615. NIZ DOGAĐAJA KOJI SE TIČU CRKVI U SVIJETU KOJE ME ŠTUJU IZIĆI ĆE NA POVRŠINU

615. NIZ DOGAĐAJA KOJI SE TIČU CRKVI U SVIJETU KOJE ME ŠTUJU IZIĆI ĆE NA POVRŠINU                                                                                                         

Srijeda, 14. studenoga 2012., 20:30h

 

Mila Moja mistična zaručnice, predraga Moja kćeri, kušnje su ti donijele novu snagu i zanos koji je potreban da bi se dotaklo mnoga srca.

Ovo je jedan od načina na koji ću Ja dotaknuti duše onih kojima su potrebne Moje milosti. Ja ću to učiniti preko tvoga rada za Mene i tako će se obraćenje brzo proširiti.

U ovo će vrijeme niz događaja koji se tiču Crkvi u svijetu koje Me štuju izići na površinu.

Uskoro će se obznaniti raskol u Mojoj Katoličkoj Crkvi.

To će dočekati s klicanjem oni koji su odvojili Istinu Mojih naučavanja od Zapovijedi Moga Oca.

Planiranje i usklađivanje ove velebne spletke traje već neko vrijeme, ali uskoro će iznijeti vijest o raskolu pred svjetske medije.

Mnogi koji viču iz svega glasa nameću laži, ali ne samo po pitanju pravila koja Moja Učenja nalažu. Oni zapravo žele stvoriti novog boga. Jednu najobičniju figuru, čiji će odabir u Mojoj Crkvi biti predstavljen kao i bilo koji drugi politički izbor na visokoj razini. Oni će vas pokušati uvjeriti da su nekadašnje Riječi jedna obmana i reći će vam da ne vjerujete u njih. Promijeniti će način na koji su do sada provodili Moja Učenja i na koji su Me častili.

Odbacit će Moje Zakone i štovati one koji su oni uspostavili.

Oni će izmijeniti svoje svečane zavjete kako bi opravdali svoje sudjelovanje u stvaranju novog hrama – hrama posvećenog vladavini lažnog proroka.

Tako oni više neće biti Moji sluge budući da će promijeniti stranu i štovati lažnog proroka.

Klanjat će se lažnom bogu i zbog toga novog pristupa ukinut će određene Božje zakone i zamijeniti ih bestidnostima koje ću na Svoje Oči gledati.

Ovo je Moje upozorenje svećenicima koji će se odvojiti od Katoličke Crkve.

Kada u potpunosti izgubite vjeru u Mene, mozak će vam biti ispran lažima. Kada povjerujete podmuklim vladarima počinit ćete stravičan grijeh. Štovati ćete Zvijer koja će oskvrnuti Moju Crkvu i zariti krunu od trnja u Glavu Moje Crkve, Moga istinskog Svetog Namjesnika, Pape Benedikta.

Strašno ćete stradati služeći Zvijeri jer ćete Bogu oduzimati Njegovu djecu. Vratite se svojim pravim korijenima. Ne dopustite da Moja Crkva bude okaljana grijesima koje smišljaju ljudi koji žele uništiti Kršćanstvo i druge religije koje štuju Moga Oca.

Vama, Mojim posvećenim slugama, koji se prestanete pokoravati Svetom Redu i odvojite svoja srce od Mene, ovi prevaranti će ukrasti duše.

Najveći grijeh ćete počiniti kada budete štovali lažnog boga. Sav u draguljima, biti će šarmantan, domišljat i naoko će se činiti da dobro razumije naučavanja iz Knjige Moga Oca. Sve će vas začarati. Izokrenut će Moje Učenje u krivovjerje.

Ova religija, kao zamjena za Božju Istinu, ne vrijedi ništa. Ipak će naizgled odavati dojam privlačnosti, ljubavi i senzacije, i sva u zlatu i dragom kamenju, pojavit će se na svim oltarima kao nova, jedinstvena svjetska religija.

A vama, vjernim svećenicima, ovo ću reći. Podarit ću vam milosti potrebne da u svako doba prepoznate Istinu.

Ti idoli, koje će vam predstaviti kao Istinu, prah su i pepeo. Izrađeni su od drva. Ništa su, nemaju nikakvo značenje. Neće biti dane nikakve milosti. Jedini, pravi Bog naprosto neće biti prisutan u njihovim crkvama. Samo Živi Bog može boraviti u Mojim Crkvama. Kada se Bog Otac osvjedoči o ovu posljednju uvredu, izgnat će one koji obnove ove poganske običaje. Potom će zatražiti objašnjenje od onih koji dovedu do raskola u Njegovoj Svetoj Crkvi na Zemlji; a to su oni isti koji tako drsko i olako odbacuju Riječ Božju.

Kada se suoče sa Mnom za vrijeme Upozorenja, spoznati će koliko su uvrijedili Moga Oca. Nijedna osoba i niti jedan posvećeni sluga ne upravlja stvarima jer postoji samo jedan Gospodar. Samo jedan Bog. Oni uvode boga kojega je stvorio čovjek. Iako on ne postoji, oni će mi ipak oduzimati Moje stado. Biti će im dane potrebne milosti i iskazati im se mnogo strpljenja. Ako se ne pokaju biti će uništeni.

Svakome od vas će se naplatiti svaka duša koju ste Mi izgubili.

 

Vaš Isus