Mjesečni arhivi: veljača 2018.

Lažni prorok – vuk u janjećoj koži

Zadnjih pet godina, s Božjom pomoći, nastojim prenijeti ljudima Knjigu Istine, ovu posljednju, najvažniju Misiju od Boga.
Prije nekoliko dana, sanjao sam jedan san, koji mi se učinio jako bitnim za našu Misiju i evo, dobio sam dozvolu da ga podijelim sa vama, u nadi da će nas sve učvrstiti, u našoj zajedničkoj misiji!
Pa krenimo redom…
Stojim u Zagrebačkoj Katedrali. S moje lijeve strane nalazi se naš Katolički svećenik, a s desne, u svojoj bijeloj haljini, papa Franjo.
Prisustvujem žustrom monologu kojeg ne razumijem potpuno, no prema užurbanim gestama pape Franje i njegovom oštrom govoru, naslućujem da se radi o naredbama, koje Franjo upućuje našem svećeniku. Svećenik stoji ukipljen, na njegovom licu nazire se strah i čuđenje.
No oni, kao da me ne primjećuju ili ne obraćaju pažnju na mene, mada stojim tik uz njih.
U jednom trenutku, Franjo kriomice pruža ruku, nalik na životinjsku pandžu sa dugim noktima, prema svećeniku koji ništa ne primjećuje.

Videći to, odgurnem Franju sa riječima “Što to radiš?”. Na moje iznenađenje, on prosikće nešto kroz stisnute zube, da li kletvu ili psovku, nisam razumio, te krene prema meni pun bijesa, što sam ga prekinuo, nastavljajući divljački gestikulirati, drsko mi govoreći ili psujući, s mržnjom u očima.
Ni sam ne znam kako, ali bez ikakvog straha, uhvatio sam ga čvrsto za ramena, ne bi li ga smirio, govoreći “Što je tebi, zar ne znaš da si na svetom mjestu?”.
Na te moje riječi, kao da je skliznula sa njegovih ramena haljina koju sam držao u rukama, i pokažu se koščata ramena jednog sitnog, mršavog starca.
Nakon toga sam se probudio.
Dok sam promišljao o snu, postalo mi je jasno da Knjiga Istine, stoji kao štit od Franjine obmane, kojom nastoji zavesti naše svećenike. Ona razotkriva našim svećenicima, ono što Franjo doista jeste, vuk u janjećoj koži.
Komentar: Ovakva svjedočanstva vjere pokazuju koliko je Bog stvarno s nama i koliko kroz razne događaje moćno stoji Knjiga Istine nasuprot lažne crkve koja se uzdiže među nama. Proučimo ovu Poruku u nastavku, na njenu petu obljetnicu, koja je se tada činila kao san, a danas vidimo i svjedočimo njenu istinu i stvarnost.
Lažni prorok će sada preuzeti Rimsku Stolicu
Knjiga Istine, 17. veljače 2013.

Moja predraga kćeri, razdoru unutar Katoličke Crkve, kao što je naviješteno, sada će svjedočiti svi na svijetu. Odlazak Moga predragog Svetog Namjesnika Pape Benedikta XVI označava početak kraja. Preko tebe, Moga odabranog proroka, u posljednje dvije godine sam pokušao pripremiti Svoju Crkvu na Zemlji za ovaj tužni događaj.
Masonska elita je zgrabila nadzor nad Mojom Crkvom i izvršiti će najzlobniju prijevaru nad katolicima. Ključevi Rima koje je predao Meni Moj Otac, sada su u Mojim Rukama.
Usmjeravati ću sve Moje sljedbenike kako bi se Istina održala, a Moja Sveta Riječ ostala netaknuta.
Lažni prorok će sada preuzeti Rimsku Stolicu, a Moja Riječ, kao što je bilo u Mom Vremenu na Zemlji, smatrati će se krivovjerjem.

Ne varaj se, jer dok se prijevara prikazuje svijetu, kao da nova vladavina predstavlja Istinu, ti Moja kćeri, strašno ćeš patiti u Moje Sveto Ime poput proroka koji su došli prije tebe.
Moji sljedbenici moraju ostati smireni i moliti za Spasenje svih Mojih najposvećenijih slugu koji će biti uhvaćeni u ovu grozotu. Pozivam ih da odgovore kako slijedi.
Nastavite slijediti Moja Učenja. Nikada se ne odričite Riječi Božje. Ostanite vjerni svojim posvećenim dužnostima i udjeljujte Svete Sakramente kako sam vas Ja poučio.
Učenja Katoličke Crkve, koja se zasnivaju na svom oblikovanju od Moga Apostola Petra, ostaju nepogrješiva.
Sada će se to promijeniti, kada utemeljenje bude uzdrmano nadolazećim promjenama.
Uskoro, više nećete moći prepoznati Moju Crkvu i osjećati će te se vrlo neugodno kada budete svjedočili kako se krivotvori Moja Sveta Riječ.
Vaš Isus

Brak nije prihvatljiv pred Mojim Oltarom, ako je između dvoje ljudi istoga spola

Knjiga Istine, 15. veljače 2013.
Moja predraga kćeri, ova Misija mora sada ići dalje kako bi prigrlila i privukla one koji ne vjeruju u Moja Učenja i one koji sebe smatraju kršćanima, ali koji Me priznaju samo u malim mjerama.

Njihova ravnodušnost je bolna. Njihovo tumačenje Mojih Učenja, koja su iskrivljena kako bi odgovarala njihovim svjetovnim načinima života, najgori je oblik izdaje Mene, njihovog Isusa.
Mladi, srednjih godina i stariji, svi takozvani sljedbenici Kršćanstva, vrijeđaju Me svojim vlastitim, razvodnjenim shvaćanjem, za koje vjeruju da je prihvatljivo Bogu. Stvaraju novo učenje, vlastito, koje odgovara njihovim načinima života. Zatim, vjeruju da i dalje mogu udovoljiti Bogu i da je njihovo učenje Njemu prihvatljivo.
Znajte da je samo Istina prihvatljiva Bogu. Neće čuti pokušaje kojima bi Ga udobrovoljili. Bog nikada neće prihvatiti laži. Ništa, bez obzira koliko dobro bilo dotjerano i zaodjenuto u prekrasan jezik, što promiče nova shvaćanja u Kršćanstvu, a prihvaća i dopušta grijeh, neće biti prihvaćeno u Očima Boga koji sve vidi. On nikada neće prihvatiti nove zakone koji omalovažavaju Sakramente, koje sam postavio Ja, Isus Krist, Spasitelj Svijeta.

Spasio sam vas kako bih vam pomogao da postanete slobodni od stiska kojega sotona ima nad srcima ljudi. Dao sam Svoj Život, dobrovoljno, kako bih vas spasio i oslobodio lanaca kojima su vas vezali sotona i vatre pakla. To je značilo da pakao više nije imao moć nad vama, jer vam je dana sloboda izbora života u Mom Kraljevstvu ili smrti u bezdanu pakla.
Ali, što čovjek u današnjem svijetu radi kako bi Mi se odužio za ovaj izvanredan dar? Pokušavaju opravdati grijeh u Mojim Očima. Pokazuju uvredljive grijehe preda Mnom i mole Me da prihvatim laži i neistine. Još gore, žele prilagoditi Moje Svete Sakramente na različite načine kako bi odgovarali njihovim potrebama i onda Mi pokazuju grozotu. Brak nije prihvatljiv pred Mojim Oltarom, ako je između dvoje ljudi istoga spola. Ipak čine to i vrijeđaju Me. Usrdno Me mole da prihvatim grijeh, opravdavajući uvrjede protiv Zapovijedi Moga Oca. Pokušavaju se uvjeriti da je to prihvatljivo, pred Bogom, a to nikada ne bi moglo biti.
Svi Božji Zakoni su stvoreni na Nebu. Grijeh je grijeh, u Očima Božjim i nikada se ne može opravdati ljudskim tumačenjem.

Zavaravajuće promišljanje ovih suvremenih kršćanskih zastupnika, koji nastoje svakom prilikom promijeniti i prilagoditi Učenja Kršćanstva, šteti Mojoj Crkvi. Uzrokuje strašan nered.

Rugaju se Bogu i Mojoj Smrti na Križu.
Tako se kršćani vraćaju na poganizam, a preokret može biti brz. Lažni bogovi, lažni hramovi, lažne religije, svi imaju jednu zajedničku stvar. Njihovi sljedbenici poštuju boga, kojeg su stvorile ljudske ruke. Takve religije vrijeđaju Boga, a u jednoj crkvi, masonskim hramovima, iskazuju štovanje, ne Bogu uopće, već Zvijeri.
To je cijena slobode dane svijetu Mojom Smrću na Križu. Zbog toga svijet treba prihvatiti Istinu i ne postati plijen prijevare, koju će Zvijer usaditi među vas kako vrijeme ide dalje.
Vaš Isus

Bog Otac: Ne postoji ništa što Ja ne bih učinio za Moju djecu. Nijedna žrtva nije prevelika.

Knjiga Istine 9. veljače 2014.
Moja najdraža kćeri, ne postoji ništa što Ja ne bih učinio za Moju djecu. Nijedna žrtva nije prevelika.
Ja Sam se ponizio kako bih stavio Moje Srce pred njihove noge, a ipak oni će Ga nastaviti gaziti. Ja ponižavam Sebe pozivajući ih preko ovih Poruka, a oni Mi se izruguju i podsmjehuju.
Ja Sam im dopustio da bičuju i ubiju Moga Sina, a oni podcjenjuju Veliku Žrtvu koju Sam učinio za njih, da im dam život i oslobodim ih od robovanja zlome.
Ja Sam ih molio da isprave svoje putove, a oni se ne obaziru na Mene. Ja Sam poslao odabrane duše da govore s njima i da proglase Moju Riječ, a oni su pljuvali u njihova lica.
Ja Sam im poslao kazne, a oni iz njih nisu učili. Umjesto toga, oni su tvrdili da su one bile tek igra sudbine i da nisu imale ništa sa Mnom.
Ja Sam im poslao Moju Ljubav, preko čudesnih Darova koji su dani vidjeocima, ljudima koji imaju vizije, Svecima i prorocima, a samo ih je malo od njih iskoristilo. Upamtite Moje Riječi sada, Knjiga Istine je najveći Dar koji Sam Ja dao svijetu, otkada Sam poslao Moga jedinog Sina da vas otkupi. Ja ostavljam u baštinu ovaj Dragocjeni Dar da bi otvorio vaše srce, oslobodio vašu dušu od njene navezanosti na đavolske napasti i pomogao vas pripremiti za Moje Kraljevstvo.
Moj Moćni Zahvat u ovo vrijeme znači da će brzina kojom će se Moja Riječ širiti, počevši od danas, potresti i iznenaditi mnoge. Kada čujete Moju Riječ, kako se govori na svakom jeziku, što je uključivalo malo organizacije od ljudske ruke, biti će vam dan dokaz Snage Duha Svetoga.


Ja ću osigurati da Moje Djelo opstane. Ja ću prijeći preko svih onih koji pokušavaju zaustaviti Moju Ruku. Ja ću odgurnuti na stranu one koji su vođeni duhom zla i prigušiti zvuk njihovih nevrijednih glasova.
Ja ću, snažnim udarcem Moje Ruke, utišati one koji Me pokušavaju zaustaviti, dok je sve što Ja želim spasiti svaku pojedinu dušu. Ja Sam odlučan ne dozvoliti da ovo Djelo bude zanemareno, jer kada Ja dajem Moje Ovlaštenje Misiji, kao što je ova, možete biti sigurni da je ljudska moć ništa u usporedbi s tim.
Budite spokojni, draga djeco i ufajte se u Mene, vašega ljubljenoga Oca. Moja Ljubav je tako velika da ne može oslabiti, bez obzira koliko strašno griješili. Ja dopuštam ove kušnje, nevolje i zle planove da izbrišu sve tragove Moga Sina, ali samo nakratko. Nikada se nemojte bojati Mojih Planova, jer oni imaju svrhu, a to je da izbrišu sve zlo i svima vama donesu život Slave, u skladu s Mojom Svetom Voljom. Imate se mnogo čemu radovati. Sve što Ja tražim jest da molite i slijedite sve što Sam vam Ja dao, u ovo vrijeme, preko Moje Svete Misije da vam svima donesem posljednji, neprocjenjivi Dar kojega Sam stvorio za vas u Novome Nebu i Novoj Zemlji – Mome Novome Raju – kao što je i trebalo biti kada sam stvorio Adama i Evu.
Uvijek se sjetite Moje Ljubavi prema svima vama, kada se osjećate slabo i ranjivo, jer Ona je tako velika da je izvan vašeg poimanja.

Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog

Zloduh je snažniji od čovjekove volje

Knjiga Istine, 8. veljače 2015.
Moja predraga kćeri, dok Duh Sveti prožima ove Poruke, Moja Riječ, kao što je to bilo tijekom Mog Vremena na Zemlji, širi se poput munje. Brzina kojom se Duh Sveti širi je iznad shvaćanja smrtnog čovjeka. I, dok Duh Sveti Utješitelj, Snagom Božjom, prekriva duše svih onih s poniznošću u njihovim srcima, zloduh će ga slijediti posvuda gdje bude Prisutan.
Zloduh je snažniji od čovjekove volje, ali je bespomoćan protiv djece Božje koja stavljaju sve svoje ufanje u Njega. Zloduh će uvijek imati jednu pobudu, a to je da prevari.

Sotona, veliki prevarant, koristit će oholost u duši da uvjeri čovjeka da njegovo manjkavo shvaćanje može odlučivati što je dobro ili zlo. Žrtva će vjerovati da može nadzirati svoju vlastitu sudbinu i zato je njena vjera, ono malo što je može imati, na drugom mjestu.
Sloboda savjesti može voditi slabe duše da odbace Postojanje Boga. Druge duše koje prihvaćaju Postojanje Boga dozvolit će svojim osobnim mišljenjima da nalažu njihovom vlastitom tumačenju Tko je Bog i kako Bog odgovara grješnicima. U oba slučaja, oni će odbaciti Vlast Božju u korist onoga što oni žele vjerovati. Njihova oholost će voditi njihovoj propasti.
Đavao je vrlo lukav i reći će takvim dušama “ učini što ti tvoja savjest govori“ i uvjerit će ih da joj daju prednost iznad Riječi Božje. O kako se olako upravlja čovjekom koji, zbog grijeha, postaje žrtvom takve prevare. Dođite, kažem vam, tko ste vi da odlučujete da vi znate više o Meni od onoga čemu Sam vas Ja poučio? Moja Učenja su jasna, određena i nikada se ne povlače. Ako ne možete vjerovati Riječi Božjoj, onda ne možete uistinu ljubiti Njega. Vašom slobodnom voljom birate u što vjerujete. Ali čovjek koji iskrivljuje Riječ Božju, da se slaže s njegovim shvaćanjem Moje Riječi i da odgovara njegovim vlastitim potrebama, čovjek je koji će podleći napasti zloga.
Posvuda gdje se drži Moje Riječi, đavao će se motati čekajući da upropasti duše koje cijene svoja vlastita stajališta i mišljenja iznad Riječi Božje. Svaki čovjek koji ostaje čvrsto uz Istinu suočit će se sa strašnim napastima od strane prevaranta koji nikada neće stati u svojim naporima da ga zavede. Zato, posvuda gdje Duh Sveti širi Svoja Krila, zloduh će Ga slijediti svakim korakom puta. Nemilosrdan, razočaran i odlučan mučit će one duše koje su blagoslovljene Snagom Duha Svetoga.
Vi nećete vidjeti da se zloduh pokušava petljati s dušama koje je već pridobio, jer ih on ne treba. Čovjek koji Me ljubi i slijedi Riječ Božju je ranjiv, jer on je najviše potraživan plijen. Međutim, vi nikada ne smijete vjerovati da ste dovoljno jaki da izdržite takve napade na vašu vjeru, jer svatko od vas je grješnik. I kao grješnici, osim ako ne očistite svoje duše kroz redovito pomirenje, vi ćete Me također izdati, jer sami nećete biti dovoljno jaki da izdržite pritisak da Me zaniječete.
Nikada ne zaboravite na što Sam vas Ja upozorio. Vi se nalazite u sred najveće duhovne bitke svih vremena. Samo najspremnije, najjače i najčišće duše će je preživjeti.
Vaš Isus

Djevica Marija: Nitko neće spriječiti otkrivanje Knjige Istine svijetu

Knjiga Istine, 1. veljače 2012.
Dijete Moje, kada radiš za Moga ljubljenog Sina, Isusa Krista, moraš pokazati poslušnost u svako doba.
Nikada ne dovodi u pitanje Njegovu Svetu Riječ, jer On govori Istinu i samo Istinu.
Od početka mnoga Moja djeca ispituju svaku Riječ koju On izgovori. Za svakoga tko sluša Njegovu Svetu Riječ sadržanu u Knjizi Moga Oca, uvijek postoji drugi koji tumači Njegovu Riječ na drugačiji način.
Moraš učiniti sve što se od tebe traži po uputama Moga Sina. Nikada ne podliježi onima koji zahtijevaju da Njegove Riječi budu prilagođene njihovom tumačenju.
Idi brzo dalje, dijete Moje, kako bi prenijela Poruke koje je Moj Sin dao svijetu kako bi spasio grješnike koji su izgubljeni.
Moj Sin ima jednu namjeru, a ta je spasiti duše.
Ne boj se, dijete Moje, jer sve što ti Moj Sin kaže nije proturječno Učenjima Njegove Presvete Crkve na Zemlji.
Njegovi darovi Mojoj djeci su vrlo posebni i daju se svim dušama na ovom Kraju Vremena.
Tako je velikodušan i milosrdan Moj Sin, da želi obasuti grješnike posebnim milostima kako bi osigurao njihovo Spasenje.
Svakoga tko pokuša zaustaviti Moga Sina u Njegovoj Misiji pripreme svijeta za Njegov Drugi Dolazak, zaustaviti će Ruka Moga Vječnog Oca.
Ovo djelo, otkrivanje Knjige Istine dok se pečati objelodanjuju, jedna je od najvažnijih Misija na Zemlji za Moga Oca.

Svijetu je obećana Istina u ovo vrijeme.
Istina se mora reći svim dušama, vjernicima i nevjernicima, jer su se toliko udaljili od Crkve da im se mora dati na ovaj način.
Svi su Anđeli poslani na Zemlju da zaštite čovječanstvo od prevaranta i laži koje on širi o Istini Vječnog Spasenja.

Čovječanstvo možda ne želi čuti Istinu i mnoge prepreke će biti stavljene pred tebe, dijete Moje, ali one će biti beskorisne.
Nitko neće spriječiti otkrivanje Knjige Istine svijetu, jer ako to pokušaju učiniti, osloboditi će se Moć Moga Oca poput plamenova vatre izlivenih s Nebesa.
Dijete Moje, nikada ne sumnjaj u ove Poruke kada su ti dane.
Nemoj nikada promijeniti nijednu Riječ kako bi odgovarala onima koji te pokušavaju natjerati da izmijeniš Riječ Božju.
Može biti samo jedan gospodar, a to je Bog, u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Idi sada s uvjerenjima koja si trebala.
Zapamti, ove Poruke od Moga Sina su za svu Božju djecu, a ne samo za Njegovu Katoličku Crkvu ili za Njegov odabrani narod Židove. One su za svakoga.
Moj Otac jednako ljubi svaku dušu. Nijedna se duša ne smatra važnijom od druge.

Vaša Nebeska Majka
Majka Spasenja