Dnevni arhivi: 17. travnja 2014.

1100. KRIŽ JE VAŠA VEZA ZA VJEČNI ŽIVOT. NIKADA NE NAPUŠTAJTE KRIŽ

1100. KRIŽ JE VAŠA  VEZA ZA VJEČNI ŽIVOT. NIKADA NE NAPUŠTAJTE KRIŽ

Utorak, 15. travnja 2014., 20:15h

 

Moja predraga kćeri, kada Moji ljubljeni sljedbenici slave Veliki Petak, oni se moraju sjetiti kako se Moja Ljubav širi na ljudski rod.

Oni koji su Me progonili, a zatim ubili, bili su puni mržnje i imali su kamena srca. Ja Sam Umro za njih, usprkos njihovoj mržnji i trpio Sam veliku Agoniju da bi oni mogli biti otkupljeni. Ipak, toliki mnogi ljudi danas Mene mrze i preziru, u tako velikom razmjeru, da vi, kada bih Ja otkrio zlo koje razara njihove duše, ne bi mogli ustati.

Protiv Mojih pokušaja da pripremim svijet, preko Knjige Istine, boriti će se Moji neprijatelji, posvuda. Gori napadi će dolaziti od sotonističkih zajednica, od kojih mnoge nastupaju kao Kršćani, kako bi iskalile svoj gnjev, pretvarajući se da brane svoju vjeru. Takav je način na koji sotona koristi svoje dobrovoljne žrtve da napadne Moje Djelo. Kako su jadne njihove duše i koliko sam Ja tužan, jer Me nastavljaju izdavati, bacati blato na Mene i širiti laži o Mojoj Riječi, u nastojanju da ukradu duše od Moga Milosrdnoga Srca.

Ja plačem Suze Muke, tijekom ovoga tjedna; jer vremena je malo i Ja znam da bez obzira koliko snažno Ja pokušavao, ipak će Mi mnoge duše okrenuti svoja leđa. Zašto Me te duše toliko mrze? Odgovor je jer uopće nemaju ljubavi za Mene. Mnogima od njih je zastrašujuće da ne može biti isprana mržnja koju osjećaju prema Meni u svojim srcima. Toliko ih je opsjeo zli, da svaku minutu svoga vremena provode proklinjući Me.

Velika većina ljudi više ne vjeruje u Mene – mali je broj onih koji vjeruju, u oceanu duša čija se veličina proteže s jedne strane Zemlje na drugu. Ali Ja vam obećavam da ću okupiti što više duša mogu i zbog Ljubavi koju imam za vas proširiti ću Moje Milosrđe čak i među onima koji Ga ne zaslužuju. Kako Ja primam dobre, brižne i one čiste duše, koji dolaze pred Mene. Oni Me ispunjavaju velikom radošću. Oh kako oni ublažuju Moje Rane. Koliko Mi donose olakšanja od tuge koju podnosim zbog Mojih jadnih grješnika, koji nemaju pojma koliko je velika radost koju Sam im Ja obećao u Mome Novome Kraljevstvu. Tolike mnoge duše će, nažalost, odbaciti ključ kojega Sam im dao za Vječni Život – a zbog čega? Život bez značenja, život pun uzbuđenja i praznih obećanja. Izmoren život teškim radom, koji ne donosi život – samo onaj koji završava u prahu. Ja Sam vaš Život. Ja vam donosim Život. Kada prihvatite Moju Smrt na Križu i priznate Moje Uskrsnuće, vi nikada nećete pretrpjeti smrt.

Vama, ovom naraštaju, Ja kažem ovo. Vi, koji ste sa Mnom, nećete pretrpjeti smrt – čak niti tjelesnu smrt. Oni koji Me izdaju, grijehom, kada vam Istina bude dana, nećete imati život. Stoga se vi Moji ljubljeni sljedbenici nikada ne smijete bojati ove Misije. Ja ću vas uzeti i obasuti sa svim Darovima, koje je Moj Otac željan udijeliti svima vama, dok On konačno okuplja Svoju djecu u Kraljevstvo koje vam je obećao kada je poslao Mene, Svoga jedinoga Sina, da spasim vaše duše Mojom Smrću na Križu. Križ je vaša veza za Vječni Život. Nikada nemojte napustiti Križ. Moja Smrt je bila vaš pravac ka Vječnome Životu. Bez Moga Križa, smrt će vladati onima koji Ga odbacuju.

 

Vaš Isus

1099. KAKO SE BLIŽI VELIKI PETAK, ONI KOJI ME MUČE I POKUŠAVAJU IZBRISATI SVE MOJE TRAGOVE JAKO ĆE TRPJETI NA TAJ DAN

1099. KAKO SE BLIŽI VELIKI PETAK, ONI KOJI ME MUČE I POKUŠAVAJU IZBRISATI SVE MOJE TRAGOVE JAKO ĆE TRPJETI NA TAJ DAN

Nedjelja, 13. travnja 2014., 19:00h

 

Moja predraga kćeri, Moja Želja je da se oni koji Me ljube, istinski poprave kroz Dar Pomirenja, tijekom Velikoga Tjedna. Kada Mi pokažete iskreno kajanje za svoje grijehe, Ja ću izliti na vas poseban Dar Prihvaćanja, u skladu s Mojom Svetom Voljom. Ja vam nalažem da se ufate u Mene, u ovo vrijeme u povijesti, kao nikada prije, jer ako pažljivo slušate, Ja ću moći učiniti da Moju Riječ čuju svi – uključujući one koji Me uopće ne poznaju.

Kada su Me progonili Moji neprijatelji, oni su išli vrlo daleko kako bi Me osramotili. Oni su iskaljivali svoj bijes na mnogim nevinima i mučili su ljude za koje su vjerovali da Sam Ja. Oni su širili laži o Mojim Apostolima, pokušavali su Me posramiti na mnoge načine i prepuštali se izljevima bijesa kada Me nisu mogli tjelesno napasti. Oni bi me ubili, da su Me uhvatili prije Velikoga Petka – da Se Ja nisam zaštitio. Njihova mržnja, njihove laži, kleveta koju su širili o Mojoj Misiji i njihove lažne optužbe protiv Mene, širili su se u svaki grad i selo, prije dana kada Me je konačno izdao jedan od Mojih.

Otrov, koji se izlijevao iz usta Mojih neprijatelja, došao je od zmije, koja je zarazila njihove duše. Oni su ga oponašali na svaki način – oni su vrištali u divljem bijesu protiv Mene, premda su njihove optužbe bile lažne i beznačajne. Oni su pljuvali na Moje Apostole, mučili Moje Učenike, kao i one nesretne ljude koje su zamijenili za Mene. Oni su pokušali okrenuti druge koji nisu čuli za Mene, protiv Mene i govorili su zle stvari protiv onih koje nisu mogli uvjeriti da Me odbace. Svaki đavao iz utrobe pakla Me je mučio tijekom Mojih posljednjih tjedana na Zemlji, kada je Moja Riječ probola srca mnogih i obratila tisuće.

Kada je Moja Prisutnost bila najsnažnija, mržnja se pojačavala i urlici onih koji su Mi se suprotstavljali bili su poput onih od divljih životinja. Ljudi koji su se pridružili zajednicama farizeja, da Mi nanose kaznu, postali su jednako loši poput onih koji su ih potakli na zao bijes nad Mojom Osobnošću. Ja Sam bio optužen da sam nečist u Tijelu i Duši. Oni su rekli da je Moja Riječ došla od nečistih duhova. Rekli su da Ja lažno svjedočim protiv Mojsija i da Me je poslao zli da iskvarim njihove duše. Oni su zanemarivali Ljubav koju sam širio, obraćenje na to da ljube jedni druge, koje sam stvorio među njima i čuda koja Sam izveo. Dok su skandirali bestidnosti protiv Mene, stajali su uspravno i oholo i u isto vrijeme su hulili protiv Boga, oni su izjavljivali da govore u Njegovo Ime. Upravo ovako sotona zavodi ljude.

Oni koji su bogohulili protiv Mene, tijekom Moga Razapinjanja, ne žive u Mome Kraljevstvu, jer su pretrpjeli najgoru kaznu. Moj Otac će uništiti svakoga tko kaže da Ja govorim glasom sotone. Stoga oni od vas, koji tvrdite da je Moj Glas glas od zloga, znajte da će vaša patnja biti gora od smrti. Vaši jezici više neće sipati otrov koji je sotona stavio u vaše duše; vaše oči više neće vidjeti, jer vi želite jedino tamu – i tako neka bude. Vaše uši nikada neće čuti slatkoću Moga Glasa, jer vi odbijate slušati – i tako neka bude. Vaše srce nema ljubavi i stoga nikakvu ljubav više neće osjećati, jednom kada isključite Ljubav Božju. Vaše riječi će biti vaša propast i kada optužite Mene, vašeg Gospodina Boga, Spasitelja i Otkupitelja sveg čovječanstva, da govorim zlo – one se više neće čuti. One će umrijeti.

Moj Gnjev u ovo vrijeme, protiv licemjera koji lutaju svijetom pretvarajući se da dolaze od Mene, iznad podnošljivosti je i Moja Kazna će zadesiti svakoga od vas tko pljuje na Mene. Dalje od Mene – imate malo utjecaja na Mene. Ja ću vas odbaciti.

Kada čujem krikove onih opsjednutih, s mržnjom sotone u svojim dušama, kako se usuđuju javno proglasiti svoju vjernost Meni, Ja se osjećam mučno. Oni Mi se gade i nisu bolji od onih koji su se borili s mnoštvom kako bi zabili prvi čavao u Moje Tijelo.

Kako se bliži Veliki Petak, oni koji Me muče i pokušavaju izbrisati sve Moje tragove jako će trpjeti na taj dan. Na taj dan, kada trpite Moju Bol, koja vam je dana da vas prizove pameti, znati ćete da vas Ja pozivam. Ja to činim ne zato jer zaslužujete i jednu mrvicu Moje Naklonosti, već zato jer vas ljubim – unatoč svemu. Na taj dan, Ja vas molim da Me zazovete kako slijedi:

„Isuse, oprosti mi zbog boli koju sam nanio Tvome Tijelu, Tvojoj Riječi i Tvome Božanstvu.“

Ja ću odgovoriti i pomoći vam da dođete k Meni, s Ljubavlju i Radošću u Mome Srcu.

 

Vaš Isus