Dnevni arhivi: 10. listopada 2014.

1229. MAJKA SPASENJA: MILIJUNI ĆE USKORO PONIŠTITI BOŽJE ZAKONE

1229. MAJKA SPASENJA: MILIJUNI ĆE USKORO PONIŠTITI BOŽJE ZAKONE
Ponedjeljak, 6. listopada 2014., 13:55h
 
Moja draga djeco, Deset Zapovijedi koje je utvrdio Bog, nikada ne mogu biti ponovno pisane, jer bi to bilo svetogrđe. Čovjek se nikada ne smije uplitati u Riječ i doći će dan kada će se Gnjev Božji spustiti na čovječanstvo, kada će čovjek smatrati Deset Zapovijedi manjkavima. Kada se ovo dogodi znajte da Božja Riječ više neće biti poštovana i da će čovječanstvo biti vođeno u veliku zabludu.
Ni jednom čovjeku ili posvećenom slugi nije dana ovlast da ukine Deset Zapovijedi ili Božju Riječ. Nikakva isprika nikada ne može biti učinjena da se zaniječe Istina Riječi Božje. Milijuni ljudi će uskoro poništiti Zakone Božje. Zatim, svi oni koji padnu na prijevaru koja će se dogoditi kao ishod, bit će zaslijepljeni tamom. Duh Sveti nikada ne može osvijetliti one koji niječu Riječ ili koji odobravaju grijeh. Kada Duh Sveti više nije prisutan i kada je Riječ prilagođena da odgovara sebičnim potrebama čovjeka, tada bilo kakvi novi zakoni neće značiti ništa u Božjim Očima.
Neprijatelji Božji će se kretati brzo da svrgnu Istinu i Crkva Mog Sina će biti podijeljena na dvoje. Oni koji čvrsto brane Istinu će biti proklinjani jer Ju govore. Pljeskati će se onima koji izgovaraju hule i proglašavaju ih Istinom. Duh zla će se smjestiti u srcima zavedenih i mnoge duše će biti izgubljene. One se neće moći predstaviti pred Mojim Sinom i izjaviti za sebe da su potpune, jer one odbijaju priznati Istinu koja im je dana Božjim Milosrđem.
Uskoro će biti proglašeno da je Bog milosrdan prema svim grješnicima, bez obzira što oni čine da Ga uvrijede. Ovo je Istina, ali kada oni vrijeđaju Njega prikazujući pred Njim svako sramotno djelo i krivovjerje, a zatim izjave da je to prihvatljivo Bogu, On će se okrenuti od njih u gađenju.
Čovjek će biti pun svojih vlastitih želja, tako da odgovaraju njegovom grješnom životu, da će on nezakonita djela proglasiti kao da su poželjna u Božjim Očima. Ovo će postati laži. I kada se usude predstaviti ovo pred oltarima Božjim, ove duše će biti izbačene. Ako dozvolite sebi da vas odvedu u zabludu, vi ćete staviti svoju dušu u veliku opasnost.
Ja tražim da vi izgovarate Deset Zapovijedi što češće možete. Čineći tako, vi ćete znati što je to što se od vas traži, kako bi uistinu služili Bogu.

Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja       

 

1228. USKORO ĆE SE SVJEDOČITI SVEOPĆEM CIJEPLJENJU O KOJEM SAM VAM GOVORIO U 2010.

1228. USKORO ĆE SE SVJEDOČITI SVEOPĆEM CIJEPLJENJU O KOJEM SAM VAM GOVORIO U 2010.
Petak, 3. listopada 2014., 15:10h
 
Moja predraga kćeri, pazi sada na Moje Obećanje. Ja ću doći ponovno da navijestim novi početak, novi svijet bez svršetka. Svi oni koji prihvate Milost Božju, kada Ja izlijem Moje Milosrđe na cijeli svijet, bit će dio Mog Kraljevstva.
Ja Sam čovječanstvu dao svaki znak, svako upozorenje i svaku Milost da pripremi svoje duše. Neki su čuli Riječ Božju kako Je utvrđena u Svetim Evanđeljima i obratili su pažnju. Drugi su čuli i vidjeli Istinu, ali su Je odbili prihvatiti. Doći će dan uskoro kada će biti otkrivena puna Istina i dokaz toga Tko Sam Ja, a grješnicima će biti dano jednako vrijeme da učine svoju vlastitu odluku, u skladu sa svojom slobodnom voljom. Ni jedan od vas neće biti prisiljen da prihvati Moje Milosrđe, jer jedino vi možete to odlučiti. Drugi će odbiti da se osvjedoče u Istinu, čak i kad Je budu jasno vidjeli. Nažalost, oni će biti izgubljeni. Drugi će si uzeti vremena prije nego Mi obećaju vjernost, ali to vrijeme, nakon što se dogodi Upozorenje, bit će kratko.
Ja sada dolazim da vam kažem o događajima koji će vam otkriti znakove ovih vremena i o Mojoj Prisutnosti u ovoj Misiji. Oluje će se vidjeti kod mnogih naroda i one će trajati tjednima. Uskoro će se svjedočiti sveopćem cijepljenju o kojem Sam vam govorio u 2010.. Ruka Božja, u Njegovoj Božjoj Pravdi, vidjet će se kada On odobri kušnje i stavi ih pred one koji Mu služe u Mojoj Crkvi. Kada se ova i sva druga proročanstva ostvare, Ja ću čekati. I tada će doći Upozorenje. Ono će doći malo prije Velikog Dana kada će konačno biti ispunjeno Moje Obećanje da ću ponovno doći.
Vi morate vjerovati u Moju Dobrotu, Moju Ljubav i Moje Milosrđe. Ako vjerujete, bit ćete dovoljno jaki da se suočite s bilo kojom kušnjom; i uvredama svaljenima na vas u Moje Ime i imati Milost da ostanete vjerni Mojoj Svetoj Riječi.
Ostanite u miru i nadi, jer Moja Ljubav prema vama i vaša ljubav prema Meni će uništiti zlo koje je preuzelo duše onih koji su se odvojili od Mene.

Vaš Isus