Mjesečni arhivi: svibanj 2018.

Molimo danas 25. 5. 2018. svim svojim srcem za Irsku

Knjiga Istine, Petak, 17. veljače 2012., 15:30h

Ja sam tvoja ljubljena Majka, Kraljica Anđela, Djevica Marija, Bezgrješno Začeta.

Oh, koliko Ja danas plačem, jer Irska, zemlja najposvećenija Meni svojoj ljubljenoj Majci postaje plijen zloga.

Velika je tama sišla na ovaj narod. Mnogi su izgubili svoju vjeru, kao što su mnogi okrenuli srca od Moga ljubljenoga Sina, Isusa Krista.

Moja djeca u Irskoj su dopustila zlome da im okameni srca.

Oni koji ljube Moga Sina su u boli dok svjedoče sekularizmu koji je preuzeo nadzor nad ovom, nekoć svetom zemljom.

Čine se pokušaji uvođenja pobačaja i ako se to dogodi, duboko će uvrijediti Moga dragoga Sina.

Moja djeco, ako uvedete pobačaj u Irsku, prekinuti ćete vezu koja vas je dovela tako blizu Moga Srca.

Toliki mnogi ljudi u Irskoj danas vrijeđaju Moga Sina kroz nepoštovanje koje Mu pokazuju. Ni Mene više ne podnose, a Moje Ime je poniženo.

Djeco Irske, odabrani kao posebne duše kako bi prenijeli Riječ Moga Oca širom svijeta, morate Me slušati.

Molite, molite, molite kako se ne bi ostvarili ovi planovi uvođenja zakona o pobačaju.

Ako se to dogodi, Irska će izgubiti mnogo milosti u Kraljevstvu Moga Oca.

Grijeh pobačaja najteži je grijeh u Očima Moga Oca. To je najgora vrsta genocida.

Morate se boriti protiv toga zla, djeco. Morate to učiniti sada, inače će oslabiti posljednja Božja veza, koja bi trebala biti ojačana.

Morate ustati djeco i vratiti natrag svoju katoličku i kršćansku vjeru, jer su vam ukradene.

Nemojte dopustiti da vas oni moćni ismijavaju kada proglašavate Svetu Riječ Božju.

Taj duh tame sada ne prekriva samo vašu državu, već i Svetišta u kojima bi se Mene trebalo štovati.

Ja plačem u tuzi dok gledam kako moja ljubljena Irska otpada s puta.

Ipak, postoji nada djeco. Ali morate se snažno ujediniti kako bi zaštitili svoju vjeru.

Uskoro ćete biti prisiljeni napustiti ne samo katoličku vjeru, već vašu kršćansku vjeru. Vratite natrag svoju zemlju iz socijalizma i sekularne diktature.

Oni će se zalagati za prava građana, ali će nijekati ista prava za koja će tvrditi kako ih štite, uključujući pravo na molitvu.

Oni će vas prisiliti da zakonski prihvatite pravo na ubojstvo djece koja još nisu rođena.

Zapamtite, svaku dušu je s ljubavlju stvorio Bog, Svemogući Otac.

Svaki čovjek koji odabere pobačaj ili sudjeluje u zlodjelu pobačaja čini smrtni grijeh.

Molite, molite, molite Moju Križarsku molitvu (32) za Irsku.

Majko Spasenja, moli za Svoju djecu u Irskoj kako bi se spriječilo nametanje opakog čina pobačaja. Zaštiti ovaj sveti narod da ne utone u još veći očaj i tmine koje su se nadvile nad našom zemljom. Izbavi nas od zloga koji želi uništiti Tvoju djecu koja se tek imaju roditi. Moli da te vođe imaju snage poslušati one koji ljube Tvoga Sina, te tako nasljeduju Učenja Gospodina našega Isusa Krista. Amen. 

Idi sada, dijete Moje i reci Mojoj djeci u Irskoj da moraju biti jaki. Moraju stati uz ono što je ispravno.

Nikada se ne smiju bojati proglašavati Istinu, Svetu Riječ Božju, bez obzira koliko to moglo biti teško.

Vaša ljubljena Kraljica Neba

Majka Spasenja

 

Knjiga Istine točno 5 godina prije Seminara u Zagrebu na Duhove 2018

Knjiga Istine, Ponedjeljak, 20. svibnja 2013.

Moja predraga kćeri, dok se ova Misija postupno širi, Moja Riječ će biti izgovarana na mnogim jezicima. Moje Poruke, koje su ti danas dane, ražaruju Moju Svetu Riječ u Novome Zavjetu. Moje Poruke također podsjećaju svijet na Riječ Božju, koja je sadržana u Presvetoj Bibliji.

Ja ne pišem iznova Riječ, Ja vas jednostavno podsjećam što Ona znači danas. Ja također govorim svijetu da ih pripremim za Moj Drugi Dolazak, jer ne želim da oni budu izgubljeni. S velikom ljubavlju i radošću Ja promatram kako Me Moji vjerni sljedbenici prihvaćaju onakvoga kakav Ja Jesam. Oni koji su odmah znali da sam to bio Ja, Isus Krist, Koji im je govorio preko ovih Poruka, su blagoslovljeni. Oni su ti koji nikada nisu sumnjali. Oni su mogli osjetiti Moju Prisutnost. Moja je Riječ probola njihova srca poput mača. Moj je Duh dotaknuo njihove duše. Oni su znali. Oni su Me prepoznali, a kako pate zbog toga.

Vi, Moja dragocjena djeco, znate da kada ste odgovorili na Moj Poziv, da sam vam Ja dao poseban Dar, blagoslov, koji će vam pomoći da izdržite ovaj Put prema Vječnom Životu. Vi ćete trebati ove Darove, zato što ćete vi biti okosnica Moje Vojske Ostatka i vi ćete voditi druge, koji će vas u konačnici slijediti.

Ljudi, iz svih naroda, slijediti će vas kada se više ne budu imali gdje okrenuti i vi ćete sa njima dijeliti Moja Učenja. Svima onima odanima Meni, Isusu Kristu, biti će dani novi Darovi kako bi im se pomoglo da se ujedine diljem svijeta u jedinstvu sa Mnom. Svi oni među Kršćanskim Crkvama će najprije doći k Meni. Zatim će se Židovi s vremenom okrenuti i konačno Me prihvatiti. Sve druge religije shvatiti će Istinu Mojih Učenja i oni će Me također slijediti. Ali oni neće svi prihvatiti Istinu, čak i kada im bude prikazana baš pred njihovim očima.

Zatim su tu nevjernici, mnogi od njih dobri ljudi. Oni koriste ljudski razum kako bi iznijeli sve razloge zašto Bog ne Postoji. A ipak će oni, uključujući mnoge njihove Kršćanske kolege koji su mlaki u svojoj vjeri – najprije Meni potrčati. Njihova srca će biti otključana i zbog toga jer će samo vidjeti svjedočanstvo koje im Ja donosim, oni će znati da ih Ja pozivam. Oni Mi se neće oduprijeti, za razliku od onih tvrdoglavih duša koje misle da znaju više od Mene o obećanju koje sam Ja dao da ću se vratiti da predstavim Posljednji Zavjet.

Svaki zadatak koji vam Ja dam, dovesti će do toga da će sve više i više naroda uzeti Moj Križ da bi stvorili jedan put prema Meni. Nikada ne oklijevajte da idete sa Mnom kada vas Ja pozovem, jer kada Mi odgovorite, vi ćete uništiti moć zla. Zlo vam može uzrokovati bol, ali kada Mi dopustite da vas vodim, vi možete nadići bilo koju prepreku na vašemu putu.

Ja vas ljubim i Ja vas vodim, baš kao što Ja štitim Moje Molitvene Zajednice diljem svijeta.

Vaš Isus

Još jednom vas pozivamo na Seminar za Sloveniju, Hrvatsku i BiH, koji će se održati u Nedjelju Duha Svetoga 20.05. u Zagrebu, u poslovnom tornju Chromos, Ulica grada Vukovara 271.  Dobro došli!

 Hvaljen Isus i Marija

Seminar Knjiga Istine 2018 za Sloveniju, Hrvatsku i BiH

Hvaljen Isus i Marija!

Seminar će se održati u Nedjelju Duha Svetoga 20.05. u Zagrebu, u poslovnom tornju Chromos, Ulica grada Vukovara 271.Očekujemo vas u prizemlju zgrade u dvorani ‘’Zagreb’’ 20. 5. 2018., od 12 do 19 sati.

Molimo vas da odete toga dana na Svetu Misu, najbolje prije Seminara. Također vas molimo da se Ispovjedite ovih dana prije Seminara.

Sutra 11. 05. Počinjemo devetnicu za ovaj Seminar i njegove buduće plodove. Molite ono što vas Duh Sveti nadahne. Ako jedan dan ne možete sve izmoliti, nadoknadite sljedeći.

Za dodatne informacije  možete poslati sms na 099 443 7553. Ne čekajte zadnji dan, jer je iskustvo prijašnjih godina takvo da sms na dan Seminara bude neobjašnjivo blokiran.

Ulaz je slobodan. Pozovite obitelj i prijatelje.

Slava Bogu Ocu i Sinu i Duhu Svetome