Dnevni arhivi: 23. prosinca 2014.

1288. ČOVJEKOVA SAVJEST JE POPUT ZRCALA NJEGOVE DUŠE

1288. ČOVJEKOVA SAVJEST JE POPUT ZRCALA NJEGOVE DUŠE
Subota, 13. prosinca 2014., 00:15h

Moja predraga kćeri, čovjekova savjest je poput zrcala njegove duše. Što savjest osjeća, na što odgovara i u što vjeruje, odražava se na njegovu dušu. Ovo znači da ako vas vaša savjest upozorava na nešto što vi znate, u svom srcu, da je krivo u Očima Božjim, onda je morate poslušati.
Ako vas vaša savjest vodi da branite Riječ Božju, kada vam se predstavlja zlo, vi joj morate odgovoriti, jer znate da morate. Ako prihvatite zlo, kada vas vaša savjest vodi drugačije, onda niste odani Riječi Božjoj. Vi morate, ako sebe nazivate Kršćaninom, dozvoliti svojoj savjesti da vas vodi. U Kršćanskoj duši koja je blagoslovljena s Darom Duha Svetoga, savjest će biti u potpunosti na oprezu na prevaru đavla u svim njenim oblicima.
Ako niječete svoju savjest, onda vi niječete Boga. Kada niječete Boga, vi niječete svoje vlastito naslijeđe. Nikada ne činite isprike za prihvaćanje bilo čega za što znate da ne dolazi od Mene, jer ako vas vaša savjest upućuje na jedan put, a vi odaberete suprotan smjer, onda niste uspjeli uzeti Moju Čašu. Što mislim pod Mojom Čašom? Kada ste vi Kršćanin, vi ćete uvijek naići na Moje neprijatelje. Kršćani su prezreni od onih koji ne dolaze od Mene. Možda će biti trenutaka kada nećete trpjeti bilo koju predrasudu, ali svakako će doći vrijeme kada ćete biti osporavani u Moje Ime. Kada dođe taj dan, hoćete li Me napustiti niječući Moju Svetu Riječ?
Koliko je jaka vaša vjera ili vaša ljubav prema Meni? Tek kada ste suočeni s velikim nedaćama, vi ćete znati koliko daleko ste spremni otići da odbijete prihvatiti zlo za ono što je dobro. Oni dovoljno jaki koji odbiju prihvatiti bilo što što niječe dogmu, koja je utvrđena u Svetoj Bibliji, uzet će Moju Čašu. Čaša predstavlja Moju Krv i Kalež koji Je čuva. Čaša predstavlja trpljenje koje se neminovno događa kada stupate s velikim pouzdanjem da podržite Riječ Božju.

Ako je Bog ustanovio Svoje Zakone kao činjenicu, kroz Njegovu Riječ sadržanu u Svetoj Bibliji, onda vi nikada ne možete prihvatiti bilo što, što ide protiv njih. Odbaciti dogmu u Moje Ime je isto što i odreći Me se. Doći će dan kada će Moja Crkva na Zemlji zanijekati dogmu, koja je uklesana u kamen, u zamjenu za nauk tame. Ako prihvatite ovu prevaru, iako vam vaša savjest govori drugačije, onda ste krivi za krivovjerje. Jednom kada tako učinite, vi ne možete sebe zvati Kršćaninom ili Mojim učenikom, jer ću vas se Ja odreći ako tako učinite.

Vaš Isus

1287. NOVA RELIGIJA ZA SVE LJUDE ĆE PRIVUĆI NEKRŠĆANSKE VJERE

1287. NOVA RELIGIJA ZA SVE LJUDE ĆE PRIVUĆI NEKRŠĆANSKE VJERE
Četvrtak, 11. prosinca 2014., 21:50h

Moja predraga kćeri, Ja vam danas donosim novosti koje će vam rasteretiti srca. Vama, Moji dragocjeni učenici, koji ste vjerni Mojoj Svetoj Riječi, od Mene će biti dane posebne Milosti. Ove Milosti koje će biti izlivene na sve one koji trpe u Moje Sveto Ime, donijet će vam posebnu utjehu u kušnjama koje dolaze.
Ja vam također dajem Milosti da spasite sve one jadne, zbunjene, zavedene i rastresene duše koje su Me isključile iz svojih života. Vaše molitve i vaša ustrajnost su sve što Ja trebam kada ih prikazujete kao nadoknadu za takve duše. Ovaj Dar je izvanredan i Ja ga udjeljujem jer će se vrlo skoro zbunjenost takvog razmjera pokrenuti među svim Kršćanskim vjerama, da će Me mnogi napustiti.
Kao kad se novaci pridružuju vojsci, spremni za rat, ljudi će pristupati novoj religiji, prerušenoj kao Kršćanskoj, prema kojoj će se odnositi kao prema narodnoj religiji – religiji koja će prigrliti jake, slabe i sve grješnike, i za koju će oni reći da premošćuje sve političke podjele. Mnogi će vjerovati da oni podupiru svoje, ali oni će Me napustiti. Način za ovu veliku prijevaru sada je skovan i vođe u novoj religiji su već imenovani. Tiho, marljivo i odlučno oni su usadili sjeme u mnogim narodima prije nekog vremena i uskoro će se vidjeti posljedice.
Novu religiju će se doživjeti kao suosjećajnu. Nova religija za sve ljude će privući nekršćanske vjere i svaka uvjerljiva laž bit će iznesena da brani ovaj pokret. Božji zakoni će se zanemariti u potpunosti i učinit će se svaki pokušaj da se opravda njihov novi pristup sveopćoj evangelizaciji.
Govori koji će biti održavani od onih u Mojoj Crkvi, da brane promjene, koje će biti potrebne da se uvede prvi dio ovog novog pseudo-nauka, imat će uočljive neistinitosti. Riječi koje će se koristiti da opišu Moja Učenja neće biti bliske Kršćanima koji Me uistinu poznaju. Jezik koji će se koristiti, koji se odnosi na Mene, biti će ponižavajući i uvredljiv za Moje Božanstvo.
Ja poznam Moje i oni poznaju Mene. Ja poznam Moje neprijatelje i oni će reći da oni Mene poznaju bilo kome tko će ih slušati. Kada Moji neprijatelji, koji kažu da su od Mene, o Meni uvredljivo govore, pokazuju malo poštovanje prema Mojoj Riječi ili Ju pokušaju ponovno odrediti, budite oprezni. Jer čak i moj najlukaviji neprijatelj će se spotaći, zbog toga što sve što dolazi od Mog protivnika će uvijek zbunjivati. Sve što dolazi od Boga i gdje je prisutan Duh Sveti, nikada se neće izrugivati Meni, Isusu Kristu, na bilo koji način,
Jednom kad budete svjedočili zbunjenosti u Mojoj Crkvi i novom nauku, koji poštuje čovjekove potrebe i želje, ništa što bude donosila neće se činiti ispravnim. Vi, Moji dragi sljedbenici, bit ćete uznemireni, uplašeni i puni tuge. Zbog ovih stvari koje imaju doći, Ja dajem onima od vas koji Me uistinu ljubite, Milosti da Mi pomognete spasiti Božju djecu od ove velike grozote, koja će uskoro uzdignuti svoju ružnu glavu.
Prihvatite Moje Darove; Moje Obećanje koje vam Ja sada donosim, da ću vam pomoći i da ću vas voditi. Moja Riječ je odavno dana čovječanstvu. Riječ nije nova. Čovjek koji Joj dodaje i mijenja Ju, uvelike će trpjeti. Ovo je navješteno u Svetoj Bibliji i upravo je to ono što će se sada dogoditi. Mojom Riječju će manipulirati Moj protivnik i svijet će progutati laži koje će proizaći kao posljedica.

Vaš Isus