Dnevni arhivi: 5. listopada 2014.

1225. BOG OTAC: MOJA LJUBAV ĆE POKORITI ZLO I MRŽNJU

1225. BOG OTAC: MOJA LJUBAV ĆE POKORITI ZLO I MRŽNJU
Ponedjeljak, 29. rujna 2014., 20:50h
 
Moja najdraža kćeri, Moja Ljubav može dati velike plodove kada Ju prihvatite. Ali kada Je čovjek odbaci to rađa suhom zemljom. Bez Moje Ljubavi nema života, nema radosti, nema mira. Kada čovjek osjeti Moju Ljubav, Ona čini velika čudesa, strahopoštovanje i osjećaj duboke zahvalnosti u duši osobe kojoj je darovan ovaj Dar.
Moja draga djeco, kada osjetite ljubav u bilo kojem obliku za drugo ljudsko biće, to osjećate Moju Ljubav. Ona jedino može doći od Mene, jer Ja Sam Ljubav. Ljubav je dar i morate ga se domoći kada osjećate da se miče u vašem srcu. Vi koji prihvaćate Moju Ljubav, znajte da ću vas Ja ispuniti s još više Moga Dara kada Ga dijelite s onima kojima nije udijeljena ova milost.
Moja Ljubav će pokoriti zlo i mržnju. Ljubav uništava mržnju, dok zli, trn u čovjekovom boku, nije sposoban za Nju. Kada kažete da Me ljubite tada se morate boriti vrlo snažno da spriječite mržnju, bilo koje vrste, da unakazi vašu dušu. Ako Me ljubite, vi ćete oprostiti vašim neprijateljima jer ćete ih vidjeti kako ih Ja vidim. Ovo zahtijeva ustrajnost s vaše strane i stegu koja će vas spriječiti u tome da povrijedite drugu osobu, ili usmeno ili fizički.
Kada dopuštate Mojoj Ljubavi da teče vašim venama, vi ćete osjetiti potpuni mir i slobodu. To je zato jer nećete osjećati zlobu, ni ljutnju, ni osvetu niti zamjerku protiv Mog drugog djeteta. To je Dar Moje Ljubavi u Njenom najčistijem obliku. Prihvatite Ga od Mene moleći ovu molitvu.

Križarska molitva (168) Za Dar Božje Ljubavi

O najdraži Oče, o Vječni, Bože Svevišnji, učini me dostojnim Tvoje Ljubavi.
Molim Te, oprosti mi jer sam povrijedio druge i za svako loše djelo koje je uzrokovalo patnju bilo kome od Tvoje djece. Otvori moje srce da Te mogu primiti u moju dušu i očisti me od bilo kakve mržnje koju mogu osjetiti protiv druge osobe. Pomogni mi da oprostim mojim neprijateljima i da posijem sjeme Tvoje Ljubavi posvuda gdje idem i među onima koje susrećem svaki dan. Daj mi, dragi Oče, Darove Ustrajnosti i Ufanja, da mogu podržati Tvoju Svetu Riječ i da tako, u tamnom svijetu, očuvam živim plamen Tvoje Velike Ljubavi i Milosrđa. Amen.

Djeco, molim vas primite utjehu u spoznaji da Ja ljubim sve vas, bez obzira tko ste, bez obzira koje ste grijehe počinili i da li Me proklinjete ili ne. Moja Ljubav prema vama je bezuvjetna.
Ja moram, međutim, odvojiti one koji Moju djecu pokušavaju zaslijepiti za Istinu njihova Spasenja od onih koji su od Mene. Kada ne bih posredovao, mnogi bi Mi bili izgubljeni i Ja nisam spreman žrtvovati duše onima koji će Mene odbaciti u posljednji dan, unatoč svakom naporu s Moje Strane.
Ja tražim da stavite sve svoje ufanje u Mene i držite Moj Pečat Zaštite, u bilo kojem obliku, blizu vas. Bitka je već započela i Ja ću izvršiti pravdu kažnjavajući one koji pokušavaju uništiti Moju djecu.
Nikada ne zaboravite Tko Sam Ja. Ja Sam Početak i Svršetak. Svi koji dolaze k Meni naći će Vječni Život. Dopustite Mi da vas povedem do sigurnosti i slavnog Života u jedinstvu s Mojom Voljom. Ja ću otkriti Novi Raj u Moje Vlastito Vrijeme i Ja želim da vi pokažete strpljenje. Živite svoje živote u skladu s drugima. Brinite o svojim obiteljima kao i prije. Dolazite k Meni u vaše crkve kao i prije. Ali, uvijek upamtite da Istina, Istinita Riječ Božja, nikada ne može biti izmijenjena, jer Ja Sam Istina. Ja se nikada ne mogu promijeniti, jer to nikada ne može biti.
Ja vas ljubim. Ja vas blagoslivljam. Ja vas štitim.

Vaš ljubljeni Otac
Bog Svevišnji

1224. PRIANJAJTE UZ ISTINU U SVAKO DOBA, JER BEZ NJE, ŽIVJET ĆETE LAŽ

1224. PRIANJAJTE UZ ISTINU U SVAKO DOBA, JER BEZ NJE, ŽIVJET ĆETE LAŽ
Nedjelja, 28. rujna 2014., 18:15h
 
Moja predraga kćeri, Riječ Božja, kako Ju je utvrdio Moj Otac, i Riječ rečena Mojim Apostolima je bila temelj na kojem je Moje Mistično Tijelo, Crkva, bilo sagrađeno.
Vječna Riječ je temelj na kojem Crkva stoji. Ne na drugačiji način. Riječ Božja je Vječna – uklesana je u kamen. Ona je temelj Istine. Temelj Moje Crkve ne može biti uzdrman, ali zdanje koje stoji na Njoj, može se promijeniti i nadodati. Međutim, ako se građevina promjeni, tada može biti da je temelj ne održi, ako odstupi od strukture građevine za koju je bila zamišljena.
Riječ Božja ne može biti prepravljena, jer se nikada ne može promijeniti. Jer kako bi mogla? Bog nije rekao jednu stvar da bi značila nešto drugo. Crkva mora biti podložna Riječi Božjoj. Riječ Božja ne podliježe onim članovima Moje Crkve koji mogu misliti drugačije. Usudite se uplitati u Riječ i vi ćete izdati Mene, Isusa Krista. Ja Sam Crkva. Moje Tijelo je Crkva i sveto je sve što izvire iz Mene. Jer sve dok podržavate Istinu vi, Moji posvećeni sluge, možete Me predstavljati. Dok god se u Mene ufate i častite Me i osiguravate da su odgovarajući postupci na mjestu u Mojoj Crkvi, onda možete reći da ste Moji.
Kada je Bog davao Evanđelja, Snagom Duha Svetoga, Riječ je mogla biti predstavljena koristeći druge izraze, ali u svakom slučaju, ostala je ista. Kada je Bog govorio preko Proroka i Mojih Apostola, blagoslovljenih Darom Duha Svetoga, jezik je bio jasan, jednostavan i zapovjedan. Isto je istina danas kada Bog govori Svojim prorocima. Jezik je jasan i jednostavan i dan je s odlučnošću, jer dolazi od Boga. Riječi izgovorene od Mene, vašeg Otkupitelja, vjerne su Mojoj Svetoj Riječi koja je sadržana u Pismu, jer dolaze od iste Ruke. Stoga, čuvajte se bilo koga tko vam daje novu verziju Istine, koju je teško slijediti i razumjeti. Kada je Istina iskrivljena, lažni nauk će proizlaziti iz nje. Bit će puna rupa; nelogična i upravo suprotna od Svete Riječi Božje.
Kad vam se kaže da će Bog prihvatiti grijeh zbog Svog Milosrđa, znajte da je to laž. Bog će prihvatiti dušu koja se kaje, ali nikada grijeh, jer to je nemoguće.
Prianjajte uz Istinu u svako doba, jer bez Nje, živjet ćete laž.

Vaš Isus