nikada se ne usuđujte proglašavati djetetom Božjim, s jedne strane, a zatim s druge strane razdijeliti drugu osobu na dvoje. Nikada ne govorite da ste ispunjeni Duhom Svetim s jedne strane, a s druge strane da je druga duša sluga đavla. Nikada ne sudite drugu osobu po onome što vi smatrate grijehom kada ste vi sami iznakazili Moju Sliku. Nikada se ne postavljajte iznad Mene i ne govorite da ste učeniji od Mene, kada slijedite sotonine upute. Oni s očima koje zrcale Moje Vlastite svevideći su i moraju moliti za takve duše, kako bi im se dala Milost da se otrgnu daleko od kandži Zvijeri.

Moj Put prema naprijed postaje još teži. Jedino oni kojima ja podarena hrabrost, koja im je dana Snagom Duha Svetoga, moći će se uspeti njime. Nažalost, mnogi će pasti uz put na veliku radost zloga.

Trnje ove Misije može trgati vaše tijelo i okrutni podsmijesi mržnje mogu probosti vaša srca, ali Ja Sam Onaj Koji hoda ispred vas i Ja Sam, stoga, Onaj Koji preuzima nalet mržnje. Uvijek se sjetite da su napadi na ovu Misiju napadi na Mene. Mržnja prema ovoj Misiji je mržnja prema Meni, Isusu Kristu. Vi ne možete reći da Me ljubite na jedan način i zatim proglasiti vašu mržnju prema Meni na različite načine. Ili ste za Mene ili protiv Mene. Ili Mi vjerujete ili ne. Ako vjerujete u Mene, vi nikada ne smijete progoniti drugu dušu, jer ako to činite, Moj neprijatelj vas je uzeo od Mene i nemate pravo izjavljivati da ste Moji.

 

Vaš Isus

 

1051(0). MAJKA SPASENJA: ANTIKRIST ĆE ISKORISTITI SVOJE TAKOZVANE STIGME KAO SREDSTVO DA UVJERI SVIJET DA JE ON ISUS KRIST

1051(0). MAJKA SPASENJA: ANTIKRIST ĆE ISKORISTITI SVOJE TAKOZVANE STIGME KAO SREDSTVO DA UVJERI SVIJET DA JE ON ISUS KRIST

Subota, 15. veljače 2014., 17:14h

 

Moje dijete, kada obmana obuzme duše pod utjecajem Antikrista, ljudi će biti prevareni mnogim djelima, postupcima i riječima koje će doći od njega. Sladak i umirujući, smirenoga ponašanja, on će samouvjereno opravdati svaki grijeh protiv Boga. Čak i najzlobniji grijeh protiv čovječanstva biti će ljupkim obrazloženjima uklonjen, kao da je nevažan. On će uvjeriti mnoge da je uzimanje života radi dobra drugih i važan dio ljudskih prava. Bogohuljenja, koja će se izlijevati iz njegovih usta, smatrati će se pravednima i ispravnima. On će opravdati sve navodeći Sveto Pismo unatrag. Oni koji će se čvrsto držati svake njegove riječi neće znati dovoljno o Božjoj Riječi da bi mu mogli proturječiti. Zatim on će odavati dojam da stalno moli i proglasiti će da je duhovno nadaren.

Antikrist će tražiti društvo onih za koje se smatra da čine velika djela milosrđa i ulagivati će se onima koji se smatraju svetima u Očima Božjim.

Vremenom će se ljudi obratiti na ono za što će vjerovati da je istinski prosvijetljena jedinstvena svjetska religija, u kojoj će Antikrist igrati veliku ulogu. Zatim on će koristiti svaku demonsku moć, koju mu je dao sotona, da uvjeri svijet kako ima stigme, povezane sa Svecima. Antikrist će iskoristiti svoje takozvane stigme kao sredstvo da uvjeri svijet da je on Isus Krist i da je došao spasiti svijet. Zatim, on će reći da najavljuje Drugi Dolazak, a oni koji padnu pred njegove noge, u divljenju, biti će pometeni s njim od Anđela Gospodnjeg, koji će ih baciti u jezero vatre.

 

Vaša Majka

Majka Spasenja