873. DUŠA NE MOŽE PONOVNO POSTATI POTPUNA DOK NE PRIZNA VELIČINU BOŽJU

873. DUŠA NE MOŽE PONOVNO POSTATI POTPUNA DOK NE PRIZNA VELIČINU BOŽJU

Petak, 9. kolovoza 2013., 16:50h

Moja predraga kćeri, ljudi ne shvaćaju u potpunosti što znači biti u jedinstvu sa Mojim Srcem. Ja, Isus Krist, došao sam osloboditi čovječanstvo od njegovog ropstva grijehu. Grijeh je proizašao kada je Luficer povjerovao da je veći od Boga. Zbog njegove zle ljubomore, on je iskušao čovjeka – prvu Božju djecu Adama i Evu – da se okrenu od Njega.

Moja Smrt je dala Dar Spasenja svoj Božjoj djeci. Mnogim ljudima u svijetu svih vjeroispovijesti, uključujući one koji ne vjeruju u Boga, ili onih koji Ga niječu i stavljaju lažne bogove ispred Njega, je pružen Dar Spasenja. Neće svi prihvatiti taj Dar. Ja dolazim svakome od vas kao Spasitelj. Ja ću doći pred svakoga od vas da vam dokažem Istinu, prije posljednjega dana. Ja ću doći pružiti Dar Vječnoga Života čak i onima koji su teško sagriješili u Očima Božjim.

Slava Božja je vaš put prema naprijed i zato da biste primili ovaj Dar, sve što vi trebate činiti jest prihvatiti Moje Milosrđe. Bog je Svemoguć, Moćan i Savršen na svaki način. Njega jako ljube svi Anđeli i Sveci na Nebu. Njega jako ljube mnoge duše koje su žive u današnjem svijetu. Svi će svjedočiti Njegovoj Velikoj Slavi u Novom Nebu i Novoj Zemlji.

Bog ne treba čovjeka. Jedino zbog Njegove Ljubavi za čovjeka On šalje Mene, Svoga ljubljenoga Sina, još jednom da im donesem Vječni Život kojega je On obećao. Zbog toga je On strpljiv. Zbog toga On zatvara Oko na grijeh, u nadi da će se Njegova djeca okrenuti k Njemu i prihvatiti Njegovu Ljubav.

Ljubav je moćna kada je čista i dolazi od Boga. Kada je duša čista ona će lako biti privučena u Ljubav Božju. Duše koje moraju biti očišćene, prihvatiti će Ljubav Božju, ako prihvate patnju koja je potrebna da ih ponovno učini potpunima. Duša ne može ponovno postati potpuna dok ne prizna Veličinu Božju i pokloni se pred Njim u poniznom služenju.

Dan kada će svima vama biti pokazan put prema Spasenju je blizu. Svakom pojedinom grješniku biti će dana prilika da posegne prema Bogu. Oni koji to učine, biti će obasuti Mojim Milosrđem.

Vaš Isus