Dnevni arhivi: 9. travnja 2014.

1092. MOJ KONAČNI PLAN DA OKUPIM MOJU CRKVU U MOJE UTOČIŠTE USKORO ĆE BITI OTKRIVEN

1092. MOJ KONAČNI PLAN DA OKUPIM MOJU CRKVU U MOJE UTOČIŠTE USKORO ĆE BITI OTKRIVEN

Subota, 5. travnja 2014., 18:15h

 

Moja predraga kćeri, Ja želim dati hrabrost i odvažnost svakome od vas kojima je dan Dar razlučivanja da prepoznate Moj Glas, dok Ja govorim svijetu preko ovih Poruka.

Dok vi, Moj Ostatak, stupate naprijed, ujedinjeni s Mojom Crkvom na Zemlji, uskoro ćete vidjeti kako se mnogi ljudi udaljuju od Svetih Sakramenata. To će biti uznemirujuće za vas, a zatim će postati mučenje, zato što će oni uskoro biti oskvrnuti i neće više biti isti Sakramenti koje sam Ja dao svijetu. Vi nikada ne smijete gubiti vrijeme, ako uistinu vjerujete da Ja govorim s vama. Idite – okupite Moje svećenike i one koji odgovaraju na Moj Poziv. Zatim se pripremite za godine koje nadolaze, kako bi oni mogli hraniti Moje stado Hranom Života, kada neće ostati traga od Moje Prisutnosti.

Kada se sve što je od Mene i od onoga Tko Sam Ja iznese iz Mojih Crkava, sve što će preostati će doći iz svega što Ja nisam. Utjelovljeni đavao će ući u Moju Crkvu i on će zaraziti svakoga tko se pokloni pred njim i obožava ga. On će proždrijeti duše za vječnost, a vi morate ostati na oprezu u svako doba, zbog tih vremena koja nadolaze. Ne ostavljajte se otvorenima krivovjerju, koje će napasti Moju Crkvu i iznutra i izvan Nje. Vi se sada pripremate, stoga morate slijediti sve što ću vam Ja reći, da možete sačuvati Moju Crkvu, onoliko koliko možete, od Mojih neprijatelja.

Moj konačni Plan da okupim Moju Crkvu u Moje Utočište uskoro će biti otkriven. Kada vam Ja dajem upute, trebati ćete veliku snagu i ustrajnost, jer vaš neprijatelj će biti Antikrist – a njegova će vojska, nažalost, po veličini biti veća od Moje. I tako, ovo će biti obeshrabrujuće za vas – ali znajte ovo. Ona iza sebe neće imati Snagu Božju i nikada vas neće savladati, kad ostanete vjerni Mojoj Riječi.

Budite u miru i očekujte Moje Upute.

 

Vaš Isus