846.NE MOŽETE ME UISTINU SLIJEDITI BEZ PODNOŠENJA BOLI KRIŽA

846.NE MOŽETE ME UISTINU SLIJEDITI BEZ PODNOŠENJA BOLI KRIŽA

Srijeda, 17. srpnja 2013., 11:40h

Moja predraga kćeri, kako Me molitve svih Mojih ljubljenih sljedbenika podižu u ovo vrijeme. Ja Sam u njihovim srcima i dušama i njihove duše su obdarene. Ja moram tražiti od njih da trpe ismijavanje s kojim će se suočiti jer slijede Moj Put i zbog Moga Križa, kojega nose, ali s vremenom oni će shvatiti zašto to mora tako biti.

Ne možete Me uistinu slijediti bez podnošenja Boli Križa. Kada Me ljubite, Svjetlo je prisutno u vašoj duši. To čisto Svjetlo je poput magneta, dok privlači najgore u drugim ljudima. Dobronamjerne duše su često napadnute od zloduha, da ozlijede svakoga tko slijedi Istinu Mojih Učenja.

Kada vi proglašavate Istinu Božju, vas će mrziti oni koji ne ljube Boga. Kada Me slijedite, čak i u tišini, vi trpite istu bol. Tu bol su uzrokovali oni – obično oni kojima ste naklonjeni i koje poštujete – koji vas napadaju, jer Me ljubite i vjerni ste Mojim Učenjima.

Došlo je vrijeme da vi izađete i glasno govorite o Mojim Porukama. Svećenicima, međutim, će ovo biti teško, jer oni moraju ostati poslušni svojim nadređenima. Mnogi u Mojoj Crkvi će biti uplašeni da svjedoče o Mojim Porukama, ali to ne znači da oni ne mogu braniti Istinu Moje Svete Riječi. Riječ, koja je dana Mojim Apostolima i dalje živi, premda je mnogi pokušavaju uništiti. Vi ćete primijetiti kako Me se malo štuje u javnosti – gotovo nikada.

Moja Učenja više ne igraju važnu ulogu u vašem društvu. Vi morate zahtijevati, bez obzira kojoj Kršćanskoj Crkvi pripadate, da Moji sluge ne zaborave spomenuti Moje Ime, kada govore o dobru, jer dobro ne može doći iz kamena. Dobro može doći jedino od Boga.

Vaš Isus