Mjesečni arhivi: studeni 2014.

1271. MAJKA SPASENJA: JA IMAM PORUKU ZA RIMOKATOLIČKI KLER

1271. MAJKA SPASENJA: JA IMAM PORUKU ZA RIMOKATOLIČKI KLER
Petak, 21. studenoga 2014., 16:15h

Ja Sam Bezgrješna Djevica Marija, Majka Božja – Majka Spasenja. Danas, Ja imam poruku za Rimokatolički kler i dolazim vam u Ime Mog ljubljenog Sina, Isusa Krista.
Ja pozivam sve posvećene sluge Mog Sina, koji Mu služe u ovim vremenima velikih kušnji u Crkvi. Vi ste predstavnici Njegovih Presvetih Sakramenata i pozvani ste od Mog Sina da Mu služite u spašavanju svih duša i zbog toga imate veliku odgovornost prema Njemu. Vaša obveza uvijek mora biti služiti Mom Sinu i Njegovom Tijelu – Njegovoj Crkvi – i da osigurate da se održi Njegova Presveta Riječ u svako doba.
Predstoji vrijeme velike boli i progona i vi se sada morate pripremiti za to. U budućnosti će vaša vjera biti kušana do njenih granica i bit ćete prisiljeni pristati na nova svečana obećanja, kada će se tražiti od vas da pokažete vjernost novom nauku koji neće biti od Mog Sina.

Oni među vama koji će prepoznati lažni nauk, kada vam se predstavi, ne smiju mu se podložiti. Kada vas se uputi da prilagodite i promijenite Presvete Sakramente, morate pobjeći. Crkva Moga Sina će biti kušana iznad Njene izdržljivosti. Neka znaju oni od vas koji možda odbace Istinu u korist novog izmijenjenog nauka – za kojega će reći da je nužan jer odgovara ljudskim potrebama – da će ovo biti velika izdaja Riječi Božje.
Zbog Svetih Zavjeta koje ste dali da služite Mom Sinu, imate obvezu prema Božjoj djeci da ih hranite s Tijelom i Krvlju Mog Sina, Isusa Krista. Doći će vrijeme, međutim, kada ćete biti prisiljavani izmijeniti Žrtvu Svete Mise. Bit će onih među vama koji će znati, odmah, da je veliko zlo počinjeno i zato morate okrenuti svoja leđa.
Vi morate nastaviti hraniti duše onih koji se oslanjaju na vas da ih hranite s Presvetom Euharistijom. Ako ostanete odani Mom Sinu i nastavite služiti Božjoj djeci, kao što vam je dužnost, vi ćete Mu služiti s velikim dostojanstvom. Ja tražim da vi svakodnevno molite Moju Presvetu Krunicu, da vam da snagu koju ćete trebati i za zaštitu protiv sotone, jer vremena koja dolaze, koja su gotovo nad vama, postat će nepodnošljiva. Držeći molitvu Pečat Živoga Boga blizu sebe u svako doba, vi ćete primiti dodatnu Zaštitu protiv zloga.
Bit će mnogih svećenika među vama koji neće pronaći snagu da održe Riječ Božju, ali vi se nikada ne smijete bojati da pokažete vjernost Mom Sinu. Ako izdate Mog Sina, vi ćete povesti sa sobom nevine duše koje će se, nesvjesno, naći dovedene u zabludu i u užasnu tamu.
Sotona je provalio u Crkvu Mog Sina prije nekog vremena, ali svaki put kada su nered i zbrka koje on uzrokuje postali nepodnošljivi, to se raspršilo zbog vjere ljubljenih posvećenih slugu Mog Sina. Sada kada je vjera mnogih svećenika oslabila i u nekim slučajevima potpuno uništena, vrata pakla su se otvorila i velika opasnost predstoji.
Nikada ne smijete biti u napasti da napustite sve ono što je Moj Sin poučavao. Moj Sin se nikada nije promijenio. Njegova Riječ ostaje ugrađena u Stijeni na kojoj je Njegova Crkva bila sagrađena. Njegovi Sakramenti donose dušama Svjetlo kojega one trebaju da održe život. Ako izdate Mog Sina, vi zatirete sam život, jer bez Prisutnosti Mog Sina, svijet ne bi danas postojao.
Blagoslovljeni su oni koji uistinu ljube Mog Sina, jer će oni biti ti koji će predvoditi svojim primjerom.

Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

1270. MAJKA SPASENJA: DOPUSTITE MI DA DONESEM LJUBAV I UTJEHU UNESREĆENIMA

1270. MAJKA SPASENJA: DOPUSTITE MI DA DONESEM LJUBAV I UTJEHU UNESREĆENIMA
Srijeda, 19. studenoga 2014., 14:47h

Moje drago dijete, dopustite Mi da donesem ljubav i utjehu unesrećenima, a posebno onima koji trpe od teških bolesti.
Ja vam donosim velike Blagoslove od Mog ljubljenog Sina Koji želi doprijeti do onih od vas koji trpite na ovakav način. On će pomoći vama koji ste uništeni fizičkim trpljenjima, ispunjajući vas Svojom Svetom Prisutnošću. On traži da se obratite k Njemu u vašem času potrebe i usrdno Ga molite da vam donese mir i spokoj.
Molim vas da tražite od Mog Sina da vas uzme u Svoje Ruke i zaštiti vas od vaše boli. Tražite od Njega da uzme vaše trpljenje na Svoja Ramena i On će vam pomoći. Moj Sin će posredovati na mnoge načine, da dokaže svijetu da vam On govori preko ovih Poruka.
Svima onima koji traže izlječenje duše, kao i tijela, i koji mole Križarsku molitvu (94), Moj Sin će odgovoriti tim dušama, preko onih koje On odabere, da ispuni Svoju Svetu Volju.
Vi nikada ne smijete gubiti nadu, jer kad se potpuno ufate u Mog Sina, On će uvijek odgovoriti na vaš vapaj za pomoć.

Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

Križarska molitva (94) Za izlječenje duha, tijela i duše

O dragi Isuse, polažem se pred Tebe, iscrpljen, bolestan, u boli i žudeći da čujem Tvoj Glas. Neka me dotakne Tvoja Božja Prisutnost, kako bih bio preplavljen Tvojim Božjim Svjetlom kroz moj duh, tijelo i dušu. Ufam se u Tvoje Milosrđe. Potpuno predajem svoju bol i patnju Tebi i molim Te da mi daš milost da Ti vjerujem, kako bi me mogao izliječiti od ove boli i tame, da ponovno postanem potpun i da mogu slijediti Put Istine i dopustiti Tebi da me vodiš prema Životu u Novom Raju. Amen.

1269. USKORO ĆE KRŠĆANI POSTATI POPUT POGANA

1269. USKORO ĆE KRŠĆANI POSTATI POPUT POGANA
Utorak, 18. studenoga 2014., 12:18h

Moja predraga kćeri, Moj Glas je jedini Glas kojeg čete čuti, na četiri strane Zemlje, dok Ja pripremam čovječanstvo za veliki napad. Možete čuti mnoge glasove iz usta lažnih vidjelaca i proroka, ali ni jedan neće prosijecati kroz vaše duše poput Plamena Duha Svetoga.
Morate biti oprezni zbog glasova lažne duhovnosti, koji ne dolaze od Boga, ali koji će se osjetiti u različitim dijelovima svijeta. Utjecaj zlih duhova zapazit će se kod ratova terorizma, kada će slatki glasovi, promičući ideologije koje vode u zabludu, pokušati opravdati zla zvjerstva koja izvršavaju u Ime Božje.
Uskoro će se glasovi, koji će promicati poganstvo, čuti u Kućama koje štuju Mene i oni će oskvrnjivati Moje Oltare. Glasovi, koji dolaze od duha zla, bit će zapaženi kao uzbudljiva tumačenja ljudskih težnji koje traže ispunjenje u njihovim životima. Oni će vikati, slaviti lažne bogove, uništavati ranjive duše i huliti protiv Mene. Ovo su duše koje Me najviše ljute, jer su vrlo uvjerljive i uzrokuju veliku zbrku. Oni će biti poput magneta, dok mnoge Kršćane odvlače od Mene.
Moji neprijatelji će zaslijepiti Moj narod za Istinu i uskoro će Kršćani postati poput pogana. Ja ću biti odbačen na ulicu poput siromaha i vrata Moje Crkve će biti zatvorena pred Mojim Licem. I kada Ja pokucam na vrata ona će biti zatvorena zasunom iznutra od strane onih koji tvrde da dolaze od Mene.
Ja Sam vas upozorio na ove dane i oni će uskoro biti nad vama. Ponovno vam kažem, Moja Riječ je Svetinja. Ovo su posljednje Poruke s Neba i dane su svijetu koji je ravnodušan spram Mene, koliko je i nezahvalan.
Probudite se i suočite s Istinom. Samo je jedan Gospodar. Ne možete Mi ostati odani ako služite više od jednog gospodara.

Vaš Isus

1268. MAJKA SPASENJA: ŠTO VIŠE MOLITE, JAČI ĆE BITI VAŠ ODNOS S BOGOM

1268. MAJKA SPASENJA: ŠTO VIŠE MOLITE, JAČI ĆE BITI VAŠ ODNOS S BOGOM
Ponedjeljak, 17. studenoga 2014; 19:20h

Moja draga djeco, većini ljudi nije jednostavno moliti. Za one s malom vjerom to može biti težak zadatak i mnogi ne shvaćaju značenje molitve ili zašto je ona važna.
Kada ste u ljubavi, u odnosu s drugom osobom važno je da govorite jedno s drugim. Bez razgovora odnos će zapinjati sve dok konačno veza ne umre. Isto je istina kada razgovarate s Bogom. Možete Ga ne vidjeti, ne dodirnuti Ga ili ne osjetiti Ga, ali kada razgovarate s Njime, On će odgovoriti. Takva je tajna Božjeg Božanstva. S vremenom, oni koji razgovaraju s Bogom, preko Njegovog ljubljenog Sina, Isusa Krista, stvorit će jaku vezu.
Djeco, kada zazivate Mog Sina, svojim vlastitim riječima, On čuje svaki plač od boli i svaku molbu upućenu Njemu. Dok nastavljate razgovarati s Mojim Sinom, na svoj vlastiti način, nakon nekog vremena ćete znati da vas On čuje. One osobe koje vape za milosrđem, da li zbog svojih vlastitih duša ili zbog Spasenja drugih, uvijek će primiti posebne Darove s Neba.
Molitva nije teška. Ona je jednostavna kao da dozivate bilo koga, koga volite. A kad ljubite druge, vi možete biti uvjereni da je Bog prisutan, jer On je Ljubav. Kada nekoga uistinu ljubite, uvijek postoji povjerenje u vašem srcu. Ako ljubite Mog Sina, vi Mu morate vjerovati. Ako Mu vjerujete onda znajte da će vas On uvijek čekati s ljubavlju i blagošću. On se raduje kada Ga zazovete, jer On će učiniti sve da bi vam donio Svoj Mir i Utjehu.
Vi nikada ne smijete biti obeshrabreni za razgovor s Mojim Sinom, kroz molitvu. On žudi za vašim društvom i uskoro ne ćete više sumnjati u Njegovo Postojanje. Što više molite, jači će biti vaš odnos s Bogom. Oni koji su blagoslovljeni tako dubokom i stalnom ljubavlju prema Mom Sinu, imat će mir usađen u svojim srcima, kojeg nikakvo trpljenje na ovoj Zemlji ne može poremetiti.
Molite svaki dan. Pričajte s Mojim Sinom tijekom vaših dnevnih poslova. Zazivajte Me da vas dovedem bliže Mom Sinu. I kada Ga želite ljubiti više, Ja ću tražiti od Njega da vas blagoslovi. Ljubiti Boga s dubokom prisnošću je Dar od Boga i jedino putem redovite molitve, vi ćete ga zadobiti.

Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

1267. BOG NIKADA NE BI NALOŽIO NIJEDAN DRUGI NAUK JER ON JE SVIJETU DAO SVOJU RIJEČ

1267. BOG NIKADA NE BI NALOŽIO NIJEDAN DRUGI NAUK JER ON JE SVIJETU DAO SVOJU RIJEČ
Nedjelja, 16. studenoga 2014., 20:10h

Moja predraga kćeri, sotona je kralj laži, majstor prevare i on luta Zemljom slobodno proždirući duše svake sekunde. Njegova moć je hranjena činjenicom da većina ljudi ne vjeruje da on postoji. Oteo je srca i duše mnogih i tako on djeluje.
On govori laži onima koje on zaražava, da ih potakne na grijeh. On će uvjeriti dušu da je grijeh bezopasan i da je prihvatljivo počiniti sve grijehe, koji su posebno povezani s njim. Ovi grijesi uključuju opravdanje svakog zlodjela tijela, uključujući spolni promiskuitet; nemoral; razvrat i izrođenost. Kada se ljudsko tijelo koristi kao sredstvo da se počine takva djela koja su sramotna u Božjim Očima, vi ćete znati da je to znak sotonskog utjecaja.
Kada zli utječe na duše onih koji su zaduženi za duhovno vodstvo duša, u Mojoj Crkvi, da bi potakao prihvaćanje grijeha, on ovo čini na lukav način. Vas će upozoriti zbog osude grješnika, ali niti jedna riječ neće biti izrečena da se osudi grijeh u Božjim Očima.
Kada sotona želi uništiti ljubav, on će činiti to uzrokujući nesklad u odnosima; on će stvarati mržnju u srcima ljudi, puneći njihovu glavu s lažima koje potiču čovjeka da se bori jedan protiv drugoga, putem sukoba i rata. On će napastovati čovjeka koristeći utjecaj drugih duša koje su već podlegle njegovim napastima.
Laži, hule i mržnja su sredstva po kojima sotona djeluje da širi svoju zarazu. On uljuljava duše u lažnu sigurnost, kada jedan čovjek govori drugome da grijeh nije protiv Božjih Zakona, jer je on prirodna stvar. Božja djeca, stoga, postaju vrlo zbunjena jer su dokinuti Zakoni koje je On utvrdio i ljudi su neodlučni oko toga kojem bi se putu trebali okrenuti.
Vi imate samo jedan izbor. Čitati Presvetu Bibliju i podsjetiti se Istine. Ona je tu zbog vas da čitate crno na bijelo. Ako prihvatite Istinu koja je sadržana u Svetoj Knjizi Mog Oca i vjerujete da je On kazivao Mojsiju Svojih Deset Zapovijedi, onda vi nikada ne smijete prihvatiti bilo koji drugi nauk.
Bog nikada ne bi naložio nijedan drugi nauk, jer On je svijetu dao Svoju Riječ. Ništa unutar Nje ne može biti promijenjeno. Čovjek koji se usudi mijenjati Ju, da odgovara životima grješnika, bit će kriv za strašan grijeh i trpjet će zbog ove uvrede Duha Svetoga.

Vaš Isus

1266. MAJKA SPASENJA: AKO NE TRAŽITE, KAKO ĆE VAM ONDA POMOĆI MOJ SIN?

1266. MAJKA SPASENJA: AKO NE TRAŽITE, KAKO ĆE VAM ONDA POMOĆI MOJ SIN?
Nedjelja, 16. studenoga 2014., 14:20h

Moja draga djeco, u vremenima tuge i bola vi uvijek morate pozvati Mene, vašu Majku, da vam pomognem olakšati vaše brige, bez obzira koliko su teške vaše okolnosti.
Upamtite da kada Ja prikazujem Mom Sinu vaše posebne molbe, ako one uključuju molbu za Spasenjem vaše duše ili duše nekog drugog, On će uvijek odgovoriti na Moje molbe. Ako tražite poseban blagoslov ili ozdravljenje onda ću Ja uvijek posredovati u vašu korist. Ni jedna molba neće biti zanemarena i ako je Volja Božja, vašim molitvama će biti odgovoreno. Ne postoji ni jedna duša na Zemlji koja ne može tražiti pomoć Mog Sina, ako Ga oni mole za svoje Spasenje.
Moj Sin će dati posebne povlastice svakoj duši za koju molite. Njegovo Milosrđe je veliko, Njegova Ljubav neizmjerna. Nikada se ne bojte prići Mu da Ga zatražite za Njegovo Milosrđe. Molitva je Moja draga djeco veoma jako sredstvo pomoću kojega se može zadobiti Božje Milosrđe. Ni jedna molitva nikada nije zanemarena. Ali ako ne zatražite, kako će vam onda pomoći Moj Sin?
Molite, molite, molite svojim vlastitim riječima, jer Bog nikada neće propustiti da vam odgovori.

Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

1265. POGANI, KOJI IZBJEGAVAJU ISTINU, UĆI ĆE U MOJU KUĆU

1265. POGANI, KOJI IZBJEGAVAJU ISTINU, UĆI ĆE U MOJU KUĆU
Subota, 15. studenoga 2014., 10:22h

Moja predraga kćeri, neka se zna da bilo tko, tko odbacuje Knjigu Otkrivenja niječe Riječ Božju. Istina je sadržana unutar nje i ako bilo koji čovjek oduzme od Nje, zaniječe naviještena proročanstva ili im doda nešto na bilo koji način, bit će odbačen u pustinju.
Istina vas vodi k Spasenju, a put prema Novom Raju vodi k Meni. Jedino preko Mene, Isusa Krista, Sina Čovječjeg, Spasenje može biti dano čovjeku. Ja Sam Put i Svjetlo. Jedino preko Mene i vašeg prihvaćanja toga Tko Sam Ja, vi možete vidjeti Svjetlo Božje. Nema drugoga puta. Slijedite bilo koji drugi put kojega odaberete, ali ni jedan vas neće voditi do Boga.
Ako ste za Mene, vi morate poštovati svog brata i sestru kroz ljubav, dobrotu i strpljenje. Ne smijete suditi druge zbog njihovih vjerskih uvjerenja. Vi ih morate ljubiti kao što ih Ja ljubim. To ne znači da bi trebali prigrliti njihovu vjeru ili pokazati naklonost prema njima, jer ako tako napravite onda vi niječete Mene. Ne možete služiti dvojici gospodara. Nikad Me ne smijete uvrijediti pokazujući odanost prema lažnim bogovima stavljenim ispred Mene.
Dan kada odate počast lažnim bogovima, pod Mojim Krovom, bit će dan kada ću Ja jurnuti na Moj Hram i uništiti sve unutar Njega. Koliko je mlaka vjera nekih od Mojih slugu koji teže zadiviti mase i traže dodvoravanje. Koliko se malo poštovanja pokazuje Meni u Mojoj Vlastitoj Kući, dok se sve što Sam vam dao odbacuje s ravnodušnošću, dok na kraju ništa od Mene ne ostane unutar Moje Crkve.
Vi, Moji ljubljeni sljedbenici i posvećeni sluge koji ostanete odani Riječi, imat ćete težak teret. Morat ćete trpjeti bol i sramotu kada budete svjedočili svetogrđima, krivovjerju i praksama okultnoga. Dok će mnoga od ovih nasilja nad Mojim Svetim Tijelom biti mudro prikrivena, oni s istinskim razlučivanjem će biti zaprepašteni, ali nemoćni kada se ove stvari dogode. Takva će biti prevara koja će odjekivati iz svake pukotine, da će trebati vojska od dvije tisuće ljudi da zaustavi ove prevarante da počine zlo.
Ove prevarante vode oni koji ne dolaze od Mene. Oni su prodrli u Moje Tijelo, mutnim sredstvima i trebalo je dugo vremena prije nego su oni konačno i potpuno zaposjeli Moju Crkvu. Uskoro će se vidjeti njihova djela onakvima kakva jesu od strane onih koji su blagoslovljeni Darom Duha Svetoga.
Pogani, koji izbjegavaju Istinu, ući će u Moju Kuću gdje će ih srdačno primiti otvorenih ruku. Vama će biti rečeno da morate pokazati ljubav prema svoj Božjoj djeci, da se ušutka one koji bi im se mogli suprotstaviti. Vrlo će malo ljudi braniti Mene, Isusa Krista, i oni koji će se usuditi usprotiviti tim bogohulnim obredima koji će se održavati na istim žrtvenicima na kojima se primala Moja Presveta Euharistija, bit će utišani.
Moji neprijatelji mogu zaposjesti Moju Kuću, ali ne Moju Crkvu jer svi Kršćani diljem svijeta čine Moju Crkvu. Vjerni, koji se sastoje od onih koji će odbiti zanijekati Riječ Božju i koji nikada neće prihvatiti bilo kakvo uplitanje u Riječ Božju, održat će Moju Crkvu na Zemlji. Ništa Ju neće nadvladati.

Vaš Isus

1264. JEDINI CILJ PRIVATNE OBJAVE JE DA SE SPASI DUŠE

1264. JEDINI CILJ PRIVATNE OBJAVE JE DA SE SPASI DUŠE
Četvrtak, 13. studenoga 2014., 23:20h

Moja predraga kćeri, Bog je kroz privatne objave dao Svojoj djeci bolje shvaćanje onoga što je sadržano u Svetom Pismu. Ako Bog odluči dati Svojoj djeci dodatne Darove, onda je to Njegova povlastica. Kad ne bi bilo takvih Darova, kao što je Sveta Krunica, onda bi Mu duše bile izgubljene.
Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, morate razumjeti da je jedini cilj privatne objave da se spasi duše preko obraćenja. Molitve su uvijek dio privatne objave i tada ćete znati da one dolaze s Neba.
Vi Me sada ne morate slušati, jer sve što je Bog želio da znate, sadržano je u Presvetim Evanđeljima. Nažalost, vrlo malo od Mojih sljedbenika je shvatilo pouke koje se u njima nalaze. Istina je sadržana i u Starom i u Novom Zavjetu. Oduvijek je bila Božja želja da posreduje u svijetu otkrivajući Istinu odabranim dušama, na način da izgradi bolje shvaćanje o tome što je potrebno za Spasenje vaše duše. To je također način na koji On upozorava Svoju djecu kada ih Njegovi neprijatelji vode u zabludu.
Knjiga Mog Oca sadrži Istinu i nikada Joj se ne smije nadodavati ili Ju ispravljati. Niti može biti prepravljana na bilo koji način. Moja je obveza sada da proglasim sadržaj Knjige Otkrivenja, da vam pomognem shvatiti da će se svako proročanstvo, sadržano u Njoj, dogoditi jer su Riječi utvrđene.
Sadržaj ove Knjige je težak za čitanje jer naviješta posljednju izdaju Mene, Isusa Krista, od strane onih koji tvrde da upravljaju Mojom Crkvom. Neka se Istina čuje, jer je Ona zapisana i sveto je ono što je Bog napisao.

Vaš Isus

1263. SMATRALI SU ME ZLIM ČOVJEKOM I LAŽNIM PROROKOM I ZATO SU ME BIČEVALI

1263. SMATRALI SU ME ZLIM ČOVJEKOM I LAŽNIM PROROKOM I ZATO SU ME BIČEVALI
Četvrtak, 13. studenoga 2014. , 11:10h

Moja predraga kćeri, Ja ti danas otkrivam jednu od najvećih tajni posljednjih vremena.
Tijek događaja koji vode prema posljednjem danu slični su Mom Razapinjanju, koje će biti ponovno sprovedeno u svakoj fazi, sve do dana kada ću Ja ponovo doći da spasim svijet.
Kada Sam bio u Getsemanskom vrtu, Ja Sam bio izdvojen, sam i pogođen žalošću, jer je vrlo malo njih vjerovalo da Ja govorim Istinu. Moja Ljubav prema Mom Ocu Me je održala, ali Moja Ljubav prema čovječanstvu je značila da Sam prihvatio mučenje koje Sam podnosio, uključujući psihičko i fizičko mučenje od ruku sotone, mada s ogromnim naporom.
Koliko Sam trpio u Vrtu. Koliko Sam molio Mog Oca za olakšanje. Kako Sam bio slomljenog Srca kada Mi je zli pokazao kako će svijet završiti. Prekoravao Me, smijao Mi se, pljuvao na Mene i rugao Mi se kada Mi je pokazao duše Mojih neprijatelja koji će jednog dana reći svijetu da služe Mojoj Crkvi. To je bilo kao da su mi bili pokazani Moji ljubljeni Apostoli, kako niječu Mene i zatim polažu svoju vjernost sotoni. Pokazao Mi je duše vjernih čiji će se glasovi smatrati kao onih koji su ekstremno zadrti i koji će biti optuženi za strašne zločine. Ja Sam vidio one koji su rekli da Me predstavljaju, kako progone proroke i vidjeoce kao i one koji će tražiti njihovo likvidiranje. Morao Sam pretrpjeti veliku tamu kada Sam vidio svijet, u kojem Sam nekoć stanovao, kako postaje ne samo slijep prema tome Tko Sam Ja, već i kojem nikada neće biti rečeno o Meni.
Ja Sam bio bačen na tlo, Moje Lice stisnuto u zemlju, udaran, šiban, a Moju odjeću je otrgao sotona. On Me je mučio, iznad Mojih ljudskih mogućnosti i pod krajnjom izdržljivošću fizičkog tijela. Unatoč tome, dana Mi je snaga da se nastavim suočavati s Mojim neizbježnim Razapinjanjem koje Me je strašilo. Moja Ljubav prema čovjeku, međutim, potisnula je Moj ljudski strah.
Moje posvećene sluge, koji će odbiti zanijekati Me, također će trpjeti sličnu odvojenost. Oni će biti osramoćeni i bačeni u stranu. Njihova izdvojenost neće biti osuđena od strane Moje Crkve zbog straha unutar Nje.
Kada Sam Ja bio bičevan, radovali su se oni koji su izvršavali najokrutnija i divljačka djela nad Mojim Tijelom. Smatrali su Me zlim čovjekom i lažnim prorokom i zato su Me bičevali. Hvalili su se svojom svetošću, svojom pravednošću i svojim znanjem o Svetom Pismu, dok su ponižavali Moje Tijelo. Nisu uspjeli prihvatiti proročanstvo da će doći njihov Mesija da ih spasi. Oni koji će proglašavati Moj Drugi Dolazak proći će na isti način.
Kada su Me svukli golog, htjeli su Me i dalje ponižavati, pa su Me obukli u crvenu krpu koja Me je jedva pokrivala, da bi dalje oskvrnjivali Moje Tijelo. Ali kada su zabili trnje, poput igala, u Moju Glavu, oni su izjavili da je Sin Čovječji bio prevarant i zato nije dostojan prihvaćanja. Oni su istrgnuli Moje Oko izvan njegove šupljine, ali bol je bila nevažna u usporedbi sa njihovim proglasom da Ja nisam bio prihvaćen kao Spasitelj Božje djece.
Sve ove stvari će se uskoro ponovo odigrati kada Ja, Isus Krist, kao Glava Moje Crkve, budem odbačen i oduzme Mi se Moja Kruna. Lažni vođa, Antikrist, bit će zamjena Mojoj Glavi, a za razliku od Žrtvenog Janjeta, on će nositi blistavu krunu od zlata. Ispod ove vanjštine će ležati trula srž i zajedno s lažima, neistinama, hulama i krivovjerjem što će izlaziti iz njegovih usta, on će govoriti sve kao da je od meda koji se izlijeva iz pčelinje košnice. Ne zavaravajte se, Zvijer će imati lijepu pojavu, umirujući glas, otmjeno ponašanje. Bit će naočit i privlačan, ali iz njegovih usta će izlaziti otrov koji će otrovati vašu dušu.
Kada Sam Ja nosio Moj Križ, Ja to nisam mogao Sam činiti. Bio je tako težak da Sam mogao ići samo korak po korak i hodati vrlo polako. Moje Tijelo je bilo rastrgano na mnogim mjestima i zbog gubitka krvi, Ja Sam se onesvijestio mnogo puta, tako Sam bio slab. Bio Sam slijep na jedno Oko, a trnje na Mojoj Glavi je značilo da su Krv, koja se slijevala iz Mojih Rana, trebali neprestano brisati oni koji su hodali uz Mene. Drugačije ne bih nikada mogao napraviti sljedeći korak.
Isto će biti s Mojom Crkvom Ostatka, posljednjom postojbinom Mog Tijela. Ona će stupati baš kao što Sam i Ja stupao s teškim Križem, ali unatoč boli, zlostavljanju, trpljenju i prolivenoj krvi, oni će izdržati do kraja. Jer Moja će Predragocjena Krv teći njihovim dušama, združena s Mojom Vlastitom Tugom – Mojim Vlastitim Razapinjanjem. I na dan kada oni više neće svakodnevno držati Svetu Misnu Žrtvu, Moja Prisutnost će se ugasiti. Kada dođe dan da Moje Tijelo – Moja Crkva na Zemlji – konačno bude porobljena, razapeta i oskvrnjena, sve će se promijeniti zauvijek.
Moje Tijelo, Moja Crkva, dok je još živa u svijetu, Ona je ta koja održava život. Ali kada se uništi Ona, život, kakvoga poznajete, doći će kraju. Kada se Moja Crkva izda, žrtvuje i odbaci, upravo nalik Mome Razapinjanju, to će označiti Kraj Vremena.

Vaš Isus

1262. VAŠ ŽIVOT NA ZEMLJI JE ISPIT VAŠE LJUBAVI PREMA MENI

1262. VAŠ ŽIVOT NA ZEMLJI JE ISPIT VAŠE LJUBAVI PREMA MENI
Srijeda, 12. studenoga 2014., 23:45h

Moja predraga kćeri, prirodno je za ljude da se boje nepoznatog i zato se boje smrti. Smrt je jedna od najviše zastrašujućih stvari u čovjekovim mislima, jer su mnogi slijepi za Moje Obećanje o Vječnom Životu. Kad bi svjedočili Mom Slavnom Kraljevstvu, onda smrt ne bi imala moć nad njima.
Ja primam sve duše u Moje Kraljevstvo. Ja ne čuvam mjesto samo za svete i odabrane, iako za njih postoji posebno mjesto u Mom Kraljevstvu. Ja primam sve grješnike, uključujući one koji se počinili strašne grijehe, jer Ja Sam najprije Bog velike Ljubavi. Primit ću bilo koga tko Me zazove u pomirenju i pokajanju. Jednom kad se to dogodi, prije trenutka smrti, Ja ću pozdraviti svaku dušu i zagrliti ju.
Jedina prepreka između čovjekove duše i Mog Kraljevstva je grijeh oholosti. Oholi čovjek, dok se možda srami svoga grijeha, uvijek će težiti da ga opravda na neki način. Ja mu sada kažem. Dva grijeha ne čine zlodjelo ispravnim. Ohol čovjek će potrošiti previše vremena razmišljajući o tome da li ga Ja trebam ili ne trebam otkupiti. Ali smrt može doći upravo u trenutku i kada se najmanje očekuje. Čovjek koji je slobodan od oholosti past će pred Mene i usrdno Me moliti da mu oprostim i bit će uzvišen.
Ne bojte se smrti, jer ona je vrata koja vode prema Mom Kraljevstvu. Sve što Ja tražim je da se pripremite za taj dan, živeći život kako Sam vas Ja poučio. Ja ne tražim od vas da prestanete sa svojim svakodnevnim obvezama. Imate obvezu prema drugima; nikada ne smijete osjećati da se morate odvojiti od svojih ljubljenih kada slijedite Mene. Ja želim da vi ljubite svoje obitelji i svoje prijatelje i da im date vrijeme koje trebaju da osigurate da se ljubav jednih prema drugima otvoreno iskazuje. Ljubite svakoga kao što Ja ljubim vas. Radite to na način kojim se odnosite prema ljudima; vremenu kojeg provodite u skladu sa njima; što drugima govorite o njima i kako pomažete onima koji sami sebi ne mogu pomoći. Vaš život na Zemlji je ispit vaše ljubavi prema Meni. Vi pokazujete ljubav prema Meni ljubavlju koju pokazujete prema drugima, uključujući one koji vas proklinju.
Važno je, uvijek, da svakodnevno govorite sa Mnom, čak ako je to samo na nekoliko minuta. Tijekom tog vremena, Ja vas blagoslivljam. Molim vas da nikada ne dozvolite strahu od novoga svijeta koji ima doći da vas potakne da napustite one koji su vam bliski. Vi se morate usredotočiti na Mene i kada tako činite, naći ćete mir. Tada ovaj Dar mira morate ponijeti svojim ljubljenima. Vama je poznato da ćete trpjeti zbog svoje ljubavi prema Meni i iskusit ćete mržnju drugih. Da bi se uzdigli iznad ove mržnje, vi morate odgovoriti samo s ljubavlju. Uvijek.
Ja vam donosim slobodu od okova smrti i ona neće imati moć nad vama. Zbog Mog Uskrsnuća ćete postati ponovno potpuni, u savršenu tijelu i duši, u Mom Novom Kraljevstvu. Čega se onda bojite ako vam Ja donosim ovaj Dar Vječnog Života?

Vaš ljubljeni Isus