Dnevni arhivi: 7. listopada 2014.

1226. VI ILI SLUŽITE BOGU ILI SE PREDAJETE LJUDSKOJ BESMISLICI

1226. VI ILI SLUŽITE BOGU ILI SE PREDAJETE LJUDSKOJ BESMISLICI
Srijeda, 1. listopada 2014., 21:15h
 
Moja predraga kćeri, izdaja Mene, Isusa Krista, Sina Čovječjega je uzela maha među onima koji govore da Mi služe. Čak i oni koji govore da su Moji odani sluge, napustili su Me i njihova vjera je tek tračak njenog prethodnog stanja. Ono što je započelo s ljubavlju i samilošću prema Meni, umanjilo se do djelića onoga što je bilo prije i to je uzrokovano mnogim stvarima.
Do toliko mnogo prezira prema Mojoj Crkvi je došlo zbog propalih duša u Njoj, koje su bile odvedene u veliki grijeh. Mnogi Moji nevini posvećeni sluge su patili zbog grijeha drugih i to im je nanijelo veliku sramotu. Zatim, kada su Zakoni Božji bili odgurnuti na stranu i o njima se jedva govorilo, mnogi su zaboravili da moraju podržati Zapovijedi Božje pod svaku cijenu. Ako su Moji posvećeni sluge prestali propovijedati Istinu i odbacili važnost upućivanja na postojanje grijeha, kako tada Božja djeca mogu biti išta mudrija? Moji posvećeni sluge imaju moralnu dužnost braniti Riječ Božju i upozoriti Božju djecu na opasnost grijeha. Ali oni su odlučili da ovo ne čine. Mnogi se boje propovijedati Istinu iz straha da će biti progonjeni od onih koji će ih kriviti za grijehe drugih.
Tijekom Mog Vremena na Zemlji, Ja nikada nisam oklijevao propovijedati o kazni s kojom će se čovjek suočiti ako ne bi potražio Božji oprost za svoje grijehe. Strah od Božje kazne ne bi trebao biti jedinim razlogom da se izbjegava grijeh, već je to da ti, grješnik, možeš biti spašen. Grijeh je nešto s čim morate živjeti, ali ga nikada ne smijete prihvatiti. Morate se boriti s njim, jer Ja želim spasiti vaše duše. Zašto Ja ne bih želio spasiti vaše duše, pod svaku cijenu? Zar nisam trpio za vas i umro mukotrpnom Smrću na Križu tako da bi vi mogli biti otkupljeni u Božjim Očima? Zašto onda Moji posvećeni sluge ne propovijedaju o potpunoj potrebi da se traži Vječni Život? Ako ne tražite Vječni Život, onda Ga nećete naći.
Dužnost svih onih koji služe Meni je da pomognu spasiti čovjeka od vječne propasti. Istina je skrivana toliko dugo da su Mi izgubljene mnoge duše, zahvaljujući svom samougađanju. Znajte da ću Ja odaslati Moje Anđele u posljednji dan i da će čovjek biti razdijeljen na dvije strane – one koji su počinili zvjerstva i one koji su od Mene. Ja tražim od vas, Moji posvećeni sluge, da kažete Istinu, jer ako ne kažete, onda ćete Mi izgubiti mnoge duše i zbog toga vam Ja nikada neću oprostiti.
Vi ili služite Bogu ili se predajete ljudskoj besmislici.

Vaš Isus