783. NAIZGLED AUTENTIČNA STAJALIŠTA KOJA ĆE ONI PREDSTAVITI, BITI ĆE VIĐENA KAO NOVI OBLIK KATOLICIZMA

783. NAIZGLED AUTENTIČNA STAJALIŠTA KOJA ĆE ONI PREDSTAVITI, BITI ĆE VIĐENA KAO NOVI OBLIK KATOLICIZMA

Petak, 3. svibnja 2013., 18:15h

Moja predraga kćeri, đavolji plan da se uništi Katolička Crkva iznutra već se događa. Sve što je Bogu Sveto biti će bačeno na stranu i oni poglavari novouređene suvremene crkve, koja će uskoro svima biti predstavljena da ju vide, biti će liberalni u svojim stajalištima, ali oni će biti neprijatelji Istine.

Naizgled autentična stajališta koja će oni predstaviti, biti će viđena kao novi oblik Katolicizma. Mnogi kršćani će reći, kakve veze ovo ima sa mnom?

Kada je Moja Crkva, koju je utemeljio Moj Apostol Petar, onesposobljena na ovaj način, to će utjecati na sve one koji Me slijede. Kada su Moja Riječ i Moja Učenja rastavljena i zatim učinjena prihvatljivima sebičnim potrebama čovjeka, iako su laži, ona će s vremenom biti smatrana Istinom.

Laži, predstavljene svijetu zbog đavolje zaraze, sve će Kršćanske Crkve tretirati kao prihvatljive u njihovim očima. Nijedna Kršćanska Crkva neće izbjeći ovom napadu – napadu koji je namjerno i brižljivo planiran više od stoljeća.

Ne varajte se, kada je Moja Riječ patvorena, Istina će biti rastrgana na dvoje. Laži truju dušu. Kad se to dogodi, ljudi će nesvjesno slijediti put koji će završiti u očaju. Ja nalažem svima koji Me sada slušaju da ostanu usredotočeni na Istinu u svako doba. Vi ne smijete prihvatiti nikakve promjene koje će od vas tražiti da ih prihvatite kao dio nove Crkve koja ne dolazi od Mene.

Vaš Isus