Mjesečni arhivi: rujan 2014.

1212. BOG OTAC: LJUBITE ME KAO ŠTO JA LJUBIM VAS

1212. BOG OTAC: LJUBITE ME KAO ŠTO JA LJUBIM VAS
Srijeda, 10. rujna 2014., 3:00h
 
Moja najdraža kćeri, neka se zna da svaki put kada čovjek sagriješi protiv Mene, Ja ću mu oprostiti. Grijeh ga može odvojiti od Mene, ali Ja i dalje volim grješnika. Neka se zna da Ja ljubim one koji su zaboravni prema Meni. Ja želim da sada poslušaju svi oni koji možda osjećaju da Ja ne Postojim.
Ja Sam vam nadohvat. Molim vas da Me zazovete. Ja vas želim. Ja vas ljubim. Ja vas trebam, jer vi ste dio Mog Tijela. I kao dio Mog Tijela, Ja Se osjećam izgubljeno kada Mi ne odgovarate. Kao roditelj koji djetetu daje život, Ja iščekujem vaš odgovor. Beba prirodno odgovara roditelju. Roditelj prirodno ljubi svoje dijete, jer to je dio Dara kojega Ja udjeljujem čovječanstvu.
Ja Sam vaš Otac. Ja Sam vaš Stvoritelj. Ja Sam Koji Jesam. Zar ne znate da vas ljubim sve s čežnjom koja je znana jedino onima od vas koji su postali roditelji? Ja plačem velike Suze žalosnice kada vi ne znate Tko Sam Ja. Moje Srce je potišteno dok vas Ja sada dozivam. Ljubite Me kao što Ja ljubim vas.

Vaš Vječni Otac
Bog Svevišnji

1211. ONI KOJI PROKLINJU MOJE PROROKE, PROKLINJU MENE

1211. ONI KOJI PROKLINJU MOJE PROROKE, PROKLINJU MENE
Utorak, 9. rujna 2014., 17:00h
 
Moja predraga kćeri, Moje Srce uzdiše s velikom žalošću u ovo vrijeme. Postoje oni među vama koji su prihvatili Moju Riječ danu preko ovih svetih Poruka, zbog Moje Ljubavi i Samilosti, koji su Me izdali na najokrutniji način. Ova izdaja nije drugačija spram one koja Mi je bila nanijeta tijekom Mog Vremena na Zemlji.
Sjemena sumnje su usađena u druge od strane onih koji su odvedeni u zabludu, zbog laži i mržnje koje je zli postavio u njihova srca. On, koji Me mrzi, nastavit će poticati mržnju protiv Mene zaražavajući neke od onih koji su povezani s ovom i drugim Misijama s Neba za Spasenje duša. On će lagati i klevetati Moje odabrane, tako da duše može odvratiti od Mene. Vi koji Mi okrećete svoja leđa, znajte da vaša izdaja reže na pola Moje srce. Znajte da to što činite protiv Mene je vaša stvar, jer vaša slobodna volja je vaša osobno. Ali kada koristite vaš utjecaj da odvučete duše od Mene, Ja ću vas osobno smatrati odgovornima za svaku pojedinu dušu koju uspijete odvući od Mog Velikog Milosrđa. Jao čovjeku koji potiče mržnju protiv Mene, Isusa Krista, kada je Moja jedina Želja povesti sa Mnom svako dijete Božje.
Ja dolazim obuhvatiti duše u Moje Milosrđe i ako stvarate prepreke, širite laži i uzrokujete da drugi preziru Moje proroke, onda ću vas strogo kazniti, jer to je jedan od najtežih grijeha protiv Boga. Kada se namjerno pokušavate uplitati u Moj Plan Spasenja, Ja ću vas pozvati pred Mene u posljednji dan i smatrat ću vas odgovornima za grijeh uskraćivanja Meni onih duša koje su prepuštene zlome, zbog vaših djela. I kada izjavljujete da Riječ Božja dolazi od duha zla, Ja vam nikada neću oprostiti za ovu zloću. Tišina. Ne činite ovu tešku uvredu protiv Boga. Ako više ne prihvaćate Moju Misiju, onda dostojanstveno otiđite i ne govorite ni riječi. Vaša šutnja će vas spasiti. Ako zlo govorite protiv Mene, Ja ću vas baciti u divljinu i vi nikada nećete biti dio Mog Kraljevstva.
Moje Srce je slomljeno, ali Moja Odlučnost nije. Ne bojte se svoga grijeha, već Gnjeva Božjega, jer oni koji proklinju Moje proroke, proklinju Mene.

Isus Krist
Sin Čovječji

1210. ANTIKRIST ĆE ZAUZETI MJESTO JER ĆE BITI POZVAN DA TAKO UČINI

1210. ANTIKRIST ĆE ZAUZETI MJESTO JER ĆE BITI POZVAN DA TAKO UČINI
Nedjelja, 7. rujna 2014., 19:30h
 
Moja draga djeco, budite oprezni zbog znakova vremena, kada će Antikrist zauzeti svoje mjesto u Crkvi Moga Sina na Zemlji, tako da vam to bude jasno za vidjeti.
Ne vjerujte, ni na trenutak, da će Antikrist zakoračiti u Crkvu Moga Sina i nasrtljivo je preuzeti, silom. Nadahnut i vođen prevarantom osobno, Antikrist će zauzeti mjesto jer će biti pozvan da tako učini.
Sve prilagodbe u Crkvenim misalima će se uskoro obznaniti i razlog kojega će dati je da odgovaraju suvremenom svijetu, da moraju postati sveobuhvatni, zato da bi se prilagodili drugim denominacijama i religijama. Čim se promjene Istinita Riječ Božja i Učenja Mog Sina, Isusa Krista, oni će postati jalovi, jer oni neće odražavati Istinu koju je Moj Sin dao svijetu.
Antikrist će postati omiljen zbog svojih političkih vještina ponajprije. Zatim će okrenuti svoju pažnju prema različitim religijama, ali njegova glavna pažnja će biti na Kršćanstvu. Krist je njegov najveći neprijatelj i predmet njegove mržnje, pa će njegov konačni cilj biti uništenje Crkve Moga Sina. Crkva će postati naga na različite načine prije nego se njega, Antikrista, zamoli da se uključi. On će biti uključen odlukom učinjenom u planu da se pokrene nova jedna svjetska religija. Sve ove promjene – gdje će Crkva biti javno pozvana na ujedinjenje svih religija – dogodit će se prije nego Antikrist preuzme svoje mjesto na Prijestolju Mog Sina na Zemlji. Tada će biti očišćen put Zvijeri da slobodno ušeta u Crkvu Moga Sina, gdje će mjesto obožavanja biti dodijeljeno njemu. Konačno, bit će najavljeno da će on postati vođa jedinstvenog svjetskog poretka i dogodit će se raskošno krunjenje. Ovaj događaj će se vidjeti diljem svijeta, prisustvovat će mu političari, dostojanstvenici i uglednici, a kada se postavi kruna na njegovu glavu, to će biti kao da je posljednji čavao zabijen u Tijelo Mog Sina. Na taj dan će biti oskvrnjena Katolička Crkva i mnogi biskupi i svećenici će pobjeći, jer će oni do tada shvatiti da su se najavljena proročanstva razotkrila pred njihovim očima.
Od tog dana nadalje, kada se Božje Prijestolje udijeli Antikristu, on će pokazivati velike fizičke znakove koji će uvjeriti ljude u njegovu svetost. Antikrist će, oni će reći, pokazivati znakove stigmi i vidjet će ga se da liječi bolesne i smrtno bolesne. Velika čudesa će mu se pripisivati i on će mnoge uvjeriti, s vremenom, da je on Isus Krist i da je njegov uspon do vrha ove lažne crkve znak Drugog Dolaska. I dok su laici možda bili odgovorni za uspostavljanje jezgre Crkve Ostatka, one koja je ostala od Crkve koju je ustanovio Moj Sin na Zemlji, svećenici će biti ti koji će Ju voditi od ovoga vremena pa nadalje. Duh Sveti će održati Istinitu Crkvu, tijekom vladavine Antikrista, a on i svaki neprijatelj Mog Sina nikada Ju neće nadvladati.
Istina nikada neće umrijeti. Riječ Božja, iako oskvrnjena, nikada neće umrijeti. Crkva nikada ne može umrijeti, iako može biti odbačena u pustinju. Čak i u svojem najslabijem času, život će i dalje ostati i bez obzira koliko je napadnuta Crkva Moga Sina, Bog nikada neće dopustiti da Ona bude uništena.
Tijekom ovih dana koji nadolaze, vi sebi nikada ne smijete dozvoliti da budete poljuljani u prihvaćanje ovakve prevare. Zavodit će vas Antikrist i on će biti potvrđen od neprijatelja Crkve Moga Sina. Njega će prigrliti lažni vođe u crkvama i proglasiti zbog njegovih karitativnih djela, diljem svijeta. On će dobivati velike počasti u mnogim zemljama i ljudi će imati njegove uramljene fotografije u svojim domovima. On, Antikrist, će biti obožavan više od Boga, ali Rukom Božjom će biti gurnut u ponor zajedno s onima koji su ukrali duše Božjoj djeci kada su sudjelovali u pokušaju uništenja Crkve Moga Sina.

Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

1209. USKORO ĆE DOĆI ČOVJEK I REĆI VAM DA VAM OTKRIVA ISTINU O MOM POSTOJANJU

1209. USKORO ĆE DOĆI ČOVJEK I REĆI VAM DA VAM OTKRIVA ISTINU O MOM POSTOJANJU
Subota, 6. rujna 2014., 16:00h
 
Moja predraga kćeri, Moja Mudrost je Božjeg Porijekla i čovjek je nesposoban shvatiti širinu toga Tko Sam Ja.
Ja čovječanstvu pružam dovoljno spoznaje, dane kroz Dar Duha Svetoga. Moja Učenja su bila dana svijetu u jednostavnom obliku tako da bi svaki čovjek mogao shvatiti Istinu. Mudrost od Boga nikada nije komplicirana i dana je da čovjek primi potrebnu jasnoću, da svoju dušu pripremi za Moje Kraljevstvo. Ljubav je čista. Ljubav je jednostavna. Istinska ljubav je uzvraćena. Moja jedina Želja je da duše odgovore Mojoj Ljubavi da bi oni, osnaženi Darom Duha Svetoga, trenutno shvatili što se zahtijeva od njih, tako da bi mogli biti dio Mog Kraljevstva.
Ja vam šaljem glasnike da bi dobili jasnoću da shvatite. Međutim, Istinu nije lako prihvatiti u vašim svakodnevnim životima zbog zbrke koja postoji. Mojoj Riječi se neprestano proturječi, ponovno promatra, ponovno analizira, ponovno procjenjuje i pogrješno shvaća tako da ovo otežava ostajanje pri Istinitoj Riječi Božjoj. Kada otvoreno izjavljujete da vjerujete u Moju Riječ, Moja Učenja i Moje Sakramente tada ćete, uskoro, biti ismijavani zbog ovoga.
Mnogi samozvani učenjaci Crkve će uskoro sumnjati u Moj Istiniti identitet i Postojanje Presvetog Trojstva. Oni će koristiti sjajne dokaze da vas zaslijepe za Istinitu Riječ Božju i koristiti svaki oblik teološkog dokaza da dokažu da su sve religije iste. Oni će uskoro odbaciti Istinu – Riječ Božju. Oni će oskvrnuti Riječ Božju kompliciranim i proturječnim naucima i oni koji idu u Crkvu neće biti ništa pametniji dok budu hranjeni besmislicama. Moja Riječ će biti daleko skrivena i ostavljena da kupi prašinu. Uvijek upamtite da se Moja Riječ mora shvatiti onako kako Je dana. Pojedinosti Mog Božanstva i Tajna Božja nisu otkriveni čovječanstvu, jer to ne treba biti sve dok ne počne Nova Era Mira. Uskoro će doći čovjek i reći vam da vam otkriva Istinu o Mom Postojanju i pojedinosti Mog Drugog Dolaska. On će očarati svijet. Zatim će tvrditi da je on Ja. Mnogi će mu povjerovati jer nisu uspjeli shvatiti Riječ kako je utvrđena u Svetom Pismu.
Ja, Isus Krist, doći ću opet suditi živima i mrtvima i ovo se neće, niti se može dogoditi na ovoj Zemlji.

Vaš Isus

1208. NE ODVAJAJTE SE OD MENE. AKO TO UČINITE, BIT ĆE VELIKOG PLAČA

1208. NE ODVAJAJTE SE OD MENE. AKO TO UČINITE, BIT ĆE VELIKOG PLAČA
Petak, 5. rujna 2014., 20:45h
 
Moja predraga kćeri, neka se zna da smrt nema moć nad onima koji su Moji, čija ih je vjera očuvala sve do njihova posljednjeg daha. Ove duše nemaju straha od fizičke smrti, jer znaju da tada počinje Vječni Život. Ja iščekujem takve duše otvorenih ruku i oni poput male djece trče prema Svjetlu Moje Ljubavi. Ja ih grlim i vodim u Moje Kraljevstvo, iščekujući svaku takvu dušu u prisutnosti Hijerarhije Anđela i svih Svetaca – tada nastupa velika radost.
Ja ih ponovno ujedinjujem s njihovim obiteljima i mnogo je radosti, ljubavi i uzbuđenja. Nema više suza. Ne ostaju sjećanja na trpljenja koja su podnijeli na Zemlji. Sve brige, žalosti i očaj su izbrisani i zaboravljeni, u trenutku. Smrt otvara vrata za one koji umiru u stanju Milosti dok počinje novi Život. Za svaku dušu koja je primljena u Moje Kraljevstvo, postoje različite razine i svakome je dodijeljena njegova nagrada, utemeljena na Slavi koju je duša dala Bogu.
Za duše koje umiru u stanju grijeha, znajte da Sam Ja Sve Milosrdan i nakon njihova pročišćenja, oni će biti primljeni u Moje Kraljevstvo. Uvijek se molite za takve duše, jer one ne mogu moliti za sebe u toj fazi. Vaše molitve će biti uslišane i Ja ću iščekivati ove duše raširenih i brižnih ruku. Važno je da svako dijete Božje shvati jednu važnu stvar o životu poslije smrti. Vi morate moliti Mene, vašega Isusa, da vam oprostim; vaše padove; vaše slabosti i vaše bezakonje, prije nego umrete, jer je Moje Milosrđe tada najveće. Ako ne vjerujete u Boga, vi odbacujete Vječni Život. Bez ljubavi za Boga, ljubav ne može biti vaša nakon smrti. Ja Sam Ljubav i bez Mene nećete osjećati ništa osim boli. Odvojenosti od Boga bi se trebalo bojati. Ako se osjećate zbunjeno oko Mog Postojanja, onda Me jednostavno trebate moliti da vam pokažem znak Moje Ljubavi i Ja ću odgovoriti.
Ne odvajajte se od Mene. Ako to učinite, bit će velikoga plača i nikada nećete biti utješeni, jer vam Ja neću moći pomoći. Moje Kraljevstvo će vam dati Vječni Život, ali Me morate moliti za Moju Pomoć moleći ovu molitvu.

Križarska molitva (165) Za Dar Vječnog Života

Isuse pomogni mi da vjerujem u Tvoje Postojanje.
Daj mi znak tako da Ti moje srce može odgovoriti.
Ispuni moju praznu dušu s Milošću koju trebam da moj duh i moje srce otvorim za Tvoju Ljubav.
Smiluj mi se i očisti moju dušu od svega što sam krivo učinio u svom životu.
Oprosti mi jer sam Te odbacio, ali molim Te da me ispuniš ljubavlju koju trebam, da postanem dostojan Vječnog Života.
Pomogni mi da Te upoznam, da vidim Tvoju Prisutnost u drugim ljudima i ispuni me s Milošću da prepoznam Znak Božji u svakom prekrasnom Daru kojega si dao ljudskom rodu. Pomogni mi da shvatim Tvoje Putove i spasi me od odvojenosti i boli tame koju osjećam u mojoj duši. Amen.

Ne dozvolite da vas ljudska oholost, umne analize ili mišljenja poljuljaju u Istini. Kao dijete Božje vi ste Mi vrlo dragocjeni. Ne dozvolite Mi da vas izgubim. Dođite. Ja Sam ovdje. Ja Sam stvaran. Dopustite Mi da vašu dušu ispunim s Mojom Prisutnošću. Jednom kad se to dogodi, uvidjet ćete da je teško zanemariti Me.
Ja vas ljubim sve. Ja vas blagoslivljam. Ja iščekujem vaš odgovor.

Vaš Isus

1207. SOTONA TRAŽI DUŠE, NJEGOV TEK JE PROŽDRLJIV I NJEGOVA VOLJA NEMILOSRDNA

1207. SOTONA TRAŽI DUŠE, NJEGOV TEK JE PROŽDRLJIV I NJEGOVA VOLJA NEMILOSRDNA
Četvrtak, 4. rujna 2014., 23:03h
 
Moja predraga kćeri, sva proročanstva naviještena tako davno i koja su dana Božjim prorocima, vidjeocima i ljudima koji imaju viđenja, javno kao i kroz privatne objave, sada će se otkriti.
Sumnjičav čovjek će propitkivati istinitost Riječi Božje, ali kada bude svjedočio svemu što je naviješteno u Knjizi Otkrivenja, on će se utišati, jer kada ovi događaji zahvate čovječanstvo, jedina utjeha koju će on naći je ako Me potraži. Kada je vaše srce puno tuge, zbog zlodjela koja vrše bezbožni ljudi protiv Božje djece, vi ćete plakati suze žalosnice. Tada ćete vidjeti koliko daleko se zlo može proširiti u dušama onih čija su srca sačinjena od kamena. Kada vidite koliko malo obzira i poštovanja ovi Božji neprijatelji imaju prema ljudskom životu, vi ćete konačno shvatiti koliku moć sotona vrši nad čovječanstvom. U svojim posljednjim satima, sotona koji se očituje u dušama koje on ispunja sa svojim odvratnim postupcima, pokazat će svijetu kolika je jačina njegove mržnje prema ljudskom rodu.
Za svaku ispriku koju čovjek dade da opravda zlo, počinitelji zlodjela će razotkriti mržnju koju imaju u svojim srcima prema Božjoj djeci. Oni će izvršavati zvjerstva u Ime Boga i neće imati ljubavi u svojim dušama. Oni množe mržnju i većina njih ne shvaća zašto je njihova mržnja prema drugima tako jaka. Dok mnogi ljudi ne vjeruju u postojanje zloga, vi morate znati da je on nesposoban oduprijeti se otkrivanju samog sebe kroz one koje je zarazio. Njegova tlapnja se širi sve dok ne proždere svaki narod, svaku slabu dušu i moćne vođe, čija će ih ljubav prema ambiciji otvoriti njegovom utjecaju.
Uskoro ćete vidjeti kako se događaju zlodjela u svakom dijelu vašeg društva, u mnogim narodima i na različite načine. Sotona traži duše, njegov tek je proždrljiv i njegova volja nemilosrdna. Kad se njegova mržnja doista očituje u duši, ovim ljudima će biti nemoguće sakriti svoja djelovanja. Jedino u ovim prilikama mnogi od vas mogu zaista vidjeti zloga onakvim kakav on uistinu jest, a to je kroz djela takvih jadnih duša koje su se podložile njegovoj volji.
Nikada ne smijete biti zadovoljni sobom kada zla djela i postupci, uključujući ratove i nemir, izbiju u svijetu. Tada su vaše molitve najpotrebnije.

Vaš Isus

1206. MAJKA SPASENJA: BOG NIKADA NEĆE NAPUSTITI SVOJE

1206. MAJKA SPASENJA: BOG NIKADA NEĆE NAPUSTITI SVOJE
Utorak, 2. rujna 2014., 15:40h
 
Moje drago dijete, moraš reći Mojoj djeci da Bog nikada neće napustiti Svoje, jer to nikada ne bi moglo biti. On ljubi svu Svoju djecu, bez obzira koliko tuge nanose Njegovom jedinom Sinu, Isusu Kristu.
Moja zaštita će pokriti svaku dušu koja proglašava Riječ Božju i Snagom Božjom, Ja ću smrskati glavu zmiji u svim njenim pojavama. Ja ću biti Odvjetnica koja će otkrivati laži koje izlaze iz usta Zvijeri i svijet će svjedočiti nerazumnim lažima koje će on širiti među onima koji dopuštaju sebi da postanu njegove dobrovoljne posude, u potpunom podlaganju njegovim bezbožnim postupcima. Kralj laži će nastaviti odvlačiti duše od Istine i on, prevarant, nikada neće popustiti sve do posljednjeg časa.
Kada se laži koriste da ljude odvrate od Istinite Riječi Božje, Ja ću se umiješati da otkrijem Istinu. Čovječanstvo će imati dva izbora – ostati vjerni Istini ili prihvatiti laži kao zamjenu za Nju. Zbunjenost će poharati srca ranjivih, slabih i onih koji u svojim dušama nemaju Duha Božjega. Ovako će se odvijati bitka za duše, kada će ljudi ili vjerovati u laži ili u Istinu.
Ja donosim velike poruke Milosrđa Moga Sina i Ja Sam sredstvo u Spasenju duša. Ni jedna duša neće biti isključena iz ove Misije Spasenja. Vi morate moliti da čovjek odgonetne laži, koje šire neprijatelji Moga Sina da bi ga odvratili od Istine, Svjetla i Ljubavi Mog Sina. Ufajte se u Mog Sina i pokazat će vam se Njegovo Veliko Milosrđe. Vjerujte u Obećanje Mog Sina da će opet doći i imat ćete Vječni Život. Ne dozvolite lažima da vas prevare, jer ako to učinite, bit će vam teško ostati vjernima Mom Sinu.

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

1205. ONI NIKADA NEĆE NADVLADATI MOJU CRKVU

1205. ONI NIKADA NEĆE NADVLADATI MOJU CRKVU
Ponedjeljak, 1. rujna 2014., 20:05h
 
Moja predraga kćeri, Moj Duh je vrlo mnogo prisutan u Mojoj Crkvi na Zemlji u ovo vrijeme, dok se Moji neprijatelji ljutito dižu protiv Nje. Oni mogu bičevati Moje Tijelo Koje je Moja Crkva; oni mogu sipati prijezir na Istinitu Riječ Božju; mogu se rugati Putovima Gospodnjim, ali oni nikada neće nadvladati Moju Crkvu. Moja Crkva se sastoji od onih koji proglašavaju Istinitu Riječ Božju i koji Božjem narodu pružaju Sakramente, kako su ih ustanovili Moji Apostoli. Samo oni koji ostanu vjerni Mojim Učenjima, Mojoj Riječi, Mom Tijelu i Svetoj Žrtvi Mise, kako je bila pokazana od Mene, mogu reći da su od Moje Crkve. Moja Crkva, kakva je sada, bit će srušena – Njene zgrade uništene i preuzete, Moji posvećeni sluge izbačeni na ulice, gdje će morati prositi, a prakticiranje Žrtve Svete Mise će biti ukinuto. Ipak, Moja Crkva će ostati netaknuta, iako će postati vrlo mali Ostatak onoga što je nekoć bila.
Sveti Duh Božji će voditi Moju Crkvu kroz previranje s kojim će se morati suočiti i tako će Istina preživjeti. Svaki Moj neprijatelj će pokušati uništiti Moju Istinsku Crkvu. Zatim će Ju zamijeniti s lažnom. Stvorit će nova pisma, nove sakramente i mnoge druge hule u Moje Sveto Ime. Ali, Moja Crkva Koja je Moje Tijelo i Moji istinski sljedbenici će ostati kao jedno u Svetom Jedinstvu sa Mnom. Zatim, kada se učini da je uništena, izgorjela do temelja, žar Moje Crkve će i dalje svjetlucati do dana kada Ja dođem ponovno. Na taj dan, kada Moja Crkva, obnovljena i rasplamsana u velikoj slavi, bude uzdignuta i kada cijeli svijet proglasi da je to jedna Istinita Crkva – Novi Jeruzalem – svaki dobar čovjek će piti iz Njenog Kaleža. Sve što je bilo u početku bit će i na kraju. Sav Život kojeg je Bog stvorio bit će obnovljen, kao što je bio kada je Raj bio stvoren za ljudski rod.
Moj Duh je živ i nikada ne može umrijeti, jer Ja Sam Vječni Život – Darovatelj svega što čovjeku treba da živi život gdje smrti nema mjesta. Uvijek se ufajte u Moć Božju, kada se sve čemu svjedočite u svijetu može činiti nepošteno, okrutno, nepravedno i povremeno zastrašujuće. Moja Moć će obaviti svijet i Moja Ljubav će ujediniti sve one s ljubavlju u njihovim srcima. Ja ću protjerati sve zlo i kada Moje Strpljenje bude iscrpljeno, Ja ću odbaciti Moje neprijatelje. Ja Sam ovdje. Ja nisam otišao. Ja vas vodim sada ovom trnovitom stazom prema Mom Slavnom Kraljevstvu. Jednom kada taj dan dođe, kada objavim Moj Drugi Dolazak, sve suze će prestati. Sva tuga će doći do nenadanog kraja, a na njenom mjestu će biti ljubav, mir i radost koje vam jedino Ja, Isus Krist, mogu dati.
Ustrajte Moji maleni. Molite, molite, molite tako da ljubav može preživjeti u svijetu i za mir, da bude podaren svim onim jadnim, trpećim nevinima koji su rašireni diljem svijeta u zemljama poharanim ratom. Sva Božja djeca pripadaju Meni i Ja ljubim svaku dušu, svaki narod i svakog grješnika. Ja vam donosim Dar Mojih Križarskih molitvi, tako da moleći ih, vi ćete Mi pomoći da spasim što više duša mogu.
Idite u miru i ljubavi.

Vaš Isus

1204. NE OBAZIRITE SE NA VIKU PROTIVNIKA JER LJUDSKO MIŠLJENJE NE ZNAČI NIŠTA U MOM KRALJEVSTVU

1204. NE OBAZIRITE SE NA VIKU PROTIVNIKA JER LJUDSKO MIŠLJENJE NE ZNAČI NIŠTA U MOM KRALJEVSTVU
Subota, 30. kolovoza 2014., 18:15h
 
Moja predraga kćeri, čvrstoća u trpljenju dovodi duše bliže k Meni i Ja zbog toga nagrađujem takve kušnje. Nikada ne podcjenjujte kako Moja Prisutnost u duši prolazi neopaženo od zloga, koji se brzo privuče onim dušama kod kojih je Moja Prisutnost najjača. Prihvatite trpljenje u Moje Ime i shvatite da Sam Ja njegov povod. Da Ja nisam prisutan, zli bi vas zanemarivao.
Milosti, kojima Ja obasipam one koji me najviše ljube i koji su otpustili svaki oblik sebeljublja i oholost, uključuju Dar razlikovanja. Ovo je vrlo poseban Dar od Neba i blagoslovljeni su oni koji imaju milost razlikovati Istinu, jer oni su ti koji nikada neće biti poljuljani krivim tvrdnjama. Oni od Vas kojima je dan ovaj Dar dovest ćete Mi duše. Ali za svaku dušu koju Mi dovedete i zbog vaših molitvi i trpljenja, zli će vas pokušati zaustaviti. Znajte da će Slava Božja, koja je prisutna uz vas, navući strašan otrov i bit ćete proklinjani u Moje Ime od onih slabih duša koje su poput hrane za sotonu i svakog demona kojega je on otpustio da uništi duše na Zemlji.
Budite u miru i znajte da je sva Moja Moć upravljena da spasi duše, kada podržavate Istinu – Riječ Božju – unatoč nedaćama. Zbog svake duše koju Mi dovedete, Ja ću obasuti više Milosti na vas i tako će se to nastaviti. Ne obazirite se na viku protivnika, jer ljudsko mišljenje ne znači ništa u Mom Kraljevstvu. Vi morate uvijek gledati jedni druge kao kroz Moje Oči. Zar vam nisam ovo rekao prije? Zar ne razumijete najosnovniju pouku, kojoj Sam vas Ja poučio tijekom Mog Vremena na Zemlji? Ljubite jedni druge kao što Ja ljubim vas. Ako ne možete ljubiti svoje neprijatelje, onda će vam biti teže doći bliže Meni. Ako stavite sebe prije drugih, onda ne možete govoriti da Me bezuvjetno ljubite, jer da je tako, vi bi rekli Meni:
“Isuse, Ja nisam dostojan stajati pred Tobom, ali čini sa mnom što hoćeš, jer ću Ja činiti kako želiš.”
Idite svi vi i podsjetite se o tome Tko Sam Ja. Jedino kada živite vaše živote u skladu s Mojim Učenjima onda možete zaista reći da ste od Mene. Nikada ne možete uzeti jedan dio Moje Riječi i javno je objavljivati, a zatim zanijekati druge dijelove. Onima koji proglašavaju svoju nadmoćnost nad drugima, i koji predstavljaju svoje iskrivljene verzije Moje Riječi, i kada to dovodi do odvlačenja duša od Mene, Ja kažem ovo. Na dan kada Ja uskratim Moju Prisutnost svijetu bit će to čas kada će moćni i oholi plakati suze gnjeva, a zatim očaja, jer će tada znati kako je njihova prevara uzrokovala pad mnogih duša i Gnjev Božji će učiniti da dršću. Bit će plača i škrgutanja zubima. Ali tada se oni neće imati kamo okrenuti. Oni neće imati nikoga da im odgovori, jer oni nikada neće vidjeti Moje Lice.

Vaš Isus

1203. MAJKA SPASENJA: MISLITE O ŽIVOTU KAO O RAZDOBLJU IZMEĐU ROĐENJA I NOVOG SLAVNOG KRALJEVSTVA

1203. MAJKA SPASENJA: MISLITE O ŽIVOTU KAO O RAZDOBLJU IZMEĐU ROĐENJA I NOVOG SLAVNOG KRALJEVSTVA
Petak, 29. kolovoza 2014., 14:25h
 
Moja draga djeco, neka se nitko od vas nikada ne plaši ovog Nebeskog posredovanja u ovoj Misiji Spasenja. Umjesto toga, budite zahvalni za Božje Veliko Milosrđe i Njegovu neizmjernu Ljubav prema ljudskom rodu. Vi morate dati Slavu Bogu, u spoznaji da sve počinje i završava s Njim. Nema sredine. Mislite o životu kao o razdoblju između rođenja i Novog Slavnog Kraljevstva koje čeka sve vas, ako prihvatite Božje Obećanje da će se Njegov jedinorođeni Sin, Isus Krist, vratiti da povrati Svoje Kraljevstvo.
Toliki mnogi ne vjeruju u Njega Koji ih je stvorio. Oni bi mogli svjedočiti Njegovoj Ljubavi, a ipak i dalje ne vjerovati da Ljubav dolazi od Boga ili da je Bog Ljubav. Oni koji prihvaćaju postojanje zla ne vjeruju u Božju Ljubav niti prihvaćaju postojanje zloga. Jedino oni koji uspijevaju savladati zlo, u svim njegovim oblicima, doista shvaćaju moć koju zlo ima nad ljudskim riječima, postupcima i djelima. Jedino kada je duša oslobođena od utjecaja zla može biti potpuno slobodna. Istinska sloboda može biti postignuta jedino kada prihvatite Istinu. Ako ne prihvatite Riječ Koja je Tijelom postala, a to je Moj Sin, Isus Krist, onda nikada nećete biti slobodni.
Djeco, vi se morate boriti protiv zla u svim njegovim varavim oblicima, ali nije jednostavno jasno ga ustanoviti. Sotona je kralj laži. On je prevarant koji uspijeva uvjeriti svijet da on ne postoji. On uvijek predstavlja Istinu kao da je zla stvar i on će uvjeriti slabe među vama da se zlo uvijek može opravdati. Vi nikada ne smijete dozvoliti sebi da budete prevareni, jer je Istina dana svijetu i sadržana je u Knjizi Mog Oca. Sve što zastranjuje od Istinite Riječi Božje mora se izbjegavati. Ne slušajte one koji vam govore da je zlodjelo dobra stvar ili da se mora prihvatiti zbog vremena u kojima živite.
Ljudski rod se nije promijenio. Grijeh se nije promijenio. Sve što se promijenilo je čovjekovo opiranje da prihvati Boga kao svog Stvoritelja.
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja