870. KADA VI BRANITE MOJU RIJEČ, SMATRATI ĆE VAS OKRUTNIMA, NEOBZIRNIMA I BEZ SUOSJEĆANJA PREMA ONIMA KOJI NE VJERUJU U BOGA

870. KADA VI BRANITE MOJU RIJEČ, SMATRATI ĆE VAS OKRUTNIMA, NEOBZIRNIMA I BEZ SUOSJEĆANJA PREMA ONIMA KOJI NE VJERUJU U BOGA

Ponedjeljak, 5. kolovoza 2013., 18:33h

Moja predraga kćeri, kako Ja plačem s tugom kada vidim užasnu podjelu koja se nazire unutar Moje Crkve na Zemlji. Gorčinu Moje Boli ipak olakšavaju oni koji Me uistinu ljube i koji već osjećaju zabrinutost zbog načina na koji se odnose prema Mome Tijelu.

Vi nikada ne smijete osjećati potrebu da prihvatite bilo koji čin, djelovanje ili riječi koje su protiv Mene. Ako se osjećate neugodno zbog onoga čemu svjedočite, unutar Moje Crkve, od strane onih koji se kunu da su u jedinstvu sa Mnom, kada oskvrnjuju Moje Tijelo, vi morate slijediti vaše srce. Ja Sam s vama svake sekunde ovog velikog otpadništva i za one koji će Me nastaviti zazivati, Ja ću otvoriti vaše oči za Istinu, kako bi Mi ostali vjerni.

Vrijeme je gotovo nad vama sada. Vrata Moje Crkve uskoro će biti zatvorena onima koji će ustrajati da ostanu vjerni tradicionalnom nasljedovanju Kršćanstva. Ova vrata će biti zalupljena vama u lice kada budete svjedočili za Mene. Vaša vjera će biti ismijavana, na najlukaviji način, kako bi kada budete branili Moju Riječ, vi bili smatrani okrutnima, neobzirnima i bez suosjećanja prema onima koji ne vjeruju u Boga.

Vi ćete biti ukoreni, ako ste Moj posvećeni sluga i biti ćete prisiljeni odgovarati zbog vaše vjernosti prema Meni. Okupite se sada, svi vi. Ja zahtijevam da Me ne zaniječete. Ja ću vas zaštititi, kako bi Mi mogli služiti. Ja ću vam pomoći podižući vaš teret. Sve Milosti s Neba izliti će se na vas.

Upozorenje svećenicima:

Ja ću srezati sve one od vas koji slijedite lažnu crkvu – crkvu Zvijeri – kada vam bude predstavljena. Slijedite tu novu crkvu i prodavati ćete svoje duše Zvijeri. Umjesto spašavanja duša, u Moje Ime, vi ćete biti odgovorni za njihovo predavanje vječnom paklu.

Ja vam Govorim Istinu sada, tako da vam se da dovoljno vremena da se pripremite za taj dan, jer on nije jako daleko.

Vaš Isus