835. USKORO ĆE DOĆI DO SNAŽNIH POTRESA U RUSIJI I KINI I ONI ĆE SE DOGODITI JEDAN ZA DRUGIM

835. USKORO ĆE DOĆI DO SNAŽNIH POTRESA U RUSIJI I KINI I ONI ĆE SE DOGODITI JEDAN ZA DRUGIM

Srijeda, 3. srpnja 2013., 13:30h

Moja predraga kćeri, kako Mi je nedostajalo tvoje vrijeme i kako se radujem da se duhovna tama, koja te je prekrivala danima, sada podigla. Ti moraš nastaviti moliti Presvetu Krunicu zato da bi se zaštitila i sve će biti dobro.

Zemlja će se tresti, kao što je naviješteno i njena jedna trećina će biti spaljena kao izravna posljedica grijeha čovjeka. Molitva može smanjiti većinu ovih plamenova, koji će se izliti na dijelove svijeta gdje bezbožni zakoni razjaruju Moga Oca.

Grijeh protiv Zakona Božjih će se podnositi dok god oni koji znaju Istinu i prihvaćaju Riječ Božju odaju počast Njemu. Ali sada, oni koje ste postavili na moćne položaje okrenuli su svoja leđa Bogu. Zbog toga će oni biti kažnjeni ekološkim previranjem. Pročišćenje je jedino sredstvo da se probudi čovječanstvo, tako će tražiti pokajanje za svoje duše. Druga sredstva, premda stvaraju obraćenje, nisu bila dostatna. Čovjek će trpjeti veliki niz kazni, dok nastavlja prihvaćati poganstvo i međusobno se ubijati.

Božje Posredovanje je nužno. Bez Njega vi bi bili napušteni.

Uskoro će doći do snažnih potresa u Rusiji i Kini i oni će se dogoditi jedan za drugim.

Ekstremni vremenski uvjeti i iznenadne promjene temperature, od hladne do vrlo vruće, moći će se vidjeti. Godišnja doba se neće više moći vidjeti na način kako su bila u prošlosti.

Poplave i morske oluje biti će viđene u dijelovima svijeta, koji ih do sada nikada nisu iskusili. U zemljama koje su prihvatile bezbožne zakone protiv Boga, potresi će prodrmati njihovim teritorijima i oni koji Me znaju znati će zašto se događaju.

Kada se kazne dogode, doći će do druge užasne kazne koja će biti nanijeta lažnim crkvama koje namjerno sprječavaju Istinu. Jer one će najviše trpjeti zbog duša koje su ukrale od Mene.

Dok Ja otkrivam sve više o proročanstvima, koja su sadržana u Pečatima, čovjek će konačno prepoznati Istinu. I premda je Bog Ljubav i premda je Bog Pravedan, Njegove kazne će se slijevati na čovječanstvo da ga oslobodi njegove taštine, ega i sebeljublja, kako bi čovjek postao dostojan da uđe u Njegov Novi Raj. Samo onima čistih i poniznih srdaca biti će dan ovaj Dar.

Vaš Isus