Dnevni arhivi: 7. ožujka 2014.

1065. RATOVI ĆE ESKALIRATI, DOK SE NE PROGLASI VELIKI RAT

1065. RATOVI ĆE ESKALIRATI, DOK SE NE PROGLASI VELIKI RAT

Utorak, 4. ožujka 2014., 17:00h

 

Moja predraga kćeri, važno je da se ljudi posvuda po svijetu okrenu i zatraže od Mene da ih zaštitim od pošasti rata u ovo vrijeme.

Ratovi će eskalirati, dok se ne proglasi Veliki Rat, a zatim će najveći neprijatelj, a to je komunizam, prouzročiti veliko previranje među svim narodima. Moć i glad za njom, rođena je iz sebičnosti. Oni koji teže za moću s vremenom neće imati ništa, kada budu morali stati preda Mnom. Oni koji progone slabe i ranjive trpjeti će svoj vlastiti progon, trostruko od onoga kojega su nanijeli drugima.

Ti ratovi će završiti previranjem. Životi će biti izgubljeni, ali tada će rat na Istoku biti okidač još većeg rata. Kada se ovaj rat dogodi, milijuni života će biti izgubljeni. Kada se sve čini beznadnim, čovjek mira će se pojaviti i zatim će se svjedočiti početku kraja.

Moj Život, Moja Prisutnost, osigurati će da se nada, ljubav i molitva nastave, kako bi se olakšala bol Božje djece tijekom tih vremena. Svi ratovi, Ja vas uvjeravam, biti će kratki. Svi ovi strašni događaji će biti kratkoga vijeka, ali znajte da kada se dogode, trajanje svega što je određeno da bude, biti će u Rukama Moga Oca.

 

Vaš Isus