Dnevni arhivi: 27. rujna 2014.

1219. JA NIKADA NISAM KRITIZIRAO GRJEŠNIKE. JA IH NIKADA NISAM PROKLINJAO. JA IH NIKADA NISAM POVRIJEDIO

1219. JA NIKADA NISAM KRITIZIRAO GRJEŠNIKE. JA IH NIKADA NISAM PROKLINJAO. JA IH NIKADA NISAM POVRIJEDIO
Subota, 20. rujna 2014., 16:38h
 
Moja predraga kćeri, znaj da iz ljudske slabosti Ja izvlačim veliku snagu. Moja Moć je u svojoj najvećoj jakosti kada dodirnem duše slabih, jer Ja se tada mogu približiti k njima, da Mi omoguće da djelujem u njima.
Oni od vas koji ste slabi, vi morate moliti Mene da vam dam Dar ufanja. Ufajte se u Mene, moji dragi maleni i tada je sva Moć Moja. Ja se ne mogu približiti ponosnim, bahatim i oholim dušama, jer oni neće poniziti sebe u Mojim Očima. Oholost je prepreka između čovjeka i Boga, jer ohol čovjek vjeruje da je njegov glas veći od Moga. Tako je oduvijek bilo. Danas nije ništa drugačije. Ja tražim da vi svi molite za one duše koji pogrješno shvaćaju Mene i koje osjećaju potrebu izjavljivati što Moja Riječ uistinu znači, u skladu s njihovim vlastitim tumačenjem.
Kada čovjek proklinje drugoga i zatim kaže „ovo je to što bi Bog htio kada se brani Njegova Riječ“ ili kada on opravdava zlodjela i kaže da je to dobra stvar, u Mojim Očima, znajte ovo. Kada Me ljubite, vi nikada nećete zastraniti od ljubavi kojoj Sam vas Ja poučio ili od načina na koji Me morate nasljedovati. Ja nikada nisam kritizirao grješnike. Ja ih nikada nisam proklinjao. Ja ih nikada nisam povrijedio i Ja ih nikada nisam optužio. Zato, također, vi morate činiti kao što Sam Ja činio.
Prigrlite grješnike. Molite za njih. Jer, ako to ne učinite, onda ćete se suprotstaviti Mojoj Volji i vaša će djela služiti jedino vašem vlastitom manjkavom shvaćanju o tome Tko Sam Ja. Vi ne možete reći da ste od Mene ako propovijedate suprotno onome što Sam Ja poučavao. Nikada ne gledajte s prezirom na one za koje vjerujete da su grješnici u Mojim Očima. Molite za njih, ali ih nikada ne osuđujte jer to nije vaše pravo.

Vaš Isus