Dnevni arhivi: 31. listopada 2014.

1246. RUKA BOŽJA ĆE ISKORISTITI SUNCE DA UPOZORI SVIJET

1246. RUKA BOŽJA ĆE ISKORISTITI SUNCE DA UPOZORI SVIJET
Petak, 24. listopada 2014., 22:50h
 
Moja predraga kćeri, Sunce je jedan od najvećih znakova kada se Božje posredovanje bude imalo otkriti. Kada vidite promjene na Suncu; kada se učini većim; zasja duže i neuobičajeno za godišnje doba; znajte da se bliži vrijeme Mog Drugog Dolaska.
Ruka Božja će iskoristiti Sunce da upozori svijet da je aktivnost na Suncu neuobičajena. Znanstvenicima neće biti moguće dati razlog za iznenadne pokrete Sunca i za neuobičajeno ponašanje ove zvijezde koja vam donosi svjetlo. Bez svjetla Sunca, Zemlja bi bila uronjena u tamu. Stoga, dok se povećavaju grijesi čovjeka i grijeh je jednostavno tek kao dio ljudske prirode, Zemlja će biti prekrivena duhom tame. Dok grijeh obavija svijet, Sunce će polako gubiti svoj sjaj i postat će tmurno. Dok čovjek gubi svoj osjećaj ljubavi prema drugima i postaje otporan na bol koju on nanosi drugima, zbog grijeha, svijet će postajati tamniji – tamnijeg duha, svakim danom tamniji.
Ja ću nastaviti voditi Božju djecu sve do ovog dana. Pokazat ću vam put do Mog Kraljevstva i vi ćete vidjeti Moje Svjetlo. Ništa vas neće omesti duž puta, jer ćete jasno vidjeti kako zlo sa sobom nosi strašnu tamu.
Sunce će nestajati dok konačno, na tri dana, ne bude nikakvog svjetla koje bi prekrivalo Zemlju. Jedino svjetlo će biti to koje dolazi od Istine. I u četvrti dan, nebo će se naglo otvoriti i svjetlo – ono za koje nikada niste vjerovali da je moguće, izlit će se s Neba. Tada će Me vidjeti svaka osoba u svakoj zemlji, u isto vrijeme, u svoj Mojoj Slavi, dok Ja dolazim povratiti Kraljevstvo kojega Mi je obećao Moj Otac.
Nikada se ne bojte pripreme koja se traži da bi svaki od vas bio spreman za susret sa Mnom. Vi morate osigurati da ste dobro pripremljeni za Mene, jer to će biti dan kada ću vam predati Ključeve Mog Kraljevstva i bit će velikih proslava. Zlo više neće postojati u Mom Novom Svijetu koji dolazi i pravednici će uživati u jedinstvu sa Mnom i svim Anđelima i Svetima.
Vi morate gledati na ovu Misiju kao da ste na putovanju. Svaki dio vašeg putovanja donosi nova otkrića – načine kojima ćete naučiti što je potrebno da se pripremite za sljedeću fazu. Dok se penjete na svaku prepreku, postati ćete jači. Čak i najslabiji među vama će dovršiti ovo putovanje, jer Ja ću vas voditi na svakom koraku kojega učinite i uskoro će ono biti svršeno.
Radujte se, jer Moje Kraljevstvo čeka i vrijeme će biti kratko.

Vaš Isus

1245. O KAKO JE OHOL ČOVJEK KOJI SE RUGA MOM POSTOJANJU

1245. O KAKO JE OHOL ČOVJEK KOJI SE RUGA MOM POSTOJANJU
Četvrtak, 23. listopada 2014., 15:14h
 
Moja predraga kćeri, svakim dobrim činom i djelom milosrđa, sile zloga slabe. Svakom molitvom i trpljenjem, prikazanim za duše onih u tami, zlodjela i mržnja se iskorjenjuju. Znajte da dobra djela, koja proizlaze od svake osobe dotaknute Snagom Duha Svetoga, uništavaju utjecaj sotone u svijetu.
Ustanite, svi vi koji prihvaćate Istinu sadržanu u Knjizi Otkrivenja i molite za Spasenje sve Božje djece. Tražite, tražite, tražite i Ja ću vam odgovoriti kada molite za one za koje znate da im je namjera uništenje sve vjere u Mene, Isusa Krista.
O kako je ohol čovjek koji se ruga Mom Postojanju, Mom Božanstvu i Mom Obećanju da ću ponovno doći. Kako su njihovi umovi zatvoreni za Ljubav koju imam u Svom Srcu za sve grješnike, uključujući one koji Me izdaju. Kako se olako zavode oni koji nemaju Duha Svetoga. Jao onima koji se dižu protiv Dara Duha Svetoga, koji je životna snaga svih stvari koje izviru iz Mene. Kako ste žedni vi koji Me niječete. Voda nikada neće utažiti vašu žeđ i doći će dan kada ćete Me moliti za Izvor Života. Dok taj dan dođe, osim ako ne zatražite da pijete od Mene, nećete imati života.
Dođite – tražite Mene da vas prosvijetlim. Dozvolite vatri Duha Svetoga da natopi vašu dušu. Ako dođete k Meni, s punim povjerenjem i poniznošću, Ja ću vas ispuniti Mojom Prisutnošću i kada Me priznate, dat ću vam Život za kojim žudite. Jedino će tada vladati mir u vašem srcu.

Vaš Isus