Mjesečni arhivi: listopad 2016.

KARDINAL BURKE U SPLITU

Hvaljen Isus i Marija!

burke-pretvorba

Kardinal Raymond Leo Burke posjetio je Split u utorak 25. listopada, te je u splitskoj prvostolnici Sv. Dujma predvodio Misu u koncelebraciji s nadbiskupom Marinom Barišićem. Nakon Svete Mise je upriličeno predstavljanje knjige “I Božja ljubav tijelom postala – Sveta Euharistija kao sakrament ljubavi”, koja je objavljena u nakladi “Sofijina kuća” iz Visa. Govoreći o Euharistiji kardinal se pozivao na papu Ivana Pavla II. i papu Benedikta XVI., Franju nije spomenuo u izlaganju.
Kardinal je govorio o razornom utjecaju reforme koju su u ime Drugog Vatikana proveli katolički reformatori na sakralnim objektima u SAD-u. Osvrnuo se na devastaciju i uklanjanje oltara, kipova, slika iz crkava, svega što je imalo veliku umjetničku i sakralnu vrijednost, jer se uglavnom stoljećima dovozilo iz Europe, gdje su bili najbolji sakralni umjetnici.
Također je govorio o razornom utjecaju moderne glazbe u liturgiji, čak do te mjere da je u svojoj biskupiji morao zabraniti neke pjesme jer nisu uopće bile katoličke.
Govorio je o lošem i osiromašenom prijevodu liturgijskih tekstova s latinskog jezika na američki jezik, gdje su u nekim slučajevima cijeli odlomci prevedeni s jednom rečenicom šturog i ne baš krasnog izričaja.
Drugi dio ovog predstavljanja je bio rezerviran za pitanja kardinalu.
Ja sam pitao ono što smatram da je bilo najvažnije da čuju vjernici laici i klerici kojih nije bilo malo u dvorani te večeri. Ustvrdio sam da sam zabrinut zbog onih unutar katoličke crkve koji napadaju Euharistiju preko kršćanskog jedinstva, gdje se katolike gura u zajednicu s drugim kršćanima tipa anglikanci i takvi kršćani koji ne vjeruju u Stvarnu Prisutnost Isusa Krista kao stvarnog Boga i Čovjeka u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Da li se može dogoditi da zbog takvoga jedinstva katolici dođu u situaciju da izgube Stvarnu Prisutnost?

Kardinal je odgovorio dva puta da sam u pravu odnosno da je moje razmišljanje ispravno, jer postoje sile unutar Katoličke Crkve koje nas guraju u zajednicu na primjer s Luteranima (protestantima) koji ne vjeruju u stvarnu i trajnu prisutnost Isusa Krista u Euharistiji. On je opisivao način na koji oni služe svoju gozbu, te da zbog te nevjere ni nemaju Svetohraništa. Stoga je takav ekumenizam lažni ekumenizam koji katolike dovodi u opasnost da izgube Otajstvo vjere, a nije u redu ni prema protestantima. Kardinal je ustvrdio da je takvo jedinstvo neprihvatljivo i da katolici ne smiju prihvatiti ništa što dovodi u pitanje Stvarnu Prisutnost Isusa Krista u Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Vojska Ostatka u Hrvatskoj može biti zadovoljna zbog kardinalovog dolaska. Mogli smo vidjeti u hrvatskoj Crkvi dva totalno suprotna pristupa crkvene hijerarhije prema ovome velikome kardinalu, kako ga je jednom prilikom nazvao papa Benedikt XVI. Dok je u Splitu dočekan kao katolički kardinal, u Zagrebu su učinili sve da ga se ne vidi uopće.
Jako je važno da je dvije trećine Burkeove knjige posvećeno postsinodalnoj pobudnici SACRAMENTUM CARITATIS iz 2007. pape Benedikta XVI., a da je predgovor napisao kardinal Sarah. Cijela ova situacija me podsjeća na Poruku iz Knjige Istine iz 2013.

ONI ĆE BITI OPTUŽENI ZA ZLOČINE PROTIV PETROVE
STOLICE I BITI ĆE JAVNO PONIŽENI U MOJE SVETO IME

Četvrtak, 2. svibnja 2013., 20:07h

Moja predraga kćeri, Crkvu će napustiti mnogi na najvišim stupnjevima,
sa mnogima koji će usvojiti nova lažna naučavanja koja će ih odvesti
u carstvo tame.
Oni koji Mi ostanu odani i oni koji odbijaju grozotu, biti će vođeni
Apostolom Petrom, koji je sjedio na prvoj Rimskoj Stolici. On će voditi
Moga ljubljenoga Benedikta, koji će im, kako je naviješteno, pomoći
da vide Istinu. On će morati svjedočiti užasu, ali podržavati će ga oni
koji su se zakleli na vjernost Jedinoj Pravoj Riječi Božjoj.

I tako će raskol započeti. One koji slijede lažno naučavanje, gdje se Ja,
Isus Krist, ne štujem, Zvijer i njegovi demoni će rastrgati na komade.
Oni Moji nevini sluge, koji do sada nisu prihvatili ove Poruke, sada
će Mi potrčati radi utjehe. Moja proročanstva ne lažu i vrlo brzo će
mnoge od tih jadnih duša biti izbačene iz Svete Stolice. Oni će biti
optuženi za zločine protiv Petrove Stolice i biti će javno poniženi u
Moje Sveto Ime.

Ja im kažem ovo. Ostanite mirni i budite u miru, jer kada slijedite
Istinu biti ćete spašeni. Vi nikada ne smijete prihvatiti razblaženo
naučavanje, koje će biti bez Moga Autoriteta. Onima koji prihvaćaju
laži, u vjeri da činite svoju dužnost, vi morate shvatiti da ćete se suočiti
s teškim putem. Vi imate dva izbora. Ostanite u Svjetlu Božjem ili
okrenite svoja leđa Mojim Svetim Sakramentima.
Uskoro, mnogi od vas će jasno vidjeti ono na što sam vas Ja upozoravao.
Raskol će biti žestok i rat će uslijediti između Istine i laži. On će oboriti
Katoličku Crkvu, dok ne bude nalikovala na hrpu kamenja, ali Jedna
Prava Crkva će ostati uspravno stajati, dok Moji vjerni sluge grade
Moju Vojsku Ostatka. Oni će se boriti do samog gorkog kraja da održe
Svetu Riječ Božju.
Vaš Isus