Mjesečni arhivi: travanj 2014.

1109. MNOGE TAJNE MOGA KRALJEVSTVA NEPOZNATE SU ČOVJEKU

1109. MNOGE TAJNE MOGA KRALJEVSTVA NEPOZNATE SU ČOVJEKU

Nedjelja, 27. travnja 2014., 18:00h

 

Moja predraga kćeri, Moj Plan da spasim cijeli svijet i odvedem svakog pojedinog od vas u Utočište Moga Srca je dovršen i svi dijelovi su točno postavljeni, kako bi savršenstvo Moga Obećanja došlo do ostvarenja.

Postoje mnoge tajne vezane za Moje Božanstvo, koje čovjek, bez obzira koliko je upoznat s duhovnim stvarima, ne može nikada istinski shvatiti. Mnoge Tajne Moga Kraljevstva su nepoznate čovjeku, a Moj Otac je otkrio čovječanstvu samo ono što je toliko želio. Čovjeku je dano znanje i Istina, kako bi mogao poštovati Boga i služiti Mu, najbolje kako može. Čovjek je obaviješten, preko proroka, kako se mora pridržavati Deset Zapovijedi, kako bi se osiguralo da ne upadne u zabludu. Zatim, da bi dokazao Svoju Ljubav prema svijetu, On je postao čovjekom i preko Mene, Svoga Jedinorođenoga Sina, Isusa Krista, čovjeku je točno pokazao što čini dobro, a što čini zlo. Ja Sam otkrio Istinu, premda samo djelić onoga što je Moj Otac želio, za čovjekove potrebe. Ali čovjek je bio tako ponosit, ohol i častoljubiv, da nije htio znati Istinu, jer mu nije odgovarala.

Farizeji su zatvarali svoje oči, gledali na drugu stranu i proglasili Me čovjekom, koji je izgubio Svoj razum i govorio u zagonetkama. Oni nisu imali sposobnost čuti Istinu, iako su Moja Učenja jednostavno neprestano ponavljala Riječi, Pouke i Zapovijedi sadržane u Knjizi Moga Oca. Hodali su duž uskog puta, ne gledajući ni lijevo ni desno, dok su slijedili svoju vlastitu verziju služenja Bogu. To su činili pobožnom vanjštinom, kloneći se slabih, siromašnih i neobrazovanih, dok su slavili Boga. Oni su Me izgnali i njihovi istomišljenici danas će to učiniti, ponovno, dok u nadolazećim godinama budu nastavljali sa svojim vlastitim naukom kojega je stvorio čovjek.

Tako sada vidite, za sve za što čovjek tvrdi da poznaje, on zna vrlo malo o Putu Gospodnjem. Ono što mu je dano je prihvaćeno, ali samo dijelovi Istine koji mu odgovaraju. Na primjer, Ja Sam uvijek upućivao Božju djecu da ljube jedni druge, ali to nisu uspjeli učiniti. Koliki od vas leže ispruženi preda Mnom i pretjerano Me slave u zahvaljivanju, a zatim kleveću svoju braću i sestre? Neki od vas idu tako daleko govoreći Mi kako su oni zli ljudi, umjesto da pokažu ljubav i oprost.

Čovjek će uvijek biti slab, jer je nemoguće da ljudsko biće bude savršeno. Ali zašto prihvatiti Moja Učenja s jedne strane, a zatim ih zanijekati s druge? Nikada ne podliježite iskušenju osuđivanja drugih u Moje Ime, jer nemate ovlaštenja to činiti. Nikada se ne uzdižite preda Mnom, kada blatite ili omalovažavate drugo ljudsko biće, u isto vrijeme. To Mi je uvrjedljivo. Da bi prihvatili Istinu, vi morate biti bez zlobe, oholosti, samopravednosti ili sebičnosti. Vi morate odbaciti svoj plašt oholosti, jer to je osobina đavla i Ja ju nalazim odbojnom.

Molim vas zapamtite Moja Učenja i živite svoje živote u skladu s onim što Sam vam rekao. Kada su vam srca uznemirena, puna muke ili mržnje, vi uvijek morate tražiti Moju pomoć. Jer ako to ne učinite, onda će vas prožderati taj osjećaj očaja i mržnje. Vi morate prihvatiti činjenicu da ćete uvijek podlijegati grijehu, ali također znajte da morate pokazati istinsko kajanje, prije nego osjetite bilo kakav mir ili spokoj u svojoj duši.

 

Vaš Isus

1108. BOG OTAC: BOLJE JE DA SADA PRETRPITE OVU DUHOVNU BOL, NEGO U VJEČNIM PLAMENOVIMA

1108. BOG OTAC: BOLJE JE DA SADA PRETRPITE OVU DUHOVNU BOL, NEGO U VJEČNIM PLAMENOVIMA

Subota, 26. travnja 2014., 13:42h

 

Moja najdraža kćeri, sile zla jačaju svakodnevno, jer će se čas Velikoga Milosrđa Moga Sina spustiti bez upozorenja.

Oni ljudi, među vama, koji ne prihvaćaju Moga Sina, biti će obuhvaćeni svakom Zrakom Njegovoga Milosrđa, tako iznenadno, da će malo vas shvatiti što se izlilo na vas, takva će biti Sila Njegove Božanske Prisutnosti. Oni od vas, s mržnjom u svojim srcima, osjetiti će veliku bol i muku. Vi ćete iskusiti, tri puta više, istu bol koju ste nanijeli Mojoj djeci, jer nemojte griješiti, Upozorenje je oblik Suda. Vi ćete svjedočiti boli i jakom trpljenju, koje biste podnijeli kada bi bili bačeni u vatre pakla. Mnogima od vas će Upozorenje biti izuzetno bolno. Ipak, vi morate dočekati s dobrodošlicom Moj Dar, jer bolje je da sada pretrpite ovu duhovnu bol, nego u vječnim plamenovima.

Ja vas nastojim pripremiti, preko Moje Blagoslovljene Misije, da ne bih izgubio nijednu dušu. Mojoj posljednjoj Misiji na Zemlji – gdje sam dao vlast u liku Presvetog i Blagoslovljenog Trojstva –  žestoko će se protiviti, dok nastavlja svoje putovanje da spasi duše prije Velikoga Dana. Nijedna druga Misija, od Razapinjanja Moga Sina, neće se toliko mrziti kao ova. Jao onima od vas koji se suprotstavljate Meni, vašem Vječnom Ocu, jer ako budete pljuvali u Moje Lice, prljavog jezika, Ja ću vas kazniti.

Ja neću dopustiti, još dugo, mržnju i svetogrđa, koja vi zavedeni grješnici predbacujete Meni. Kada Me pokušate zaustaviti, u Mojoj Težnji da sve vas spasim od zloga, trpjeti ćete jako, zbog duša koje će Mi biti preotete zbog vas.

Moje Božanstvo neće biti satrveno, niti će Dolazak Moga Sina biti zaustavljen. Nitko nema moć da to učini. Čovjek koji se pokušava postaviti između grješnika i Mene, Vječnoga Oca, s namjerom da zavodi te duše da zaniječu Moju Riječ biti će zaustavljen.

Ja Sam Istina. Ja Sam Početak i Ja Sam Svršetak. Moja Ljubav za svu Moju djecu je velika, ali jao grješniku koji navlači Moj Gnjev kada se pokušava uzdići iznad Mene. Ja ću zgnječiti glave posvećenih slugu ohola srca koji kradu duše od Mene preko krivovjerja. Ja ću uništiti one čija će djelovanja zavesti duše u tešku zabludu. Ni na jedan trenutak ne smijete pogrješno tumačiti Moje Upozorenje, jer kada sam Ja pokrenut da posredujem u spašavanju duša, oni Moji neprijatelji će biti satrti do zemlje.

Moje Moćno Posredovanje je započelo i uskoro će rijetki od vas koji čujete Moj Glas preko ovih Poruka ponovno posumnjati, jer ćete svjedočiti svakome proročanstvu sadržanome u Mojoj Knjizi Istine.

Idite i budite zahvalni za Moje Veliko Milosrđe. Prihvatite Moja Posredovanja, jer će ona pomoći dovesti svijet k pameti. Jedino će nakon pročišćenja čovjek moći istinski poslušati Moj Glas.

 

Vaš Vječni Otac

Svevišnji Bog

1107. PRIMIČE SE VRIJEME DA SE PROGLASI DA GRIJEHA VIŠE NEMA

1107. PRIMIČE SE VRIJEME DA SE PROGLASI DA GRIJEHA VIŠE NEMA

Četvrtak, 24. travnja 2014., 16:45h

 

Moja predraga kćeri, sada su blizu vremena kada će Moja Crkva grijehe čovjeka smatrati beznačajnima i bezazlenima u Mojim Očima.

Grijeh nije nešto što Ja smatram slabošću ili manom. Grijeh je nastao zbog tih dviju osobina, ali događa se zbog postojanja sotone. Moja Crkva će uskoro umiriti Moje sljedbenike dovodeći ih u zabludu da prihvate laž kako je grijeh tek metafora, koja se koristi kao znak Božjoj djeci da ih nagoni da ostanu na putu koji je Bogu ugodan. Grijeh vas ne bi trebao činiti da se osjećate odvojeni od drugih, reći će oni. Grijeh, reći će oni, nije uistinu važan, jer Bog je Sveopraštajući. Da, Ja sam Sveopraštajući i opraštam svaki grijeh – osim vječnoga grijeha – čim grješnik pokaže kajanje i kada učini napore da odbaci sve napasti kako bi izbjegao ponavljanje toga grijeha. Vi ne možete tražiti od Mene da oprostim grijeh kada živite po tome grijehu. Ubojica, koji ubija, sakati i usmrćuje, ne može tražiti od Mene da mu oprostim, dok nastavlja ubijati i nema namjeru prestati sa svojim zločinima. Kakva je korist da tražite od Mene da vas otkupim od grijeha, ako prije svega ne prihvaćate da griješite?

Grijeh je uzrokovan slabošću i Ja opraštam grješniku koji se uistinu kaje. Kada grješnik više ne vjeruje da je kriv za grijeh, on postaje ukorijenjen u duši. Primiče se vrijeme da se proglasi da grijeha više nema. Kada to vrijeme dođe, biti će velikog olakšanja i slavlja, jer za ono što se nekoć smatralo grijehom u Mojim Očima više se neće misliti da je tako.

Grijeh će se smatrati prirodnom stvari i to onom koju bi svi trebali prihvatiti. Neće vam biti rečeno da samo ljubite grješnika, kao što Ja činim. Ne. Biti ćete potaknuti da prihvatite kako grijeh ne postoji. Sve ovo će voditi do konačne izdaje Moga Božanstva, kada će svijet obožavati sebe, svoje sposobnosti, svoju inteligenciju, dok ne proglasi svoju veličinu, izravno prkoseći Bogu, Vječnome Ocu.

Oh kako će mnogi biti vođeni u zabludu, očaj i prijestup. Moja Crkva će biti iskorištena da se proglasi krivovjerje u Moje Sveto Ime. Oni zabludjeli će je okrenuti obrnuto i naopako, a nijedan dio ovih promjena neću narediti Ja, Isus Krist. Duh Sveti neće vladati nad grozotom i biti će velika zbunjenost, velika tuga i osjećaj bespomoćnosti od strane onih koji će ostati odani Učenjima Moje Crkve. Uobičajena učenja se neće više dopuštati. Zatim, kada se sruši sve što se smatra svetim, biti će zrelo vrijeme da čovjek propasti zauzme svoju stolicu u Mojoj Crkvi.

 

Vaš Isus

1106. JA NEĆU DOPUSTITI DA VI, KOJI DOLAZITE U MOJ NOVI RAJ TRPITE BOL FIZIČKE SMRTI

1106. JA NEĆU DOPUSTITI DA VI, KOJI DOLAZITE U MOJ NOVI RAJ TRPITE BOL FIZIČKE SMRTI

Srijeda, 23. travnja 2014., 15:30h

 

Moja predraga kćeri, mnogo ljudi pogrješno vjeruje da Moja Upozorenja čovječanstvu stvaraju osjećaj očaja i nepotrebne brige. To je razumljivo, ali znajte ovo. Budućnost svijeta koji ima doći je zapanjujuća, Slavna na svaki način. Raj, koji je pripremljen za vas, ispunio bi vas strahopoštovanjem, čuđenjem i velikim osjećajem uzbuđenja, kada bih vam otkrio tek jedan letimičan pogled na njega. Zbog toga što čovjek ima strah od nepoznatog i nedostatak pouzdanja u Moje Obećanje da ću donijeti svakome od vas Vječni Život, teško je mnogima koji se pokušavaju pripremiti za Moje Kraljevstvo.

Moji ljubljeni sljedbenici, Moji dragocjeni maleni, molim vas znajte da Ja neću dopustiti da vi koji dolazite u Moj Novi Raj trpite bol fizičke smrti – to je Moj Dar ovom blagoslovljenom naraštaju. Ovaj prijelaz iz svijeta, u kojem danas živite, u Moj Novi Raj biti će u treptaju oka; tako je Moja Velika Ljubav za vas. Prije toga Velikog Dana, Ja vas moram pripremiti, kako bi svi vi naslijedili Moje Kraljevstvo. Ja vas ne moram provesti kroz ove kušnje, koje sada podnosite i one koje će tek doći – to je istina. Međutim, zbog mnogih ljudi koji Moju Riječ i Moje Milosrđe uzimaju zdravo za gotovo, Ja ih moram pripremiti. Kako vas mogu pročistiti, ako vas ne podsjetim na Istinu? Jedino će vas Istina osloboditi okova koji vas vežu za zloga, koji će vas odvući od Mene, u svakoj prilici koju dobije. On zna da, ako ne odgovorite na Moj Poziv da osigurate svoje zakonito naslijeđe u Mom Kraljevstvu, on će pobijediti. Tada vi, koje je on zaveo, nećete uspjeti pomiriti svoju dušu s Mojim Božjim Milosrđem.

Jedino oni koji Me slijede prema Raju, na svakom koraku, uspjeti će u stjecanju Vječnoga Spasenja. Molim vas budite strpljivi. Pazite na Moj Poziv. Ne odgurujte Me dok pokušavam doprijeti do vas preko ovih Poruka. Naučite se ufati u Mene, kroz Moju Svetu Riječ, koja vam je već poznata u Knjizi Moga Oca.

Kada govorim o zlu, Ja vam jednostavno otkrivam obmanu s kojom ćete se suočiti. Problem u svezi obmane jest da vas ona zasljepljuje za Istinu i uzrokuje da se udaljite vjerujući u uvjerenje koje će vas uvući u lažni nauk. Ako nisam Ja, Isus Krist, Onaj Kojega se štuje u ovom novom naučavanju, onda možete biti sigurni da ono nije dano od Duha Svetoga.

Dopustite vašim srcima da budu spokojna, neka vaše povjerenje bude poput onoga u djeteta i samo Me ljubite, na način na koji Ja vas ljubim. Nikada se ne odupirite Mom Milosrđu, nikada se ne bojte Mene, nikada ne osjećajte gnjev prema Meni, a osobito kada trpite u ovome životu. Jer uskoro ću vas Ja dovesti doma. Čim svane Veliki Dan, svijet će biti rođen, a novi i predivni život čeka vas i vaše voljene. Svi vi ćete biti vezani za Mene, bez neprijatelja na vidiku – bez straha, opasnosti ili patnje bilo kakve vrste. Stoga, zašto se bojati Mog Kraljevstva? Ono će vam donijeti sreću i ljubav koju ste tražili tijekom cijelog svog životnog vijeka na Zemlji – ali koji nikada nije bio istinski ispunjen, bez obzira koliko ste nastojali napredovati prema tim darovima.

Moj Najveći Dar vama jest Vječni Život. Iščekujte Moj Dar, bez straha. Umjesto toga, s ljubavlju i očekivanjem iščekujte Moje Novo Kraljevstvo, jer mnogo se čemu treba radovati.

 

Vaš Isus

1105. MOJA UČENJA NISU ZAMRŠENA

1105. MOJA UČENJA NISU ZAMRŠENA

Utorak, 22. travnja 2014., 20:00h

 

Moja predraga kćeri, bez obzira koliko je teška ova Misija, Istina mora prevladavati u svako doba.

Koja je korist, ako je Moja Riječ iskrivljena? Kakvom smislu ona služi? Kada je Moja Riječ i sve što Ja Jesam i Biti ću prilagođeno da odgovara čovjekovom planu, onda ona postaje neistinitost. Što Moja Smrt na Križu znači, ako nije bila da vas otkupi od grijeha? Usprkos okrutnosti Moje Smrti na Križu, značenje za Kršćane je jednostavno. Ja Sam vas otkupio od grijeha, ali tek kada zatražite od Mene da to učinim. Ako ne zatražite, Ja vas ne mogu otkupiti.

Ako ne prihvaćate Mene, Isusa Krista, onda nećete moći tražiti Moje Milosrđe. Ako ne tražite Moje Milosrđe, onda ću Ja stajati pred vama i moliti vas da to učinite, tako je Velika Moja Ljubav prema vama. Ja ću stajati poput siromašnog Kralja pred vama, grješnikom. Ja ću vam otkriti Istinu, dok vaše oči konačno ne budu otvorene i tada ćete vidjeti. Oni od vas koji vide Istinu tada će ispružiti svoje ruke prema Meni i Ja ću vas odvesti u Utočište Moga Srca. Stoga, baš kao što oni koji Me poznaju i koji će biti spašeni, imaju prednost, isto tako ću Ja dati prednost svim dušama, svih religija i svih vjeroispovijesti, pokazujući im Istinu prije nego dođe Moje Vrijeme.

Uvijek se sjetite Moje Jednostavnosti. Ja vas poučavam Istini na jednostavne načine. Ja Sam vas naučio da ljubite jedni druge kao što Sam Ja vas ljubio. Ako ljubite jedni druge i ophodite se jedni prema drugima kao što sam vam pokazao, vi ćete biti Moji. Ako ne pokažete ljubav i poštovanje prema drugima, već jedni druge sudite u Moje Ime, onda ne možete reći da ste Moji. Moja Učenja nisu zamršena. Ona to ne moraju biti, jer ljubav je u biti svega što sam Ja učio. Bez ljubavi jednih prema drugima u vašim srcima, onda Me istinski ne možete ljubiti. Kada zaniječete ljubav, uvijek ćete Me nijekati. Kada zaniječete Moju Riječ, onda Ljubav Božja ne može rasti u vašemu srcu.

 

Vaš Isus

1104. POČETAK I SVRŠETAK SVIJETA ĆE POSTATI KAO JEDNO

1104. POČETAK I SVRŠETAK SVIJETA ĆE POSTATI KAO JEDNO

Ponedjeljak, 21. travnja 2014., 15:56h

 

Moja predraga kćeri, dušama je vrlo teško, čak i onima s velikom vjerom, da usklade svijet u kojem žive s onim Moga Kraljevstva.

Svijet, kako se nalazi, nespojiv je s Mojim Kraljevstvom, a to znači da je onima od vas koji Me poznate i koji Me istinski ljubite povremeno teško, živjeti svoje svakodnevne živote. Ljubiti Mene znači slijediti Moja Učenja i pozivati Me da vam oprostim vaše grijehe. To je jedini način na koji možete postati dio onoga Tko Ja Jesam. Vi ne možete postati dio Moga Kraljevstva dok ne priznate Istinu i prihvatite da, dok grijeh postoji, svijet ne može biti savršen. Dok god čovjek čini sve u skladu sa svojom vlastitom slobodnom voljom, kada je stalno u kušnji da se prepusti svojim vlastitim sebičnim potrebama, on će ostati rob.

Kada živite život u skladu s Riječi Božjom, vi ćete moći vidjeti svijet onakav kakav jest. Vi ćete svjedočiti čudu koje je Čudo Zemlje, koju je stvorio Moj Otac. Ali, vi ćete također vidjeti kako je čovjekova slabost njega odvojila od Boga. Dok god je to slučaj, svijet kakvoga poznajete ne može ponovno biti uzdignut do svoje prijašnje Slave. Zbog toga ćete jedino naći pravi mir kada Ja ponovno dođem da vas uvedem u Raj Moga Oca od početka stvorenog za vas.

Početak i svršetak svijeta će postati kao jedno. Neće biti Raja, ni Čistilišta ni Zemlje – postojati će samo dva entiteta. Moje Kraljevstvo – gdje život nikada neće završiti, za one koji Mi dopuste da ih okupim u Mom Srcu i pakao za one koji se neće okrenuti k Meni. Sve stvari će biti u skladu s Mojim Milosrđem i Svetom Voljom Moga Oca, Koji ljubi svu Svoju djecu. On želi spasiti svakoga i kroz Mene. Ja ne mogu prisiliti one koji ne žele biti dio Moga Kraljevstva ili one koji odbijaju sve Moje napore da im donesem predivnu veličanstvenu vječnost, da Me slijede. Ne zanemarujte Moje Molbe da pomognete ovim jadnim dušama.

 

Vaš Isus

1103. BOG OTAC: MALO VAS ĆE ODBITI NOVU JEDINSTVENU SVJETSKU CRKVU I ZATO ĆE MOJE POSREDOVANJE BITI BRZO

1103. BOG OTAC: MALO VAS ĆE ODBITI NOVU JEDINSTVENU SVJETSKU CRKVU I ZATO ĆE MOJE POSREDOVANJE BITI BRZO

Nedjelja, 20. travnja 2014., 17:40h

 

Moja najdraža kćeri, kada Sam poslao Moga Sina da otkupi čovječanstvo, svijet Ga je odbacio, kao što su učinili s prorocima koje Sam poslao prije Njega.

Dok se Ja sada pripremam poslati Moga Sina, drugi i posljednji put, da okupi Moju djecu i dadnem im Vječni Život, oni će također odbiti ovo Veliko Djelo Milosrđa. Ja Sam, kroz Svoju Riječ, čovjeku dao Istinu, a on Nju ipak odbacuje. Kako lako oni zaboravljaju. Koliko su slijepi, jer Ja Sam rekao svijetu da ću im donijeti Moje Kraljevstvo – Novi Svijet bez kraja – ali oni nisu stvarno razumjeli što će značiti njihovo naslijeđe. Neće svi prihvatiti Milosrđe Moga Sina i stoga Ja podsjećam svijet na ono što dolazi, kako bi prišli i prihvatili Moje Kraljevstvo.

Biti će velikog otpora Moje djece prema mnogim čudima koja ću Ja pokazati svijetu, prije Dolaska Moga Sina. Biti će puno govora, ali Moji neprijatelji će osigurati da Moja djeca budu zavedena, kako ne bi pripremili svoje duše za Slavni Život kojega Sam pripremio za svakoga od vas.

Kao što je Moj Sin Uskrsnuo od mrtvih trećega dana, isto tako će Se Objaviti trećega dana, nakon tri dana tame, prilikom Svoga Drugoga Dolaska. Ja želim da budete svjesni ovih tri dana tame, kako ih se ne bi bojali. Posvećene svijeće će pružiti jedino svjetlo koje ću Ja dozvoliti, kako bi se dopustilo onima koji Me ljube da vide i iščekuju, s radošću, Dolazak Moga Sina.

Ne bojte se Moje Ljubavi prema vama ili Snage koju posjedujem, jer zbog vašeg vlastitog dobra Ja dopuštam da se sva zbivanja dogode u danima koji vode do Velikoga Dana. Ja dopuštam Mojim neprijateljima da lutaju Zemljom. Ja dopuštam uništavateljima da zavedu čovjeka, jer tako ću iskušati vjeru onih koji su blagoslovljeni Istinom. Ali znajte ovo. Oni koji izdaju Riječ Božju biti će bačeni u divljinu. Oni koji napadaju i kažnjavaju Moje posvećene sluge, koji ljube Moga Sina, biti će oštro kažnjeni. Ja ću dopustiti da se zavedu slabi i oni lako povodljivi, kako bi se – kada se ostvare Moja Proročanstva koja su dana tebi, Moja kćeri – pokajali i potražili Mene.

Djeco, Ja vas pripremam, da se ispuni Moja Volja i kako bi vi živjeli u Mome Kraljevstvu, zašto ste i rođeni. Svijet u kojem živite gubi svoj sjaj, zbog zloga i njegovoga utjecaja. Zemlja je zaražena grijehom, u ovom trenutku više nego ikada prije i grijeh će sada porasti, čemu će svjedočiti svaki pojedini od vas, s pravom vjerom. Biti će potrebno podsjećati vas na Istinu svakoga dana od danas – Uskršnje Nedjelje – jer bez Nje, vi ćete lutati i postati izgubljeni.

Malo vas će odbiti novu jedinstvenu svjetsku crkvu i zato će Moje Posredovanje biti brzo. Ja ću vas povući prema Sebi, držati vas uzdignutima, kada bol otpadništva postane neizdržljiva i spasiti ću vaše duše kojim god sredstvima izaberem, radije nego da vas preotmu Moji neprijatelji. Ja želim da s ljubavlju promatrate one koji se bore protiv Moga Sina, zbog ove Njegove Misije da pripremi svijet za Svoj Drugi Dolazak. Ja tražim da vi molite Mene, vašeg Vječnoga Oca, da pokažem Milosrđe prema svima koji pokušaju ometati Moju Ruku, Moju Velikodušnost, Moju Moć i Moje Božanstvo, ovom posebnom Križarskom molitvom.

 

Križarska molitva (147) Bože Oče, pokaži Milosrđe onima koji niječu Tvoga Sina

 

O Bože, moj Vječni Oče, ja Te molim da pokažeš Milosrđe onima koji niječu Tvoga Sina. Ja molim za duše onih koji pokušavaju uništiti Tvoje proroke. Ja usrdno molim za obraćenje duša, koje su Ti izgubljene i molim Te da pomogneš svoj Svojoj djeci da pripreme svoje duše i poprave svoje živote, u skladu s Tvojom Božjom Voljom, u očekivanju Drugog Dolaska Tvoga ljubljenog Sina, Isusa Krista. Amen.

 

Idite, Moja djeco i pripremite sve one koji su vam znani, prikazujući posebne molitve Meni, vašem Vječnom Ocu, za Moje Veliko Milosrđe.

Ja ljubim sve vas. Ja Sam Sav pun Ljubav, Sav Strpljiv i iščekujem vaš odgovor. Nikada nemojte misliti da neću čuti vaše molitve, jer vaši glasovi su ugoda u Mojim Ušima i veliku Mi radost donosi vaša ljubav prema Meni. Ne postoji ništa što ne bih učinio za Moju djecu. Ništa.

Budite u ljubavi i radosti, jer možete biti sigurni da Sam Ja Sav Milosrdan.

 

Vaš ljubljeni Otac

1102. POSTOJI SAMO JEDAN PUT PREMA BOGU, A TAJ JE PREKO MENE, ISUSA KRISTA. NE POSTOJI DRUGI PUT

1102. POSTOJI SAMO JEDAN PUT PREMA BOGU, A TAJ JE PREKO MENE, ISUSA KRISTA. NE POSTOJI DRUGI PUT

Petak, 18. travnja 2014., 23:24h

Moja predraga kćeri, svijet će se ponovno dići, iz pepela, iz krvoprolića. Ja ću, obećavam, obrisati Antikristovu pošast s lica Zemlje. Ja ću uništiti neprijatelje Božje i one koji su odgovorni za donošenje jada, nepravde i patnje Božjoj djeci.
Zlo, koje danas obuzima čovječja srca, u svakom dijelu svijeta, poprima različite oblike. U njegovom surovome obliku, ljudi su mučeni, ubijani i oštro kažnjavani. Zatim na druge načine, ljudi moraju podnositi velike nevolje, uključujući nedostatak hrane, nedostatak stambenog prostora i strašno siromaštvo, dok njihovi vođe proždiru svako pravo koje je njihovo. Zatim postoje nepravedni zakoni, koji su nakloni moćnima, čine bogate ljude bogatijima, a siromašne ljude siromašnijima, gdje se malo milosrđa ili ljubavi pokazuje onima koji su u velikoj potrebi. Konačno, postoji progon Kršćana – Mojih sljedbenika – širom svijeta. Oni su prezreni, više od ikoga drugoga i strašno trpe u Moje Ime. Kršćane mrze sljedbenici zloga, koji koristi svoje posrednike da ih utiša na različite načine. Mnogi njihovi planovi uključuju cenzuru ili pravo da otvoreno izjave svoju vjernost Meni. I dok će vlade, danas, nepokolebljivo braniti prava svake druge vjeroispovijesti ili građansko pravo, one neće naginjati pravima Kršćana.
Kršćanima će uskoro biti zabranjeno nasljedovanje njihove vjere na javnim mjestima, u školama, na fakultetima i konačno u Hramovima Božjim. Možete reći – zasigurno je to nemoguće – spriječiti Kršćane da slijede svoju vjeru, u njihovim vlastitim crkvama? To će se zbiti na najlukaviji način, kada će milijuni biti zavedeni, s malo obraćene pažnje, dok se svaki pojedini detalj Riječi, kakav je sada, bude promijenio, ali to će proći tiho. Jedino oni koji obraćaju pažnju vidjeti će promjene i nakon nekog vremena će postati prihvatljivo otvoriti sve Kršćanske Crkve da prime sve vjere, uključujući one koje ne vjeruju u Mene. Međutim, neće svi oni koji slijede vjere, koje ne štuju Trojedinoga Boga, biti prisiljeni u novu jedinstvenu svjetsku crkvu. Ne. Biti će to Kršćani, navedeni da obožavaju poganstvo, koje će biti pažljivo predstavljeno kao nova crkva i koje će prigrliti novi oblik „zajedništva“ – crkve za svakoga – gdje Ja, Isus Krist, neću biti istaknut.
Od ove godine, Moji Križevi će početi nestajati i dok Moje Crkve i oni koji govore da Mi služe, budu govorili o važnosti humanizma, nećete čuti govora o važnosti predavanja Meni, Isusu Kristu, vašemu Spasitelju. Vi stoga nećete biti pripremljeni za Vječno Spasenje. Važnost slijeđenja Moga Puta prema Mome Ocu neće se spominjati, niti će se raspravljati o važnosti Svetih Sakramenata. Umjesto toga, govoriti će vam se o važnosti brige za potrebe i blagostanje drugih, što će biti iskorišteno kao zamjena za štovanje Mene. Ja Sam Crkva. Moje Tijelo je Moja Crkva, ali s vremenom ću biti potpuno potjeran u stranu. Vaše glave će biti ispunjene neistinama. Biti će vam rečeno za svaku vrstu puta, koji je potreban da vas približi Bogu. Ali svaki put, za koji će vam biti rečeno da njime idete, biti će u suprotnome smjeru.
Znajte sada da postoji samo jedna Istina. Postoji samo jedan Put prema Bogu, a taj je preko Mene, Isusa Krista. Ne postoji drugi put.

Vaš Isus

1101. MOJ NOVI RAJ ĆE POSTATI SVIJET BEZ KRAJA – KAO ŠTO JE NAVIJEŠTENO

1101. MOJ NOVI RAJ ĆE POSTATI SVIJET BEZ KRAJA – KAO ŠTO JE NAVIJEŠTENO

Četvrtak, 17. travnja 2014., 21:00h

 

Moja predraga kćeri, Moje Uskrsnuće od mrtvih se dogodilo s razlogom. Ono se nije dogodilo samo da bi dokazalo Moje Božanstvo onima koji nisu prihvatili Tko Sam Ja bio. Do toga vremena, duše koje su umrle nisu mogle ući u Raj. One su morale čekati. Ali čim se Moje Uskrsnuće dogodilo, dan im je novi Život u Mom Kraljevstvu. Moje Uskrsnuće je dušama donijelo Vječni Život, a smrt stoga više nije mogla imati vlast nad ljudskim rodom.

Moje Uskrsnuće će uistinu biti očito prilikom Mog Drugog Dolaska, jer tada će sve one duše koje su umrle u Meni i za Mene također biti uzdignute od mrtvih i biti će im dan Vječni Život. One će ustati u tijelu i duši, u savršenom jedinstvu s Voljom Božjom i oni će živjeti u Mom Novom Kraljevstvu, kada će nestati stara Zemlja i Nebo i nastati će Novi Svijet. Moj Novi Raj će postati Svijet bez kraja – kao što je naviješteno. Svi oni koji ljube Boga i koji prihvaćaju Moju Ruku Milosrđa ući će u Moje Slavno Kraljevstvo. To je bilo Obećanje koje Sam Ja dao, kada Sam zamijenio Moje zemaljsko Tijelo u smrti, da bih vama svima dao Vječni Život. Ne zaboravite da što Bog obećava, On će uvijek ispuniti. Što je Bog navijestio svim Svojim prorocima dogoditi će se, jer On ne govori jedno, a misli drugo.

Kada je Bog rekao Ivanu da će se svijet razdijeliti u posljednjim danima i da će Njegov Hram biti uništen, On nije lagao. Vladavina onih koji žele uništiti Riječ Božju je započela i vremena za sva ona proročanstva, kako su naviještena Danielu i Ivanu, nad vama su. Moje Obećanje da ću doći i odvojiti jarce od ovaca uskoro će postati stvarnost. Čovjeku će biti dana svaka vrsta pomoći, kroz Posredovanje s Neba i mnogo prilika da učini konačni izbor. On će ili slijediti Mene ili zaostati.

 

Vaš Isus

1100. KRIŽ JE VAŠA VEZA ZA VJEČNI ŽIVOT. NIKADA NE NAPUŠTAJTE KRIŽ

1100. KRIŽ JE VAŠA  VEZA ZA VJEČNI ŽIVOT. NIKADA NE NAPUŠTAJTE KRIŽ

Utorak, 15. travnja 2014., 20:15h

 

Moja predraga kćeri, kada Moji ljubljeni sljedbenici slave Veliki Petak, oni se moraju sjetiti kako se Moja Ljubav širi na ljudski rod.

Oni koji su Me progonili, a zatim ubili, bili su puni mržnje i imali su kamena srca. Ja Sam Umro za njih, usprkos njihovoj mržnji i trpio Sam veliku Agoniju da bi oni mogli biti otkupljeni. Ipak, toliki mnogi ljudi danas Mene mrze i preziru, u tako velikom razmjeru, da vi, kada bih Ja otkrio zlo koje razara njihove duše, ne bi mogli ustati.

Protiv Mojih pokušaja da pripremim svijet, preko Knjige Istine, boriti će se Moji neprijatelji, posvuda. Gori napadi će dolaziti od sotonističkih zajednica, od kojih mnoge nastupaju kao Kršćani, kako bi iskalile svoj gnjev, pretvarajući se da brane svoju vjeru. Takav je način na koji sotona koristi svoje dobrovoljne žrtve da napadne Moje Djelo. Kako su jadne njihove duše i koliko sam Ja tužan, jer Me nastavljaju izdavati, bacati blato na Mene i širiti laži o Mojoj Riječi, u nastojanju da ukradu duše od Moga Milosrdnoga Srca.

Ja plačem Suze Muke, tijekom ovoga tjedna; jer vremena je malo i Ja znam da bez obzira koliko snažno Ja pokušavao, ipak će Mi mnoge duše okrenuti svoja leđa. Zašto Me te duše toliko mrze? Odgovor je jer uopće nemaju ljubavi za Mene. Mnogima od njih je zastrašujuće da ne može biti isprana mržnja koju osjećaju prema Meni u svojim srcima. Toliko ih je opsjeo zli, da svaku minutu svoga vremena provode proklinjući Me.

Velika većina ljudi više ne vjeruje u Mene – mali je broj onih koji vjeruju, u oceanu duša čija se veličina proteže s jedne strane Zemlje na drugu. Ali Ja vam obećavam da ću okupiti što više duša mogu i zbog Ljubavi koju imam za vas proširiti ću Moje Milosrđe čak i među onima koji Ga ne zaslužuju. Kako Ja primam dobre, brižne i one čiste duše, koji dolaze pred Mene. Oni Me ispunjavaju velikom radošću. Oh kako oni ublažuju Moje Rane. Koliko Mi donose olakšanja od tuge koju podnosim zbog Mojih jadnih grješnika, koji nemaju pojma koliko je velika radost koju Sam im Ja obećao u Mome Novome Kraljevstvu. Tolike mnoge duše će, nažalost, odbaciti ključ kojega Sam im dao za Vječni Život – a zbog čega? Život bez značenja, život pun uzbuđenja i praznih obećanja. Izmoren život teškim radom, koji ne donosi život – samo onaj koji završava u prahu. Ja Sam vaš Život. Ja vam donosim Život. Kada prihvatite Moju Smrt na Križu i priznate Moje Uskrsnuće, vi nikada nećete pretrpjeti smrt.

Vama, ovom naraštaju, Ja kažem ovo. Vi, koji ste sa Mnom, nećete pretrpjeti smrt – čak niti tjelesnu smrt. Oni koji Me izdaju, grijehom, kada vam Istina bude dana, nećete imati život. Stoga se vi Moji ljubljeni sljedbenici nikada ne smijete bojati ove Misije. Ja ću vas uzeti i obasuti sa svim Darovima, koje je Moj Otac željan udijeliti svima vama, dok On konačno okuplja Svoju djecu u Kraljevstvo koje vam je obećao kada je poslao Mene, Svoga jedinoga Sina, da spasim vaše duše Mojom Smrću na Križu. Križ je vaša veza za Vječni Život. Nikada nemojte napustiti Križ. Moja Smrt je bila vaš pravac ka Vječnome Životu. Bez Moga Križa, smrt će vladati onima koji Ga odbacuju.

 

Vaš Isus